30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Презентація + тести з відповідями "Односкладні речення"

Про матеріал
Матеріал містить завдання для узагальнення, закріплення та перевірки знань, умінь та навичок, набутих восьмикласниками у процесі вивчення теми "Олноскладні речення"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Презентація Тема ”Односкладні речення”Виконала учитель української мови та літератури. Нікітіна О. О.

Номер слайду 2

Мета:узагальнити та поглибити знання учнів про типи односкладних речень; відпрацьовувати навички уміння визначати й аналізувати їх у мовленні; розширювати науковий світогляд восьмикласників, спираючись на мовленнєво-комунікативний дидактичний матеріал; виховувати мовленнєву культуру учнів. Перевірити знання учнів про основні сфери застосування ПК; вдосконалення вмінь і навичок роботи з програмою Power Point.

Номер слайду 3

Відточуйте слово… Слово – це найтонший різець…Вміти користуватися ним – велике мистецтво. Оволодіймо ж цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса. Василь Сухомлинський

Номер слайду 4

ТИП УРОКУ: урок закріплення та узагальнення знань, умінь і навичок з елементами повторення (формування мовної компетенції)

Номер слайду 5

І. Організаційний момент Я – восьмикласник. Я – особистість творча. Я думаю, замислююсь,Я аналізую, висловлюю свої судження. Я все хочу знати.

Номер слайду 6

ІІ.   Актуалізація опорних знань учнів.1.   Бліц-опитування.- Який зв’язок між синтаксисом і пунктуацією?- Навіщо використовують у мовленні словосполучення?- Що таке речення?- На які види поділяються речення за метою висловлювання? Наведіть приклади.- За кількістю граматичних основ?- За вираженням граматичної основи ? (питання на випередження)- Які члени речення називають головними і чому?

Номер слайду 7

ГРА «ТАК -НІ» Речення односкладне (1 стовпчик) чи двоскладне ( стовпчик) 1. З віків повертаюся втомленим поглядом… 2. Грудей обвітрених жага. 3. І Всесвіт кружляє в моїй голові. 4. Вже нема ворогів. 5. Трибунний бій… дебати… 6. Ніяк по-газдівськи обліг не зорем. 7. Од гиді й себе не змогли вберегти. 8. В Україну вірмо…

Номер слайду 8

ВІДПОВІДІ:12467835

Номер слайду 9

ІIІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку. (Учні формулюють тему уроку. Учитель оголошує завдання уроку. Діти висловлюють свої очікування від заняття.)Планування діяльності. План уроку1. Презентуємо.2. Читаємо, вибираємо.3. Описуємо.4. Аналізуємо.5. Визначаємо.6. Перетворюємо.7. Цінуємо. - Що об’єднує пункти плану з погляду морфології, синтаксису? (Це особові дієслова. Речення непоширені, односкладні)

Номер слайду 10

ІV. Повторення та узагальнення навчального матеріалу.

Номер слайду 11

Односкладні речення. Односкладні речення — це такі речення, граматична основа яких має у своєму складі лише один головний член (підмет або присудок), причому зміст речення залишається зрозумілим і без другого головного члену.

Номер слайду 12

Типи односкладних речень. Називні (є лише підмет)Речення, де є лише присудок, поділяються на 4 типи: а)Означено-особові б)Неозначено-особові в)Узагальнено-особові г)Безособові

Номер слайду 13

НазивніНазивні - це речення, у яких є лише підмет. Наприклад: Вечір. Ніч. (Т. Шевченко); Поле. Хутір. Верболіз. Ось і наша хатонька. (С. Олійник)

Номер слайду 14

Означено-особові  Головний член вказує на те, що дія виконується або виконуватиметься певним предметом чи особою. Виражений дієсловом у формі 1-ої або 2-ої особи однини чи множини теперішнього або майбутнього часів дійсного способу Читаю книгу. (хто? – я). Пишеш конспект. (хто? – ти). Шукаємо відповідь. (хто? – ми).

Номер слайду 15

Неозначено-особові   Особа відчувається, але не чітко, можна підставити одночасно: ми, ви, вони (хтось).  Присудок у неозначено-особових реченнях виражається дієсловом у 3-ій особі множини теперішнього чи майбутнього часів або у формі множини минулого часу. Працювали всю ніч. (хто? – вони). Ведуть коня вороного, розбиті копита (хто? – вони).

Номер слайду 16

Узагальнено-особові До такого типу речень належать прислів’я і приказки. Виконувач дії не називається, бо дію може виконувати кожен (сказане стосується всіх -узагальнюється)Шилом моря не нагрієш. Готуй сани влітку. На переправі коней не міняють.

Номер слайду 17

Безособові речення Головний член у безособових реченнях буваєвиражений: Безособовим або особовим, що має безособовезначення, дієсловом. Дієслівними формами на -но, -то Неозначеною формою дієслова або неозначеноюформою дієслова у поєднанні з прислівником чиприсудковими словами треба, можна, жаль, шкода, слід. Прислівником (зі зв'язкою або без неї) Словами нема, немає, не було, не буде, при яких є додаток у родовомувідмінку.

Номер слайду 18

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Номер слайду 19

Творче конструювання. Не святі ...

Номер слайду 20

ВІДПОВІДІ: Не святі ...

Номер слайду 21

2. Мозковий штурм Чи будь-яке речення, у якому промовляється чи чується лише один головний член речення, є односкладним?

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

V. Перевірка набутих знань, умінь та навичок

Номер слайду 26

Тести (Кожна правильна відповідь дорівнює 0,6 б.)

Номер слайду 27

1. Односкладним є речення в рядку: А) Чоловік зупиняється біля перелазу, над яким подзвонюють стручками невисокі акації (М. Стельмах). Б) Пахне сіном з чумацького возу, що мені сивиною сія (М. Вінграновський). В) Дорога, майнувши сірим хвостом, безшумно сховала мене в зелені хлібів (В. Винниченко). Г)А навкруги вся ніч переповнена розміреним шумом хлібів (О. Гончар).fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 28

2. Односкладне речення з головним членом — підметом — це: А)  безособове речення; Б)  називне речення; В) узагальнено-особове; Г)  означено-особове.fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 29

3. Укажіть означено-особове речення. А)   А моє Полісся не любить не можна. (М. Сингаївський) Б)   Вже не журно мені. (В. Сосюра) В )  Вклоняюсь кожному ліску з любов’ю й відданістю сина. (Д. Луценко) Г )  Над обрієм сонце звелося. (М. Бажан).fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 30

4. Укажіть рядок, який містить неозначено-особове речення. А)   Закінчити б усе сьогодні. Б)   Умивали доріженьку рясними дощами. В)   Вітер. Г )  Пізній вічір. fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 31

5. Укажіть означено-особове речення А)   Бери мене в свої блаженні сни. (Л. Костенко) Б)  Добрій пораді ціни немає. (Нар. творч.) В)   За добро віддячують добром, а не злом. (Нар. творч.) Г)   Степ і ніч. (Л. Костенко)fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 32

6. Визначте тип односкладного речення. Руїни, попіл, згарища, пустка, розбомбленіміста і села, сироти, вдови, втрачені надії імарні сподівання. (Н. Рибак) А)  Називне; Б)   безособове; В)   означено-особове; Г)   неозначено-особове.fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 33

7. Визначте тип односкладного речення. Пахло прив’ялим полином.(Л. Первомайський) А)   Безособове; Б)   означено-особове; В)   узагальнено-особове;   Г) неозначено-особове;fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 34

8. Укажіть узагальнено-особове речення. А) Багато будеш знати - швидко постарієш. Б) Взимку та повесні курінь відчинено з ранку до вечора і цілу ніч. В) В зів’ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого чаю? Г) Стану в житті малою хвилиною, чорною гілкою на тополі. fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 35

9. Укажіть вірне твердження Односкладні речення- це А) речення в якому обов'язково повиннібути обидва головні члени підмет і присудок. Б) речення, в яких є лише підмет В) речення, граматична основа яких має у своєму складі лише один головний член.fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 36

10. Позначте рядок, у якому міститься узагальнено-особове речення А) У будівництві осель послуговувалися сосною, дубом, вільхою чи осикою (В. Сухомлинський). Б) Відшукайте на карті острів Пасхи. В) Тут галасувати не можна (М. Стельмах). Г) Долі скаргами не власкаєш (Нар. творчість).fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 37

11. Укажіть односкладне речення А)   На полі одразу зчинився галас. (М. Стельмах) Б)  Я йшов все далі й далі в глибину лісів. (М. Грушевський) В)   У тихій радості — журбі вклонявся вечір дневі. (М. Рильський) Г)   Не люблю осінньої ночі. (Б. Лепкий)fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 38

12. Укажіть рядок, який містить неозначено-особове речення. А)   Cлався, наша Україно. (І. Вирган) Б)   Дерев’яну підлогу тут, видно, часто поливали холодною водою. (О. Гончар) В)   Вітер. Осінь глибока. (О. Довженко) Г)   Не вчи орла літати. (Нар. творч.)fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 39

13. Укажіть односкладне речення А)   Надвечір дивізія увійшла в місто. (П. Панч) Б)   Люблю тебе, столице України. (В. Сосюра) В)   Одноманітно вистукували колеса на стиках рейок. (А. Головко) Г)   Просто на південь ледь помітно миготіли вогники. (П. Панч)fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 40

14. На які типи поділяються односкладні речення: А. прості, складні ;Б. безособові, узагальнено-особові, неозначено-особові, означено-особові;В. безособові, узагальнено-особові, неозначено-особові, означено-особові, називні

Номер слайду 41

15. Знайдіть односкладне речення. А. Далі від берега море стає прозоре. Б. Мені ще сниться зорепад. В. Від квітника запахло чорнобривцями.

Номер слайду 42

16. Вкажіть називне речення. А. Життя без книги – це хата без вікна. Б. Пізнє літо. В. Зима холодна.

Номер слайду 43

17. Знайдіть означено –особове речення. А. Любіть життя. Б. Ігоря просять до телефону. В. Не брудни криниці, бо схочеш водиці (Нар. творчість)

Номер слайду 44

18. Вкажіть неозначено –особове речення. А. У нашому дворі не відкидали сніг. Б. Вони не звертали уваги на неї . В. На синє небо виходять зорі.

Номер слайду 45

19. Вкажіть безособове речення. А. Усе навкруги дзвеніло. Б. На полі пахло прив’ялою травою. В. Ніхто не наважувався говорити.

Номер слайду 46

20. Знайдіть серед запропонованих варіантів односкладне означено-особове речення :а) Зима. Криниця. Стук обмерзлого вікна.б) Повний місяць похилився над гаєм.в) Вовчицею ніч за вікном чигала.г) Не оплакуй ні мрій, ні згадок…

Номер слайду 47

ВІДПОВІДІ: 1б, 2б, 3в, 4б, 5а, 6а,7а,8а, 9в, 10г, 11г, 12б, 13б, 14в, 15в, 16б, 17а, 18а, 19б, 20г

Номер слайду 48

Завдання підвищеної складності

Номер слайду 49

21. З’ясуйте вид поданих простих речень

Номер слайду 50

22. З’ясуйте вид наведених простих речень

Номер слайду 51

23. З’ясуйте вид наведених простих речень

Номер слайду 52

24. З’ясуйте типи односкладних речень

Номер слайду 53

25. З’ясуйте типи односкладних речень

Номер слайду 54

26. Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом

Номер слайду 55

27. Визначте вид наведених речень

Номер слайду 56

28. Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення

Номер слайду 57

29. Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення

Номер слайду 58

30. Установіть відповідність між односкладними реченнями та їх видами:1) Не взявшись за сокиру, хату не збудуєш.2) Про успішний виступ Остапа Вересая довідалися і в царському дворі.3) Хлюпіт хвиль, рівне дихання моря.4) Уже неозброєним оком стало видно зграї птахів.5) Скажемо відверто хоч би сьогодні про наші помилки й безвідповідальність. А – Означено-особове;Б – Неозначено-особове;В – Узагальнено-особове;Г – Безособове;Ґ – Називне.

Номер слайду 59

ВІДПОВІДІ (кожна правильна відповідь – 0.3 б.):21. 1г, 2а, 3б, 4в 22. 1д, 2а, 3г, 4б23. 1б, 2а, 3д, 4г24. 1в, 2д, 3б, 4а25. 1д, 2г, 3а, 4б26. 1в, 2д, 3б, 4а27. 1г, 2д, 3а, 4в28. 1г, 2б, 3в, 4д29. 1д, 2в, 3а, 4г30. 1в, 2б, 3r, 4г, 5а

Номер слайду 60

VІ. Підсумки уроку. Вправа «Інтерв’ю».- Чого ти сьогодні навчився?- Про що б хотів дізнатися на наступному уроці?- Що сьогодні було складним?- Як можна використати те, що вивчили на уроці?

Номер слайду 61

VІІ. Самооцінювання

Номер слайду 62

VІІІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання:1)   Опрацювати теоретичний матеріал.2) Виписати з літератури 5 односкладних речень.  Індивідуальне завдання. Скласти усний твір-роздум про сутність життя людини на землі (10 речень), використовуючи односкладні речення.

Номер слайду 63

Номер слайду 64

Література1. Глазова. О. П. Рідна мова, 8 клас, Харків, видавництво «Ранок», 2004.-304 с.2. Зубков М. Сучасний український правопис. Комплексний довідник. —Х., 2003.—495 с.3. Сучасна українська мова/ За ред. О. Пономарева. —К.,2001.—350с.4. Ющук І. Практичний довідник з української мови.— К., 2000.—370с.

pptx
До підручника
Українська мова 8 клас (Ющук І.П.)
Додано
21 січня
Переглядів
513
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку