10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація-тренінг "Українська революція"

Про матеріал
Презентація-тренінг містить 32 тести різної складності. Розроблена для підготовки учнів 11 класу до ЗНО. Є відповіді на кожний тест на наступній сторінці, що дозволяє учням працювати самостійно, аналізуючи свої помилки. Може бути в нагоді на уроках узагальнення в 10 класі при вивченні відповідного матеріалу.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тренінг Українська революція

Номер слайду 2

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено: А) відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію. Б) формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. В) відправленням українізованих військових частин на фронт. Г)збройним виступом самостійників у Києві.

Номер слайду 3

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено: А) відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію. Б) формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. В) відправленням українізованих військових частин на фронт. Г) збройним виступом самостійників у Києві

Номер слайду 4

У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано: А) створення Генерального Секретаріату. Б) підтримку виступу самостійників. В) засудження корніловського заколоту. Г) проголошення автономії України

Номер слайду 5

У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано: А) створення Генерального Секретаріату. Б) підтримку виступу самостійників. В) засудження корніловського заколоту. Г) проголошення автономії України

Номер слайду 6

Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.?1. «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради...»2. «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки...»3. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»4. «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці...»5. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям». А) 1, 3 Б) 2, 4 В) 1, 5 Г) 3, 4

Номер слайду 7

Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.?1. «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради...»2. «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки...»3. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»4. «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці...»5. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям». А) 1, 3 Б) 2, 4 В) 1, 5 Г) 3, 4

Номер слайду 8

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада: А) відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів. Б) включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду. В) призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам. Г) припинила українізацію військових частин російської армії

Номер слайду 9

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада: А) відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів. Б) включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду. В) призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам. Г) припинила українізацію військових частин російської армії

Номер слайду 10

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». А)М. Грушевського. Б) В. Винниченка. В) Д. Дорошенка. Г) С. Петлюру

Номер слайду 11

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». А)М. Грушевського. Б) В. Винниченка. В) Д. Дорошенка. Г) С. Петлюру

Номер слайду 12

Збройний виступ самостійників у Києві спричинено: А) проголошенням радянської влади в УкраїніБ) оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу. В) висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній РадіГ) наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату

Номер слайду 13

Збройний виступ самостійників у Києві спричинено: А) проголошенням радянської влади в УкраїніБ) оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу. В) висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній РадіГ) наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату

Номер слайду 14

Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді?А) «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ...хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...»Б) «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ...ми рішуче ставимось проти...самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»В) «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»Г) «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...»

Номер слайду 15

Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді?А) «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ...хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...» (І Універсал)Б) «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ...ми рішуче ставимось проти...самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...» (ІІ Універсал)В) «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»Г) «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...» (ІІІ Універсал)

Номер слайду 16

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад». А) вересень – жовтень 1917 р. Б) жовтень – листопад 1917 р. В) листопад – грудень 1917 р. Г)грудень 1917 р. – січень 1918 р.

Номер слайду 17

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад». А) вересень – жовтень 1917 р. Б) жовтень – листопад 1917 р. В) листопад – грудень 1917 р. Г)грудень 1917 р. – січень 1918 р.

Номер слайду 18

У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено:1) прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками.2) 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.3) скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств. А) 1, 2 Б) 1, 3 В) 2, 3 Г) 1, 2, 3

Номер слайду 19

У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено:1) прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками.2) 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.3) скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств. А) 1, 2 Б) 1, 3 В) 2, 3 Г) 1, 2, 3

Номер слайду 20

Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено: А) завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам. Б) відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків. В) відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору. Г) загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.

Номер слайду 21

Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено: А) завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам. Б) відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків. В) відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору. Г) загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.

Номер слайду 22

Що зумовило появу газетного повідомлення, уривок з якого наведено: А) успіхи російських військ у Галицькій битвіБ) більшовицький переворот у РосіїВ) проголошення УНРГ) початок Української революції «У Київ очікується приїзд професора М. Грушевського, засланого в адміністративному порядку в Симбірськ, за межі Київського військового округу. Ужиті заходи зі звільнення греко-католицького митрополита Шептицького, а також із повернення з Далекого Сходу всіх українців-галичан. Відновлюється закрите адміністрацією українське товариство “Просвіта”…»?

Номер слайду 23

Що зумовило появу газетного повідомлення, уривок з якого наведено: А) успіхи російських військ у Галицькій битвіБ) більшовицький переворот у РосіїВ) проголошення УНРГ) початок Української революції «У Київ очікується приїзд професора М. Грушевського, засланого в адміністративному порядку в Симбірськ, за межі Київського військового округу. Ужиті заходи зі звільнення греко-католицького митрополита Шептицького, а також із повернення з Далекого Сходу всіх українців-галичан. Відновлюється закрите адміністрацією українське товариство “Просвіта”…»?

Номер слайду 24

Який із цитованих документів Українська Центральна Рада оприлюднила в липні 1917 р.?А) Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям…Б)…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана…, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…В) У Петрограді зчинилися криваві події… Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці…Г) Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Української Народної Республіки…

Номер слайду 25

Який із цитованих документів Українська Центральна Рада оприлюднила в липні 1917 р.?А) Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям…Б)…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана…, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…В) У Петрограді зчинилися криваві події… Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці…Г) Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Української Народної Республіки…

Номер слайду 26

Незалежність Української Народної Республіки було проголошено: А) І Універсалом. Б) ІІ Універсалом. В) ІІІ Універсалом. Г) IV Універсалом

Номер слайду 27

Незалежність Української Народної Республіки було проголошено: А) І Універсалом. Б) ІІ Універсалом. В) ІІІ Універсалом. Г) IV Універсалом

Номер слайду 28

Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському, Української академії наук були складовими національно-культурної політики: А) Української Народної Республіки. Б) Західноукраїнської Народної Республіки. В) Української Держави П. Скоропадського. Г) Української Соціалістичної Радянської Республіки

Номер слайду 29

Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському, Української академії наук були складовими національно-культурної політики: А) Української Народної Республіки. Б) Західноукраїнської Народної Республіки. В) Української Держави П. Скоропадського. Г) Української Соціалістичної Радянської Республіки

Номер слайду 30

Що надавало Українській Центральній Раді (УЦР) законних підстав виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?А) наявність численних регулярних збройних сил, що підпорядковувалися Генеральному Секретаріату. Б) законодавче закріплення домовленостей із Тимчасовим урядом РосіїВ) представництво в Раді національних меншин і всіх соціальних прошарків населення українських земель. Г) визнання країнами Антанти УЦР як єдиного представника українського народу

Номер слайду 31

Що надавало Українській Центральній Раді (УЦР) законних підстав виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?А) наявність численних регулярних збройних сил, що підпорядковувалися Генеральному Секретаріату. Б) законодавче закріплення домовленостей із Тимчасовим урядом РосіїВ) представництво в Раді національних меншин і всіх соціальних прошарків населення українських земель. Г) визнання країнами Антанти УЦР як єдиного представника українського народу

Номер слайду 32

Кому з діячів Української революції та Визвольних змагань належать наведені слова? У розпал будь-якої революції тільки люди з крайніми гаслами при відомому щасливому збігові подій ставали вождями й мали успіх. Я це знав, але, на моє щастя, я прийшов до влади в той момент коли для країни, змученої війною та анархією, справді була потрібна середня лінія, лінія компромісів…А) М. Грушевський. Б) С. Петлюра. В) В. Винниченко. Г) П. Скоропадський

Номер слайду 33

Кому з діячів Української революції та Визвольних змагань належать наведені слова? У розпал будь-якої революції тільки люди з крайніми гаслами при відомому щасливому збігові подій ставали вождями й мали успіх. Я це знав, але, на моє щастя, я прийшов до влади в той момент коли для країни, змученої війною та анархією, справді була потрібна середня лінія, лінія компромісів…А) М. Грушевський. Б) С. Петлюра. В) В. Винниченко. Г) П. Скоропадський

Номер слайду 34

Яку назву мав документ доби Української революції, уривок із якого наведено?…На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціях Центральної Ради.2. …Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську…А) Відозва Української Центральної Ради «До українського народу»Б) І Універсал УЦРВ) «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні

Номер слайду 35

Яку назву мав документ доби Української революції, уривок із якого наведено?…На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціях Центральної Ради.2. …Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську…А) Відозва Української Центральної Ради «До українського народу»Б) І Універсал УЦРВ) «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні

Номер слайду 36

Яке поняття відповідає наведеному визначенню? Українські добровільні військово-міліційні з’єднання, створені для охорони правопорядку в роки Української революції переважно із заможних верств селянства. Перші підрозділи сформовані у квітні 1917 р. у Звенигородському повіті на Київщині. А) полк імені Б. Хмельницького. Б) українська поліція. В) червоне козацтво. Г) вільне козацтво

Номер слайду 37

Яке поняття відповідає наведеному визначенню? Українські добровільні військово-міліційні з’єднання, створені для охорони правопорядку в роки Української революції переважно із заможних верств селянства. Перші підрозділи сформовані у квітні 1917 р. у Звенигородському повіті на Київщині. А) полк імені Б. Хмельницького. Б) українська поліція. В) червоне козацтво. Г) вільне козацтво

Номер слайду 38

У декларації про створення якої радянської республіки зазначалося: «Ми ніколи не розглядали українську радянську республіку як національну республіку, а виключно як радянську республіку на території України»?А) Української Народної Республіки. Б) Української Соціалістичної Радянської Республіки. В) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Г) Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

Номер слайду 39

У декларації про створення якої радянської республіки зазначалося: «Ми ніколи не розглядали українську радянську республіку як національну республіку, а виключно як радянську республіку на території України»?А) Української Народної Республіки. Б) Української Соціалістичної Радянської Республіки. В) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Г) Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

Номер слайду 40

Який документ має таке положення? Віднині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду. А) ІV Універсал. Б) Грамота гетьмана П. Скоропадського «До всього українського народу»В) Акт Злуки УНР і ЗУНРГ) Варшавський договір

Номер слайду 41

Який документ має таке положення? Віднині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду. А) ІV Універсал. Б) Грамота гетьмана П. Скоропадського «До всього українського народу»В) Акт Злуки УНР і ЗУНРГ) Варшавський договір

Номер слайду 42

Яким було ставлення Тимчасового уряду Росії до проголошення І Універсалу УЦР?А) схвалив без застережень. Б) затвердив як закон про автономію України. В) засудив як злочинний і сепаратистський. Г) проігнорував

Номер слайду 43

Яким було ставлення Тимчасового уряду Росії до проголошення І Універсалу УЦР?А) схвалив без застережень. Б) затвердив як закон про автономію України. В) засудив як злочинний і сепаратистський. Г) проігнорував

Номер слайду 44

Про якого діяча йдеться в уривку історичного джерела? Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний Секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення. А) М. Грушевського. Б) В. Винниченка. В) Д. Дорошенка. Г) С. Петлюру

Номер слайду 45

Про якого діяча йдеться в уривку історичного джерела? Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний Секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення. А) М. Грушевського. Б) В. Винниченка. В) Д. Дорошенка. Г) С. Петлюру

Номер слайду 46

Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначеннями: А) Одна з агресивних форм націоналізму, що проповідує національну винятковість, зверхність однієї нації над іншими, розпалює національну ворожнечу й нетерпимість Б) Прагнення до відокремлення, відособлення від держави якої-небудь області або регіону В) Монополістичне об’єднання, характерною рисою якого є розподіл замовлень, закупівля сировини та реалізація продукції через єдину систему збуту. Члени синдикату зберігають виробничу самостійність, але втрачають комерційну Г) Сукупність дій та заходів царського уряду в Російській імперії, спрямованих на звуження й витіснення на другорядні ролі національних мов, культури, історії з одночасним висуненням на провідні позиції російської мови, культури, історії Д) Спільна назва членів крайньо правих організацій у Росії в 1905—1917 рр., які виступали під гаслами монархізму, великодержавного шовінізму та антисемітизму1)  Сепаратизм2)  Чорносотенці3) Шовінізм4)  Русифікація

Номер слайду 47

Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначеннями: А) Одна з агресивних форм націоналізму, що проповідує національну винятковість, зверхність однієї нації над іншими, розпалює національну ворожнечу й нетерпимість Б) Прагнення до відокремлення, відособлення від держави якої-небудь області або регіону В) Монополістичне об’єднання, характерною рисою якого є розподіл замовлень, закупівля сировини та реалізація продукції через єдину систему збуту. Члени синдикату зберігають виробничу самостійність, але втрачають комерційну Г) Сукупність дій та заходів царського уряду в Російській імперії, спрямованих на звуження й витіснення на другорядні ролі національних мов, культури, історії з одночасним висуненням на провідні позиції російської мови, культури, історії Д) Спільна назва членів крайньо правих організацій у Росії в 1905—1917 рр., які виступали під гаслами монархізму, великодержавного шовінізму та антисемітизму1)  Сепаратизм2)  Чорносотенці3)  Шовінізм4)  Русифікація. Відповіді: 1 – Б; 2 – Д;3 – А; 4 - Г

Номер слайду 48

Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП) в керівництві Української Центральної Ради представляли: А) В. Винниченко, С. Петлюра. Б) М. Грушевський, П. Христюк. В) М. Міхновський, О. Андрієвський. Г) Д. Дорошенко, С. Єфремов

Номер слайду 49

Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП) в керівництві Української Центральної Ради представляли: А) В. Винниченко, С. Петлюра. Б) М. Грушевський, П. Христюк. В) М. Міхновський, О. Андрієвський. Г) Д. Дорошенко, С. Єфремов

Номер слайду 50

Яке політичне гасло відображає зміст Першого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?А) «Вся влада Радам!»Б) «Автономію Україні!»В) «Геть Тимчасовий уряд!»Г) «Хай живе самостійна Україна!»

Номер слайду 51

Яке політичне гасло відображає зміст Першого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?А) «Вся влада Радам!»Б) «Автономію Україні!»В) «Геть Тимчасовий уряд!»Г) «Хай живе самостійна Україна!»

Номер слайду 52

Якому діячеві належать такі факти біографії? Позитивно сприйнявши повалення царизму революцією 1917 р., став одним з ініціаторів створення Української Центральної Ради (УЦР). Став заступником голови УЦР, членом Малої ради, генеральним секретарем міжнаціональних справ у Генеральному Секретаріаті УЦР. У червні 1917 р. очолив Українську партію соціалістів- федералістів. А) С. Єфремову. Б) В. Винниченку. В) М. Міхновському. Г) С. Петлюрі

Номер слайду 53

Якому діячеві належать такі факти біографії? Позитивно сприйнявши повалення царизму революцією 1917 р., став одним з ініціаторів створення Української Центральної Ради (УЦР). Став заступником голови УЦР, членом Малої ради, генеральним секретарем міжнаціональних справ у Генеральному Секретаріаті УЦР. У червні 1917 р. очолив Українську партію соціалістів-федералістів. А) С. Єфремову. Б) В. Винниченку. В) М. Міхновському. Г) С. Петлюрі

Номер слайду 54

Українська Центральна Рада як представницький і законодавчий орган формувалась із представників: А) різних політичних сил. Б) лише українських політичних партій. В) лише політичних партій соціалістичного спрямування. Г) лише місцевих рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

Номер слайду 55

Українська Центральна Рада як представницький і законодавчий орган формувалась із представників: А) різних політичних сил. Б) лише українських політичних партій. В) лише політичних партій соціалістичного спрямування. Г) лише місцевих рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

Номер слайду 56

У який період Української революції схвалено цитовані документи?1. Хай буде Україна вільною. …Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам… творити новий лад вільної автономної України.2. …На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд…А) березень—серпень 1917 р. Б) серпень—листопад 1917 р. В) листопад—грудень 1917 р. Г) грудень 1917 — січень 1918 р.

Номер слайду 57

У який період Української революції схвалено цитовані документи?1. Хай буде Україна вільною. …Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам… творити новий лад вільної автономної України.2. …На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд…А) березень—серпень 1917 р. Б) серпень—листопад 1917 р. В) листопад—грудень 1917 р. Г) грудень 1917 — січень 1918 р.

Номер слайду 58

Позначте абревіатуру української політичної партії, яка на початку Української революції 1917—1918 рр. виступала за негайне проголошення незалежності України?А) УПСФБ) УПССВ) УПСРГ) УСДРП

Номер слайду 59

Позначте абревіатуру української політичної партії, яка на початку Української революції 1917—1918 рр. виступала за негайне проголошення незалежності України?А) УПСФБ) УПССВ) УПСРГ) УСДРП

Номер слайду 60

Як називалися українські козацькі збройні формування, що існували в березні 1917 — квітні 1918 р.?А) вільне козацтво. Б) реєстрове козацтво. В) червоне козацтво. Г) запорозьке козацтво

Номер слайду 61

Як називалися українські козацькі збройні формування, що існували в березні 1917 — квітні 1918 р.?А) вільне козацтво. Б) реєстрове козацтво. В) червоне козацтво. Г) запорозьке козацтво

Номер слайду 62

Яка подія за межами України привела до збройної боротьби за владу в Києві в листопаді 1917 р.?А) Корніловський заколот. Б) розпуск Всеросійських установчих зборів. В) укладення перемир’я на фронті Першої світової війни. Г) більшовицький переворот у Петрограді

Номер слайду 63

Яка подія за межами України привела до збройної боротьби за владу в Києві в листопаді 1917 р.?А) Корніловський заколот. Б) розпуск Всеросійських установчих зборів. В) укладення перемир’я на фронті Першої світової війни. Г) більшовицький переворот у Петрограді

Номер слайду 64

Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:1)  Ультиматум2)  Терор3)  Універсал4)  Декрет. А) Рішення революційного виконавчого органу влади, яке має силу закону. Б) Форма звернення до народу, декларативний документ вищих органів влади. В) Форма звернення з категоричними вимогами. Г) Залякування, фізичне знищення політичних противників або ні в чому не винних громадян. Д) Безоплатне вилучення майна, цінностей

Номер слайду 65

Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:1)  Ультиматум2)  Терор3)  Універсал4)  Декрет. Відповіді:1 – В;2 – Г;3 – Б;4 - АА) Рішення революційного виконавчого органу влади, яке має силу закону. Б) Форма звернення до народу, декларативний документ вищих органів влади. В) Форма звернення з категоричними вимогами. Г) Залякування, фізичне знищення політичних противників або ні в чому не винних громадян. Д) Безоплатне вилучення майна, цінностей

pptx
Додано
13 березня 2019
Переглядів
4352
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку