презентація з мистецтва для 11 класу на тему "Українська модерна графіка. Авангардизм"

Про матеріал

Презентація вміщує матеріал про розвиток образотворчого мистецтва (художні течії), творчість українських художників ХХ ст.Тестові завдання дають можливість перевірити засвоєння теми

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ХХ СТ. Українська модерна графіка. Авангардизм

Номер слайду 2

ХХ століття – складна і суперечлива доба в історії України 1 етап – перші десятиліття – хвиля соціальних змін та інтенсивних модерністських експериментів у галузі мистецтва. 2 етап – десятиліття репресій, голодомору, лихоліть Другої світової війни, повоєнна розруха. 3 етап – піднесення мистецького життя – періоди відлиги та застою – доба соцреалізму. 4 етап – національно-культурне відродження в незалеж-ній державі, виникнення перших ознак кіберкультури.

Номер слайду 3

* перемога національно-визвольних змагань колоніальних народів; * крах тоталітарних режимів; * освоєння космосу, вивчення атому; * світові війни; * національно-релігійні конфлікти; * екологічні катастрофи ( Хіросіма, Чорнобиль); * міжнародний тероризм. Новий стиль мислення Плюралізм - визнання множинності істин. Полікультурність – розуміння і прийняття культурної своєрідності народів світу, активна взаємодія представників різних культур. Толерантність – терпимість до чужих поглядів, вірувань.

Номер слайду 4

На 1 етапі - модернізм – це «уникнення реалістичних зображень» * створено мережу навчальних закладів, українізація освіти, розвиток бібліотечної та видавничої справи, створення професійних та аматорських колективів; культурно-просвітницька робота; * розвиток різних форм художньої творчості: український модернізм у архітектурі ( В. Городецький, Ф. Кричевський), авангард в образотворчому мистецтві (О. Богомазов, В. Єрмилов, О. Екстер, К. Малевич), відкриття школи монументального живопису М. Бойчука. На 2 етапі – “Розстріляне Відродження” – трагедія культури 30-х * масові репресії – знищення діячів мистецтва, заборона українізації; * руйнування історико-культурних пам’яток, пограбування музеїв, театрів, храмів, знищення й вивезення мистецьких цінностей; * глибокий песимізм – основна риса художніх творів того часу; * тема патріотизму – провідна: художники (М. Дерегус, В. Касіян, О. Шовкуненко, малюнки Б. Пророкова «Це не повинно повторитися!»).

Номер слайду 5

Графіка першої третини ХХ ст. Графіка першої третини ХХ ст. – це нове явище в історії українського мистецтва, розвиток якого зумовлений активним національно-культурним рухом. Українська графіка означеної доби поєднувала загальноєвропейські мистецькі тенденції та національні особливості МОДЕРН ( від французького “новітній”, “сучасний”) – стильовий напрям у європейському та американському мистецтві (переважно в архітектурі, образотворчому й декоративно-ужитковому мистецтві) кінця ХІХ — поч. ХХ ст. Основні його елементи - використання синусоїдальних ліній, стилізованих квітів, язиків полум'я.

Номер слайду 6

Георгій Іванович Нарбут (1886-1920) Український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських грошей і поштових марок. Один із засновників і ректор Української Академії Мистецтв.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Перші українські марки у виконанні Г. Нарбута Проєкт герба Української держави (1918)

Номер слайду 10

Жук Михайло Іванович (1883-1963) Український художник, графік. Намалював понад 20 портретів відомих українських діячів культури, ілюстрував багато творів українських письменників. Написав спогади про Л. Українку, І. Франка, М.Коцюбинського. Захоплювався фотографією, писав вірші та прозу. Був різнобічним графіком: силует, екслібрис, сучасні укр. шрифти. Володів техніками офорт, суха голка, ксилографія, лінографія

Номер слайду 11

Народився в родині маляра-майстрового Вступає до Художньої школи Мурашка Навчання за кордоном Живе та працює у Чернігові. Знайомиться з М.Коцюбинсь-ким, стає близьким другом його родини. Переїздить до Одеси. Працює у інституті. Переживає війну.

Номер слайду 12

Михайло Жук. «Біле і чорне»

Номер слайду 13

«Лілея» «Хризантеми»

Номер слайду 14

Михайло Гордійович Дерегус (1904-1997) т Український графік і живописець. Народний художник СРСР (1963), член-кореспондент Академії мистецтв СРСР (1958), член-кореспондент Академії мистецтв України (1996), професор (1995). Депутат Верховної Ради Української РСР 5-го скликання. Ілюстрував книжки М. Гоголя, І. Котляревського, Л.Українки, Л. Толстого.

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Представники школи української графіки 1950-х - 1960-х років – А. Базілевіч, Г. Якутович, А. Губарев, О. Данченко – звернулися до ілюстрації творів класичної літератури, народних пісень, створювали графічні цикли на історичну тему, використовували традиції гравюри на дереві і металі XVII - XVIII століть. А. Базилевич. Обкладинка книги та ілюстрація до «Енеїди» І. Котляревського Г. Якутович «Аркан».

Номер слайду 17

Особливе місце серед митців графіки посідає Василь Ілліч Касіян (1896-1976) - український радянський художник, графік, професор Київського художнього інституту.  Творчий доробок: оформлення книг «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (за М. Гоголем), «Борислав сміється» за повістю І. Франка, ілюстрації до «Кобзаря» та ін.

Номер слайду 18

Георгій Вячеславович Якуто́вич (1930-2000) — український митець-графік, ілюстратор, майстер ліногравюри ксилографі, офорту, художник кіно. Властиве емоційно-психологічне розкриття образів (Коцюбинський «Фата Моргана», Франко «Захар Беркут» та ін.

Номер слайду 19

Новаторський напрям у художній культурі ХХ ст., для якого характерні прагнення оновлення художньої практики, пошук нових, незвичних засобів вираження форми і змісту творів. Особливістю авангарду є прагнення до розриву з художньою традицією минулого, її образами, виражальними засобами, активний, протест, який потребує переоцінки духовних цінностей та нового сприйняття і бачення світу. Основні течії кубізм, кубофутуризм, експресіонізм, абстракціонізм, футуризм, конструктивізм, дадаїзм, сюрреалізм та ін.

Номер слайду 20

Український авангард Течія Особливості Представники Абстракціонізм “Безпредметне”, “нефігуративне” мистецтво. Принципова відмова від зображення реальних предметів. Композиція – імпульсивно-стихійна або раціонально впорядкована. О.Клименко К.Малевич Експресіонізм Пристрастність, напруженість, загострена емоційність. В. Седляр, Мойсей Фрадкін, О. Довгаль, М. Котляревська, В.Єрмилов Кубізм Абстрактне та геометричне мистецтво. “Розплющені” на площині полотна предмети спостерігаються під різним кутом зору. О. Архипенко, О. Екстер, О. Богомазов, В. Бурлюк, Лазар Лисицький Футуризм Поєднання одного предмета в різних положеннях. Створення ілюзії одномоментності дій, руху. О. Екстер, О. Богомазов, В. Меллер, Д. Бурлюк Конструктивізм "Конструювання навколишнього середовища”, простота. В. Єрмилов Супрематизм

Номер слайду 21

Український маляр, архітектор, графік. започаткував школу українського малярства, перший ректор Української академії мистецтв, його роботи експонувалися від Копенгагена до Америки. За «неблагонадійність» радянська влада позбавила Кричевського титулів, звань, власної майстерні і викладання. Пропонувала помилування – якби погодився намалювати Сталіна. Помер з голоду за мольбертом. Василь Григорович Кричевський (1879-1947)

Номер слайду 22

Триптих «Життя» (Любов. Сім'я. Повернення) Це плід роздумів художника про долю народу, наслідок його серйозного вивчення народного мистецтва. Триптих майстра – історія селянської родини.

Номер слайду 23

«Три віки»

Номер слайду 24

22 березня 1918  Центральна Рада затвердила проекти В. Кричевського, зокрема, герб, розроблений ним на основі Володимирового Тризуба. Великий Український герб УНР за проектом В. Кричевського Велика державна печатка УНР

Номер слайду 25

Олександр Богомазов (1880-1930) Український графік, живописець, педагог, теоретик мистецтва, представник українського й світового авангарду. У своїй творчості пройшов декілька творчих періодів: кубофутуризм та спектралізм. Ім'я Богомазова викреслили з історії українського мистецтва на довгі 30 років з відомих причин — Радянська влада категорично заперечувала творчість тих митців, чиї естетичні принципи відрізнялися від затвердженого «соціалістичного реалізму» (символістів, футуристів, імпресіоністів, імажиністів та ін). Кубофутуристи прагнули відтворити на полотні красу не побаченого, а відчутого.

Номер слайду 26

Кубофутуризм О.Богомазова Портрет дружини Ванди Портрет доньки Ярослави

Номер слайду 27

Давид Бурлюк (1882-1967) Український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва. Освіту отримав у Казані, Одесі, Москві, Парижі, Мюнхені. Став ідеологом російсько-українського футуризму у живописі і в літературі.

Номер слайду 28

Авангардний художник і скульптор, представник кубізму, кубофутуризму, винахідник оптофона (клавіатури для світломузики), військового камуфляжу (хамелеона), машини для виготовлення, стерилізації та продажу газованих напоїв. Писав пейзажі, натюрморти; автор рухомих скульптур (мобілів) Загинув у концтаборі.

Номер слайду 29

В. Баранов-Россіне. Автопортрети

Номер слайду 30

Український живописець, графік, сценограф і теоретик мистецтва, провідний представник авангарду. Автор ескізів театральних костюмів.

Номер слайду 31

Дизайн костюмів до вистави «Сорочинський ярмарок» Дизайн костюмів «Князь Ігор»

Номер слайду 32

Михайло Бойчук (1882-1937) Один із засновників монументального мистецтва України ХХ ст. яке поєднувало особливості живопису візантійського та епохи італійського Відродження. До цієї школи належали Т. Бойчук, М. Юнак, О. Павленко, І. Падалка, В. Сідляр, М. Рокицький та ін.  Представник «Розстріляного відродження». «Бойчукізм» — мистецька течія, що отримала назву завдяки імені майстра Михайла Бойчука. За радянських часів належали до кола репресованих та заборонених художників, і лише після 1991 року бойчукісти почали повертатися до українців, у тому числі завдяки роботам, що зберігаються у фондах Національного художнього музею України.

Номер слайду 33

Роботи М. Бойчука «Молочниця» «Дівчина» «Пророк Ілля»

Номер слайду 34

Теми художників-«бойчукістів» Михайло Бойчук, «Святий Іоанн» Софія Налепинська-Бойчук, «Дівчата з книжкою» Михайло Бойчук, «Біля дерева»

Номер слайду 35

Іван Падалка (1894-1937) Український художник та педагог доби «Розстріляного відродження». Учень Опанаса Сластіона та М.Бойчука. Професор живопису Київського художнього інституту. Автор теоретичних праць у журналах «Нове мистецтво», «Мистецтво». У грудні 1917 Іван Падалка вступає до новоствореної Академії мистецтва, ставши одним із перших і найбільш відданих учнів професора М. Бойчука.  Жертва сталінських репресій 1930х рр. Убитий разом із В. Седляром та вчителем М.Бойчуком.

Номер слайду 36

Михайло Бойчук Тимофій Бойчук Софія Налепинська-Бойчук Василь Седляр Іван Падалка Пошуки сучасного стилю вітчизняного мистецтва, втілення національних традицій. Найважливіша роль серед засобів художньої мови відводилась лінії. Монументальні розписи бойчуківців: - Луцькі казарми у Києві; - санаторій поблизу Одеси; - Червонозаводський театр у Харкові. В 1937 році бойчуківці були розстріляні.

Номер слайду 37

Єрмилов Василь Дмитрович (1894-1968) Український живописець, графік, монументаліст, художник-конструктор. Автор проектів: збірних кіосків, агітаційних і книжкових фургонів, трибун-реклам, оформлення упаковок, заводських і фабричних марок (промислова графіка). Займався обробкою шрифтів, створив новий шрифт, малював обкладинки для книг. Напрямки: авангардизм - кубофутуризм, супрематизм, конструктивізм (суворість, лаконічність форм, монолітність зовнішнього вигляду). «Для повноцінної композиції Єрмилову потрібні дві палички», - вважали сучасники. .

Номер слайду 38

Польсько-російський художник-авангардист, що зростав в Україні, основоположник супрематизму, теоретик мистецтва, філософ. Автор знаменитого «Чорного квадрату». Абстракціонізм (від лат. abstractio – відволікання) – безпредметне мистецтво. В основі творчого методу – повна відмова від зображення форм реальної дійсності. Супрематизм — вираз реальності в простих формах: пряма, квадрат, трикутник, коло) На футуристичній виставці живопису в Петрограді в 1915р. Малевич помістив картину високо на стіні в кутку кімнати, де було найсвятіше місце, куди вішали православну ікону в хаті.

Номер слайду 39

- Якщо уявити, що це вікно, в який світ це вікно? (У загробний світ) - Які почуття викликає у вас чорний колір? (Страх і туга) - Що символізує біла стіна навколо нього? (Порожнеча, яка символізує самотність)

Номер слайду 40

 Серед блискучих імен, вписаних до сторінок історії мистецького Парижу є ім'я Якова Гніздовського. Особливе місце належить видатній художниці з України Софії Левицькій, яка була членом комітету «Осіннього салону», що є великим досягненням іноземця в Парижі та визнанням таланту. Ще одним членом комітету «Осіннього салону» є український маляр і мистецтвознавець Олекса Грищенко – всесвітньо відомий пейзажист. Олекса Грищенко Софія Левицька Яків Гніздовський

Номер слайду 41

1.Стильовий напрям в мистецтві ХХ ст, якій тяжіє до лаконізму і використовує стилізовані квіти, язики полум’я і т.п. а) бароко; б) модерн в) імпресіонізм 2.Що таке графіка? а) вид образотворчого мистецтва, що зображує фарбою предмети та явища реальної дійсності; б) малюнок, виконаний натуральною або синтетичною фарбою, стійкою щодо дії сонця і повітря; в) вид образотворчого мистецтва, основним зображувальним засобом якого є однотонний малюнок, виконаний на папері олівцем, пером, пензлем 3. Вказати фундаторів української графічної школи ХХ ст: а) Г.Нарбут, М. Бойчук; б) Т.Шевченко, О.Пимоненко; в) К.Моне, Е.Дега 4. Творча спадщина засновника Української Академії Мистецтв Георгія Нарбута: а) портрети відомих людей; б)ілюстрації до книг, марки, банкноти; в) мариністичний жанр 5. Вказати, яка з репродукцій належить М.Дерегусу (а, б, в) 6.Представником якої течії (течій) був К.Малевич: а) кубізм; б)сюрреалізм; б) супрематизм; г) абстракціонізм д) дадаїзм 7. Мистецька течія, рисами якої є створення ілюзії одномоментності дій, руху: а) футуризм; б) експресіонізм; в) конструктивізм 8.Прізвище автора проєкту герба України на основі Тризуба Володимира: а) О.Богомазов, б) В.Єрмилов, в) В.Кричевський Зробити тестові завдання:

Номер слайду 42

9. Назва течії авангардизму, принципом якої є відтворення краси не побаченого, а відчутого: а) фовізм; б) кубофутуризм; в) примітивізм 10. Якому видатному українському художнику належать твори: а) М.Бойчуку; б) І.Падалці; в) В.Єрмілову? 11. Який з художників-авангардистів з «Репресованого Відродження» дав життя мистецькій течії, що названа на його честь: а) В.Седляр; б) М.Бойчук; в) Я.Гніздовський? 12. Вказати, кому належать картини 1) Давиду Бурлюку а) 2) Софії Левицькій б) 3) Михайлу Дмитренку в)

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ракітянська Поліна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Осіпова Любов
  Ваші роботи просто чудові. Ви така молодець. Для мене ви знахідка. Дякую Вам за вашу працю
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
9 квітня 2020
Переглядів
4347
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку