17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Презентація: „Використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) та телекомунікаційних технологій (ТКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі нового типу”

Про матеріал

–Познайомити учасників один з одним, створити доброзичливу атмосферу для ефективної співпраці;

–Прийняти правила для продуктивної роботи груп під час тренінгу;

–Ознайомити учасників з поняттям „тренінг";

–Провести роботу в групах з проблеми: „Використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) та телекомунікаційних технологій (ТКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі нового типу" шляхом виконання ряду вправ;

–Підвести підсумки заняття.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тренінг на тему:„Використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) та телекомунікаційних технологій (ТКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі нового типу”

Номер слайду 2

Підготувала: керівник творчої групи, вчитель української мови та літератури“Технологія моделювання уроку з використанням ІКТ”Дуняшенко Наталія Василівна

Номер слайду 3

Методи роботи:робота в групах, „Мікрофон”, демонстрація, презентація.

Номер слайду 4

Поняття і терміни:„інформатизація суспільства”,„інформатизація освіти”, ”комп’ютерні технології навчання”

Номер слайду 5

Мета: Познайомити учасників один з одним, створити доброзичливу атмосферу для ефективної співпраці;Прийняти правила для продуктивної роботи груп під час тренінгу;Ознайомити учасників з поняттям „тренінг”;Провести роботу в групах з проблеми: „Використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) та телекомунікаційних технологій (ТКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі нового типу” шляхом виконання ряду вправ;Підвести підсумки заняття.

Номер слайду 6

Порядок денний (60 хв.): Вступне слово (2 хв.)Вправа Знайомство “Мій образ. Чому я тут?” (3 хв.)Вправа “Правила” (2 хв.)Вправа “Тренінг – це...” (3 хв.)Подумайте і дайте відповідь (5 хв.)Аналіз фраз (5 хв.)Це ви можете зробити самі (10 хв.)Конструювання (10 хв.)Організуйте та реалізуйте (10 хв.)Обміркуйте та виконайте (5 хв.)Рефлексія (5 хв.)

Номер слайду 7

ВСТУП (2 хв.) Суспільство і час ставлять перед школою нові завдання, вирішення яких вимагає нових підходів до навчання. Змінюються програми, з’являються нові підручники, технології, моделі навчання, що пред’являють до вчителя вимоги з оволодіння та застосування в своїй практиці інновацій. Поняття „інформаційне суспільство” та „інформаційний простір” пов’язують, здебільшого, з новим суспільним станом, який склався внаслідок розповсюдження персональних комп’ютерів та всесвітньої мережі Internet. Основою освітньої системи є високоякісне і високотехнологічне інформаційно-освітнє середовище. Його створення і розвиток – технічно складне завдання. Але саме воно дозволяє системі освіти докорінно модернізувати свою технологічну базу, перейти до освітньої технології в широкому значенні цього слова і здійснити прорив до відкритої освітньої системи, що відповідає сучасним вимогам.

Номер слайду 8

Знайомство:„Мій образ. Чому я тут?” (3 хв.)Хід вправи: Кожному учаснику потрібно написати своє ім’я і намалювати власний образ; образом може бути певний символ, предмет – будь-що (виконаний схематично). Відповісти на запитання, чого вони очікують від участі у цьому тренінгу (1-2 речення). Перший учасник називає своє ім’я, представляє власний образ, відповідає на поставлене питання, а потім це роблять усі учасники по черзі. Після того, як усі учасники розкажуть про свої образи, створюється „Галерея портретів” учасників тренінгу. Запитання для обговорення: Які думки виникають у вас, коли дивитесь на „Галерею портретів” учасників заняття?З якою метою виконувалась ця вправа?

Номер слайду 9

Правила (2 хв.)Хід вправи: Учасникам пронується назвати правила, які, на їхню думку, потрібні для ефективної роботи під час тренінгу. Усі пропозиції записуються на папері. З групою обговорюється кожне правило – що воно означає, для чого потрібне. Тільки після того, як уся група прийме правило, секретар записує його фломастером червоного кольору.

Номер слайду 10

Правила. Орієнтовними правилами можуть бути такі: Дотримуватися регламенту. Слухати і чути (один говорить – усі слухають). Бути доброзичливими. Бути активними. Пам’ятати, що поганих ідей не існує. Міркувати творчо. Ризикувати. Говорити тільки за темою і від свого імені. Не критикувати: кожний має право на власну думку. Дотримуватися принципу конфіденційності. Говорити коротко, по черзі.

Номер слайду 11

Тренінг – це... (3 хв.)Хід вправи: Учасникам потрібно визначити поняття “тренінг”, самостійно ознайомившись з інформаційним повідомленням: Тренінг – це... Специфічні риси тренінгу. Види тренінгів. Усі відповіді учасників записуються на папері. Запитання для обговорення: Чим відрізняється тренінг від традиційного навчання?

Номер слайду 12

Подумайте і дайте відповідь (5 хв.): Ознайомившись з поняттями „інформатизація суспільства”, „інформатизація освіти”, ”комп’ютерні технології навчання” (на окремих аркушах), спробуйте методом „Мікрофон” закінчити речення: „Основною метою нових інформаційних технологій (НІТ) навчання є...”?

Номер слайду 13

Аналіз запропонованих фраз (5 хв.): Завдання групам: Вам запропоновані цитати. На основі їхнього змісту, висловіть свою думку з приводу застосування проектних технологій та ІКТ в навчально-виховному процесі

Номер слайду 14

I група„Використання інформаційних технологій надає учням можливість заглянути в сутність науки...”

Номер слайду 15

II група„Метод проектів стимулює самостійну пізнавальну думку учнів...”

Номер слайду 16

III група„Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи...”

Номер слайду 17

IV група„Використання методу проектів, їх поєднання з інформаційними технологіями дає можливість організувати навчальний процес, орієнтований на особистість учня, з урахуванням його індивідуальних особливостей і здібностей...”

Номер слайду 18

Це ви можете зробити самі (10 хв.): Завдання групам: Запропонуйте та обґрунтуйте модель педагога сучасності „Вчителя, якого чекають”. Які якості може містити в собі такий вчитель? (асоціативний рядок) + (створення колажу)

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Конструювання (10 хв.)Які вам відомі засоби реалізації мультимедійних технологій? Завдання групам: Отже, будучи педагогами сучасності, змоделюйте (запропонуйте) структуру нестандартного уроку (на вільну тему, з будь-якого предмету), використовуючи ІКТ та ТКТ: I група: Урок-інсценування (вивчення нового матеріалу);II група: Урок-реклама (узагальнення та систематизація вивченого матеріалу);IIIгрупа: Урок-залік (контроль і перевірка знань)IV група: Проблемний урок (сприйняття та засвоєння нового матеріалу).

Номер слайду 21

Організуйте та реалізуйте (10 хв.)Використання ІКТ та ТКТ у позакласній роботі: Завдання групам: Вам запропонували прийняти участь у Міжнародному конкурсі волонтерських проектів. Тема проекту: Просвітницька робота з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Запропонуйте етапи реалізації проекту з використанням ІКТ та ТКТ.

Номер слайду 22

Обміркуйте та виконайте (5 хв.): Завдання групам: Звичайно, в сучасних педагогічних технологіях є як переваги, так і недоліки. Окресліть доцільність (+) та недоліки (-) використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі

Номер слайду 23

Рефлексія (5 хв.): Спробуйте методом „Мікрофон” відповісти на питання: Які знання ви отримали?Як ці знання ви використаєте на практиці?Які ІКТ та ТКТ ви застосовуєте в своїй практиці найбільше?Яка мета цієї теми?

Номер слайду 24

ВИСНОВОК: Отже, шановне товариство, суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості ІКТ і навчитися грамотно застосовувати їх. Насамперед в освіті. Основним завданням впровадження ІКТ у навчально-виховний процес є підвищення зацікавленості учнів навчанням, зростання результативності і якості навчальних досягнень учнів, розвиток їх пізнавальних інтересів, підготовка покоління, спроможного активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформатизацією. Наше ж завдання – бути вчителями, яких чекають...

Номер слайду 25

Савич Ж. В., Сивогракові З. А., Петрик О. М. та ін. Вирішувати нам – відповідати нам. Методичні рекомендації з проведення тренінг-курсу підлітками-інструкторами: Посібник: - К.: Навчальна книга, 2002. – 255 с. А. Букач. Інформаційні та комунікаційні технології в освітній системі міста // Школа / для заступників і не тільки, грудень 2007, № 12, с.77 О. Биков. Новітні інформаційні технології в навчально-виховному процесі // Школа / для заступників і не тільки, липень 2008, № 7 (31), с.75 Використана література:

pptx
Додано
24 серпня 2018
Переглядів
900
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку