Презентація "Твій перший мільон"

Про матеріал
Презентація "Твій перший мільон" для проведення позаурочного заходу з математики для учнів 8 - 11 класів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

*

Номер слайду 2

А) півтретини; Запитання відбору І туру Розташуйте старовинні назви дробів в порядку спадання: пів-півчетвертини, півтретини, півчетвертини, пів-півтретини. В) півчетвертини; Г) пів-півтритини;

Номер слайду 3

А) 0 ; Б) 1; В) -1; Г) не існує. Назвіть найменше натуральне число.

Номер слайду 4

З двох натуральних чисел з різною кількістю цифр більше те, у якого більше… А) нулів; Б) одиниць; В) дев’яток; Г) цифр. *

Номер слайду 5

Як називається число, складене з одиниці і 9 нулів? А) мільярд; Б) трильярд; В) більярд; Г) секстільярд. *

Номер слайду 6

Перша російська жінка –математик - …? А) Ковалевська; Б) Гіпатія; В) Ладиженська; Г) Нюстер. *

Номер слайду 7

Цифри називають арабськими, а вигадані вони були у …? А) Китаї; Б) Італії; В) Індії; Г) Турції. *

Номер слайду 8

Одиниця вимірювання плоских кутів, дорівнює 1/60 градуса. А) секунда; Б) мить; В) година; Г) мінута. *

Номер слайду 9

Дюжина – це ... А) 12; Б) 10; В) 6; Г) 13. *

Номер слайду 10

Гектар – площа квадрата із стороною - ... А) 10 м; Б) 200 м; В) 1 м; Г) 100 м. *

Номер слайду 11

Трапеція в перекладі, у прямому розумінні, означає - … А) стіл; Б) ліжко; В) стілець; Г) крісло. *

Номер слайду 12

Пари натуральних чисел, кожна з яких дорівнює сумі власних дільників другого, тобто дільників відмінних від самого числа, називають … А) товариські; Б) подружні; В) дружні; Г) наречені. *

Номер слайду 13

Скільки у пуді кілограмів? А) 5; Б) 16; В) 8; Г) 32. *

Номер слайду 14

Рахівницю в стародавньому Китаї називали суан-пан. А як називали її в Стародавній Греції, Римі...? А) табак; Б) абзац; В) абак; Г) кабак. *

Номер слайду 15

Знак >, < вперше у математиці ввів - … А) Лейбніц; Б) Лагранж; В) Декарт; Г) Гарріот. *

Номер слайду 16

Яку назву має шестигранник? А) тетраедр; Б) гексаедр; В) октаедр; Г) овалоїд. *

Номер слайду 17

Після трилліонів ідуть квадрилліони, а за ними... А)квінтільйони; Б) сектільйони; В) більйони; Г) октільйони (пентільйони). *

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Запитання відбору ІІ туру Розташуйте видатних математиків по роках життя у порядку зростання: Арістотель; Архімед; Піфагор; Фалес. А) Архімед; Б) Арістотель; В) Піфагор; Г) Фалес. *

Номер слайду 20

ІІ тур Декалітр – скільки літрів? А) 1; Б) 10; В) 100; Г) 1000. *

Номер слайду 21

Що означало спочатку слово цифра? А) нуль; Б) шифр; В) цирк; Г) нумерація. *

Номер слайду 22

Скільки в математиці одноцифрових чисел? А) 0; Б) 9; В) 10; Г) 11. *

Номер слайду 23

А) дружинник; Б) чисельник; В) мобільник; Г) знаменник. Число, яке вказує на розміри долей одиниці, з яких складений цей дріб *

Номер слайду 24

Яку назву має точка перетину висот трикутника? А) геоцентр; Б) фітоцентр; В) ортоцентр; Г) баріцентр. *

Номер слайду 25

Як ще називається двочлен? А) полігон; Б) поліном; В) біном; Г) ньютон. *

Номер слайду 26

Яке слово в перекладі з грецької означає: поперечник? А) діагональ; Б)перпендикуляр; В) діаметр; Г) директор. *

Номер слайду 27

Сотка – це площа квадрата із стороною: А) 10 дм; Б) 10 см; В) 1 км; Г) 10 м. *

Номер слайду 28

Яким словом стародавні китайські математики називали від’ємні числа? А) фу; Б) фен; В) чжен; Г) дан. *

Номер слайду 29

Плоска алгебраїчна крива 6-го порядку, в перекладі з грецької означає зірка і має вигляд: А) алкалоїда; Б) астероїда; В) гуманоїда; Г) астроїда. *

Номер слайду 30

А) квінтільйон; Б) октильйон; В) павільйон; Г) сектільйон. Яку назву має число, яке складається з одиниці і тридцяти нулів? *

Номер слайду 31

А) радикал; Б) проміллє; В) профан; Г) пордоллє. Одна сота частина цілого називається процентом. Як називається одна тисячна частина? *

Номер слайду 32

А)око бика; Б) чоло бика; В)голова бика; Г) нога бика. У Вавілоні математики називали трапецію - … *

Номер слайду 33

А) про точку; Б) про дріб; В) про нуль; Г) про пряму. Евклід в своїй книзі „Начала” написав, що це є те, частина чого є ніщо. Про що він писав? *

Номер слайду 34

А) рантьє; Б) антьє; В) кумулянт; Г) симулянт. Як ще називається ціла частина числа? *

Номер слайду 35

Номер слайду 36

А) октаедр; Б) куб; В) тетраедр; Г) додекаедр. Запитання відбору ІІІ туру Розташуйте в порядку зростання по кількості вершин такі фігури: октаедр; куб; тетраедр; додекаедр. *

Номер слайду 37

А) риска дробу; Б) факторіал; В) частка; Г) пастка. Результат дії ділення? *

Номер слайду 38

А) квадрат; Б) паралелограм; В) катет; Г) ромб. Прямокутник, який має рівні сторони - … *

Номер слайду 39

А) симулятивний; Б) кумулятивний; В) дистрибутивний; Г) негативний. Яку іншу назву має розподільний закон множення відносно додавання? *

Номер слайду 40

А) землеописування; Б) землевимірювання ; В)землезображування; Г) землеорання . Що в перекладі означає слово геометрія? *

Номер слайду 41

Інколи кажуть, що алгебра тримається на 4 китах: 4 – функція; 3 – тотожність; 2 – число; 1 - ... Яку назву має перший кит? А) вчений; Б) рівняння; В) вчитель; Г) учень. *

Номер слайду 42

А) село; Б) папірус; В) квадрат; Г) коло. (пі) – перша літера в грецькому слові периферія. Що воно означає? *

Номер слайду 43

А) 0; Б) 3; В) 11; Г) 13. Візьміть два довільних числа. Складіть їх суму, різницю і добуток. Хоча б одне з отриманих чисел буде обов’язково ділитись на... *

Номер слайду 44

А) циклоїд; Б) циссоїд; В) астероїд; Г) центроїд. Точка перетину трьох медіан трикутника називається - … *

Номер слайду 45

А) Лебег; Б) Лейбніц; В) Лакруа; Г) Ландау. Знак множення (крапка) вперше у математиці використав...: *

Номер слайду 46

А) континіум; Б) контата; В) полтиніум; Г) константа. Як називається постійна величина при розгляді математичних, фізичних процесів? *

Номер слайду 47

А) мантиса; Б) монтана; В) міріса; Г) мінімакс. Дробова частина числа називається... *

Номер слайду 48

А) октант; Б) атлант; В) десант; Г) окупант. Тілесний кут, який (обмежує) вміщує 1/8 простору - ... *

Номер слайду 49

А) Кульман; Б) Ватман; В) Відман; Г) Штуцер. Знак „+” вперше ввів: *

Номер слайду 50

А) додекаедр; Б) октаедр; В) ікосаедр; Г) куб. Яку назву має двадцятигранник *

Номер слайду 51

А) 7; Б) 3; В) 13; Г) 12. Улюблена цифра Бісмарка? *

Номер слайду 52

Номер слайду 53

А) : Б) = В) + Г) - Запитання відбору ІV туру Розташуйте в хронологічному порядку появу таких математичних знаків: +; ; : ; =. *

Номер слайду 54

А) 3; Б) 7; В) 4; Г) 13. Улюблена цифра імператора Карла IV ? *

Номер слайду 55

А) корені; Б) овочі; В) гілки; Г) садівника. Розв’язати рівняння – це знайти його ... *

Номер слайду 56

А) 6; Б) 8; В) 72; Г) 864. Дві дюжини помножені на три дюжини. Скільки буде дюжин? *

Номер слайду 57

А) хорт; Б) хорда ; В) тор; Г) торт . Прямолінійний відрізок, який сполучає дві точки на колі - ... *

Номер слайду 58

Яку назву мають прості числа, різниця яких дорівнює 2? А) двійники; Б) близнюки; В) побратими; Г) сироти. *

Номер слайду 59

А) 7; Б) 70; В) 40; Г) 100. Яким арабським числом можна замінити римське число, яке позначається літерою С ? *

Номер слайду 60

А) числа Архімеда; Б) числа Фібоначчі; В) числа Піфагора; Г) числа Енштейна. Яку назву мають числа, які є елементами зростаючої послідовності 1,1,2,3,5,8... , в якій кожен наступний член дорівнює сумі двох попередніх? *

Номер слайду 61

А) мажор; Б) школяр; В) мінор; Г) скаляр. Як називається величина, кожне значення якої можна виразити одним числом? *

Номер слайду 62

А) йдуть назад; Б) йдуть вперед; В) стоять на місці; Г) сидять. У стародавніх Єгиптян знак плюс нагадував зображення ніг, що... *

Номер слайду 63

А) дуліката; Б) абсциса; В) ордината; Г) аппліката. Як називається координата точки, яка в перекладі з латинської означає прикладена? *

Номер слайду 64

А) решето Ератосфена; Б) алоритм Евкліда; В) трикутник Паскаля; Г) схема Горнера. Як називається алгоритм відшукання простих чисел? *

Номер слайду 65

А) від’ємні; Б) дробові; В) нуль; Г) ірраціональні. Німецький математик Михайло Штіфель (XVI ст.) називав ці числа менші за ніщо. Які це числа? *

Номер слайду 66

А) Форд; Б) Опель; В) Рекорд; Г) Резерзорд. Знак „= ” вперше ввів: *

Номер слайду 67

А) 100; Б) 25; В) 5; Г) 50. 5 рибалок за 5 годин почистять 5 рибин. За скільки годин 100 рибалок почистять 100 рибин ? *

Номер слайду 68

А) бісектриса; Б) квадратриса; В) директриса; Г) еліптриса. За стародавньою легендою яблуко - плід пізнання дихотомичної сутності світу (добра і зла). Легенда також пов’язувала його з відкриттям Ньютоном закону всесвітнього тяжіння. Як називається замкнена крива, яка окреслює форму яблука? *

Номер слайду 69

Номер слайду 70

Дякую за гру!

ppt
Додано
26 березня 2019
Переглядів
1424
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку