18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація "Ментальні карти та шляхи їх використання в навчальному процесі"

Про матеріал
Ментальні карти - спосіб організації процесу творчого мислення за допомогою схем, побудованих за певними правилами. Це унікальна технологія роботи з інформацією, спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Карти пам'яті - проста й ефективна техніка.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Ментальні карти та шляхи їх використання в навчальному процесіПідготувала вчитель української мовита літератури опорного закладу Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Васюхно Наталія Василівна

Номер слайду 2

Сучасне суспільство ставить нові вимоги до людини, потребує розвитку її духовного та лідерського потенціалу. Сьогодні зростає попит на обдаровану особистість, яка нестандартно мислить, наділена сильною волею, високою працездатністю, особистісними уміннями і навичками, пов’язаними з ефективними комунікаціями, організацією власної справи, створенням команди і вмінням працювати в ній, мистецтвом вести переговори тощо.

Номер слайду 3

Тому проблема лідерства, особливо молодіжного, набуває великого значення. Це визначено в програмних документах: Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХI століття), Національній доктрині розвитку освіти України у ХХI столітті, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції позашкільної освіти та ін.

Номер слайду 4

У новому базовому Законі «Про освіту» визначено 10 груп компетентностей Компетентність – динамічна комбінація знань, способів базового мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/ або подальшу навчальну діяльність.

Номер слайду 5

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИСпілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математична грамотність. Компетентності в природничих науках і технологіяхІнформаційно-цифрова компетентність

Номер слайду 6

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:6. Уміння навчатися впродовж життя7. Соціальні і громадянські компетентності8. Підприємливість9. Загальнокультурна грамотність10. Екологічна грамотність і здорове життя

Номер слайду 7

Спільними для всіх компетентностей • уміння читати і розуміти прочитане; • уміння висловлювати думку усно і письмово; • критичне мислення; • здатність логічно обґрунтовувати позицію; • ініціативність; • творчість;

Номер слайду 8

Спільнимидля всіх компетентностей є • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект;• здатність до співпраці в команді

Номер слайду 9

Формуванню лідерських якостей учнів, відчуття успіху допоможе створення ними ментальних карт на уроках чи під час виконання домашніх завдань

Номер слайду 10

Ментальні картита шляхи їх використання у навчальному процесі

Номер слайду 11

Якщо ви хочете сприйняти яку-небудь інформацію і для цього оформлюєте її у вигляді таблиць, списків, звичайного тексту і так далі, то вашому мозку потрібно буде зробити додаткову роботу по перекладу цієї інформації зрозумілою для нього мовою.

Номер слайду 12

Якщо ж ця інформація оформлена у вигляді Ментальних карт, то вона легко і просто укладеться у вашій голові, тому що записана на "мові мозку".style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 13

Тоні Бьюзен (Tony Buzan), автор техніки ментальних карт, пропонує нам перестати боротися з собою і почати допомагати своєму мисленню.

Номер слайду 14

Mind Map. Термін інтелектуальні карти, або карти знань, (Mind Map) був запропонований саме Т. Б`юзеном. Синоніми:«карти розуму»,«інтелект-карти», «карти пам'яті» або «ментальні карти». Найбільш дослівний переклад – «схеми мислення».

Номер слайду 15

Що таке карта знань та як з нею працювати?Карта знань — це засіб для подання графічної комп’ютерної моделі, що передбачає відображення об’єктів певної предметної галузі та зв’язків між ними.style.colorfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 16

Карти пам'яті використовуються для створення, візуалізації, структуризації і класифікації ідей, а також як засіб для навчання, організації, вирішення завдань, ухвалення рішень, при написанні статей. 

Номер слайду 17

Об’єкти (назви, терміни, зображення) для наочності на карті знань зв’язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї відповідної предметної галузі.

Номер слайду 18

Карти знань застосовують для створення інформаційних моделей, візуалізації нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу й впорядкування даних, класифікації понять, відображення процесів, прийняття рішень тощо.r

Номер слайду 19

Ментальні карти на уроках

Номер слайду 20

Як створювати карти знань?Карти знань можна зображати на папері або на дошці вручну. Але зручнішим та ефективнішим є їх створення з використанням різного про­грамного забезпечення, що розроблене для роботи з картами знань. Таким чином створюють комп’ютерні моделі, що відображають структурно-логічні схеми. Сьогодні є достатня кількість безкоштовних для користувачів програм для створення карт знань. Є й такі, за користування якими потрібно сплатити певні кошти.

Номер слайду 21

Деякі програми потребують попереднього встановлення на комп’ютері, інші реалізовані як онлайнові ресурси, і їхнє використання передбачає наявність інтернет-зв’язку. Найпоширеніші з безкоштовних програм для створення ментальних карт, що вимагають встановлення:

Номер слайду 22

Free. Mind - вільна програма для створення карт знань. Bubbl.uss - один із сервісів Веб 2.0 для створення карт знань. Graphsy. Webbing tools. Bookvar.net. Mindmeister. Cayra. Dabbleboard. Gnletting. Flowchart. Vue.tufts.edu. Mind42 - колективне створення, можливість обговорювати карту на сервісі

Номер слайду 23

Free. Mind

Номер слайду 24

Free. Mind. Map-Freeware

Номер слайду 25

XMind

Номер слайду 26

Mindomo Basic

Номер слайду 27

Десять правил створення ментальної карти на папері вручну

Номер слайду 28

1. Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах і паралепіпедах тощо. Важливо й те, що гілки мають бути живими, гнучкими, загалом органічними.style.colorfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 29

2. Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне слово містить тисячі можливих асоціацій, тому злиття слів зменшує свободу мислення. Розділення слів може привести до нових ідей.

Номер слайду 30

3. Довжина лінії має дорівнювати довжині слова. Це простіше й економніше.

Номер слайду 31

4. Писати друкованими літерами, якомога ясніше й чіткіше.

Номер слайду 32

5. Варіювати розмір літер і товщину ліній залежно від ступеня важливості ключового слова.

Номер слайду 33

6. Обов'язково використовувати різні кольори для основних гілок, це допомагає цілісному й структурному сприйманню.

Номер слайду 34

7. Часто використовувати малюнки й символи. Для центральної теми малюнок обов'язковий.

Номер слайду 35

8. Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося порожнього місця, а гілки розміщувалися не дуже щільно.

Номер слайду 36

9. Гілкам, що “розрослися”, можна надавати контури, щоб вони не змішувалися з іншими гілкали.rrrrrr

Номер слайду 37

10. Розташовувати аркуш горизонтально - таку карту зручніше читати.

Номер слайду 38

Враховуючи можливості різнокольорового оформлення карт, додавання малюнків, коментарів, кожен учень має можливість проявити свою індивідуальність, застосовувати зорові асоціації, тим самим сприяти швидкому запам’ятовуванню інформації.

Номер слайду 39

Застосування ментальних картзрозумілі, доступні конспекти лекційвізуалізація проектів, курсових, дипломівзапам’ятовування списків, подій, планування, управління власним часомділові зустрічі, презентації

Номер слайду 40

Можливості ментальної карти поліпшити пам’ять, нагадати факти, слова й образи;генерувати ідеї;надихнути на пошук рішення;продемонструвати концепції і діаграми;аналізувати результати або події;структурувати роботу (реферат, доповідь);підбивати підсумки зробленого;організовувати взаємодію при груповій роботі або у рольових іграх;ефективно структурувати і опрацьовувати дані.

Номер слайду 41

Висновок. Ментальні карти - це зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації інформації у візуальній формі. МК можна використовувати, щоб "застенографувати" ті думки і ідеї, які проносяться в голові, коли ви роздумуєте над яким-небудь завданням. МК дозволяють так оформити інформацію, що мозок легко її сприйме, бо інформація записана на "мові мозку".

Номер слайду 42

І наостанок… Вислови, афоризми

Номер слайду 43

Якщо ми віримо в те, що навчання – це не лише передача знань, а й творчий процес людських взаємин, то створюючи в групі атмосферу визнання, ентузіазму і підтримки, таким чином формуємо у дітей і дорослих позитивне ставлення до навчання

Номер слайду 44

Якщо ти хочеш, щоб твоїм предметом щиро зацікавились діти, подумай над тим, як зробити його привабливим, незвичайним для сприйняття, схожим на гру. І не йми віри в те, що гра лише для маленьких. Навчаючи - грайся, граючи - вчись!

Номер слайду 45

«Не навчайте дітей так, як навчаливас – вони народилися в інші часи». Конфуцій Якщо ви хочете навчити дітей мислити по-іншому, вам доведеться навчитися учити по-іншому.

Номер слайду 46

Якщо знання – це новий капітал,то інновації – нова валюта». Кевін Келлі

Номер слайду 47

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Lazarenko Marina
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
pptx
До підручника
Українська мова 8 клас (Ющук І.П.)
Додано
22 січня 2020
Переглядів
1823
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку