Презентація "Відокремлені члени речення. Означення"

Про матеріал
Презентація стане в нагоді як при очному навчанні, так і при дистанційному. Має пояснення теоретичного матеріалу та практичні завдання на закріплення вивченого.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УРОК №1 ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ. Завдання дистанційного навчання для учнів 8 класу. Вчитель: Каландирець Л. Л.

Номер слайду 2

ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯВІДОКРЕМЛЕНИМИ називаються члени речення, які мають особливе смислове навантаження. Містять в собі додаткове повідомлення. Відокремленими можуть бути тільки ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. В усному мовленні вирізняються паузою, на письмі виділяються комами, рідше тире.

Номер слайду 3

ВІДОКРЕМЛЕНІ ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ ОЗНАЧЕННЯ ДОДАТКИ - узгоджені - неузгоджені ОБСТАВИНИ

Номер слайду 4

Відокремлені означення

Номер слайду 5

Для початку повторимо раніше вивчений матеріал про означення як другорядний член речення

Номер слайду 6

Пригадаймо: Означення – другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?Означення виражене такими частинами мови, які здатні змінювати рід, число, відмінок відповідно іменника, з яким сполучаються. Означення виражене такими частинами мови, які не підлаштовуються під граматичну форму іменника, з яким сполучаються.

Номер слайду 7

Узгоджене означення Виражене: Прикметником Козака (ч.р., одн., Р.в.) сміливого (ч.р., одн., Р.в.) З квітами (мн., О.в.) запашними (мн., О.в.)2. Дієприкметником Дівчина (ж.р., одн., Н.в.) засмучена (ж.р., одн., Н.в.)3. Деякими займенниками: Біля хати (ж.р., одн., Р.в.) - кожної, нашої (ж.р., одн., Р.в.) 4. Порядковими числівниками: Біля хати (ж.р., одн., Р.в.) першої, другої (ж.р., одн., Р.в.)

Номер слайду 8

Неузгоджене означення. Прислівником (незмінна частина мови): кава (яка?) по-американськи 2. Іменником з прийменником (іменник змінити рід не може): сукня (яка?) в горошок3. Інфінітивом (незмінна форма дієслова):мрія (яка?) подорожувати Виражене:

Номер слайду 9

Поняття “відокремлене означення” означає - відділене комами, рідше - тире: Наприклад: яка?Вона, стримана й чемна, була дуже вродливою з лиця.

Номер слайду 10

ВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯУЗГОДЖЕНІНЕУЗГОДЖЕНІПРИКМЕТНИКОМ: Батько, веселий та дужий, сидів на кормі. ВИРАЖАЮТЬСЯ: ДІЄПРИКМЕТНИКОМ: Обігріте й нагодоване, пташеня затріпотіло крильцями. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМ ЗВОРОТОМ: Озеро, оточене густими кущами, було не широке, а довге. ІНФІНІТИВОМЦе вже звичка була така – поговорити.ІМЕННИКОМ З ПРИЙМЕННИКОМУ червоному платті в горошок, весело крокувала вулицею Ліда.

Номер слайду 11

Для відокремлення ВАЖЛИВО:1. Чим виражене означення - прикметник, - дієприкметник, - дієприкметниковий зворот, - іменник у непрямих відмінках, - інфінітив2. Кількість означень (одне, кілька)3. Чим виражене означуване слово (іменником чи займенником)4. Місце означення щодо означуваного слова (перед ним, після чи віддалене)

Номер слайду 12

РОЗГЛЯНЕМО ВІДОКРЕМЛЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ, ВИРАЖЕНЕ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМ ЗВОРОТОМ ЗАУВАЖТЕ, при звороті ОЗНАЧУВАНИМ СЛОВОМ (ОС) – може виступати ІМЕННИК або ЗАЙМЕННИК

Номер слайду 13

ЩО НАЗИВАЮТЬ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМ ЗВОРОТОМ?Пригадаймо:

Номер слайду 14

Пригадаймо: , залитий сонячним теплом, поволі згасав. Відокремлене означення «залитий сонячним теплом» виражене дієприкметниковим зворотом: Залитий - дієприкметник (бо відповідає на питання прикметника (який?), але утворений від дієслова – залити)Дієприкметник залитий має при собі залежні слова (залитий (чим?) теплом (яким?) сонячним) – тож це дієприкметниковий зворот. Слово «день» – означуване слово, бо означення (залитий сонячним теплом) вказує на його ознаку і від нього ж залежить: День (який?) залитий сонячним теплом. День

Номер слайду 15

Правило № 1 , заквітчані яскравими вінками , йшли до річки. ОС , дієприкметниковий зворот ВІДОКРЕМЛЮЄМО, якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова (ОС- ІМЕННИК): Дівчата

Номер слайду 16

Правило № 2. Заквітчані яскравими вінками дівчата йшли до річки. АЛЕ: 1) : Заклопотана хатніми справами , Катря не помітила (чому?), що вже вечір. Не помітила (чому?), бо була заклопотана хатніми справами НЕ ВІДОКРЕМЛЮЄМО дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом (ОС - іменник) ВІДОКРЕМЛЮЄМО,якщо дієприкметниковий зворот перед означуваним словом і має обставинний відтінок (чому? з якої причини?)Дієприкметниковий зворот ОС

Номер слайду 17

АЛЕ : 2) Заквітчані яскравими вінками , йшли до річки . ВІДОКРЕМЛЮЄМО,якщо дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом , АЛЕ віддалений іншими словамидівчата. Дієприкметниковий зворот , … ОС

Номер слайду 18

Правило № 3 , заквітчані яскравими вінками , йшли до річки. Заквітчані яскравими вінками , йшли до річки. ВІДОКРЕМЛЮЄМО ЗАВЖДИ ,якщо при дієприкметниковому звороті означуване слово – ОСОБОВИЙ ЗАЙМЕННИК (в препозиції і постпозиції !!!)Вонивони. Особові займенники:я, ти, ми, ви, він, вона, воно. вони

Номер слайду 19

РОЗГЛЯНЕМО ВІДОКРЕМЛЕНЕ УЗГОДЖЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ, ВИРАЖЕНЕ ПРИКМЕТНИКОМ чи ОДИНИЧНИМ ДІЄПРИКМЕТНИКОМ (при цьому важлива їх кількість)ЗАУВАЖТЕ, при них ОЗНАЧУВАНИМ СЛОВОМ (ОС) – може виступати ІМЕННИК або ЗАЙМЕННИК

Номер слайду 20

Нарешті розщедрилось тепле сонце, усміхнене, яскраве. АЛЕ: Нарешті розщедрилось сонце, усміхнене, яскраве. Або: Нарешті розщедрилось сонце усміхнене, яскраве. Правило № 1. ВІДОКРЕМЛЮЄМО означення (прикметники), що стоять після означуваного слова-іменника, перед яким уже є прикметник. ВІДОКРЕМЛЮЄМО означення (прикметники), що стоять після означуваного слова-іменника, перед яким уже є прикметник. Якщо означення перед означуваним словом відсутнє, то відокремлюємо за бажанням автора

Номер слайду 21

Вона, стримана й чемна, була дуже вродливою з лиця. Стримана й чемна, вона була дуже вродливою з лиця. Стримана й чемна, була вона дуже вродливою з лиця. Зорі спадали з неба, білі й непрозорі. Правило № 2. ВІДОКРЕМЛЮЄМО означення (прикметники), що стоять як після так і перед означуваним словом- особовим займенником . ВІДОКРЕМЛЮЄМО означення (прикметник), віддалене іншими словами від означуваного слова

Номер слайду 22

Неузгоджене означення. ВираженеІМЕННИКОМ З ПРИЙМЕННИКОМУ червоному платті в горошок, весело крокувала вулицею Ліда.відокремлюємо. ЗАВЖДИВираженеІНФІНІТИВОМВІДОКРЕМЛЮЄМОТИРЕНЕВІДОКРЕМЛЮЄМОЯкщо перед означенням (інфінітивом) можна поставитиа саме: Це вже звичка в мене така – поговорити. Якщо перед означенням (інфінітивом) НЕ можна поставитиа саме: Стала наближатися година вирушати в дорогу.

Номер слайду 23

Виконайте в робочому зошиті наступні завдання на закріплення вивченого(скористайтеся зразком-роз‘ясненням: 25-26 слайди)

Номер слайду 24

Дослідження-трансформація1). Трансформувати речення так, щоб виділені означення виконували роль відокремлених. Визначити спосіб їх вираження. Вільний і винахідливий козак Степан жив у містечку Городище Обабіч уторованої дороги громадилися стрімкі й неприступні вершини. Графу Потоцькому захотілося створити в Карпівці небачене у світі неповторне, незвичайне, казкове диво. В уяві стояв безборонний, з величезними кулачищами полонений січовий стрілець. Холодне й голодне дитя було відгороджене від усіх важкими стінами глухоти й німоти.2). Перебудуйте речення так, щоб невідокремлені означення стали відокремленими. Скована морозом земля покрилася білим снігом. Замазане зелено-бурими хмарами високе небо припало до землі. На прикритих снігом ланах де-не-де бовваніє почорнілий бур’ян. Обставлені очеретами соломи хутори видніються здалеку.

Номер слайду 25

Зразок 1: Був у Романовім садку повитий особливою таємничістю куток. Міркуємо:повитий особливою таємничістю – дієприкметниковий зворот; куток – означуване слово – іменник. (правило- слайди 15, 16)!!! Щоб означення стало відокремленим, міняємо місцями: зворот ставимо після означуваного слова. Перебудовуємо: Був у Романовім садку куток, повитий особливою таємничістю.

Номер слайду 26

Зразок 2: Суворе й мовчазне місто спить. Перебудовуємо: Місто, суворе й мовчазне, спить. Міркуємо: Суворе, мовчазне – прикметники ; місто – означуване слово – іменник. (правило- слайд 20)!!! Щоб означення стало відокремленим, міняємо місцями: прикметники ставимо після означуваного слова. В цьому реченні коми за бажанням автора.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Войтишин Наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
23 лютого
Переглядів
927
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку