Проєкт "Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій,обміном думками, життєвим досвідом учнів, е

Про матеріал
Даний навчальний проєкт пропоную реалізувати на уроках української мови у 6 класі при вивченні теми "Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій,обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру."
Перегляд файлу

Навчальний проект

Тема уроку: Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій,обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру.

Тема проекту « Голос рідної природи серцем слухати навчись»

Учні в процесі проектної діяльності опановують сутність таких понять

як « еколог», « екологія», « екологічна проблема», дізнаються  про роль людини у збереженні природи на нашій планеті, шляхи забруднення природи і наслідки; хто із поетів і письменників став на захист рідної природи;вчаться проводити дослідження,   робити висновки  та узагальнення  на основі почутих повідомлень,  доводити власну думку,  набудуть  досвіду  роботи в групах , будуть створювати презентації, публікацію та веб-сторінку. Школярі складають усні діалогічні висловлювання відповідно до комунікативної мети, використовуючи звертання, вставні слова, прості речення з прямою і непрямою мовою. В процесі  реалізації проекту виховується дбайливе ставлення до природи,формується екологічна культура.

Характеристика проекту:

 •              за тривалістю виконання: короткотривалий;
 •              за кількістю учасників: колективний;
 •              за змістом: міжпредметний;
 •              за кінцевим результатом: практико-зорієнтований;
 •              за формою презентації: презентація, публікація, буклет, веб-сторінка,     інсценізації.

1. Актуальність проекту

Сьогодні ми все частіше чуємо слова “екологія”, “забруднення                     навколишнього середовища”, “забруднене довкілля”… Ми вже стали звикати до цих слів і продовжуємо свою бездіяльність. Нерозумні дії людей на планеті Земля у найближчий час можуть повернутися великими нещастями, бідами усього людства. В долі природи – наша доля, і ми повинні зробити все для того, щоб використати останній шанс і допомогти рідній природі. Що ж можуть зробити   школярі для навколишнього середовища? З чого треба почати свої дії? Хто в цьому допоможе нам? Задумуючись над екологічними проблемами світу, перш за все потрібно дбати про чистоту тієї території , на якій ти проживаєш. Саме такі думки, які актуальні у наш час, і спонукали розробити проект “ Доля планети у наших руках”. Всі дуже добре знають , як поводитись, щоб не нанести збитку природі, і багато говоримо про її захист. Але треба кожному почати з себе, душею відчути єдність з природою.Тож збережемо кожне гніздечко, не дозволяймо вбивати птахів і тварин, не винищуймо рибу. Станьмо розумними господарями на своїй землі.

2. Мета проекту:

- навчити створювати проекти;

- грамотно складати та вести діалог  відповідно до     комунікативної мети

( з використанням  реплік для стимулювання, підтримання діалогу, формул мовленнєвого етикету; дотриманням  теми спілкування та норм літературної мови; демонструванням  певного  рівня  вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, точність, емоційність ; вмінням аргументувати висловлені тези, коректно спростовувати помилкові висловлювання співрозмовника);

   -  розвивати вміння орієнтуватися в ситуації спілкування;

-   виховувати культуру мовлення, дбайливе ставлення до природи.

3. Завдання проекту:

   -     підібрати матеріал відповідно до теми проекту ;

     -     скласти словник основних термінів  у форматі проектування ;

 • визначати, які  знання і вміння  є необхідними для реалізації проекту;
 • створити презентацію, публікацію, веб- сторінку,  буклет ;
 • скласти усні діалогічні висловлювання  відповідно до теми проекту;
 •  навчити  стисло та чітко представляти результати  своїх досліджень ;
 • розкрити  творчі  здібності  учнів; розвивати критичне мислення ;
 •   виробити в учнів  навички планувати свою діяльність, розподіляти  свої обов’язки ,співпрацювати в команді;
 • виробити  навики  аналізу та оцінювання діалогів  згідно критеріїв, навички самооцінки.

4. Етапи проекту:

1. Підготовчий етап.

1. Визначення теми, мети і завдань проекту.

2. Діагностика рівня сформованості і навичок діалогічного мовлення в учнів.

2. Планування проекту.

1. Визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів.

2. Встановлення критеріїв оцінки результату і процесу.

Початковий   1-3

Учень будує діалог, але робить довгі паузи, вислуховує окремі репліки співрозмовника, перебиває його, не завжди вживає слова ввічливості, допускає більше трьох помилок у мовленні, будує діалог з 2 -3реплік ствердного або заперечного характеру. Комунікативна мета досягається лише частково.

Середній     4-6

Учень достатньо швидко включається в діалог, хоч і робить паузи, добираючи потрібні слова, окремі репліки співрозмовника залишає без відповіді, не завжди вживає слова ввічливості, допускає до  трьох помилок у мовленні, участь у діалозі здійснюється переважно за допомогою вчителя або співрозмовника, спирається на запропонований зразок .  Репліки частково враховують ситуацію спілкування. Достатній     7-9

Учень в міру швидко включається в діалог,  швидко добирає потрібні слова, вживає їх у правильних граматичних формах, демонструє належну культуру спілкування. При цьому допускає 1-2 помилки у мовному оформлені реплік, які тут же сам виправляє. У діалозі з’являються елементи оцінних характеристик та узагальнень. Аргументація відзначається оригінальністю, самостійністю.

Високий   10-12

Учень швидко включається в діалог,  демонструє високу культуру спілкування, вміння уважно й доброзичливо слухати співрозмовника, висловлює свою думку з приводу предмета розмови. Обсяг, структура  і мовне оформлення діалогу відповідає нормам. Переконливо й оригінально аргументує свою позицію,  добирає цікаві, влучні переконливі аргументи на захист своєї позиції ,у тому числі й із власного життєвого досвіду.

3. Формування учнівських груп для роботи в проекті.

1група « Екологи»:

Найбільш актуальними питаннями, які хвилюють людство сьогодні, є проблема охорони довкілля і раціональне використання природних багатств.
Отже, нашими  завданнями є :

-дослідження екології рідного міста( краю): пройти  стежками Чорткова,  показати  красу міста і водночас  - недбалість людей, переконати усіх ,що чистота нашого міста починається з чистоти  рідного дому;

 • створити на основі побаченого презентацію «Чистота навколишнього світу -наше майбутнє»;
 • вести діалог « повідомлення –спонукання», « повідомлення - підтвердження(заперечення)».

2 група « Літератори»:

 • продекламувати зразки поезії  за поданою темою проекту;
 • підібрати цікаві факти для роздумів;
 • створити публікацію;
 •  вести діалог « повідомлення –доповнення»,

3 група « Географи»:

- підготувати   поради  для порятунку планети ;

- створити веб-сторінку;

- вести діалог « повідомлення-прохання», « повідомлення-застереження».

Всі разом створюють буклет «Голос рідної природи серцем слухати навчись»

( для залучення до роботи учнів цілого класу, інших класів, школи…)

ІІІ. Практичний етап.

 1.Спостереження та аналіз ситуацій, фактів, робота з літературою.

2. Створення  діалогів за ситуаціями…

ІV. Презентаційний етап.

1.Презентація кінцевого продукту проектної діяльності – публікація, буклет, веб-сторінка, презентація.

2. Розігрування сценок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали

На допомогу вчителю

1. Слово вчителя:

Люди постійно спілкуються одне з одним: обмінюються думками, інформацією, радяться. Одних дуже приємно слухати, інших – ні, бо говорити можна по-різному. Це залежить від ситуації, а також від мовної культури співбесідників, тобто їхнього вміння щиро цікавитися справами іншої людини, а крім того, від уміння слухати. У повсякденному спілкуванні вимова звуків часто буває нечіткою, поспішною. Для того щоб вас правильно почули, намагайтесь вимовляти слова чітко, правильно ставити наголос, вчасно робити паузи, а також регулювати швидкість мовлення.

2. Робота з таблицею.

 • Розгляньте таблицю. Що треба взяти до уваги, щоб зорієнтуватися в ситуації спілкування і що залежно від цього визначити.

Перед тим, як вступити в спілкування, береться до уваги:

 

Ситуація спілкування

 

Де спілкуємось?

 

Хто адресат?

 

Яка  мета спілкування?

 

 

 

 

 

Залежно від цього треба визначити:

ТЕМА

 

ВИСЛОВЛЮВАННЯ

 

ОСНОВНА ДУМКА

 

 

ФОРМА

 

 

 

 

 1. Ознайомити учнів з правилами спілкування                                      

Основні правила спілкування

 • Спілкування повинно бути приємним і корисним.
 • Будь ввічливим і доброзичливим. Вживай доречні слова ввічливості.
 • Уважно слухай співрозмовника. Під час розмови дивись співрозмовникові у вічі.
 • Говори про те, що може бути цікавим для адресата. Ураховуй вік, характер, інтереси співрозмовника.
 • Поважай і намагайся зрозуміти переконання співрозмовника.
 • Не перебивай співрозмовника, вислухай його.
 • Не вживай грубих слів. Не говори надто голосно.
 • Ніколи не виявляй свого поганого настрою.

4. Повторення теоретичних відомостей.

 

Діалог (від грец. dialogos - бесіда) являє собою форму мовлення, при якій відбувається обмін висловлюваннями між двома (рідше? кількома) особами.

 

Особливості діалогічного мовлення

 • емоційна забарвленість
 • спонтанність
 • двосторонній характер

Основні діалогічні вміння

 • починати діалог
 • реагувати на репліку
 • підтримувати розмову
 • стимулювати співрозмовника
 • уміння вести діал.

  Структура діалогу:

 • реплікування
 • діалогічне єднання
 • міні – тексти
 • зв’язні тексти

5. А я пропоную так. Перший діалог побудувати між вчителем та учнями

 ( один представник кожної групи подає свій варіант відповіді)

 Вчитель  читає  вірш.

 Велика й прекрасна планета Земля.

Є тут океани, річки і моря,

Глибокі озера, квітучі рівнини

І гори  високі, й стрімкі їх вершини .

(З`являється плакат із зображенням  планети, яка плаче)       

- Діти, що трапилося з нашою планетою? Чому вона плаче?

- Люди вирубують ліси, а без вологи земля не зможе родити.

- Знищують рослини, а вони -« легені нашої планети».

- Люди спалюють сміття і цим забруднюють повітря,.  а коли закопують сміття-знищують грунт і підземні води.

 Вчитель.З планетою трапилася біда, її здоров`ю загрожує небезпека.

 -Наша планета ЗАХВОРІЛА!!!Що ж нам треба робити, щоб вирішити цю проблему з хворобою нашої планети?

- Ніколи не смітити у довкіллі.

- Насаджувати дерева і квіти.

- Не вирубувати ліси!

- Не забруднювати річки!

- Не руйнувати пташині гнізда!

Сьогодні ми  на уроці  і спробуємо дати відповідь на поставлені запитання , будемо  вести діалоги з приводу даної проблеми .А допоможуть нам  учені-спеціалісти , які мали випереджувальні завдання і  зможуть врятувати  планету.

Дати відповідь на поставлене запитання(Що ж нам треба робити, щоб вирішити  проблему з хворобою нашої планети?)можна і таким чином ( діалог вчитель і група заздалегідь підготовлених учнів -літераторів). Цей діалог можна використати і на підсумковому етапі уроку.

 • Що потрібно для того, щоб зберегти життя на планеті Земля?
 • «…Будь їй ти другом, люби, бережи, приклад у цьому усім покажи…»
 • «…Квіточку кожну,  кожну травинку плекай, бережи, іншим малятам теж накажи..»
 • «…Бережімо ріки, бережімо води, як матусю рідну, бережім природу…»
 • « .. Будь планеті другом, щоб завжди світило сонечко над лугом..»
 • «…Збережіть мені сонце і неба блакить, не руйнуйте природу, вона не простить..»
 • « Нам треба довкілля своє відновити, бо все прийшло в цей світ, щоб жити»

 

6.Робота в групах(презентація  кінцевих продуктів діяльності)

7.Створення діалогів.

№1

- Привіт, Олеже! Ти знову сидиш за комп’ютером ?

- Привіт, Віталію! А у тебе є кращі ідеї?

- Так, звичайно. Чи не хочеш ти погуляти на свіжому повітрі? Надворі така чудова    погода!

- Добре. Візьмемо з собою  м’яч і підемо на галявину неподалік від річки.

- О ні, туди я не піду.

- Чому?

- Там багато сміття, тому гратися на тій галявині – шкідливо для здоров’я.

- А що ти зробив для того, щоб там було чисто?

- Я не задумувався над цим питанням. І справді ,  у нашому місті  є багато сміття.

  Але хіба  моя в цьому вина ?

 -   Чистота міста залежить від совісті кожного мешканця.

- Напевно, ти маєш рацію . Головне - не бути байдужим  та зробити все, що в  наших силах.

- Отож, гайда прибирати галявину, а тоді покличемо хлопців пограти футбол.

    №2

 • Добрий вечір, Оленко!
 • І тобі добрий, Іринко! Як у тебе справи?
 • Я поверталася  з прогулянки!
 • О, розкажи мені, будь ласка, де ти сьогодні гуляла?
 • Сьогодні я з батьками їздила відпочивати за місто.
 • Як чудово!
 • Тобі сподобалась прогулянка?
 • Там гарно! Навкруги зелено, свіжо, чути спів пташок.
 • А квіти зараз там є?
 • Авжеж! Багато різних квітів. Шкода, я не знаю, як вони усі називаються.
 • Що тебе найбільше вразило?
 • Поряд з красою природи я побачила багато сміття,забруднену воду в річці. Окремі картини просто вражають.
 • Давай завтра про це поговоримо з однокласниками на виховній годині.
 • Я думаю потрібно організувати День довкілля, щоб прибрати окремі ділянки.
 • Це чудово ідея!
 • Отож, завтра і все обговоримо, складемо план дій.

№3

 • Скажи ,Олеже, чи любиш ти прогулюватися містом?
 • Так, звичайно. Наше місто хоч і невелике, зате затишне та зелене.

У нас є багато красивих місць.

 • Я погоджуюся із твоєю думкою. Це долини річки Серет, природа і  дизайн церкви Святої Покрови, красиві краєвиди міста можна спостерігати на околицях.
 • Віталію, хочу зауважити, що крім краси і зелені міста, у нас можна побачити гори сміття і бруду.
 • Що потрібно зробити, щоб у місті панувала чистота?
 • Не викидати порожні упаковки, пластикові пляшки, фантики,не смітити на вулицях.
 • Пригадай слова Маленького принца\ : «  Встав вранці, умився, привів себе до порядку - і зразу ж приведи до порядку свою планету».
 •  Думаю, ти маєш рацію.  У нас розпочинаються канікули. Отож, спробуймо зібрати наш клас і провести акцію « Я за чисте довкілля».
 • Це було б чудово! Сподіваймося на підтримку .
 • До зустрічі у школі.

 

8.Рефлексія:

 • Моє мовлення на уроці було правильним -
 • Моє мовлення на уроці було виразним -
 • Моє мовлення на уроці було доречним -
 • Скажіть, чи справдились ваші сподівання в процесі роботи над проектом ?
 • Чи допомогли вам виконані випереджувальні завдання   навчитися будувати діалог?

 

 

docx
Додано
27 серпня
Переглядів
200
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку