Програма. Літературна Харківщина. (Від давнини до сьогодення). Спецкурс для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджена МОНУ.

Про матеріал

Твори україномовних поетів Слобожанщини ще раз переконають учнів у тому, що рідна мова не була витіснена чужою, не виходила із вжитку при потребі висловити найщиріші, найглибші, найскладніші людські думки і почуття, а це, в свою чергу, сприятиме зміцненню національної самосвідомості дітей Слобідського краю.

Перегляд файлу

                            Українська література

                          Літературна Харківщина

                                       Програма

                        (ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ)

                                СПЕЦКУРСУ ДЛЯ 10 – 11 КЛАСІВ

                     ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Укладач: Чаговець Людмила Борисівна

Рецензенти: Бездітко Валентина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені

Г. С. Сковороди; Уліщенко Андрій Борисович, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти (секція методики викладання мов і літератури), Павлова Ніна Дмитрівна, методист відділу освіти Харківської районної ради Харківської області.

                               Пояснювальна записка

    Програма спецкурсу «Літературна Харківщина»(література рідного краю) є пізнавальною, розрахована на учнів 10 – 11 класів(34 години). Її суть полягає в тому, щоб поглибити знання про літературну історію Слобожанщини, познайомити із самобутніми і неперевершеними письменниками, у чиїх творах  відображені мрії, сподівання людей рідного краю; викликати інтерес до літературних традицій Харківщини. Запропонована програма допоможе учителю довести, що поезія – мистецтво, яке вірує у правду й любов, радощі й страждання, зустрічі й розлуки, тому вона живе і житиме, доки людське серце виповнюватиме найтонші й найглибші почування.

    Творчість письменників подана в хронологічній послідовності.

     Спецкурс рекомендує до розгляду твори письменників Харківщини, чиї долі тісно пов’язані з нашим рідним містом та областю.

     Твори україномовних поетів Слобожанщини ще раз переконають учнів у тому, що рідна мова не була витіснена чужою, не виходила із вжитку при потребі висловити найщиріші, найглибші, найскладніші людські думки і почуття, а це,  в свою чергу, сприятиме зміцненню національної самосвідомості дітей Слобідського краю.

    Основною метою програми є прилучення учнів до кращих надбань літератури Харківщини в контексті української класичної і сучасної. Ця програма сприятиме виробленню вміння учнів вести діалог у групі чи парі, будувати монологічне висловлювання, вступати в дискусію з проблемних питань твору, узагальнювати та робити висновки.

    Цінність роботи над дослідженням художніх надбань земляків полягає в тому, що ця літературна спадщина сприятиме виробленню в учнів естетичних смаків, уміння відрізняти справжнє мистецтво від фальшивих підробок, виховуватиме глибоке почуття патріотизму, здатність розуміти красу людської душі, прагнення гармонії з природою, допоможе учням сформувати власну громадянську позицію, філософське світобачення, усвідомлення свого «Я».

   Організація роботи спецкурсу потребує від учителя-словесника:

 • знання наукових фактів, понять, теоретичних відомостей, що становить навчальну інформацію, яка засвоюється учнями на уроках;
 • правильного добору методичних прийомів, що стимулює в учнів увагу, активізує мислення, розвиває усне і писемне мовлення;
 • створення в учнів зацікавленості результатами виконуваної роботи (створення електронних мультимедійних презентацій).

  Завдання спецкурсу:

 • формувати гармонійно розвинену людину;
 • збагатити знання учнів новими іменами літературної Харківщини;
 • розвивати уміння точно висловлювати свою думку;
 • викликати бажання зблизити думку і слово через працю над культурою свого мовлення, над його збагаченням та удосконаленням;
 • вчити дбайливого ставлення до мовних скарбів народу;
 • прилучати учнів до розуміння секретів творчої лабораторії митців;
 • прищеплювати високі естетичні смаки;
 • поглибити відомості про життя та творчість поетів Харківщини;
 • розвивати інтерес до їхнього творчого доробку та спадщини;
 • виробляти особистісне ставлення до літератури рідного краю;
 • виховувати патріотичні почуття, почуття гордості за творчих людей, славних краян.

Елементи цієї програми можна використовувати на уроках української літератури, історії, факультативних заняттях, класних годинах. Пропонована програма не є догмою, її структура відкрита як для вибору викладачем відповідних текстів, так і для їх тлумачення. Учитель може міняти місцями твори, що пропонуються.

 

 

 

 

                               Зміст

                 програмового матеріалу

та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

                               10 клас

                  17 годин, 0,5 год. на тиждень

 

               Зміст програмового матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

          Із літератури XVIIIXIX ст.       4 години

Вступ. Предмет, завдання курсу.

Григорій Сковорода. Його місце в історії вітчизняної науки і культури XVIII століття. Велич і безсмертя митця. Погляди Г. Сковороди на людські вчинки, на сутність людини (байки « Ворона і Чиж», «Жайворонки», «Орел і Черепаха»).

Ідея сродної праці. Міркування про людське щастя (афоризми).

 

Гнат Хоткевич – письменник, критик, літературознавець, мистецтвознавець, театральний діяч, композитор, історик, етнограф. Участь у культурологічних справах. Вірш «Забавка синові Володимиру» (основи виховання дитини).

Дума «Буря на Чорному морі» (доба

Козаччини).

 

Борис Грінченко. Подвижницька діяльність митця (письменник, педагог, просвітницький діяч, літературознавець, лексикограф, історик, перекладач). Поезії «Шевченкова могила», «Учителям». Інтимна лірика ( «Коханий», «Присвячую М. Г.»). Світла і ніжна гармонія барв та звуків у природі («Весняні сонети»).

 

Христя Алчевська. Життєвий і творчий шлях. Формування літературно-естетичних смаків. Основні мотиви творчості – надія на духовне розкріпачення людини, щасливе майбутнє рідного краю, поцінування людей мистецтва («Пам’яті Тараса Шевченка», «Кобзарі», «Співець»). Утвердження свободи людини як найвищої суспільної цінності. Вияв громадянської мужності («До дітей мого краю», «Гей, на бій!», «Крик чайки», «Голос життя»

 

 

 

Учень:

знає основні відомості про життя і творчість письменників, які введені до програми;

 

пояснює зміст вивчених художніх творів;

 

читає напам’ять улюблені поезії;

 

визначає місце цих письменників в літературному процесі доби.

                             Із літератури XX ст.

 

 

Василь Нефелін. Письменник, педагог. Життя і творчість у Руських Тишках (нині Харківський район). Співробітник журналу «Плуг» (Харків). Оповідання «Такий поганий птах» (показ екологічної теми). Автобіографічна повість «Ранок мого життя» (тема шкільного життя).

 

Василь Мисик. Огляд життя і творчості письменника. Унікальність постаті В. Мисика в українській літературі: поет, прозаїк, перекладач-поліглот, знавець східних мов, гуманіст-подвижник. «Слово» (роль поезії в житті людини). Змалювання образу жінки-матері з глибоким співчуттям і потаємним болем («Стара, стара…», «Мати осінь»). «Крапля» - алегоричний зміст твору (про швидкоплинність життя та його сутність). «Чорнотроп» - чари першого кохання і тихий смуток розлуки, туга за дорогою людиною. Поетичне розкриття складності й суперечливості інтимних почуттів.

 

Ігор Муратов. Розповідь про письменника. Здобутки прози (оглядово). Велика віра в можливість оздоровлення суспільства, у можливість гласності і відновлення норм життя, віра в свої сили, досягнення мети («Ніколи не впаду», «…Як птиці, що з льоту…»). Вірні друзі, сурмачі нової днини («Ми з Оверком», «Треті півні»). Вірш «Сліди війни» - «трагічна епопея» жахливих наслідків лихоліття. Інтимна лірика («І знов, як тоді…», «Мовчімо…»).

 

Віктор Лагоза. Біографічні відомості. Видатний сатирик сучасної української літератури, культурний діяч. Протест проти рабської моралі. Засудження підлабузництва та інших негативних явищ суспільного життя (байки «Всезнаюча Лисиця», «Віддана Лисиця», «Ведмежі спиці»). Куцометражки – вираження народного світогляду, творче використання народних анекдотів.

 

Микола Шаповал. Огляд життя і творчості. Формування особистості й світоглядних переконань Миколи Шаповала. Історико-патріотичні та інтернаціональні теми («Поет»). Людяне і тепле змалювання образів Вітчизни, матері, сільських трудівників («Вітчизна», «Люблю ту землю, де родився», «Балада про хату»). «Ветеран» - гімн воїнам-землякам. Вияв любові та поваги до старших («Онукам»).

(перша половина).  6    годин

 

Учень:

досліджує поетичний текст;

 

пояснює художні образи;

 

визначає тему та ідею текстів, які розглядаються;

 

створює електронні мультимедійні презентації.

 

 

 

 

 

                                   Із літератури XX cт.

(друга половина).   25 годин

Василь Боровий. Розповідь про життя і творчість. Активне співробітництво в журналах. Глибоке знання життя людей. Перебування на засланні в роки сталінського режиму. Образ матері, жінки-трудівниці – один з основних образів творчості поета («Матері моїй Анастасії», «Ви бачили мою маму»). «Притча про найцінніше – боротьба з ордою чужинців, гімн жінці-Дружині. Інтимна лірика («Чи то березень…»). Роль поета і поезії в житті народу («Поетам XX-х років», «Ода творчій мислі», «Читаючи Сковороду»).

 

Юрій Стадниченко. Розповідь про письменника. «Тарасові Шевченку» - величний реквієм генію за служіння рідному народові. Проблема національного відродження українського народу («Остання надія»). Майстерність відтворення швидкоплинності життя («Не все минуло», «По рейках тих самих…»).Захоплення професією лікаря, вдячність за мужність і самовідданість у боротьбі за життя людини («Людям у білих халатах»).

 

Петро Василенко. Життєвий і творчий шлях письменника. Перші публікації. Постійні тематичні пошуки для вираження нових засобів художнього пізнання дійсності. Картини природи рідного краю. Філософські роздуми про життя. «Печенізьке поле»: історична основа твору. Урочистий і щирий гімн українській землі, людині, яка оберігає і збагачує красу природи; симфонія про історію і велич України.

 

Кім Балабуха. Літературознавець, поет, критик, перекладач, громадський і культурний діяч. Суспільно-політичні, філософські та естетичні погляди. «Балада із щасливим кінцем» - один з найкращих творів патріотичної лірики. Громадянський пафос поезій («Вулиці ім.23-го Серпня», «Ніхто ніде не гомонів?..»). Думки про безсмертя народних геніїв («Немишлянська», «Слово ювілейно-усміхнене Квітці-Основ’яненку від любезних земляків»).

 

Роберт Третьяков. Особливості творчого обдарування. «Автобіографія». Формування характеру митця. Патріотичні мотиви («Зоя Космодем’янська», «Червоне писання», «Оборона пам’яті», «Безвісти», «Замовлений»). Інтимна лірика («Ластівка», «Мовчання»). Відчуття поетом найглибших людських порухів душі. Всеперемагаюча сила кохання.

 

Олександр Юрченко. Особливості світобачення,громадянська позиція. Загальна характеристика творчості («Мова», «Тобі на народження…»). Громадянські мотиви («Балада про ворона», «Лебедині крила»). «Голосіївська осінь» (присвята Максиму Рильському). Висловлення найвищої оцінки («а краса не віджива») творчості поета. Захоплення українською піснею («Пісне моя…»).

 

Іван Перепеляк. Творчість поета щедрого і своєрідного обдарування. Ідейно-тематичне спрямування його поезій. Збірка «Вибране» (вірш «Україні» - схвильоване звернення до Батьківщини). «До портрета Тараса Шевченка» - роздум автора над сутністю великого Кобзаря, вияв любові і співчуття до його долі. Розкриття духовної величі поетів, які з думою про Україну та українців умирали, не скорившись ворогам («Вогнем лякаєш, кате?»). Інтимна лірика («Солов’ї», «Зневіри гнів я сам переступлю»).

 

Ігор Лагоза. Розповідь про письменника. Використання різних засобів відображення смішного: комізм ситуації; прагнення персонажів показати себе не таким, якими вони є насправді; народний дотеп сатиричного змісту («Особиста думка», «Тобі-то що?», «Тонкощі педагогіки», «Добрі справи», «Дами і кавалери»). Висміювання ледарів, порушників громадського спокою. Популярність творів І. Лагози серед читачів.

Тематична контрольна робота (тест).

 

Учень:

готує наукове повідомлення про життєвий і творчий шлях письменника;

 

будує зв’язну розповідь про філософське світобачення поетів Слобожанщини;

 

оцінює подані тексти із огляду мовного оформлення.

 

 

                               11 клас

                17 годин, 0,5 год. на тиждень

 

Алла Солодовникова. Огляд життя і творчості вчителя, поета-лірика. Одухотворене сприймання природи, вміння відчути найпотаємніші порухи людської душі, відтворення їх яскравим, глибоко ліричним словом – визначальні ознаки таланту («Це все навічно…», «Солдатські матері», «Білий-білий бузок», «Зима навкруг…»). «Моя ласкава мово!» - основна думка поезії – це мамине ім’я, це все для людини. Любов до рідного краю («Моє село…»).

 

Віктор Бойко. Розповідь про письменника. Багатство проблематики, тематична широта творчості. Вияв синівської любові до батьків, людей, рідної землі. Образність мови віршів («А я колискову згадаю», «Так дивно…», «Квітка під жіночою рукою…»). Роздуми над сутністю життя («Флюгер»). Вірш «У галицьких стрільців одсиріли набої…». Сповненість вірша пекучим болем, гіркими роздумами про майбутнє людства.

 

Микола Побелян. Життєвий шлях. Формування світоглядних переконань і поетичного таланту. Синівська любов до України («Я і є маленька Україна»). «Ми є нащадки гнівного Тараса», «У присмерк XXI століття» - вияв глибокої пошани до генія світової культури. Висока культура та самобутність лірики, сила і щедрість ліричних почуттів у віршах «Вінчало небо…», «Прости мені…», «Я зустрівся з тобою під вечір».

 

Віктор Кириченко. Відомий письменник. Поетична творчість. Формування особистості митця. Художня майстерність поета, багатство образотворчих засобів, виразність і пластичність образів («Україна», «Харкове, цвіти!», «Рідний край», «Життєва течія», «Новий Сірко», «Я в вагоні сиджу»). Народнопісенна образність, поєднання з прикметами воєнного часу («Спасибі, фронтовики!», «Мамо…», «Я вірю…»).

 

Олександра Ковальова. Розповідь про поетесу. Яскравий світ художнього слова, громадянська одухотвореність поезій, висока художня культура. Втілення в поезіях ніжних і світлих почуттів, змалювання внутрішньої краси людини («Народжена дитина на добро…», «Блазень і герой»). Образ матері-землі, її героїв («Слобожанщина», «Білгородська криниця», «Остання воля», «Посіють жито…»). Світовідчуття поетеси («Біле на чорному – терен цвіте», «Дзвінкий і нещадний калиновий сік на морозі»).

 

Анатолій Перерва. Поет, сатирик і гуморист, публіцист, перекладач. Активний громадський діяч. Змалювання драматичних людських почуттів, осмислення історії Сіверщини-Слобідщини. «Ода Балаклії» (посвята не лишень рідній поетові Балаклійщині – тут філософія краєзнавства). «Іменем Івана Виргана» - штрих художньої вірогідності пережитого, емоційної неповторності. Образ левади. Краса рідного краю («Левада»). Оригінальність зорових і слухових деталей. Особливості поетичного стилю.

 

Григорій Ведмеденко. Особлива чутливість поета до суворої правди життя. Повага до трудівників та їхньої праці, засудження зневажливого ставлення до них черствосердних нероб, поєднання болю й ніжності («Доля людини», «Весільний смуток»). Поетичне вираження глибокої любові до рідної землі («Єдина у нас Україна», «Слово про рідну землю»). Інтимна лірика («Біля могили матері», «Весільний смуток», «Журба берізки»).

 

Іван Мироненко. Поетична творчість. Збірки «Входини», «Будьмо!», «Звенидень». Боротьба українського народу за національне визволення на історичних шляхах («Балада про солдатський  сон», «І я – нащадок…»). Інтимна лірика. Краса і сила почуттів кохання, пошана до матері.

 

Леонід Тома. Самобутність, індивідуальна неповторність таланту. Книга «Терен і лавр» - плід багаторічної праці. Від гіркого прозріння до осягнення істини, від юної любові до осінніх тернів – такий непростий шлях митця. Наскрізна тема творів – тема України у її планетарному відродженні («Вікно», «Крик», «Вир», поема «Україна в імлі»). Тема безсмертя («Життя не минає…», «Шевченко», «Наша хата», «Птах»).

 

Ніна Супруненко. Визначне місце в літературному процесі. Високий художній рівень творів, багатство мови, традиційне й новаторське в засобах  образо творення. Оригінальність  художнього світу поетеси. Філософська заглибленість у сутність проблем життя, розкриття почуттів людини («Народилося слово…», «Рубаї», «Бабусині рушники», «Мамине крило» та інші). Особливості лірики – важливість проблематики, щирість, вражаюча емоційність.

 

Олекса Марченко. Розповідь про творчу людину. Журналістська та педагогічна діяльність. Музичні обдарування. Становлення особистості поета. Розвиток таланту  лірика. Учитель-методист, поет. («Яруга-наруга», «Автобіографія», «На могилах», «Світ Сковороди», «У вересні минуло шістдесят»).

 

Кость Маковійський. Його вірування в Бога, в рідну Україну-неньку, її глибинну сутність, в її пісню. Роздуми поета над майбутнім людства. Звеличення скромності, людської гідності, гуманності. Роль людини на Землі («Великдень», «Листя розносить вітром», «Зросло на рік життя прожите», «Хай це камінь у чужі городи…»). Інтимна лірика («Яка ти тільки є проста та гарна»).

 

Степан Сапеляк. Розповідь про життєвий шлях поета, перебування в неволі. Біль за трагічну долю України, віра в нескорений дух народу. Використання фольклору, Біблії. Показ героїв історії України, видатних людей («Мій Харкове», «У 110-ту роковину від дня народження», «Мазепа», «Руно Слобожанське»). Інтимна лірика. Сила і щирість ліричних почуттів у віршах.

 

Ольга Тараненко. Творчість для поетеси – це сповідь про власне життя, про свої переживання, лірика, що тяжіє до філософічності й психологізму. Провідні теми творчості – рідна земля, мати, любов, творчість. Композиційні особливості. Інтонаційна виразність поезії, її музикальність («Усе те не наше…», «Радість», «Мої Деркачі», «Намалюю квіточку і хату…», «У землі наші мами порпаються…»).

 

Володимир Верховень. Розповідь про письменника. Показ історичного минулого і сучасного України. Єдність краси природи і кохання в інтимній ліриці. Прагнення до гармонії людини і природи. Провідний мотив – місце і роль поета в суспільстві. Художнє відтворення волелюбності нашого народу, роздуми над життям («Чи є такий іще народ…», «Свобода», «Стара гармата»).

«Мова». Багатство, краса і сила української мови, її роль у житті і діяльності народу.

 

Ірина Мироненко. Життєвий і творчий шлях поетеси. Багатогранна діяльність: кореспондент, поет, керівник творчого об’єднання на обласному державному радіо. Автор збірок «Жіночий танок», «Вокзальна скрипка», «Полин і віск». Сповідальність і душевна відвертість у вираженні почуттів.

 

Ольга Тільна. Яскравий світ художнього слова поетеси. Збірка «На білому мармурі дня» - своєрідний поетичний щоденник,в якому кожен вірш – це проекція реального світу на внутрішнє життя особистості автора. Вірші «Життя прожить…», «Дзвенять сніги…», «Листи мої…». Втілення в них ніжних і світлих почуттів, змалювання зовнішньої  та внутрішньої краси людини. Вічність, безперервність життя на Землі. Поетове світовідчуття (« А доля наша…», «Заздалегідь забувши всі прогнози», «Слово про слово»).

 

Тематична контрольна робота (тест).

 

Підсумкове заняття. Бесіда про твори літератури рідного краю, що найбільше запам’яталися.

Учень:

 

визначає особливості індивідуального стилю письменника;

 

знаходить зв’язок між світоглядом письменника та його творчістю;

 

робить ідейно-художній аналіз літературного твору, визначає його оригінальність та новаторство, дає йому власну оцінку;

 

готує реферати, повідомлення, електронні мультимедійні презентації на літературно-мистецькі теми.

 

 

            Орієнтовне календарно-тематичне планування

                           занять спецкурсу

                                        10 клас

 

№пн

                         Тема заняття

Кількість

годин

Дата

1.

Вступ. Предмет, завдання курсу.

Григорій Сковорода. Його місце в історії вітчизняної науки і культури XVIII століття.

 

       1

 

 

2.

Гнат Хоткевич – письменник , критик, літературознавець, мистецтвознавець, театральний діяч, композитор, історик, етнограф.

 

        1

 

3.

Борис Грінченко. Подвижницька діяльність митця.

        1

 

4.

Христя Алчевська. Життєвий і творчий шлях. Формування літературно-естетичних смаків. Основні мотиви творчості.

        1

 

5.

Василь Нефелін. Письменник, педагог. Життя і творчість на Харківщині.

        1  

 

6.

Василь Мисик. Огляд життя і творчості письменника. Унікальність постаті в українській літературі.

        1

 

7.

Ігор Муратов. Розповідь про письменника. Здобутки прози. Велика віра в оздоровлення суспільства.

        1

 

8.

Віктор Лагоза. Біографічні відомості. Видатний сатирик сучасної української літератури, культурний діяч.

        1

 

9.

Микола Шаповал. Огляд життя і творчості. Формування особистості й світоглядних переконань.

        1

 

10.

Василь Боровий. Розповідь про життя і творчість. Активне співробітництво в журналах. Глибоке знання життя людей.

        1

 

11.

Юрій Стадниченко. Розповідь про письменника.

        1

 

12.

Петро Василенко. Життєвий і творчий шлях письменника. Перші публікації. Постійні тематичні пошуки для вираження нових засобів художнього пізнання дійсності.

        1

 

13.

Кім Балабуха. Життя і творчість. Літературознавець, поет, критик, перекладач. Громадський і культурний діяч. Його суспільно-політичні, філософські  та естетичні погляди.

        1

 

14.

Роберт Третьяков. Особливості творчого обдарування.

        1

 

15.

Олександр Юрченко. Особливості світобачення, громадянська позиція. Загальна характеристика творчості.

        1

 

16.

Іван Перепеляк. Творчість поета щедрого і своєрідного обдарування. Ідейно-тематичне спрямування його поезій.

        1

 

17.

Ігор Лагоза. Розповідь про письменника. Використання різних засобів відображення смішного.

 

Тематична контрольна робота (тест).

        1

 

 

 

 

                                    11 клас

 

№пп

                             Тема заняття

Кількість

годин

Дата

1.

Алла Солодовникова. Огляд життя і творчості вчителя, поета-лірика.

         1

 

2.

Віктор Бойко. Розповідь про письменника. Багатство проблематики, тематична широта творчості.

         1

 

3.

Микола Побелян. Життєвий шлях. Формування світоглядних переконань і поетичного таланту.

         1

 

4.

Віктор Кириченко. Відомий письменник. Поетична творчість. Формування особистості митця.

         1

 

5.

Олександра Ковальова. Розповідь про поетесу. Яскравий світ художнього слова.

         1

 

6.

Анатолій Перерва. Поет, сатирик і гуморист, публіцист, перекладач. Активний громадський діяч.

         1

 

7.

Григорій Ведмеденко. Особлива чутливість поета до сурової правди життя.

         1

 

8.

Іван Мироненко. Поетична творчість.

         1

 

9.

Леонід Тома. Самобутність, індивідуальна неповторність таланту.

         1

 

10.

Ніна Супруненко. Визначне місце в літературному процесі. Високий художній рівень творів, багатство мови, традиційне й новаторське в засобах образо творення.

         1

 

11.

Олекса Марченко. Розповідь про творчу людину. Журналістська і педагогічна діяльність. Музичні обдарування.

         1

 

12.

Кость Маковійський. Його вірування в Бога, в рідну неньку Україну, її глибинну сутність, в її пісню.

         1

 

13.

Степан Сапеляк. Розповідь про життєвий шлях поета, перебування в неволі.

         1

 

14.

Ольга Тараненко. Творчість для поетеси – це сповідь про власне життя, про свої переживання, лірика, що тяжіє до філософічності й психологізму.

         1

 

15.

Володимир Верховень. Розповідь про письменника. Показ історичного минулого і сучасного України.

         1

 

16.

Ірина Мироненко. Життєвий і творчий шлях поетеси. Багатогранна діяльність: поет, кореспондент, керівник творчого об’єднання на обласному державному радіо.

Ольга Тільна. Яскравий світ художнього слова поетеси.

        1

 

17.

Тематична контрольна робота (тест).

Підсумкове заняття. Бесіда про твори літератури рідного краю, що найбільше запам’яталися.

        1

 

 

 

Література

 

 1. Антологія української поезії, т.6, Українська радянська поезія. – К., Дніпро, 1986.
 2. Бойко В. Яв. – Х., Майдан, 2001.
 3.  Василенко П. Сказання про землю слобідську – печенізьке поле. – Х., Майдан, 2001.
 4. Головаха І., Стогній І. Філософ-гуманіст Г. С. Сковорода. – К., 1972.
 5.  Довідник. Письменники Харкова. – Х., Майдан, 2003.
 6. Кириченко В. Дороги. – Х., Прапор, 1997.
 7. Кириченко В. Золоті ворота. – Х., Прапор, 1998.
 8.  Кириченко В. Слобідська раїна. – Х., Прапор, 1999.
 9. Коваленко Н. Титан праці. Борис Грінченко. – К., Молодь, 1970.
 10.        Літературна Харківщина. Довідник. – Майдан. 1995.
 11.        Мазуркевич О. Р. Байки Харківські.//Афоризми. – Х.:     Прапор, 1972.
 12.        Мисик В. Роздуми про світ.//Літературна Україна, 6. 05. 1982.
 13.        Мироненко І. Полин і віск. – К., Молодь, 1990.
 14.        Мироненко І. Входини. – Х., Прапор, 1988.
 15.        Маковійський К. І день почався…  - Х., Майдан, 1999.
 16.        Маковійський К. Неоголошений антракт. – Х., Майдан, 2000. 
 17.        Нефелін В. Такий поганий птах.//Кур’єр,, грудень, №№67-68 – 1996.
 18.        Нефелін В. Ранок його життя. – К., Радянський письменник, 1960.
 19.        Перепеляк Іван. Вибране. – К., Бюро пропаганди художньої літератури Спілки письменників України, 1992.

 

 1.        Побелян М. Дай мені долоньку. – Х., 1998.
 2.        Побелян М. Сніги на двох. – Зерна, Париж-Львів-Цвікау, 1999.  
 3.        Погрібний А. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості. – К., Дніпро, 1988. 
 4.        Сапеляк С. Страсті по любові. – Х., Майдан, 2000.
 5.        Слобожанська муза. Антологія любовної лірики XVII-XX ст.    – Х.: Майдан, 2000.
 6.        Супруненко Н. Дарунок долі. – К., Радянський

          письменник, 1990.

 1.        Тараненко О. Вересень. – Х., Прапор, 1987.
 2.        Тільна О. На білому мармурі дня. – Х., Майдан, 2001.
 3.          Хрестоматія з літератури рідного краю./Упорядники Баратова Т., Возіянов М., Залімська Н./ - Х., Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001.
 4.        Шаповал М. Поезії. – Х.: Прапор, 1978.
 5.        Шульга Н. Слово синівської любові.//Дивослово, №7 – 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        Сапеляк С. Страсті по любові. – Х., Майдан, 2000.

 

 

 1.        Сапеляк С. Страсті по любові. – Х., Майдан, 2000.
 2.        Сапеляк С. Страсті по любові. – Х., Майдан, 2000.

 

 

 1.        Сапеляк С. Страсті по любові. – Х., Майдан, 2000.

 

 

 

 

 

 

 1.        Сапеляк С. Страсті по любові. – Х., Майдан, 2000.

 

 1.        Сапеляк С. Страсті по любові. – Х., Майдан, 2000.

 

doc
Додано
2 січня 2019
Переглядів
238
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку