15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Урок "Релігійне життя в УСРР. Василь Липківський"

Про матеріал
Тема. Релігійне життя в УСРР. Василь Липківський Мета: визначити особливості релігійного життя в УСРР, охарактеризувати громадсько-політичну діяльність Василя Липківського; з’ясувати взаємозалежність між встановленням єдиновладдя Сталіна, закріпленням однопартійності та переслідуванням і ліквідацією церкви розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки, висловлювати власні судження; удосконалювати навички роботи з історичною картою та історичним матеріалом, вміння працювати в парах та малих групах; формувати інтерес до вивчення теми.
Перегляд файлу

Конспект уроку

з історії України

для 10-го класу

Підготувала учитель історії

КЗ «Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ст.»

Вистороп Тетяна Василівна

Тема. Релігійне життя в УСРР. Василь Липківський

Мета: визначити особливості релігійного життя в УСРР, охарактеризувати громадсько-політичну діяльність Василя Липківського; з’ясувати взаємозалежність між встановленням єдиновладдя Сталіна, закріпленням однопартійності та переслідуванням і ліквідацією церкви розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки, висловлювати власні судження; удосконалювати навички роботи з історичною картою та історичним матеріалом, вміння працювати в парах та малих групах; формувати інтерес до вивчення теми.

Очікувані результати. Після уроку учні/учениці зможуть:

 •                оперувати хронологічним та понятійним матеріалом;
 •                аналізувати особливості релігійного життя в УСРР;
 •                характеризувати громадсько-політичну діяльність Василя Липківського;
 •                пояснювати взаємозалежність між встановленням єдиновладдя Сталіна, закріпленням однопартійності та переслідуванням і ліквідацією церкви;

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, відеоролик, ілюстративний ряд до теми, роздатковий матеріал.

Хід уроку

 1. Організаційна частина.
 2. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.
 1. Самостійна робота за варіантами.

Варіант 1

 1. Економічна політика більшовиків, яка проводилася в Україні в 1921 – 1928 рр. та базувалася на впровадженні елементів ринкової економіки, називалася

А   політикою «воєнного комунізму»

Б   новою економічною політикою

В   «новим курсом»

Г   політикою колективізації

 1. З якою метою було запроваджено нову економічну політикою.

А   Перемога у громадянській війні

Б   установлення державного контрою над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

Похожее Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµВ   подолання глибокої економічної та політичної кризи, спричиненої громадянською війною та політикою «воєнного комунізму»

Г   переведення економіки на військові рейки

 1. У який період було створено зображений агітаційний плакат?

А   Часи «воєнного комунізму»              

Б   часи нової економічної політики

В   часи колективізації сільського господарства

Г   період «відбудови»

 1. Установіть відповідність.
 1. Х. Раковський
 2. О. Шумський
 3. М. Скрипник
 4. П. Любченко

А   голова РНК УСРР у 1925 – 1927 рр.

Б   економіст, автор статті «До проблеми української економіки»

В   нарком освіти УСРР у 1924 – 1927 рр.

Г   нарком освіти УСРР у 1927 – 1933 рр.

Д   голова РНК УСРР у 1919 – 1923 рр.

1Д; 2А; 3Г; 4В.

 1. Установіть послідовність подій.

4 А  створення Молдавської АСРР

3 Б   початок політики «коренізації» в УСРР

2 В   створення Кримської АСРР

1 Г   початок непу

 1. Визначте заходи політики «коренізації», яка реалізовувалася в Україні в 1923 – на початку 30-х рр. ХХ ст.?
 1. Ліквідація національних традицій і мовних особливостей
 2. підготовка та залучення кадрів із представників української національності до партійних і державних органів та установ
 3. культурне та національне гноблення національних меншин, які мешкали в Україні
 4. глибоке вивчення національної історії, відродження традицій
 5. відсутність контролю з боку партійних органів у ході реалізації політики українізації
 6. створення сприятливих умов для розвитку мови та культури всіх національних меншин
 7. звуження сфери вживання української мови

Варіант 2

 1. Яка риса характерна для політики непу?

А   Розподіл продукції за зрівняльним принципом

Б   заборона найманої праці

В   запровадження продрозкладки

Г   розвиток усіх форм кооперації

 1. Як називалися великі державні підприємства, що діяли на засадах госпрозрахунку в період непу?

Похожее изображениеА   Синдикати          Б   трести        В   концесії              Г   главки

 1. Яка подія в Україні проілюстрована наведеним плакатом?

А   Голод 1921 – 1923 рр.

Б   реалізація непу

В   запровадження продподатку

Г   реалізація політики коренізації

 1. Установіть відповідність.
 1. 1920 р.
 2. 1922 р.
 3. 1924 р.
 4. 1925 р.

А   створення Молдовської АСРР

Б   ухвалення Конституції СРСР

В   створення СРСР

Г   підписання союзного робітничо-селянського договору

Д   створення договірної федерації

1Г; 2В; 3Б; 4А.

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

2 А   початок непу

4 Б   початок українізації

1 В   заміна продрозверстки продподатком

3 Г   початок політики коренізації

 1. Які були основні заходи непу? Оберіть три правильні відповіді.
 1. Заміна продрозкладки продподатком
 2. запровадження продрозкладки
 3. заборона оренди та найманої праці
 4. об’єднання великих підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок
 5. запровадження загальної трудової повинності
 6. запуск конвертованого червонця, вилучення старих грошових знаків
 7. заборона вільної торгівлі та перехід до прямого товарообігу
 1. Робота з історичною картою.
 • Покажіть на карті:
 • територію УСРР у складі СРСР.
 • головні райони антибільшовицького повстанського руху в 1921 р.
 • райони, що найбільше постраждали від голоду 1921 – 1923 рр.
 1. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку.
 1. Прийом «Передбачення».
 • Розгляньте зображення.

E:\Работа\Підготовка до уроків\10 клас\Історія України\5. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні\6. Релігійне життя в УСРР. Василь Липківський\Вилучення церковних коштовностй.jpg E:\Работа\Підготовка до уроків\10 клас\Історія України\5. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні\6. Релігійне життя в УСРР. Василь Липківський\Зруйнування Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. 1.jpg E:\Работа\Підготовка до уроків\10 клас\Історія України\5. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні\6. Релігійне життя в УСРР. Василь Липківський\Зруйнування Миколаївської церкви в Харкові. 1929 р..jpg

 • Сформулюйте твердження, які, на вашу думку, характеризують становище української церкви.
 • Сьогодні ми з’ясуємо особливості релігійного життя в УСРР та охарактеризуємо діяльність Василя Липківського.
 1. Вивчення нового матеріалу.
 1. Робота в малих групах.
 • Опрацюйте додаткову інформацію та виконайте завдання.
 • Складіть план до тексту та 3 – 4 запитання.

Додаткова інформація.

Радянська влада з перших днів свого утвердження в Україні вела відкриту антицерковну атеїстичну політику. Духовність і церква оголошувалися ворогами нової влади. Вона всіляко намагалась обмежити вплив церкви на суспільне життя. Найнебезпечнішим релігійним супротивником радянська влада вважала Російську православну церкву на чолі з новообраним патріархом Тихоном, який піддав новий режим анафемі. З метою підірвати вплив православної церкви радянська влада не перешкоджала виникненню релігійних груп. Така ситуація сприяла українізації православної церкви, незважаючи на опір патріарха Тихона і православної ієрархії.

У жовтні 1921 р. відбувся перший Всеукраїнський православний церковний собор, на якому обрали власну ієрархію, затверджено канони та устрій УАПЦ. Закон про автокефалію (самостійність) прийняли в УНР ще 1 січня 1919 р., але тоді у зв’язку зі зміною влади його не було реалізовано. Всеукраїнська Церковна Рада обрала митрополитом священика В. Липківського.

Нова церква швидко зростала і на кінець 1920-х рр. була другою за кількістю парафій та віруючих після Української православної церкви. Головними засадами УАПЦ були національність і незалежність від світської влади, демократизм, прагнення до поновлення давніх українських звичаїв. Богослужіння проводилось українською мовою, священики не носили ряси, бороди і довге волосся. Церковна ієрархія будувалася на виборних засадах.

Швидкий успіх УАПЦ занепокоїв більшовицьке керівництво. До того ж, УАПЦ критично ставилася до радянської влади. Спочатку влада намагалася розкласти церкву із середини, підтримуючи розкольницькі церковні організації.  Незважаючи на всі перешкоди, УАПЦ залишалась найвпливовішою українською церквою.

Поряд зі спробами внести розкол в українську церкву радянська влада розгорнула широку пропаганду, яка зводилася до висміювання релігії та знущань із віруючих. «Релігія – опіум для народу!» – стало гаслом цієї кампанії. Багато храмів було закрито або зруйновано. Священики зазнавали переслідувань. Так, було розігнано монахів Києво-Печерської лаври, а сам храм перетворили на антирелігійний музей.

Наприкінці 1920-х рр. влада перейшла у відкритий наступ проти УАПЦ. У жовтні 1927 р. під тиском Державного політичного управління (ДПУ) було усунуто і заарештовано митрополита УАПЦ В. Липківського. Він був звинувачений в українському націоналізмі. На початку 1930 р. Синод УАПЦ прийняв рішення про саморозпуск. Це не врятувало колишніх священиків УАПЦ від переслідування.

Друга п’ятирічка була оголошена «п’ятирічкою знищення релігії». Ця кампанія мала сумні наслідки: в Україні на середину 1930-х рр. порівняно з 1913 р. залишилося лише 9 % церков. Решту закрили або зруйнували.

Джерело: https://geomap.com.ua/uk-uh10/270.html

 • Що сприяло українізації церкви?
 • Чому закон про автокефалію 1919 р. не був реалізований? (через зміну влади)
 • Назвіть головні принципи УАПЦ.
 • Яку кампанію характеризує гасло «Релігія – опіум для народу!»?
 • Чому більшовики змінили своє ставлення щодо УАПЦ?
 1. Робота в парах
 • Опрацюйте історичні джерела та визначте заходи більшовиків у їхній церковній політиці.
 • Які процеси в церковному житті характеризують ці документи?

ІЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПОЛІТБЮРО ЦК КП(Б)У ПРО ВИЛУЧЕННЯ ЦІННОСТЕЙ У ЦЕРКВАХ (31 березня 1922 р.)

Слухали: 1. Про кампанію з вилучення із церков (циркуляр ЦК РКП). Постановили: 1. Циркуляр затвердити й розіслати з тими змінами, що замість підготовчих таємних комісій керівництво вилученням цінностей покладається безпосередньо на Бюро губкому, з огляду на те, що вилучення вже фактично началося.

ІЗ ПОСТАНОВИ ПОЛІТБЮРО ЦК КП(Б)У ПРО ЦЕРКОВНУ ПОЛІТИКУ

(23 листопада 1923 р.)

Про церковну політику (тов. Логінов).

а) Підтвердити попередній курс на всесвітнє сприяння Ж. Ц. (Жива Церква. — Авт.)

б) Ужити заходів до недопущення посилення тихонівщини.

в) Провести роботу з відколу «лівих» елементів серед тихонівців.

г) Поставити перед комісією завдання відновлення групи «Братства Жива Церква».

д) Комісії поставити завданням ліквідацію суперечок між прогресивними церковними угрупованнями, створення з них блоків для боротьби з тихонівцями й автокефалістами.

е) Ухвалити лінію комісії із пом’якшення гостроти лінії живоцерковців.

є) Ухвалити перейменування В. Ц. У. в Український Синод.

ж) Відтворити губернські комісії з керівництва церковною роботою.

з) Затвердити кошторис у 850 червінців, реалізувавши його через Фінкомітет.

и) Запропонувати органам ДПУ посилити роботу за своєю лінією.

і) Дати директиву про посилення переслідувань монархістів, які намагаються вести свою роботу через церкву (особливо в прикордонних губерніях).

ї) Утримуватися від зворотної передачі церков під Ж. Ц. тихонівцям. Передача має здійснюватися тільки за постановами Центральної Церковної Комісії.

й) Доручити Секретаріату переглянути склад центральної комісії, а також робітників, що безпосередньо виконують її завдання, і подати на затвердження оргбюро.

 1. Перегляд відеоролику.
 • Перегляньте відеоролик.

https://www.youtube.com/watch?v=es6k4ZZchQA

 • Про які факти з життя Василя Липківського довідалися з відео?
 • Яка подія відбулася 21 жовтня 1921 р.? (Обрання митрополитом київським В. Липківського)
 • Коли та за що митрополита було заарештовано? (22 жовтня 1937 р., за звинуваченням в участі у фашистській організації)
 • Яку мету ставив перед собою В. Липківський? (визволити українську церкву з-під російської влади)
 1. Узагальнення та систематизація знань.
 1. Прийом «Ромашка Блума».

Ромашка Блума

 1. Підсумки уроку.
 1. Вправа «Три М».
 • Назвіть три моменти уроку, які вдалися вам найкраще. Запропонуйте один момент, що поліпшить вашу роботу на наступному уроці.
 1. Інструктаж з домашнього завдання.
 1. Опрацювати § 169 підручника та конспект.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 березня 2019
Переглядів
2658
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку