Презентація "Упровадження інноваційних технологій"

Про матеріал
Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта повинна задовільняти попити споживачів освітніх послуг та відповідати міжнародним стандартам. Одним із ключових завдань є формування в майбутнього кваліфікованого робітника можливостей працювати в сучасних умовах, що диктує ринок праці та бути конкурентноспроможними. Дане завдання покладено на педагога.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

“Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів”“Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів”Державний професійно – технічний навчальний заклад

Номер слайду 2

Упровадження інноваційних технологій професійного навчання як засіб підвищення якості освіти Підготувала: Методист Савченко Алла Костянтинівна2021 рік

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта повинна задовільняти попити споживачів освітніх послуг та відповідати міжнародним стандартам. Одним із ключових завдань Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів є формування в майбутнього кваліфікованого робітника можливостей працювати в сучасних умовах, що диктує ринок праці та бути конкурентноспроможними. Дане завдання покладено на педагога.

Номер слайду 5

Якісна підготовка кваліфікованих робітників потребує творчого підходу викладачів та майстрів виробничого навчання до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних і виробничих технологій.

Номер слайду 6

Формат сучасного уроку Урок з використанням новітніх інноваційних технологій, методів і форм навчання з метою формування майбутнього робітника. Виходячи з власного досвіду застосування інноваційних технологій у навчанні сприяє збільшенню мотивації в здобувачів освіти, розвитку критичного мислення, дослідницької діяльності, здібностей до активної практичної діяльності, творчого підходу до розв’язання проблем, отриманню навичок роботи з різними джерелами інформації.

Номер слайду 7

Педагогічні працівники ДПТНЗ «АЦППРК» працюють над питанням впровадження нових технологій в освітній процес. Велику увагу колектив приділяє інформатизації освітнього процесу. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють викладачам у процесі підготовки до уроку поліпшити процес викладання. Інформатизація передбачає використання в навчальному процесі різноманітних комп'ютерних технологій, які вважаються інноваційними. Комп'ютерні технології є ефективним інструментом для розвитку нових форм і методів навчання, що підвищують якість освітніх послуг. Ефективно використовують інноваційні комп'ютерні технології як на уроках, на виробничому навчанні, так і в позаурочній діяльності Бойко Л. М., Бойко З. Л., Нероденко Є. О., Ірха О. М., Трусій І. В., Орлов І. Л., Трусій Ю. В.

Номер слайду 8

Розробка та використання навчальних відеофільмів з окремих тем предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки залишається цікавою, ефективною сторінкою навчання майбутніх кваліфікованих робітників. Так, майстрами виробничого навчання Бойко Л. М., Трусій І. В. було створено навчальні відеофільми, презентації. Використання навчальних відеофільмів під час проведення уроків теоретичного і виробничого навчання стимулює підтримання у здобувачів освіти високого рівня пізнавального інтересу до предмета, сприяє його ефективному засвоєнню та дає можливість педагогу формувати інтелектуальний і творчий розвиток.

Номер слайду 9

Використання ІКТ дає можливість урізноманітнити навчально-виховний процес методами та прийомами, видами діяльності, які формують професійну компетентність та всебічну обізнаність учасників освітнього процесу професійно-технічної освіти. Розробляємо презентації, знімаємо навчальні відеофільми , приймаємо участь у обласних проектах

Номер слайду 10

Використовуємо на уроках спецпредметів електронні посібники, розроблені майстрами в/н з «Технології приготування страв» на тему: «Обробка риби та приготування н/ф», «Приготування дріжджового тіста», «Перші страви»

Номер слайду 11

Розробляємо електронні тести

Номер слайду 12

Приймаємо участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності серед здобувачів освіти ПТНЗ з професії «Кухар», «Кондитер»

Номер слайду 13

З 2011 року постійні учасники Обласного фестивалю – ярмарку «Петриківський дивоцвіт» Композиції з карвінга

Номер слайду 14

Постійно проводимо Майстер – класи з виготовлення виробів з кольорового тіста. Овочевий Хліб «Кавун» Оздоблення для короваїв

Номер слайду 15

Майстер - клас «Подорож в країну Молекулярної кухні»

Номер слайду 16

Проводимо різні конкурси, вікторини Працює Гурток «Витвір» по виготовленню виробів з солоного тіста та мастики

Номер слайду 17

Значну увагу в закладі приділяємо виявленню, вивченню, поширенню перспективного педагогічного досвіду (ППД). Форма узагальнення ППД у таких випадках є довільною, хоч педагоги віддають перевагу опису досвіду роботи та представленню його у вигляді проекту – мультимедійної презентації. Досвід роботи зазвичай вивчає адміністрація центру, згодом - керівники методичних комісій. З матеріалами перспективного педагогічного досвіду викладачі ознайомлюють колег під час проведення презентації педагогічних знахідок, конкурсу педагогічної майстерності, ярмарків педагогічних ідей, методичних скарбничок, публікацій у фаховій періодичній пресі. Створення портфоліо - це процес збирання, перегляду, поповнення змістової, методичної інформації, що стосується певної навчальної теми, уроку, різних форм оцінювання діяльності учнів. Майже всі викладачі ДПТНЗ «АЦППРК» розробили такі портфоліо для себе та для індивідуальної роботи здобувачів освіти. Портфоліо. Викладача української мови і літератури

Номер слайду 18

Протягом останніх років викладачі центру широко впроваджують в практику нові освітні технології, зокрема: при викладанні української мови і літератури, зарубіжної літератури, історії та правознавства, математики, фізики, географії, біології викладачі продуктивно застосовують методику інтерактивних технологій:технології кооперативного навчання;технології колективно-групового навчання;технології ситуативного моделювання;технології опрацювання дискусійних питань.Інтерактивні технології кооперативного навчання:робота в парах;два-чотири-всі разом; змінні трійки; два-чотири -всі разом; карусель;робота в малих групах; акваріум. «Інтерв'ю»«Акваріум»

Номер слайду 19

“Мікрофон”;“Незакінчені речення”;“Малюнки”;“Навчаючи – учусь”;“Кросворди”Технології колективно - групового навчання

Номер слайду 20

Інтерактивний прийом «Мікрофон»Викладач: Уявіть, що я журналіст і мені необхідно взяти інтерв’ю з теми, що сьогодні вивчали. Говорити ви будете в мікрофон. Не коментуйте відповідей інших, не перебивайте, не викрикуйте з місця. Починайте з речення… Інтерактивний прийом «Незакінчене речення»I ряд: «Сьогодні на уроці я …. (навчився, дізнався) …». II ряд: «Отримана інформація дозволила нам зробити висновок, що …». III ряд: «Сьогодні на уроці мені найбільше сподобалося…».

Номер слайду 21

Технології ситуативногомоделювання. Розігрування ситуації за ролями(«Рольова гра», «Програвання сценки», «Драматургія»…)

Номер слайду 22

- “Метод “Прес”;- “Займи позицію”;- “Зміни позицію”;- “Дискусія”. Технології опрацювання дискусійних питань

Номер слайду 23

Використання на уроках мультимедійки

Номер слайду 24

Також, викладачами центру у практиці використовується багато інноваційних технологій у навчанні учасників освітнього процесу. Одним з них є урок-квест – інтелектуально-розважальна гра, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами. Цей метод сприяє розвитку в здобувачів вмінь застосовувати отримані знання, аналізувати і узагальнювати отриману інформацію; розвивати зацікавленість учнів у вивченні матеріалу.

Номер слайду 25

Використовується урок-бесіда, який допомагає активізувати розумову діяльність учнів, спонукає їх для участі в обговоренні ситуацій з метою повторення та закріплення вивченого матеріалу

Номер слайду 26

Прийом «Аукціон» дозволяє актуалізувати вивчені напередодні знання і перевірити їх фронтальним чином. Сенс прийому ідентичний класичному аукціону, наприклад, при купівлі ексклюзивних предметів старовини. В якості капіталу виступають не гроші, а знання. Лотом аукціону є оцінка.

Номер слайду 27

Урок «Рольові ігри» - це ігрова діяльність в якій здобувачі освіти беруть на себе певні ролі і виконують їх. Вона допомагає згуртувати учнівський колектив, залучаючи до активної діяльності сором’язливих чи несміливих. Також любов до професії, яку вони обрали.

Номер слайду 28

Результативність такої роботи полягає в тому, що учасники освітнього процесу1. Уміють спостерігати, аналізувати,використовувати одержану інформацієюв різних ситуаціях.2. Володіють елементарними прийомами запам'ятовування, творчою уявою і мисленням.3. Мають великий словниковий запас. 4. Можуть вільно висловлювати свої думки.5. Можуть співпрацювати в групах і парах,самостійно організовувати свою роботу.

Номер слайду 29

Викладач спецпредметів з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» Нероденко Є. О. ефективно застосовує на своїх уроках метод проектів. Така форма навчання сприяє більш повній реалізації можливостей інтерактивного навчання в умовах, коли всі учасники освітнього процесу приймають активну участь в розробці проекту. Використання Світлооптичного дослідницького мікроскопу із USB підключенням до ПК.

Номер слайду 30

Оптичне збільшення від 50х до 500х. Цифрове збільшення. Функції створення фото та відеофайлів всіх відомих форматів. Можливість тривалого спостереження за об’єктами у реальному часі. Створення відео, що є довшим за часом ніж учнівський урок, із можливістю демонстрування в прискореному темпі. Можливість демонструвати вдалий експеримент іншим учасникам групової роботи. Демонстрація зображення на екран проектором, для групи учнів. Повне керування всіма функціями відеоспостереження. Можливість організації прямої трансляції зображення у Інтернет. Світлооптичний дослідницький мікроскоп із USB підключенням до ПК

Номер слайду 31

Використання проектору для відображеннятривимірних зображень та мультимедіа

Номер слайду 32

Розміри тривимірного екрану: ширина – 33 см, глибина 22 см, висота 17 см. Такі розміри відповідають плоскому монітору із діагоналлю 18 дюймів. Проектор відображає зображення без викривлення роздільної здатності, кольоровості чи яскравості. Проектор, також може відображати двовимірні об’єкти, наприклад робочий стіл операційної системи, на своїй фронтальній панелі. Від звичайного проектора чи монітора комп’ютера, даний експонат відрізняється тим, що дає можливість розглянути об’єкт, що візуалізується, з різних сторін одночасно. Це дає змогу покращити засвоєння учнями складних тем з геометрії, вивчити роботу складних технічних механізмів, тощо. Проектор для відображеннятривимірних зображень та мультимедіа

Номер слайду 33

Досвід впровадження інноваційних технологій навчання З професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» Застосовання інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу learningapps.org в навчальному процесі, що дозволяє достатньою мірою реалізувати ідею ігрової або проблемної ситуації на уроці й урізноманітнити форми подання завдань учням.

Номер слайду 34

Приклади застосування засобів

Номер слайду 35

Приклади застосування засобів

Номер слайду 36

Використання електронних підручників як інноваційні технології для підвищення якості освіти. Приклади застосування засобів

Номер слайду 37

Застосовування інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу Google classroom для застосування дистанційної роботи з учасниками освітнього процесу.

Номер слайду 38

Приклади застосування засобів

Номер слайду 39

Застосовування інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу Moodle для застосування дистанційної роботи з учасниками освітнього процесу.

Номер слайду 40

Приклади застосування засобів

Номер слайду 41

Результатом діяльності щодо впровадження інновацій у навчально-виробничу сферу вбачають випуск висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників. Використовуючи інноваційні технології навчання, майстри виробничого навчання переконалися, що новітні освітні технології передбачають не просто отримання знань, а творче ставлення до них, сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, професійно здібного кваліфікованого робітника. На уроках виробничого навчання деталізуються отримані під час теоретичного навчання знання про роботу і експлуатацію обладнання, механізмів, властивості матеріалів, продуктів тощо. При цьому найкращий результат досягається тоді, коли зміст відображає зв’язок із загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами. Це забезпечує цілеспрямоване вивчення навчальних дисциплін, що являють собою фундамент успішного оволодіння професією. Значного поширення у нашому освітньому закладі набули інноваційні уроки, які мають стандартну, гнучку структуру і орієнтовані на зростання інтересу здобувачів освіти до навчання загалом та підвищення їх фахового рівня зокрема.

Номер слайду 42

З метою кращої підготовки здобувачів освіти за професією «Водій автотранспортних засобів» для здачі іспитів у МРЕВ, кабінет «Правил дорожнього руху» обладнаний комп’ютерами та електронною навчальною програмою з підготовки водіїв. Викладачем Орловим І. Л. розроблена комп’ютерна програма для контролю навчальних досягнень здобувачів освіти, за допомогою якої створюються електронні варіанти контрольних робіт, переваги якої полягають у економії часу на їх перевірку, сприяють поглибленню навичок користування комп’ютерною технікою.

Номер слайду 43

Процес вивчення предметів спецдисциплін – цілеспрямована взаємодія викладача й здобувача освіти, у ході якої вирішується завдання підготовки кваліфікованих робітників. У процесі навчання формуються пізнавальні та практичні вміння і навички, відбувається розвиток та виховання. Застосовуючи інновації на уроках, здобувачі освіти краще засвоюють новий матеріал, швидше та якісніше працюють, розвивають творче мислення. Тому традиційним в центрі стало проведення предметних тижнів і конкурсів фахової майстерності та проведення ярмарків, які сприяють виявленню і розвитку професійних та творчих здібностей здобувачів освіти.

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Застосування мультимедійного проектора під час проведення уроків і позаурочних заходів дозволяє педагогам осмислено й гармонійно інтегрувати багато видів інформації, робить навчально-виховний процес більш насиченим і цікавішим.

Номер слайду 46

Нині викладачами центру використовується багато інноваційних методик, які можна застосовувати як для викладання, засвоєння нового матеріалу, так і для перевірки знань здобувачів освіти. Сучасний робітник – повинен вміти застосовувати на практиці нові сучасні матеріали, знати їх властивості та технічні характеристики, володіти новими інструментами та обладнанням, мати практичний довід виконання робіт за інноваційними виробничими технологіями.

Номер слайду 47

Інноваційні технології навчання – шлях до підвищення якості професійної освіти, зацікавленості здобувачів освіти у навчанні. Вони дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання. Формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття, засвоювання та передачі інформації. Сприяють формуванню комунікативних якостей, активізують розумову діяльність. Висновки та перспективи

Номер слайду 48

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ремез Марина Леонідівна
  Дякую за матеріал. Бажаю успіхів у роботі. Слава Україні.
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
pptx
Додав(-ла)
Савченко Алла
Додано
15 січня 2021
Переглядів
1128
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку