Презентація "Система виробництва Роль транснаціональних корпорацій"

Про матеріал
Розширити знання про найпотужніші компанії світу та їх роль у сучасному світовому господарстві, закономірності розвитку світового господарства і його структуру; зрозуміти роль ТНК у світовій економіці; розкрити сутність тенденцій, що очікують країни в умовах поглиблення інтернаціоналі¬зації виробництва; пояснити вплив глобалізації на темпи розвитку світового господарства.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

11 кл проф Ур 88 Система виробництва Роль транснаціональних корпорацій(ТНК) та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки

Номер слайду 2

 м’яка донаукова, або військово-анархічна (мануфактура) виробнича система; 1. СИСТЕМА ВИРОБНИЦТВА. ПОЄДНАННЯ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ ВИРОБНИЦТВА. Залежно від рівня розвитку технології, організації праці та методів зниження собівартості виділяють три типи систем виробництва: Мануфакту́ра (лат. manufactura, manus — рука та factura — обробіток, виготовлення) — форма промислового виробництва, що характеризується → поділом праці між найманими працівниками та → використанням ручної праці.

Номер слайду 3

2) жорстка наукова виробнича система, або фордизм (конвеєрне виробництво);Фордизм — система організації потоково-масового виробництва, що виникла в США на початку XX століття, основана на використанні конвеєра. Назва походить від імені Генрі Форда і пов'язана з його діяльністю.

Номер слайду 4

Конвеєрна виробнича система – це процес, у якому використовується конвеєрна стрічка для переміщення матеріалів з одного місця в інше. Переміщаючи матеріали з однієї станції на іншу, вони підтримують рух складальної лінії і допомагають підвищити ефективність. Крім того, конвеєри також можуть допомогти підвищити безпеку, позбавляючи робітників від необхідності підіймати важкі предмет.

Номер слайду 5

7 жовтня 1913 року вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті виробничий процес збирання автомобілів почав виконуватись за новою технологічною схемою - на конвеєрі. Дало змогу скоротити тривалість процесу збирання автомобіля марки "Model T"  в двічі (з  12,5 годин до шести). Протягом року цей час скоротився до 93 хвилин.

Номер слайду 6

3) м’яка наукова система, що ґрунтується на гнучких виробничих технологіях, або тойотизм (комп’ютерне виробництво) — здатність постійно адаптуватися до різних умов виробництва. Комп'ютерне інтегроване виробництво (КІВ) — → це виробничий підхід використання комп'ютерів для управління всім виробничим процесом → вимагає спеціалістів у сфері технологій, котрі повинні володіти спеціальним програмним забезпеченням на фаховому рівні

Номер слайду 7

І) провадження невеликих партій. Обсяг роботи кожного етапу процесу, визначається → попитом на матеріали для найближчого наступного етапу. → знижує витрати на обслуговування інвентарю та час виконання замовлення. Характеристика тойотизму

Номер слайду 8

ІІ) робітники об'єднуються у команди. Кожна команда → несе відповідальність і проходить навчання для виконання багатьох спеціалізованих завдань. → чищення та ремонт другорядного обладнання. → має лідера, який працює як один з них на лінії. → повинні якнайшвидше виявляти та виправляти дефекти продукції. До постачальників ставляться як до партнерів.

Номер слайду 9

1)Розробка простої виробничої системи Потік виробничої системи не повинен перериватися. Виробничу систему Toyota можна поділити на 3 етапи:

Номер слайду 10

2)Виявлення місць для покращення Кінцева мета - це система, яка забезпечує плавний потік матеріалу за максимального збільшення доданої вартості діяльності оператора.

Номер слайду 11

3)Безперервне покращення → гнучкість обладнання та → здатність узгоджувати його з гнучкістю продукту. → дозволить швидко реагувати на вимоги клієнтів, залишаючись при цьому своєчасним виробником.

Номер слайду 12

Однією з переваг тойотизму → прагне мінімізувати всі форми відходів.

Номер слайду 13

Зменшуються потреби у зберіганні, що знижує витрати. Заощаджене на складі місце можна використовувати для додавання нових продуктових лінійок. У співробітників з'являється більше часу, щоб швидко реагувати зміни споживчого попиту.

Номер слайду 14

Глобалізація економіки спричинила взаємозбагачення специфічних національних форм виробництва й виникнення на цій основі інтернаціональних форм. Вони поєднують у єдиному виробничому процесі ресурси різних країн, умови й чинники, притаманні цим країнам.

Номер слайду 15

Інтернаціональні форми виробництва проявляються в діяльності → спільних підприємств,→ ТНК, → вільних економічних зон, → реалізації міжнародних інвестиційних проектів.

Номер слайду 16

Вільні економічні зони Китаю

Номер слайду 17

Інтернаціональні компанії у сфері кінематографа. Walt Disney Pictures (Волт Дісней Пі́кчерз) — американська кінокомпанія, має підрозділи в Японії і на території США. Marvel Studios - дочірня компанія Walt Disney Studios.

Номер слайду 18

Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва мають чітко виражений географічний характер→ беруть свій початок ще в епоху Великих географічних відкриттів, коли тисячі кораблів вирушили Світовим океаном, перевозячи сировину, товари й робочу силу.2. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КООПЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА. 

Номер слайду 19

Міжнародний географічний поділ праці (МГПП), спеціалізація та кооперування ґрунтуються на цілком об’єктивній географічній основі*між країнами завжди існуватимуть відмінності → в географічному положенні, → природних умовах і ресурсах, → структурі та трудових навичках населення.

Номер слайду 20

Мал. 1. Кооперування на прикладі виробництва літака «Боїнг».

Номер слайду 21

Жодна країна не спроможна з однаковою ефективністю, якістю і в потрібній кількості виготовляти все різноманіття сучасної продукції та надавати всі можливі нині послуги→ виникає потреба об’єднати зусилля (кооперуватися) у виробництві товарів і наданні послуг→ формуються умови для спеціалізації країн і регіонів (див. таблицю 1, мал. 1). Країна. Продукція країнІталія. Автомобілі, обладнання для меблевого виробництва, побутова техніка та електроніка. Фінляндія. Морські судна, папір, продукція деревообробної промисловості, електротехніка. Алжир. Природний газ, нафта та нафтопродукти, фініки, цитрусовіБразилія. Літальні апарати, автомобілі, етанол, взуття, тканини, кава, апельсиновий сік. Португалія. Риба та морепродукти, маслинова олія, вина. Таблиця 1 МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КРАЇН

Номер слайду 22

Основні напрямки перевезення сировини та готової продукції в період Великих географічних відкриттів. Проаналізуйте мал. 1 та зробіть висновки.

Номер слайду 23

Спеціалізацію та кооперування в процесі виготовлення легкових автомобілів можна простежити на прикладі ТНК «Форд мотор». Марки Ford, Lincoln, Mercury. Під контролем Ford = Daimler а також Mazda (частково). Підприємства Ford розташовані в США, Канаді, Мексиці, Німеччині, Бразилії, Аргентині, Іспанії, Китаї, Таїланді та ін. Загальна чисельність працівників, зайнятих в компанії — 327,5 тис. чоловік.

Номер слайду 24

На ці заводи з різних країн і підприємств привозять деталі та матеріали (двигун, електрообладнання, фарба, скло, гума тощо) і збирають та відправляють у продаж кінцевий продукт.

Номер слайду 25

 Кількість та економічна могутність ТНК постійно зростає. → зростає і їхнє значення у функціонуванні глобальної економіки. → виробляють понад 50% промислової продукції світу.→ стали головним локомотивом міжнародної господарської інтеграції і подальшого розвитку та вдосконалення глобальної економіки.3. РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (ТНК) І ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН У ФУНКЦІОНУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

Номер слайду 26

Можливо, одними з перших ТНК світу стали британська Ост-Індська компанія (заснована в 1600 р.), а згодом голландська Ост-Індська компанія (заснована в 1602 р.), що були найбільшими у світі майже 200 років. Британська Ост-Індійська компанія (англ. East India Company) — англійська приватна компанія з торгівлі з країнами Ост-Індії та Китаєм, яка існувала з 1600 по 1858 р.

Номер слайду 27

голландська Ост-Індська компанія Голландська приватна компанія з торгівлі з країнами Ост-Індії та Китаєм. Заснована в 1602 році, проіснувала до 1798 року. Здійснювала торгівлю (в тому числі чаєм, міддю, сріблом, текстилем, бавовною, шовком, керамікою, прянощами і опіумом) з Японією, Китаєм, Цейлоном, Індонезією; монополізувала торгівлю з цими країнами Тихого і Індійського океанів.

Номер слайду 28

Першим транснаціональним банком можна назвати французький Орден Тамплієрів (заснований у 1129 р.), який із 1291 до 1312 р. надавав фінансові та торговельні послуги.

Номер слайду 29

ТНК розширюють і поглиблюють економічні зв’язки між підприємствами різних секторів провідних економік світу. їм також належить важлива роль у залученні до інтеграційних процесів країн, що розвиваються.

Номер слайду 30

ТНК перебувають на вістрі НТП, інвестують величезні кошти у власні дослідницькі центри та найсучасніші сфери економіки.

Номер слайду 31

ТНК інтегрують і глобалізують торгівлю, банківську і страхову сфери, створюють логістичні центри.

Номер слайду 32

ТНК стали не лише ядром глобальної економіки, але й значною мірою розробниками ідеології подальшого соціально-економічного розвитку людства (див. таблицю 2).№Назва компаніїГромадянствоІндустрія. Зміни ринкової капіталізації 2016—2017 рр., млрд дол. Ринкова капіталізація 2017 р., млрд дол.1 Apple. СШАТехнології14925%7542 Amazon.com. СШАСпоживчі послуги14451 %4233 Bank of America. СШАФінанси9769%2364 JPMorgan Chase. СШАСпоживчі послуги9644%3145 Samsung Electronics. Пд. Корея. Споживчі послуги9356%2596 Facebook. СШАТехнології8626%4117 Tencent. Китай. Технології8041 %2728 Charter Communications. СШАСпоживчі послуги78345%1019 Alibaba. Китай. Споживчі послуги7338%26910 Microsoft. СШАТехнології7217%509 Таблиця 2 НАЙБІЛЬШІ ТНК СВІТУ (березень 2017 р., за даними Bloomberg)

Номер слайду 33

У функціонуванні глобальної економіки й вільних економічних зон помітною є роль → спеціальних територій → із пільговими валютними та податковими законами, → де заохочується спільна з іноземним капіталом діяльність.

Номер слайду 34

У багатьох країнах, особливо в Китаї, вільні економічні зони виступили організаторами залучення у виробництво іноземного капіталу та надали додатковий імпульс розвитку й інтеграції країни до глобальної економіки.

Номер слайду 35

Глобальні ланцюги доданої вартості є результатом розвитку міжнародного поділу праці. 4. ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ. 

Номер слайду 36

Це єдиний бізнесовий процес → виготовлення та розподілу готової продукції→ від отримання замовлення (від споживача) → до виготовлення й доставки готової продукції, → а також надання певних послуг.

Номер слайду 37

Процвітання ТНК в епоху постфордизму → новий — глобальний етап розвитку міжнародного поділу праці,→ за якого активно розвивається торгівля проміжними товарами й послугами (60% світової торгівлі, мал. 2).

Номер слайду 38

Основну роль у глобальних ланцюгах доданої вартості відіграють ТНК. Тенденція «вростання» окремих країн і ТНК у нові глобальні ланцюги доданої вартості зараз відбувається швидкими темпами.

Номер слайду 39

Україна залучена до глобальних ланцюгів переважно як постачальник сировини.

Номер слайду 40

Зростання конкуренції за інвестиції у світі та падіння цін на сировину зумовлює зменшення доходу від її експорту.

Номер слайду 41

Змінити ситуацію може лише розвиток IT-галузі, яка включає в себе→ людський капітал,→ науку, → інновації, тобто чинники, які зараз є основою подальшого розвитку інших галузей.

Номер слайду 42

Проте через відсутність підтримки держави зараз спостерігається відплив IT-фахівців з України.

Номер слайду 43

1) Залежно від рівня розвитку технології, організації праці й методів зниження собівартості виробництва виділяють три типи виробничих систем: а) військово-анархічна (мануфактура), б) фордизм (конвеєрне виробництво), в) тойотизм (комп'ютерне виробництво).2)Глобалізація економіки сприяє взаємозбагаченню національних форм виробництва й виникненню на цій основі інтернаціональних його форм.3) Роль ТНК та вільних економічних зон у подальшому формуванні та розвитку глобальної економіки постійно зростає.4)Глобальні ланцюги доданої вартості — усі витрати в процесі виготовлення продукції до відправки готового товару споживачу. ВИСНОВКИ

pptx
Пов’язані теми
Географія, 11 клас, Презентації
Додано
2 лютого
Переглядів
360
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку