Презентація "Загальна характеристика сучасних навчальних технологій у змісті початкової математичної освіти"

Про матеріал
Загальна характеристика сучасних навчальних технологій у змісті початкової математичної освіти
Зміст слайдів
Номер слайду 1

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА УКРАЇНИБердянський державний педагогічний університет. Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра початкової освіти  Виконувала:студентка факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтвгрупи С16 Б ПО-ІНФСапко Катерина Романівна Викладач проф: Ніконенко Т. В. ТЕМУ «Загальна характеристика сучасних навчальних технологій у змісті початкової математичної освіти»з дисципліни «Сучасні системи навчання математичної освітньої галузі в початковій школі» 

Номер слайду 2

План 1. Технологія організації навчальної взаємодії вчителя та учнів.2. Технологія мотивації пізнавальної активності учнів3. Технологія формування загальнонавчальних умінь і навичок.4. Технологія організації диференційованого навчання.5. Технологія організації навчальної проектної діяльності.6. Технологія організації поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу

Номер слайду 3

1. Технологія організації навчальної взаємодії вчителя та учнів Сутністю технології організації навчальної взаємодії вчителя та учнів є повага до особистості дитини; побудова навчання на основі активної діяльності всіх її учасників; організацію діалогу де учні і учитель виступають партнерами; створення комфортного освітнього середовища тощо.

Номер слайду 4

Організовуючи навчальне співробітництво, учитель має звертати увагу на те, що найбільш поширеною є взаємодія за такими лініями:учитель — учні;учитель — учні в парах, трійках;загальна групова взаємодія учнів у класі;учитель — учительський колектив.

Номер слайду 5

2. Технологія мотивації пізнавальної активності учнів В процесі придбання знань, умінь і навиків важливе місце займає їх пізнавальна активність, уміння вчителя активно керувати нею. Активно керований учбовий процес направлений на забезпечення глибоких і міцних знань всіх учнів, на посилення зворотного зв'язку. Тут передбачається облік індивідуальних особливостей школярів, моделювання учбового процесу, його прогнозування, чітке планування, активне управління навчанням і розвитком кожного учня

Номер слайду 6

Пізнавальна активність включає:1. Мотиви і цілі діяльності.2. Інтерес до предмету.3. Увага до об'єкту, що вивчається.4. Вольові зусилля.5. Позитивні емоції.6. Творчу самостійність.7. Володіння необхідними способами і прийомами пізнавальної діяльності.8. Оптимальний ритм і режим роботи, що забезпечує повне оволодіння потрібними знаннями, уміннями і навиками.

Номер слайду 7

3. Технологія формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів Учень вміє вчитися, якщо він визначає сам або приймає мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати. Така розгорнутість характеризує сформовану навчальну діяльність. У молодшого школяра вона тільки починає формуватися. Дитина 6-7 років одночасно тяжіє до двох видів діяльності: ігрової і навчальної. Своєрідність цієї ситуації в тому, що нерозвинені пізнавальні можливості дітей цього віку підкріплюються сильними в них ігровими мотивами, потребою в емоційному контакті й підтримці дорослого. Можна сказати: чим більше в дошкільника розвинена ігрова діяльність, тим виразніше в маленького школяра прагнення утвердити себе у новій соціальній ролі — ролі учня. 

Номер слайду 8

3. Технологія формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів Навчаючи першокласників орієнтуватися в часі, доцільно розпочинати із вправ на його визначення з опорою на життєвий досвід. Корисно пропонувати час від часу розглядати малюнки, на яких зображено дії різної тривалості. Наприклад: «Воротар ловить м’яч, дівчинка малює, хлопчик спить, чоловік дзвонить у двері, тесля теше дошку. Назвіть дії в порядку збільшення часу на їх виконання». Бажано сформувати в учнів уявлення про тривалість однієї, трьох, п’яти хвилин за допомогою звичайних і піскових годинників. Унаочнення часу, спостереження за рухом стрілки і піску для багатьох дітей — відкриття, що збагачує їх світосприймання і чуттєвий досвід.

Номер слайду 9

4. Технологія організації диференційованого навчання. Диференційоване навчання – це така організація навчального процесу, при якій створюються умови, які дають змогу кожному учневі розкрити всі свої потенційні навчальні можливості. Диференціація навчання у всіх своїх різноманітних проявах повинна стати способом для досягнення всіма учнями базового рівня освіти, необхідного для на­ступного вибору ними професії чи сфери діяльності, її варто розглядати як спосіб дати молоді знання з максимальним урахуванням її індивідуальних особливостей, інтересів і здібностей.

Номер слайду 10

5. Технологія організації навчальної проектної діяльності. Зважаючи на змістові особливості курсу математики навчальний проект з цього предмета доцільно організовувати, для урізноманітнення діяльності учнів у разі їхнього успішного просування в засвоєнні основного змісту, та коли навчальна ситуація в класі актуалізувала проблему, прийнятну для розв’язання методом проектів.

Номер слайду 11

“Які числа називають «магічними»?”, “Найдавніші математичні знаки”, “Грошові одиниці в Україні”, “З історії вимірювальних приладів”, “Найвідоміші математики планети”, “Котра година зараз на планеті?”, “Математичні цікавинки” . Розмаїття математичних проектів Звісно, під час навчання математики доцільно розробляти не лише прикладні проекти. Так, з учнями можна реалізувати різноманітні інформаційні прожекти:

Номер слайду 12

6. Технологія організації поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу. Комплексна технологія організації поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу є спробою розв’язати проблему продуктивного навчання учнів. Після вивчення кожної навчальної одиниці учні мають виконувати діагностичні перевірочні роботи (тести), результати яких треба оприлюднювати одразу. Вони, як правило, не оцінюються балами, а проводяться для з’ясування незрозумілих моментів і помилок, щоб вчасно їх виправляти

Номер слайду 13

Використані джерелаhttps://www.google.com/searchhttps://studopedia.suhttps://studopedia.su/5_https://studopedia.su/12_http://naukam.triada.in.ua

Номер слайду 14

Дякую за увагу!

pptx
Додано
4 квітня 2020
Переглядів
1133
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку