24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Презентація "Вища нервова діяльність.темперамент."

Про матеріал
Презентація допоможе сформувати поняття про вроджені особливості нервових процесів та їхній перебіг у людей з різним типом темпераменту,оцінити переваги і недоліки темпераменту,визначити власний тип темпераменту
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ на тему Вища нервова діяльність

Номер слайду 2

ЗМІСТ Поняття темпераменту Види темпераменту Тест Характеристики темпераменту Темперамент і властивості нервової системи Тип темпераменту в залежності від властивостей особистості Прояв властивостей особистості в залежності від темпераменту

Номер слайду 3

Згадайте такі терміни: ЦНС, ПНС, рефлекс, аналізатор

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Вправа «Відтермінована відгадка»

Номер слайду 6

1. Поняття про темперамент. * Серед індивідуальних особливостей особистості, які яскраво характеризують поведінку людини, особливе місце займає темперамент. Психолог В.С.Мерлін так образно порівнював людей різного типу темпераменту "Уявіть собі дві річки - одну спокійну, рівнинну, другу – стрімку, гірську. Течія першої ледве помітна, вона плавно несе свої води, в неї немає яскравих сплесків, бурхливих водопадів, сліпучих бризків." Течія другої – повна протилежність. Річка швидко несеться, вода в ній шумить, гримить, клекоче і, вдаряючись в каміння, розбивається в клубки піни”.

Номер слайду 7

Поняття темпераменту вживається з V ст. до н.е. — з того часу, як відомий грецький учений і лікар Гіппократ у своєму трактаті «Про природу людини» широко використовує його на позначення стійких індивідуальних особливостей. У перекладі з латинської темперамент — це належне співвідношення частин, суміш.

Номер слайду 8

1.1. Гуморальна теорія Це вчення про чотири рідини, стихії, що їх часто називають гуморами (лат. — волога, сік), відомий лікар античності Клавдій Гален (II ст. до н.е.) розробив першу типологію темпераментів, відому й сьогодні. Переважання крові (лат. — сангвіс) створює сангвініка, переважання слизу (гр. — флегма) — флегматика, переважання жовчі (гр. — холе) — холерика, переважання чорної жовчі (гр. — мелана холе) — меланхоліка.

Номер слайду 9

Темперамент - особливості психіки, що пояснюють образ дій людини в тій чи іншій ситуації. Відображає динамічний, а не змістовний бік психічної діяльності. Виділяються дві провідні характеристики: ♦ Активність, в якій людина взаємодіє з навколишнім світом. Вона проявляється у темпі, швидкості, інтенсивності дій; ♦ Емоційність, яка виражається в чутливості, імпульсивності і вразливості. зміст

Номер слайду 10

2.Теорії темпераменту. Вперше описав типи темпераменту давньогрецький лікар Гіппократ (V ст. до н.е.). * Гуморальна теорія Гіппократа (гумор – рідина) - сангвінік - переважає кров ("сангва") - холерик - жовч ("холе") - флегматик - слиз, лімфа ("флегма") - меланхолік - чорна жовч ("меланхоле") На сьогодні залишилась лише термінологія, пояснення не відповідне дійсності.

Номер слайду 11

Цікаву психологічну характеристику типів темпераменту дав німецький філософ ХVІІІ ст. І.Кант. Він вважав: у сангвініка переважає прагнення до насолоди; у меланхоліка - нахил до печалі і суму; у холерика - прагнення до пристрасті; у флегматика - у всьому виявляється холоднокровність. *

Номер слайду 12

* Він вважав, що в основі типу темпераменту лежить тип вищої нервової системи, що визначається властивостями збудження і гальмування:              1.Сила процесів збудження і гальмування. 2. Врівноваженість процесів збудження і гальмування. 3. Рухливість процесів збудження і гальмування. Найбільш вдалу спробу пояснити фізіологічні основи типів темпераменту зробив І.П.Павлов.

Номер слайду 13

Сила нервових процесів - це здатність нервових клітин переносити тривале чи короткочасне, але дуже концентроване збудження і гальмування. Слабкість нервових процесів - протилежна ознака. Врівноваженість нервових процесів - пропорційне співвідношення збудження і гальмування (неврівноваженість - протилежна ознака). Рухливість нервових процесів - здатність нервових процесів швидко змінювати один одного (інертність, малорухливість -протилежна ознака). *

Номер слайду 14

Номер слайду 15

3. Психологічна характеристика типів темпераменту: холеричного, сангвінічного, флегматичного, меланхолійного. Позитивні та негативні сторони кожного типу темпераменту. Співвідношення типів вищої нервової діяльності та типів темпераменту. 1. Сангвінік – сильний, врівноважений, рухливий. 2. Холерик – сильний, неврівноважений, рухливий. 3. Флегматик – сильний, врівноважений, інертний. 4. Меланхолік – слабкий. *

Номер слайду 16

Поділяють людей ще на 3 типи залежно від співвідношення типів темпераменту: Екстраверт /переважає холерик і сангвінік/ Інтроверт /переважає флегматик і меланхолік/ Амбаверт /всі типи темпераменту приблизно пропорційні/ * Немає чистих типів темпераменту. В кожного своє оригінальне поєднання, але, при цьому, якийсь тип темпераменту переважає.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Сангвінік Безтурботний Легковажний Живий Активний Комунікабельний Чуйний Говіркий Швидкий Трудоголік Базіка Красномовний Поверхневий Чуйний Балакучий Доброзичливий Легко пристосовується Яскравий Нетерплячий Безвідповідаль- ний Ненадійний Непостійний Гнучкий Щедрий Легкий Щасливий Холерик Імпульсивний Невгамовний Запальний Активний Збуджуваним Дихають здоров'ям Агресивний Лідер Сильний Енергійний Екстраверт Нетерплячий Ініціатор Галасливий Практичний Ефективний Забудькуватий Спортивний Суперник Витривалий Домінуючий Нетерпимий Упертий Сердитий Діяльний Меланхолік Песимістичний Сумний Серйозний Нервовий Занурений в себе Тихий Стриманий Замкнутий Похмурий Поліг духом Задуманий Вимогливий Читач Повільний Похмурий Мислитель Розумний Гарна пам'ять Споглядач Невдячний Незадоволений Самовідданий Флегматик Уважний Методичний Урівноважений Пасивний Миролюбний Задуманий Спокійний Стриманий Розслаблений Повільний Непохитний Розмірений Тихий Занурений в себе Контролюючий себе Мрійливий Люблячий рутин- ну працю Повільно навчається Наполегливий Упертий Мудрий Похмурий

Номер слайду 20

САНГВІНІК Наполеон І Бонапарт * Лєрмонтов М. Ю. Герцен О.І.

Номер слайду 21

Сангвінік Безтурботний Легковажний Живий Активний Комунікабельний Чуйний Говіркий Швидкий Трудоголік Базіка Красномовний Поверхневий Чуйний Балакучий Доброзичливий Легко пристосовується Яскравий Нетерплячий Безвідповідаль- ний Ненадійний Непостійний Гнучкий Щедрий Легкий Щасливий Холерик Імпульсивний Невгамовний Запальний Активний Збуджуваним Дихають здоров'ям Агресивний Лідер Сильний Енергійний Екстраверт Нетерплячий Ініціатор Галасливий Практичний Ефективний Забудькуватий Спортивний Суперник Витривалий Домінуючий Нетерпимий Упертий Сердитий Діяльний Меланхолік Песимістичний Сумний Серйозний Нервовий Занурений в себе Тихий Стриманий Замкнутий Похмурий Поліг духом Задуманий Вимогливий Читач Повільний Похмурий Мислитель Розумний Гарна пам'ять Споглядач Невдячний Незадоволений Самовідданий Флегматик Уважний Методичний Урівноважений Пасивний Миролюбний Задуманий Спокійний Стриманий Розслаблений Повільний Непохитний Розмірений Тихий Занурений в себе Контролюючий себе Мрійливий Люблячий рутин- ну працю Повільно навчається Наполегливий Упертий Мудрий Похмурий

Номер слайду 22

НЕ МОЖНА ВВАЖАТИ, ЩО ОДНІ ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТУ ХОРОШІ, ІНШІ ПОГАНІ. ТЕМПЕРАМЕНТ НЕ ВИЗНАЧАЄ ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ І ЇЇ ЗДІБНОСТЕЙ. Типи темпераменту у видатних людей: холерик: * Пушкін О.С. Суворов О.В.

Номер слайду 23

Сангвінік Безтурботний Легковажний Живий Активний Комунікабельний Чуйний Говіркий Швидкий Трудоголік Базіка Красномовний Поверхневий Чуйний Балакучий Доброзичливий Легко пристосовується Яскравий Нетерплячий Безвідповідаль- ний Ненадійний Непостійний Гнучкий Щедрий Легкий Щасливий Холерик Імпульсивний Невгамовний Запальний Активний Збуджуваним Дихають здоров'ям Агресивний Лідер Сильний Енергійний Екстраверт Нетерплячий Ініціатор Галасливий Практичний Ефективний Забудькуватий Спортивний Суперник Витривалий Домінуючий Нетерпимий Упертий Сердитий Діяльний Меланхолік Песимістичний Сумний Серйозний Нервовий Занурений в себе Тихий Стриманий Замкнутий Похмурий Поліг духом Задуманий Вимогливий Читач Повільний Похмурий Мислитель Розумний Гарна пам'ять Споглядач Невдячний Незадоволений Самовідданий Флегматик Уважний Методичний Урівноважений Пасивний Миролюбний Задуманий Спокійний Стриманий Розслаблений Повільний Непохитний Розмірений Тихий Занурений в себе Контролюючий себе Мрійливий Люблячий рутин- ну працю Повільно навчається Наполегливий Упертий Мудрий Похмурий

Номер слайду 24

МЕЛАНХОЛІК: * Гоголь М.В. Жуковський В.А. Чайковський П.І.

Номер слайду 25

Сангвінік Безтурботний Легковажний Живий Активний Комунікабельний Чуйний Говіркий Швидкий Трудоголік Базіка Красномовний Поверхневий Чуйний Балакучий Доброзичливий Легко пристосовується Яскравий Нетерплячий Безвідповідаль- ний Ненадійний Непостійний Гнучкий Щедрий Легкий Щасливий Холерик Імпульсивний Невгамовний Запальний Активний Збуджуваним Дихають здоров'ям Агресивний Лідер Сильний Енергійний Екстраверт Нетерплячий Ініціатор Галасливий Практичний Ефективний Забудькуватий Спортивний Суперник Витривалий Домінуючий Нетерпимий Упертий Сердитий Діяльний Меланхолік Песимістичний Сумний Серйозний Нервовий Занурений в себе Тихий Стриманий Замкнутий Похмурий Поліг духом Задуманий Вимогливий Читач Повільний Похмурий Мислитель Розумний Гарна пам'ять Споглядач Невдячний Незадоволений Самовідданий Флегматик Уважний Методичний Урівноважений Пасивний Миролюбний Задуманий Спокійний Стриманий Розслаблений Повільний Непохитний Розмірений Тихий Занурений в себе Контролюючий себе Мрійливий Люблячий рутин- ну працю Повільно навчається Наполегливий Упертий Мудрий Похмурий

Номер слайду 26

ФЛЕГМАТИК Кутузов М.І. * Крилов І.А.

Номер слайду 27

Темперамент - вроджений тип нервової системи, що визначає динаміку і продуктивність психічних явищ і поведінки особистості.

Номер слайду 28

* Холеричний темперамент Флегматичний темперамент Меланхолійний темперамент Сангвінічний темперамент

Номер слайду 29

СЕНСИТИВНІСТЬ (ЧУТЛИВІСТЬ). Доведено, що найчутливійшим типом є меланхолік. 2. РЕАКТИВНІСТЬ. Найвища реактивність – це реактивність холерика. 3. АКТИВНІСТЬ. Виражається ступенем впливу воїна на зовнішній світ, його здатністю долати перешкоди під час досягнення мети. 4. ТЕМП РЕАКЦІЇ. Це швидкість перебігу різноманітних реакцій і процесів (швидкість рухів і розуму, темп мови, кмітливість). 5. ПЛАСТИЧНІСТЬ - РИГІДНІСТЬ. Здатність або нездатність перебудовуватися при виконанні завдань, якщо цього вимагають обставини. 6. ЕСТРАВЕРСІЯ - ІНТРОВЕРСІЯ. Залежність реакції діяльності воїна - від зовнішніх вражень, що виникають у даний момент (екстраверсія), від образів, уявлень і думок, пов'язаних із минулим і майбутнім (інтроверсія).

Номер слайду 30

7.Інтровертованість 1-це сила впливу, яка потрібна, щоб зумовити в людини реакцію; 2-сила емоційної реакції на зовнішні та внутрішні подразники; 3-гнучкість, ступінь здатності пристосування до нових умов; 4-інертність, негнучкість, нечутливість до зміни умов; 6-спрямованість особистості на навколишніх людей, предмети, події 7-фіксація особистості на собі, на своїх переживаннях та думках, схильність до самоаналізу, замкненість; 5-стійкість організму, здатність чинити опір, несприйнятливість до будь-яких факторів зовнішнього впливу; 1.Сензитивність 2.Реактивність 3.Пластичність 4.Ригідність 5.Резистентність 6.Екстравертованість

Номер слайду 31

Характеристики темпераментів сангвінік Це людина дуже веселої вдачі. Вона представляється оптимістом, повним надій, гумористом, жартівником. Сангвінік швидко запалюється, але так само швидко заспокоюється, втрачає інтерес до того, що зовсім ще недавно дуже його хвилювало і притягувало до себе. Він багато обіцяє, але не завжди стримує свої обіцянки, легко і з задоволенням вступає в контакти з незнайомими людьми, є хорошим співрозмовником. Його відрізняє доброта, готовність прийти на допомогу. Напружена розумова і фізична робота швидко стомлює. Сангвінік дуже активний, енергійний, у нього живі рухи, багата міміка. За несприятливих умов і відсутності виховання у сангвініка можуть розвиватися поспішність, легковажність до вчинків, неуважність.

Номер слайду 32

Характеристики темпераментів меланхолік Людина з меланхолійним темпераментом звичайно живе складним і напруженим внутрішнім життям, надає великого значення всьому, що стосується, володіє підвищеною тривожністю. Меланхолік майже завжди людина стримана і слів на вітер не кидає. Коли він не може виконати обіцяне, то щиро страждає, навіть якщо знає, що від нього нічого не залежало. Судячи з усього, принц Гамлет і Євгеній Онєгін були типовими меланхоліки.

Номер слайду 33

Характеристики темпераментів холерик Така людина зазвичай дуже запальна, гаряча, нестримана. Разом з тим холерик швидко заспокоюється, якщо йому поступаються і йдуть на зустріч. Його душевні рухи поривчасті, але нетривалі, настрій часто змінюється. Згадаймо лицаря Дон Кіхота, який швидко змінює гнів на милість, а благородну лють - на зневіру.

Номер слайду 34

Характеристики темпераментів флегматик Володар цього темпераменту холоднокровний. Він більше схильний до бездіяльності, ніж до напруженої, активної роботи. Така людина повільно приходить у стан збудження, але і заспокоюється поступово. Міміка та утворення флегматика невиразні й повільні. Ілля Ілліч Обломов, який проводив весь час на дивані, в лінивої напівдрімоті - яскравий флегматик. У житті рідко доводиться зустрічати «стовідсоткових» флегматиків або сангвініків, так як більшість людей поєднують у собі риси різних темпераментів. зміст

Номер слайду 35

Темперамент і властивості нервової системи Певні стійкі поєднання властивостей нервової системи утворюють типи вищої нервової діяльності, або скорочено – типи ВНД. Темперамент, на думку І. П. Павлова - психічний вияв загального типу нервової системи, а типи ВНД можуть бути співвіднесені з класифікацією темпераментів: «Живий» тип ВНД - сильний, врівноважений, легко пристосовується (сангвінік) «Нестримний» тип ВНД - сильний, неврівноважений, рухливий, велика життєва енергія, запальний, нестриманий (холерик) «Інертний» тип ВНД - сильний, спокійний, повільний (флегматик) «Слабкий» тип ВНД - погана опірність до стимулам зовнішнього середовища, пасивність, висока чутливість (меланхолік) зміст

Номер слайду 36

Тип темпераменту в залежності від властивостей особистості Знаменитий англійський психолог Айзенк запропонував визначити тип темпераменту в залежності від властивостей особистості: 1) екстраверсія - інтроверсія 2) нейротизм - емоційна стабільність Екстравертам властиві товариськість, прагнення бути серед людей, імпульсивність, гнучкість поведінки, велика ініціативність і висока соціальна адаптованість. Інтровертам притаманні: нетовариські, відхід у себе, багатий внутрішній світ, соціальна пасивність, схильність до самоаналізу. Показник "екстраверсія - інтроверсія" характеризує індивідуально – психологічну орієнтацію людини або на світ зовнішніх об'єктів (екстраверсія), або на внутрішній суб'єктивний світ (інтроверсія). Показник "нейротизму" характеризує людину з боку емоційної стійкості. Показник типів біополярен і утворює шкалу, на одному полюсі якої знаходяться люди, що характеризуються високою емоційною стійкістю, а на іншому - знервовані, нестійкі і погано адаптовані індивіди. зміст

Номер слайду 37

Прояв властивостей особистості в залежності від темпераменту Роль у спілкуванні Самооцінка Впевненість у собі Дружба і кохання Рух і хода Апетит Сон зміст

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

ХОЛЕРИК САНГВІНІК ФЛЕГМАТИК МЕЛАНХОЛІК загострений кінчик носа, конусоподібні брови, перенісся без виїмки, піднятий кінчик носа, довге перенісся, відсутність складки верхнього ока, яструбиний ніс, глибокі складки щік, виступаюча перегородка носа, широке міжбрів’я, низька верхня губа, маленькі вуха ластовинки, похилі верхні губи, світлі очі, вузькі брови, увалені щоки, великі кисті, маленькі очі, тонкі віка, наявність ротових борозен кирпатий, піднятий кінчик носа, коротка стрижка, перенісся нижче зіниць, товстий кінчик носа, циліндричні зуби, спинка носа без горбика, м’які вуха, увігнута лінія волосся, трикутна мочка овальний череп, відстовбурчені вуха, опуклий рот, відсутність лобово-носового кута, відсутність поверхово-внутрішніх різців, вузькі вуха, короткі нігті, виступаючий профіль обличчя, високе перенісся Визначення типу темпераменту за формою обличчя.

Номер слайду 43

Роль у спілкуванні САНГВІНІК ХОЛЕРИК ФЛЕГМАТИК МЕЛАНХОЛІК намагається всіх розвеселити підпорядковує, непохитний, владний спокійний, споглядач опікуваний, беззахисний До початку

Номер слайду 44

Самооцінка в залежності від темпераменту нестійка, підвищена, розповідає про успіхи, у всіх на виду найвища, прагнення до першості, суперник занижена, скромний, не на виду низька, сором'язлива, в групі, тримається в тіні сангвінік холерик флегматик меланхолік До початку

Номер слайду 45

Впевненість в залежності від темпераменту САНГВІНІК ХОЛЕРИК ФЛЕГМАТИК МЕЛАНХОЛІК сподівається на удачу самовпевнений, приховує слабкість немає самовпевне- ності, переживає за себе, не сумує невпевнений в собі, перебільшує недоліки, не вірить в удачу До початку

Номер слайду 46

Дружба і кохання в залежності від темпераменту ФЛЕГМАТИК ХОЛЕРИК МЕЛАНХОЛІК САНГВІНІК товаришує з небагатьма, другом привязан, схильний до гніву, ревнощів, до розриву, командує, переживає симпатії легко, яскраво і весело не схильний до висловів яскравих почуттів, спокійне ставлення до партнера, спокійна прихильність відданість, підпорядковується парі, соромиться відкривати свої почуття, однолюб До початку

Номер слайду 47

Рух і хода сангвінік холерик флегматик меланхолік стрімкий, різкий, напружений рухливий, швидкий, уповільнений, розслаблений уповільнений, нерішучий До початку

Номер слайду 48

Апетит сангвінік холерик флегматик меланхолік хороший, «лакомка» цінує процес їжі, не поспішає під час їжі До початку знижений їсть швидко, багато

Номер слайду 49

Сон сангвінік холерик флегматик меланхолік з барвистими сновидіннями спить мало, пізно прокидається, працює вночі спить мало, ввечері відчутна втома, хилить до сну швидко засинає, розбудити важко До початку

Номер слайду 50

2. Типи темпераменту Тип вищої нервової діяльності є вродженим, але деякі властивості нервової системи мають тенденцію до змін, тренування. Тип темпераменту не змінюється з віком людини, але має тенденцію до дозрівання, усталення, набуття нових якостей під впливом життєвих обставин.

Номер слайду 51

ЗМІНА ТИПУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ УМОВ ВІДБУВАЄТЬСЯ ТОМУ, ЩО ПОРЯД ІЗ ТАКИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЯК СИЛА, ВРІВНОВАЖЕНІСТЬ, РУХЛИВІСТЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ІСНУЄ І ТАКА ВАЖЛИВА ВЛАСТИВІСТЬ, ЯК ПЛАСТИЧНІСТЬ. КРІМ ТОГО, НЕРВОВІ ПРОЦЕСИ ПІДДАЮТЬСЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОМУ, СИСТЕМАТИЧНОМУ ТРЕНУВАННЮ. * Так, навіть дуже збудливий тип у процесі тренування може розвинути здатність до сильного гальмування.

Номер слайду 52

* В деяких випадках спостерігалась зміна типу темпераменту в процесі погіршення побутових і матеріальних умов, після важкої хвороби, під впливом трагічних подій і в результаті виховної роботи. Але це стосується лише окремих рис, а не типу темпераменту в цілому.

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Вправа «Відтермінована відгадка» Червоний, колір вогню, - обирає холерик. Жовтий, колір сонця, - сангвінік. Зелений, колір лісу та трави, - флегматик. Синій, колір глибокого моря, - меланхолік.

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Види темпераменту зміст темперамент флегматик меланхолік холерик сангвінік

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Хомич Людмила
  Чудова презентацыя .Дякую за допомогу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
26 березня 2020
Переглядів
2546
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку