Презентація "Україна в умовах глобалізації: переваги та ризики"

Про матеріал

Як майбутні споживачі, виробники, свідомі громадяни та учасники міжнародних економічних відносин, учні зрозуміють, що формування глобальної економіки є закономірним результатом поглиблення інтернаціоналізації економічних зв'язків. Відкриваючи небачені раніше можливості економічного зростання та підвищення якості життя, глобалізація водночас породжує загрози та ризики, які потребують об'єднання зусиль та ресурсів людства на основі усвідомлення спільної відповідальності перед майбутніми поколіннями. Презентація до уроку економіки в 11 класі (або 9 класі) дає можливість познайомитись з позицією України в різних світових рейтингах за 2016-2017 роки, подискутувати, виявити позитивні, негативні наслідки глобалізації, усвідомити суперечливість процесу глобалізації.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Україна в умовах глобалізації: переваги та ризики Матеріали підготовлені вчителем економіки Ткаченко Н. М. КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР

Номер слайду 2

Сучасний світ – надзвичайно складна і суперечлива система взаємовідносин країн і народів. Найважливішим завданням України на нинішньому етапі є визначення її місця в новій системі міжнародних відносин.

Номер слайду 3

Глобалізація – це сучасна форма міжнародних відносин, яка характеризується поширенням взаємозалежності між країнами в економічній, політичній і культурній сферах практично на всю земну кулю. Основним чинником розвитку глобалізації стала науково-технічна революція, особливо розвиток світової системи інформації, поширення Інтернету, який зробив можливим миттєвий зв'язок між людьми в різних кінцях світу і усунув перешкоди на шляху розповсюдження будь-якої інформації.

Номер слайду 4

Рейтинг глобалізації, підготовлений швейцарським науково-дослідним інститутом KOF Swiss Economic Institute, у 2014 році: Місце Країна Індекс глобалізації (зі 100 балів) 1. Ірландія 92,17 2. Бельгія 91,61 3. Нідерланди 91,33 5. Сінгапур 88,63 12. Канада 85,63 19. Австралія 82,93 32. США 74,94 44. Україна 68,85 46. Росія 65,42 191. Соломонові о-ви 25,43 192. Сомалі 24,09

Номер слайду 5

ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ В РЕЙТИНГУ КРАЇН СВІТУ ЗА ІНДЕКСОМ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 2015-2016 Відповідно до нещодавно опублікованого дослідження Всесвітнього економічного форуму, Україна - 79-е місце серед 140 країн світу, втратила за рік три позиції (у попередньому рейтингу займала 76-у позицію). Індекс конкурентноспроможності The Global Competitiveness Index (WEF) 2017 4 позицій 81/137

Номер слайду 6

Динаміка змін позицій України в рейтингу за Індексом глобальної конкурентоспроможності Індекс  складається з більш ніж 100 змінних, які становлять 3 основні групи субіндексів: «Основні вимоги» (права власності, корупція, безпека, державні витрати, державний борг, інфляція, якість доріг, охорона здоровья), «Підсилювачі продуктивності» (якість освіти, конкуренція, освоєння нових технологій, фінансові послуги) та «Інновації та фактори вдосконалення». Україна найбільше втратила позицій за показниками, які характеризують розвиток інфраструктури, макроекономічне середовище та розвиток фінансового ринку країни. Причому, за деякими позиціями країна «очолює» списки з кінця, зокрема, за міцністю банків нам присвоєно 140 місце зі 140 країн світу; за регулюванням фондових бірж –135, за інфляційними змінами –134. 

Номер слайду 7

Найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу в Україні: корупція, ускладнений доступ до фінансів, інфляція, політична нестабільність, високі податкові ставки, державна бюрократія, складність податкового законодавства, регулювання валютного ринку, часта зміна урядів, обмежувальне регулювання ринку праці, недостатнюя здатність до інновацій, невідповідна якість інфраструктури, злочинність та крадіжки, низька якість охорони здоров’я, недостатня освіченість, погана етика робочої сили.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Назва рейтингу в алфавітному порядку; Рік виходу рейтингу Місце України/Загальна кільк. Країн Динаміка Глобальний індекс інноваційThe Global Innovation Index 2017 6 позицій 50/127 Глобальний індекс рабства*Global Slavery Index 2016 немає даних 25/167 Глобальний індекс тероризму*Global Terrorism Index 2017- 6 позицій 17/134 Глобальний показник мируGlobal Peace Index 2017 2 позицій 154/163 Здоров'я та початкова освіта (GCI)Health and primary education (GCI - WEF)2017 1 позицій 53/137 Індекс верховенства праваRule of law index 2017 1 позицій 77/113 Індекс гендерного розривуThe Global Gender Gap Index2017 8 позицій 61/144 Індекс глобалізаціїIndex of Globalization 2016-3 позицій 45/207 Індекс демократіїDemocracy Index20173 позицій83/167 Індекс добробутуThe Global Wealth Report 2016-12 позицій 95/173 Індекс екологічної ефективностіEnvironmental Performace Index 2017немає даних 109/180 Індекс економічної свободиIndex of Economy Freedom2017 16 позицій 150/180 Індекс знання англійської мовиEnglish Proficiency Index2017-6 позицій47/80 Індекс інновацій BloombergBloomberg innovation index 2017- 4 позицій 46/50 Індекс конкурентноспроможності The Global Competitiveness Index (WEF)2017 4 позицій 81/137 Індекс конкурентноспроможності: Вища освіта Higher Education (GCI - WEF)2017-2 позицій 35/137 Індекс конкурентноспроможності: Інституції Institutions (GCI-WEF)2017 11 позицій 118/137 Індекс легкості ведення бізнесу Easy of Doing Business 2017 4 позицій 76/190 Індекс людського капіталу (WEF) The Human Capital Index2017 2 позицій 24/130 Індекс людського розвиткуHuman Development Index (UNDP)2016 без змін 84/187 Індекс недієздатності державFragile States Index 2017- 5 позицій 90/178 Індекс потужності арміїGlobal Firepower Military Ranks 2017без змін 30/133 Індекс процвітанняThe legatum prosperity index 2017 без змін 112/149 Індекс соціального прогресуSocial Progress Index 2017- 1 позицій 64/128 Індекс сприйняття корупціїCorruption perception index 2017 1 позицій 130/180 Індекс щастяWorld Happiness Report 2017- 15 позицій 138/156 Міжнародний iндекс щастя Happy Planet Index 2016немає даних 70/140 Рейтинг податкового навантаженняPaying taxes ranking 2017 41 позицій 43/189 Ренкінг глобальної конкурентоспроможностіWorld Competitiveness Yearbook 2017-1 позицій 60/63 Світовий індекс свободи пресиWorld Press Freedom Index 2017 5 позицій 102/180 Cвобода у світіFreedom in the World (Freedom House) 2016 1 позицій 107/195 E&Y сприйняття корупції*E&Y Fraud Surveys: Corruption perception 2016 1 позицій 1/41 *Чим ближче до 1 місця - тим гірше

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

погіршення екологічної ситуації, глобальне потепління, нерівномірне і неконтрольоване зростання населення в одних країнах і його катастрофічне зменшення в інших, нелегальна міграція, торгівля людьми, наркоманія, контрабанда, нерівномірність соціально-економічного розвитку країн, періодичні глобальні фінансово-економічні кризи, брак продовольства та питної води, гонка озброєнь і розповсюдження зброї масового ураження, зокрема ядерної, поширення релігійного екстремізму, тероризму та міжнародної злочинності. Основні глобальні проблеми:

Номер слайду 13

Переваги глобалізації для України: поширення швидкими темпами інформаційних технологій, більші можливості пошуку партнерів в усьому світі, а не лише серед найближчих сусідів, можливість «підтягнути» в економічному плані країну до рівня високо розвинених, скорочення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, вільне пересування українських громадян у світі, можливість глобального регулювання екологічної ситуації в державі, забезпечення суспільства від глобальних загроз різного характеру, які непереборні для кожної окремої держави і навіть наддержави (скажімо, планетарні катастрофи), можливості отримання освіти і роботи за кордоном , світова координація боротьби зі СНІДом, наркоманією, тероризмом тощо.

Номер слайду 14

Ризики глобалізації для України 1. Збільшення розриву в рівнях економічного і соціального розвитку між Україною та країнами «золотого мільярда».

Номер слайду 15

Транснаціональні корпорації керують світом

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Forbes  Рейтинг найбільших компаній України

Номер слайду 18

Зростання безробіття, бідності, безпритульності, а також техногенне перевантаження і деградація довкілля. Економічне і політичне послаблення України, посилення її залежності від наддержав, пригнічення внутрішнього національного ринку, національної економіки, що призведе до практичного усунення України з конкурентного середовища. Зростання рівня тіньової економіки, її розростання до рівня глобально-світової і вихід з-під контролю України як нації-держави. Загальна криміналізація економічної діяльності, зростання корупції. Конфлікт між вимогами глобалізації та соціально-культурними і економічними традиціями нашої держави (наприклад, глобальна еліта вимагає від України вільного продажу землі іноземцям, що протиприродно для господаря-українця). Поступова втрата національно-культурної ідентичності і самобутності українців. Ризики глобалізації для України

Номер слайду 19

Висновки!

Номер слайду 20

Список використаної літератури 1. Білорус О. Глобальний конкурентний простір / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Олег Григорович Білорус (кер. авт. коллективу, наук.ред.). — К. : КНЕУ, — 680с. 2. Білорус О. Розвиток процесів глобалізації в постіндустріальну епоху. — К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки“, — 54с. 3. Власюк О. Національна безпека в умовах глобалізації світу //Україна-НАТО. - 2007. - № 1-2. - C. 18-23 4. Волинський Г. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації //Економіка України. - № 12. - C. 68-72 5. Енциклопедія постмодернізму / Пер. з англ. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003. – 503 с. 6. Єрохін С. А. Фінансово-економічний механізм глобалізації //Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9. - C. 151 - 158. 7. Контурова С. М. Головні чинники і наслідки розвитку економіки України в умовах глобалізації //Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - C. 91 - 97. 8. Пелагеша Н.Є. Трансформація української національної ідентичності під впливом глобалізації //Віче. - 2007. - № 18. - C. 55-56. 9. Пенькова О.Г. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації //Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - C. 26- 31. 10. Руденко М. Глобалізація і Україна: Публіцистика //Дніпро. - 2007. - № 1-2. - C. 75-85 11. Савельєв Є. Глобалізація // Економічна енциклопедія. У трьох томах / Відп. ред. С.В.Мочерний. – Т.1. – К.: Видавн. центр "Академія",– С. 264-265. 12. Старостіна А. Суперечливі шляхи економічної глобалізації //Економіка України. - 2008. - № 5 . - C. 58-65

Номер слайду 21

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Сениш Лідія
  Дякую за допомогу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Трофімова Тетяна Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Подрушняк Любов
  Дякую за цікаву презентацію!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ковальова Анастасія
  Чудова розробка! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Недоступ Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
ppt
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
16 квітня 2018
Переглядів
15606
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку