10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Прийоми та функції метафоризації на уроках англійської мови.

Про матеріал

які метафори можно використовувати для покращення літературнох мови? саме про це даний матеріал. також є багато цікавого про прийоми та функції метафоризації.

Перегляд файлу

Прийоми та функції метафоризації.

На жаль, менш досліджена онтологія метафори як прийому створення нових смислів. Тому тут хотілося б більш детально зупинитися на прийомах метафоризації.

Хоча проблема метафори має багатовікову історію, онтологія цього явища і механізми метафоризації, тобто способи переосмислення значень слів у процесі їх пристосування до вираження нового для них номінативного завдання, досліджувалися в мовознавстві переважно в семасіологічний аспекті – на основі зіставлення та аналізу вже готових мовних значень мовної метафори. Мабуть, таке одноаспектне дослідження метафори і є причиною того, що в лінгвістиці поки не існує розробленої теорії метафори, здатної відповісти на питання, як вона «робиться». Історіографія метафори могла б навести досить переконливі факти, що свідчать про це.
Лінгвістика і літературознавство, вийшовши з тісного співдружності, в якому вони перебували тривалий час, переслідують у вивченні та описі феномена метафори різні завдання.

 В основі мовної метафори лежать об’єктивувати асоціативні зв’язки, відбивані в конотативних ознаках, що несуть відомості або про побутово-практичному досвіді даного мовного колективу, або про його культурно-історичному знанні. Наприклад: «море» безмірне водний простір, тому безмірна кількість може бути названо морем. Мотивом для метафоричного переносу можуть служити відпрацьовані в мові логіко-синтаксичні схеми структурування класів подій або співположених структурі світу речових їхні предметно-логічні зв’язки, що відображають мовний досвід мовців [3, с. 20].

Основна відмінність мовної метафори від мовної головним чином полягає в тому, що перша створюється на основі конотацій, що супроводжують слово в його звичайному вживанні. Крім того, закріплених за смисловим потенціалом даного слова мовним узусом, що вбирає в себе те, що становить мовний досвід. Даний досвід залишається за рамками системи лексичних значень, утвореної їх тотожністю і відмінностями і правилами регулярної сполучуваності. Мовна метафора і тому так легко стирається і втрачає живу образність, що вона «звичайна», а її мотивування прозоре, добре знайома й без особливих на те зусиль запам’ятовується, внаслідок фонового знання мовців. Вона обмежено вписується в рамки синтаксичних структур за рахунок переосмислення властивостей формальних суб’єктів або об’єктів і отримує нові семантико-синтаксичні ознаки [28, с. 83].

Мовленнєва метафора «виходить» з конкретного контексту й завжди пов’язана з ним. Вона народжується і існує в ньому, розпадаючись разом з ним, оскільки конотативні ознаки, службовці мотивом для переосмислення словесного значення, фокусуються тільки в рамках даного лексичного набору (у межах пропозиції чи цілого тексту).

Метафора як мовна одиниця, вживаючись в мові, несе своє мовну навантаження. Отже, доцільно виділити основні функції метафори, для того щоб визначити її роль в мові. Харченко В.К. виділяє такі функції:

1) Номінативна функція. Можливість розвитку у слові переносних значень створює потужну противагу утворенню нескінченного числа нових слів. «Метафора виручає словотворчість: без метафори словотворчість було б приречене на безперервне виробництво все нових і нових слів і обтяжило б людську пам’ять неймовірним вантажем» [24, с. 4]. Унікальна роль метафори в системах номінації пов’язана з тим, що завдяки метафорі відновлюється рівновага між нез’ясовним або майже незбагненним, простим найменуванням та найменуванням з’ясовним, прозорим, кришталевим. Номінативні властивості метафор просвічують не тільки в межах конкретної мови, але і на міжмовному рівні. Образ може виникати при дослівному перекладі запозиченого слова і, навпаки, при перекладі слів рідної мови на інші мови. Так, наприклад, в латинській мові «автор» (auctor або augeo «збільшую») це «той, хто примножує якуь річ, тобто повідомляє їй рух, силу, фортецю, опору і стійкість».

У процесах метафоричної номінації багато залежить від національних традицій, скажімо, в такій області, як культура імені. Даруючи дитині ім’я, в Середній Азії традиційно використовують метафорику: Айжан «весела луна», Алтинай «золота луна», Гульбахор «весняна квітка». Ім’я-метафора зустрічається і в інших мовах [5, с. 9].

2) Інформативна функція. Першою особливістю інформації, що передається за допомогою метафор, є цілісність, панорамність образу. Панорамність спирається на зорову природу образу, змушує по-новому поглянути на гностичну суть конкретної лексики, конкретних слів, які стають основою, сировиною, фундаментом будь метафори. Щоб метафора відбулася, зародилася, спрацювала, у людини повинен бути щедрий запас слів-позначень.

3) Мнемонічна функція. Метафора сприяє кращому запам’ятовуванню інформації. Дійсно, варто назвати гриби природними пилососами, і ми надовго запам’ятаємо, що саме гриби краще всього всмоктують токсини з грунту. Підвищена запам’ятовуваність образу обумовлена, по-видимому, його емоційно-оцінної природою.

4) Текстобудівна функція. Текстобудівними властивостями метафори називається її здатність бути вмотивованою, розгорнутої, тобто поясненою і продовженою. Ефект текстотворення – це наслідок таких особливостей метафоричної інформації, як панорамність образу, велика частка несвідомого в його структурі, плюралізм образних відображень.

5) Пояснювальна функція. У навчальній і науково-популярній літературі метафори грають зовсім особливу роль, допомагаючи засвоювати складну наукову інформацію, термінологію. Якщо вести мову про підручники, то метафори в їх пояснювальній функції значно ширше використовувалися в підручниках XIX - початку XX в., Ніж у нині діючих підручниках. Пояснювальна функція метафор дарує нам мовну підтримку при вивченні фізики, музики, біології, астрономії, живопису, при вивченні будь ремесла [6, с. 14].

При вивченні проблеми взаємодії функцій можна йти як від форм різних іпостасей мови, так і від самих функцій. Висока інформативність метафори породжує евристичні властивості.

docx
Додано
30 червня 2018
Переглядів
470
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку