Презентація "Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі"

Про матеріал
Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі .Інклюзивна освіта з методикою навчання в початковій школі
Зміст слайдів
Номер слайду 1

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА УКРАЇНИБердянський державний педагогічний університет. Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра початкової освіти  Виконувала:студентка факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтвгрупи С16 Б ПО-ІНФСапко Катерина Романівна Викладач проф: Крамаренко А. М. ТЕМУ «Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі»з дисципліни «Інклюзивна освіта з методикою навчання в початковій школі» 

Номер слайду 2

План Завдання модернізації освіти. Категоріальність дітей з особливими потребами. Завдання школи. Умови ефективності інтеграції та інклюзії. Критерії інклюзивної школи. Планування навчально-виховного процесу. Робота з корекції соціальної поведінки. Планування та організація навчального процесу в інклюзивному класі

Номер слайду 3

Завдання модернізації освіти

Номер слайду 4

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у ЗНЗ (наказ МОН,молоді та спорту України від 23.08.11 № 1/9-640; постанова кабміну від 15.08.11 № 872)Організація інклюзивного навчання у знз за місцем проживання дітей, залучення батьків до навчально-виховного процесу. У інклюз.класах застосовувати особистісно орієнтовані методи навчання та враховувати індивідуальні особливості дітей.

Номер слайду 5

-безперешкодного доступу до будівель;-забезпечення навчально-методичними та дидактичними посібниками,індивідуальними техзасобами навчання;-облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного;-забезпечення відповідними педкадрами. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у знз створюються умови:

Номер слайду 6

На основі висновку ПМПК складається для дітей індивідуальний навчальний план. Рішення про створення класів приймає керівник знз. Власник знз виділяє кошти (матеріальна та методична база, транспорт, навчання вчителів)У знз здійснюється психолого-педагогічне супроводження дітей психологами та педпрацівниками. Зарахування дітей відповідно до висновку ПМПК. Наповнюваність класу не більше 20 учнів, з них 1-3 дитини з РВ або зниженим слухом, зором, ЗПР(складні вади-не більше 2-х). Навчання за типовими програмами та підручниками, у т.ч. спеціальними.

Номер слайду 7

Позакласна та позашкільна робота згідно інтересів та стану здоров”я. Корекційна спрямованість навчально-виховного процесу( 3-8 год. на тиждень корекційно-розвиткові заняття з дефектологом, психологом)Асистент вчителя(участь у розробці ІНП та адаптовує навчальний матеріал)Критерії оцінювання визначаються ІНПрограмою, стимулюють дитину. Державна підсумкова атестація відповідно до Положення.

Номер слайду 8

Company Logowww.themegallery.com. Діти -інваліди. Діти з незначнимипорушеннямиздоров'я Обдаровані діти. Діти з особливими освітніми потребами. Діти з соціальними проблемами. Категоріальність дітей з особливими потребами

Номер слайду 9

ІНТЕГРАЦІЯАдаптація дитини до вимог системи. Перетворювання квадратних стовпчиків у кругліСистема залишається незмінною. Дитина або адаптується до системи, або стає для неї неприйнятною ppt_x

Номер слайду 10

ІНКЛЮЗІЯВсі діти різніВсі діти можуть навчатисяІснують різні здібності,різні етнічні групи,різний зріст,вік,соціальний рівень сімї,стать тощо. Адаптація системи до потреб дитиниppt_x

Номер слайду 11

Завдання школи: Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей. Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами. Створити позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його межами.

Номер слайду 12

Умови ефективності інтеграції та інклюзії Раннє виявлення відхилень та правильна діагностика. Корекційна допомога. Готовність педагогічного та учнівського колективів до роботи в нових умовах. Психологічна готовність дитини та батьків до навчання зі здоровими дітьми Кваліфікована допомога фахівців Фінансування освіти дітей з о.о.п.

Номер слайду 13

Методичне забезпечення (Розробка теоретичних і практичних матеріалівна допомо-гу вчителям та батькам; удосконалення професійної Майстерності педагогів;творче забезпечення освітньо-виховного процесу на основі проблемних завдань) Робота з батьками(Збори, консультації, дні відкритих дверей;Вивчення запитів батьків з питань навчання і виховання дітей) Організаційна робота ( банк даних про дітей з о.о.п.,визначення базових ЗОШ, інформаційне забезпечення роботи)Проект впровадження інклюзивних підходів. Робота з педагогічними кадрами(семінари, творчі групи, консультації курси, конференції)Методичне забезпечення змісту роботи

Номер слайду 14

Критерії інклюзивної школи. Готовність та бажання адміністрації закладу освіти та педагогічного колективу реалізувати програму залучення дітей з особливими потребами в загальноосвітні класи. Наявність досвіду роботи загальноосвітнього закладу з дітьми з особливими потребами та їхніми батьками. Наявність досвіду роботи загальноосвітнього закладу в проектній діяльності. Наявність в загальноосвітньому закладі відповідного контингенту дітей (дітей з особливими освітніми потребами для початку проекту в початковій школі).

Номер слайду 15

Часткова наявність в загальноосвітньому закладі фахівців, які на початку реалізації проекту зможуть надавати спеціальні послуги дітям з ОП та їхнім сім’ям. Наявність досвіду співпраці загальноосвітнього закладу з громадським сектором. Наявність досвіду роботи закладу освіти з питань лобіювання прав дітей на якісну освіту. Готовність місцевої влади підтримувати заклад освіти у разі участі в проекті. Підтримка закладу освіти з боку відділу освіти та управління праці та соціального захисту.

Номер слайду 16

Необхідність запровадження інноваційних педагогічних підходів і методів, в тому числі при проведенні оцінювання навчальних досягнень означеної категорії дітей. Запровадження диференційованого, індивідуального підходу практично до кожної дитини з порушеннями розвитку (індивідуальних навчально-виховних програм і індивідуальних планів роботи)Забезпечення психолого-педагогічного, корекційно-реабілітаційного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Планування навчально-виховного процесу

Номер слайду 17

Робота з корекції соціальної поведінки. Спільна діяльністьІдентифікація з учнями. Формування комунікативної поведінки. Корекція соціальної поведінки. Моделю-вання соціальних відносин

Номер слайду 18

Планування та організація навчального процесу в інклюзивному класіЗ чого почати дітям з обмеженими можливостями навчання необхідно допомогти усвідомлювати, виділяти й інтерпретувати (сприймати) інформацію; організовувати й запам’ятовувати її ; розвивати усне мовлення, навички розпізнавання слів, розуміння прочитаного та навички письмового мовлення ;

Номер слайду 19

Діти із ЗПР Для дітей із затримкою в розвитку, слід створювати низку послідовних навчальних досвідів із поступовим зростанням їхньої складності в міру формування в дітей потрібних навичок. При цьому їхньою навчальною діяльністю потрібно управляти, зокрема за допомогою фізичного впливу, вербальних і наочних підказок. Крім того, для таких учнів потрібно забезпечувати систематичні, функціональні навчальні досвіди, які також сприяють розширенню їхнього кругозору ;

Номер слайду 20

Дітям з проблемами уваги й поведінки Дітям з проблемами уваги й поведінки необхідно допомагати розвивати навички самоконтролю; контролювати рівень своєї концентрації й уваги; навчати їх прийомів організації своєї діяльності та управління часом; формувати прийоми контролю власної поведінки, щоб зменшити кількість випадків відреагування (англ. «acting out» – психоаналітичний термін, який позначає зовнішнє вираження підсвідомих психологічних процесів), тривожності, соціальної самоізоляції або депресії;

Номер слайду 21

Дітям з труднощами спілкування. Допомога дітям з труднощами спілкування полягає в навчанні виражати свої думки, застосуванні форм роботи, які спонукають дітей до розмови одне з одним;Для учнів, які володіють навичками читання й письма на середньому рівні або випереджають своїх однолітків, корисно застосовувати методи проблемно-орієнтованого навчання, заохочувати до більшої самостійності, створювати умови для розвитку критичного й творчого мислення .

Номер слайду 22

Що і як викладати1) концептуальна система понять і вимог для того чи іншого предмета, які при перенесенні на практику навчання трансформуються в широкі навчальні цілі, придатні для всіх учнів інклюзивного класу;2) визначення стартових рівнів успішності;3) встановлення очікуваних результатів навчання;4) та планування уроків за методом диференційованого навчання, що дає змогу враховувати різноманітні учнівські потреби й здібності індивідуальних членів учнівського колективу

Номер слайду 23

Використані джерела Завдання модернізації освіти.-http://education-inclusive.com. Категоріальність дітей з особливими потребами-https://core.ac.uk. Завдання школи.-http://ussf.kiev.ua/data. Умови ефективності інтеграції та інклюзії.-http://lib.iitta.gov.ua. Критерії інклюзивної школи.-https://education-inclusive.com/Планування навчально-виховного процесу-https://www.radiosvoboda.org. Робота з корекції соціальної поведінки-https://allbest.ru. Планування та організація навчального процесу в інклюзивному класі-https://allbest.ru

Номер слайду 24

Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Позашкільна освіта, Інші матеріали
Інкл
Додано
4 квітня 2020
Переглядів
3572
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку