Програма профілактики тривожності випускників під час підготовки до ЗНО

Про матеріал

Основна мета психологічної підготовки школярів до ЗНО – це забезпечення оптимальної реалізації їх психічних можливостей та проявлення у максимальній ступені отриманих знань, умінь та навичок під час незалежного тестування. Незалежне зовнішнє тестування має ряд особливостей, які можуть викликати у випускників різні труднощі – когнітивні, особистісні або процесуальні. Для подолання когнітивних труднощів необхідно рухатися у двох напрямках: освоювати навички роботи з тестами і допомагати випускнику виробляти індивідуальну стратегію діяльності.

Рівень вияву і характер фізіологічних показників у стані тривоги є суб'єктивним явищем, що залежить від особистісних особливостей індивіда. Діагностика рівня ситуативної тривожності довела, що ступінь тривожності, напруги у учнів підвищується. В свою чергу, підвищений рівень тривоги на процедурі призводить до дезорганізації діяльності, позначається на працездатності. Чим більше дитина тривожиться, тим менше сил у неї залишається на навчальну діяльність. При підготовці до проходження зовнішнього незалежного оцінювання впродовж навчального року випускники потребують психолого-педагогічного супроводу та практичної допомоги у проходженні основних етапів ЗНО. І якщо навички роботи – це більше педагогічне завдання, то вироблення індивідуальної стратегії – це завдання психологічне. Особисті труднощі, як правило, пов'язані з підвищеним рівнем тривоги взагалі та на іспиті зокрема, що призводить до дезорганізації діяльності, зниження концентрації уваги і працездатності. Психологічні заходи по профілактиці та подоланню проявів тривожності передбачаються не тільки з учнями, але й з педагогами і батьками.

З цією метою була розроблена Комплексна програма профілактики тривожності випускників. Основною задачею практичного психолога (соціального педагога) є виявлення дітей цієї категорії в дитячому середовищі та організація роботи з ними.

Комплексна програма профілактики тривожності випускників буде корисною практичним психологам і соціальним педагогам, класним керівникам, учням, батькам при проведенні системи заходів, що передбачають створення стабільної сприятливої атмосфери, зменшення ймовірності виникнення стресових ситуацій і підвищення функціональних можливостей учнів.

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

Поза сумнівом кожна людина переживає сильні стресові ситуації у житті. Особливо гостро це переживає молодь. Підготовка до ЗНО, як правило, йде впродовж останніх років навчання в школі. Вчителі намагаються підготувати школярів за допомогою завдань у формі тестів, додаткових занять. Але ступінь тривожності, напруги у випускників не знижується. В свою чергу, підвищений рівень тривоги на процедурі призводить до дезорганізації діяльності, зниження її працездатності. Чим більше дитина тривожиться, тим менше сил у неї залишається на навчальну діяльність. Тому доцільно впроваджувати систему заходів, яка передбачає створення стабільної сприятливої атмосфери, зменшення ймовірності виникнення стресових ситуацій і підвищення функціональних можливостей учнів.

Наукові дослідження довели, що період очікування перевірки знань несе в собі безліч шкідливих наслідків для здоров’я. Стрес негативно впливає на нервову, серцево-судинну та імунну систему. Спостерігається: порушення серцево-судинної системи, збільшення кількості серцевих скорочень, підвищений тиск та надмірна кількість адреналіну у крові. Все це призводить до перенапруження нервової системи. Після здачі ЗНО психофізіологічні показники не відразу повертаються до норми, а потребують декілька днів для того, щоб параметри артеріального тиску та серцебиття повернулися до початкових показників. Таким чином, за даними досліджень більшості дослідників період очікування здачі ЗНО являє собою значну загрозу здоров’ю учнів.

Проблему ЗНО досліджували Кашина Г.С., Сергієнко В.П., а вплив стресу на  особистість Аракелов Г.Г, Владімірова Н.М., Лазарус Р.С., Мейжис І.А., Пасинкова Н.Б.,  Сельє Г.,  Трігранян Р.А., Шангін А.Б., Шостак В.І., Ясточкіна І.А..

Актуальність програми. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) - неминучий етап життя для тих, хто хоче здобути вищу освіту. Нові освітні програми та нові методи учні навчальних закладів відчувають на собі, тому дуже важливо вносити корективи в процес реформування освіти. ЗНО має низку особливостей, які можуть викликати у випускників різні труднощі, в тому числі і соціально-психологічні. Тому психологічна підготовка до ЗНО має складатися з декількох компонентів:

 • Фронтальна підготовка учнів, що надає їм необхідну інформацію про правила й норми процедури ЗНО та спрямована на вироблення індивідуального стилю роботи.
 • Вироблення індивідуальних стратегій підтримки для конкретних учнів з урахуванням індивідуальних особливостей.
 • Залучення батьків та педагогів: індивідуальні та групові консультації, виступи, тренінги, батьківські збори, семінари, розроблення рекомендацій, пам’яток, буклетів.

Мета програми: забезпечення оптимальної реалізації психічних можливостей учнів засобами зниження ситуативної тривожності під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Завдання програми:

 - знизити рівень  напруги і ситуативної тривожності учнів за допомогою оволодіння навичками психофізичної саморегуляції, самоорганізації і самоконтролю;

- ознайомити з простими прийомами зняття емоційної напруги, фрустрації на несподівану ситуацію, пошуками ресурсу для упевненої поведінки;

- розвивати упевненість у власних силах і виробити захисні механізми, які допоможуть справитись із стресом у складних життєвих ситуаціях;

- підвищити батьківську компетентність щодо створення сприятливого психологічного клімату у родині під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;

- створити психолого-педагогічні умови для саморозвитку учнів;

- розробити індивідуальні стратегії підтримки для конкретних учнів з урахуванням індивідуальних особливостей.

Цільова група: учні випускних класів, які будуть здавати ЗНО.

Кількість учасників групи: 10-15 осіб.

Тривалість заняття: 1 година.

Форма проведення: індивідуальна, групова.

Методи та техніки проведення: словесні, наочні, практичні, ігрові методи та прийоми; дискусії, міні-лекції, тренінгові вправи.

Матеріали та обладнання для реалізації програми: проектор, екран, ноутбук, аудіосистема, парти, стільці, дошка або фліпчарт, олівці, маркери, ручки і зошити для запису, стікери, кольоровий папір.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Тема

Кількість годин

1.

Вступ. Знайомство

1

2.

Долаємо тривожність

1

3.

Релаксація як засіб запобігання емоційного напруження

1

4.

Мої досягнення – моє життя

1

5.

Експрес-прийоми вольової мобілізації

1

6.

Підсумкове заняття

1

Всього

6

 

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ

 

ЗАНЯТТЯ 1 ВСТУП. ЗНАЙОМСТВО

Мета: ознайомити учнів з правилами групової взаємодії, прийомами вольової мобілізації; відпрацювати прийоми самовладання, необхідні для складання ЗНО.

Прийняття правил роботи в групі.

Учасники групи ознайомлюються з правилами групової взаємодії:

 1.               Участь у вправах, іграх та інших видах діяльності – добровільна.
 2.               Слухати товаришів потрібно мовчки, не перебивати й не коментувати.
 3.               Критикувати вчинок, а не людину, причому в дуже м’якій формі, бажано з конкретною порадою даному учасникові групи.
 4.               Говорити тільки те, що думаєш і відчуваєш сам, а не перефразовувати думки інших.
 5.               Не обговорювати поза групою те,  що відбувається в ній.

Гра "Знайомство"

Мета: можливість вийти з власного "Я", подивитися на себе по-іншому й у перспективі стати іншим.

Кожному учасникові групи пропонують назвати себе власним або вигаданим ім’ям, яке потім фігуруватиме у спілкуванні. Вибір імені говорить про те, як підліток сприймає своє "Я".

Малювання на тему "Моє ім’я"

Мета: невербальне символічне вираження змісту обраного імені.

Після того як усі учасники групи назвали свої імена, учням пропонують подумати й намалювати малюнок "Моє ім’я", що у вигляді символів або образів відображав би зміст обраного імені. Після виконання малюнка проводиться обговорення робіт.

Рухлива гра "Море хвилюється"

Мета: визначення емоційного стану й передання його невербальними засобами; краще знайомство з учасниками групи; створення позитивного емоційного тла; корекція нетерплячості.

Група обирає ведучого, який повертається спиною до інших і вимовляє слова: "Море хвилюється раз". На рахунок "три" діти повинні завмерти в незвичайній позі. Ведучий по черзі підходить до кожного учасника гри, "включає" його і намагається відгадати, кого й у якому емоційному стані він зобразив. Потім кожен гравець сам пояснює, що він хотів зобразити. При цьому група обов’язково аналізує виразні невербальні засоби передання образу (міміка, погляд, жести, положення тулуба, стиснуті кулаки тощо), оцінює, наскільки вдалим був цей вибір. Гра вчить розрізняти й читати емоційний стан інших людей, адекватно передавати свій стан. Гра також коригує нетерплячість, виховує стриманість. Керівникові групи варто звернути увагу на те, кого зображували учасники: страшних, агресивних чудовиськ чи слабких, зляканих тварин.

Вправа "Слухаємо себе"

Мета: розвиток здатності до релаксації, уміння слухати себе й визначати свій настрій; уміння діагностувати емоційне самопочуття учасників групи.

Школярам пропонують сісти в зручній позі, заплющити очі, розслабитися й прислухатися до себе, ніби зазирнути в себе, й подумати: що кожний відчуває, який у нього настрій. Через декілька хвилин усі учасники групи по черзі розповідають, не розплющуючи очі, про те, як вони почуваються і який у них настрій. Вправа дає змогу діагностувати емоційне самопочуття підлітків, сприйняття ними форм і методів роботи групи.

Релаксаційний комплекс "Контраст"

Мета:  відпрацьовування методів релаксації, зняття відчуття тривоги, хвилювання, емоційного напруження під час виступу на сцені та участі у різноманітних конкурсах.

Найпростіший спосіб відпочити полягає в тому, що спочатку напружують і втомлюють м’язи, потім різко розслаблюються.

Перша частина комплексу

 •                   Зображуємо нудьгуючих людей: руки покладіть на коліна, кисті вільно опустіть, корпус нахилений уперед, голова опущена. Заплющте очі. Вдихніть носом вільно та неглибоко. Видихніть, звертаючи увагу на свої відчуття від проходження повітря на видиху. Вдих, видих – пауза. Подихайте так, роблячи акцент на видихові.
 •                   Зосереджуємо увагу на ногах. Підніміть пальці й напружте м’язи ніг. Тільки ніг! Напружте м’язи ніг – іще й іще – зніміть напруження. Напруження на вдиху, релакс – на видихові.
 •                   Переходимо до мускулатури тулуба. Напружте м’язи стегон і таза – вдих, при цьому живіт утягується й опускаються ребра. Тримайте в напрузі м’язи до втоми. Під час видиху розслабтеся. Повторіть.
 •                   Переходимо до мускулатури плечового пояса. Підніміть плечі якнайвище, напружте їх, тільки плечі, - відпочиньте на видиху. Напруження, релакс.
 •                   Закиньте голову назад до відчуття напруги – на видиху опустіть голову на груди. Ще раз.
 •                   Тепер руки. Стисніть кисті в кулаки. Відпочиньте. Напружте м’язи рук. Розслабтеся.
 •                   Заплющте очі, стисніть губи, стисніть зуби – розгладьте ваше обличчя.

Друга частина комплексу

 •                   Тепер уся ваша мускулатура розслаблена, очі заплющені. Уважно внутрішнім поглядом перегляньте всі групи м’язів. Ваші ноги, тулуб, плечі, руки, обличчя – усі м’язи тіла приємно розслаблені.
 •                   Ви відпочиваєте.
 •                   Ви відчуваєте приємне відчуття спокою.
 •                   Ви спокійні, абсолютно спокійні.
 •                   У вас гарний настрій.
 •                   Ви спокійні й упевнені у собі.
 •                   Побудьте в цьому приємному стані спокою.

Третя частина комплексу

 •                   Ви добре відпочили. Настав час відновити активність мускулатури. Дихайте, зосередившись на вдиху. Вдих – видих. Я буду рахувати від 10 до 0, і кожною цифрою почуття свіжості й бадьорості почне охоплювати вас дедалі більше.
 •                   Піднімаючи носки, напружте м’язи ніг на вдиху. Видих. Порухайте ногами. Ви відчуваєте сили у ногах. Десять.
 •                   З невеликим зусиллям напружте м’язи стегон і таза. Хвиля свіжості охопила весь ваш тулуб. Прогніться. Дев’ять.
 •                   Із задоволенням знизайте плечима. Ще раз. У плечах – відчуття бадьорості і свіжості. Знизайте плечима ще. Вісім.
 •                   Зробіть кілька рухів головою вгору-вниз, ліворуч-праворуч. Приємне відчуття м’язів тіла, що рухаються. Сім.
 •                   Порухайте руками, злегка стисніть кисті в кулаки. Шість.
 •                   Напружте губи, зуби. Оживіть м’язи обличчя. П’ять.
 •                   Усе ваше тіло відчуває потребу в русі. Ви бадьорі і сповнені сили. Зробіть розминальні рухи всіма частинами тіла. Чотири.
 •                   Усе ваше тіло наповнене свіжістю. Три.
 •                   Підведіться, станьте навшпиньки. Два.
 •                   Потягніться руками вгору. Один.
 •                   Усміхніться, розплющте очі. Нуль.
 •                   Як ви почуваєтеся? Поділімося враженнями.

Рефлексія. Підведення підсумків заняття.

 

ЗАНЯТТЯ 2. ДОЛАЄМО ТРИВОЖНІСТЬ

Мета: сприяння усвідомленню учнями своїх негативних і позитивних рис, формування впевненості; допомогти у пошуку шляхів подолання тривожності.

Привітання.

Пригадування правил роботи в групі.

Вправа „Плутанка”

Мета: згуртувати учасників тренінгу, створити невимушену атмосферу.

Учасники стають у коло. За сигналом ведучого кожен гравець знаходить собі „партнера по рукостисканню” (правою рукою). Потім те саме — лівою рукою (з іншим партнером).

Після того як тренер переконається, що всі руки з'єднані попарно, він пропонує учасникам групи „розплутатися”, не перестаючи триматися за руки. Тренер також може взяти участь, але при цьому під час „розплутування” активної участі в пошуках варіантів не бере. Під час виконання вправи в групі досить часто виникає думка, що вирішити поставлене завдання неможливо. Тоді тренер має спокійно сказати, що завдання має розв'язку, розплутатися можна завжди. Вправа може завершитися одним із трьох варіантів:

А. Всі учасники групи опиняться в одному колі (при цьому хтось може стояти обличчям у середину кола, хтось спиною, це не важливо, головне, щоб усі послідовно утворили коло).

Б. Учасники групи утворять два чи більше незалежних кіл.

В. Учасники групи утворюють кола, з'єднані одне з одним як кільця в ланцюжку.

Коли завдання виконане, можна запитати групу:

«Що нам допомагало впоратися з поставленим завданням?"

«Що можна було б зробити інакше, щоб швидше справитися з поставленим завданням?».

Вправа „Чарівний ярмарок”

Мета: усвідомлення своїх позитивних і негативних рис.

Тренер розповідає учасникам, що вони на чарівному ярмарку, де можна продавати та купувати риси характеру. Після цього він роздає їм по два стікери. На першому стікері записують риси характеру, які б хотіли продати, на іншому — риси, які б хотіли купити. Після зачитування, клеять стікери на дошку в хаотичному порядку. Потім кожен учасник, не дивлячись, забирає два стікери.

Обговорення вправи

 Які риси характеру ви витягнули?

 •                   Чи змогли б ви прийняти такі риси?
 •                   Чи хотіли б ви змінити в собі певні риси характеру?

Вправа "Подаруй усмішку"

Мета: навчитися знімати скутість обличчя за допомогою усмішки, підтримувати усмішкою, бажати добра навколишнім; створити й підтримувати позитивний емоційний фон; усувати страхи.

Психологові варто пояснити підліткам значення усмішки у житті та самопочутті людини. Напруження м’язів не тільки відображає, а й формує поганий настрій, утому, негативні емоції. Мають бути напруженими тільки ті м’язи, що необхідні, всі інші мають бути розслабленими. Цілком розслаблена людина стирає всі негативні емоції. Усміхайтеся! За серйозного виразу обличчя напружені 17 м’язів, в усмішці – 7. Фізіологічний сміх – це вібрація й масаж, що знімають напруження. Усмішка покращить настрій вам і навколишнім, для усмішки шукайте привід, провокуйте усмішку. Усі учасники групи беруться за руки і дарують один одному усмішки: кожен підліток повертається до свого сусіда праворуч або ліворуч і, побажавши йому гарного, усміхається. Той, у свою чергу, посміхається наступному сусідові і т.д.

Вправа „Долаємо тривожність”

Мета: формування впевненості у подоланні хвилювання.

Ведучий говорить: „Тривожність заважає нам впевнено і спокійно йти по житті. Вона може стати причиною багатьох невдач. Давайте просто зараз спробуємо провести бій із тривожністю. Нехай кожен продума й запише шляхи подолання тривожності. Потім ми усі разом складемо план подолання тривожності і запишемо його на дошці. Таким чином у кожного з нас буде під рукою наш загальний досвід успішного подолання тривожності”. Шляхи подолання записуються на дошці або фліпчарті.

Прощання. Учасники групи по колу говорять, що їм сьогодні сподобалося найбільше, а що найменше, що для себе дізналися нового.

Вправа „Хвиля по колу”

Мета: формування відчуття єдності.

Учасники з тренером стають в коло, обіймаючись за плечі, після чого тренер пускає хвилю по колу, легким поштовхом учасника, що стоїть справа.

Рефлексія. Підведення підсумків заняття.

 

ЗАНЯТТЯ 3. РЕЛАКСАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ

Мета: опанувати навички релаксації, зняти емоційне напруження.

Привітання.

Пригадування правил роботи в групі

Інформаційне повідомлення "Релаксація"

Мета: ознайомлення учнів з одним із прийомів зняття напруження.

Релаксація – це метод, за допомогою якого можна частково або повністю позбутися фізичного або психічного напруження.

Як же впливає релаксація на організм людини? Учені вимірювали пульс, тиск, біоелектричні коливання, пов’язані з активністю мозку (електроенцефалограма), рівень поглинання кисню, а також вуглекислого газу, який виділяє людина та рівень молочної кислоти в крові.

Після релаксації у досліджуваних пульс і тиск знижується, збільшується кількість а-хвиль, на 16% зменшується рівень кисню, також знижується рівень вуглекислого газу та молочної кислоти в крові.

Методика виконання релаксаційних вправ:

 •                   Релаксувати потрібно тільки лежачи. Лише після тривалого тренування можна застосувати релаксацію сидячи, стоячи, під час ходіння, хвилинку релаксації;
 •                   Обов’язково зосередьтесь на тому, що ви робите;
 •                   Бажано релаксувати із заплющеними очима без глядачів;
 •                   Місце для релаксації – тверда поверхня (підлога) з теплою ковдрою;
 •                   Вихідне положення: лежачи на спині, ноги розведені в боки, ступні розвернуті носками назовні, руки вільно лежать уздовж тіла долонями вгору. Усе тіло розслаблене, очі заплющені, дихання через ніс;
 •                   Головне завдання – повністю розслабити тіло.

Основний релаксаційний комплекс

 •                   Уявіть приміщення, в якому ви знаходитеся, обійдіть подумки всю кімнату, а потім по периметру тіло – від голови до п’ят і у зворотному напрямку;
 •                   Стежте за диханням, усвідомте, що дихаєте через ніс, і повітря, яке вдихаєте, трохи холодніше за те, яке видихаєте. Зосередьтесь на диханні й намагайтеся більше ні про що не думати;
 •                   Зробіть неглибокий вдих і на мить затамуйте подих. Одночасно різко напружте всі м’язи на кілька секунд, намагайтесь відчути напруження в усьому тілі. Видихаючи, розслабтесь. Повторіть тричі;
 •                   Вправи для окремих частин тіла – чергувати напруження і розслаблення: м’язів ніг; сідничних м’язів; пресу, грудей; м’язів рук; м’язів обличчя.

Після вправ зробіть глибокий вдих, затамуйте подих і на мить напружте всі м’язи свого тіла. Видихаючи повітря, розслабтесь. Після цього довго лежіть на спині, дихайте рівно, спокійно. Відчуйте, як по вашому тілу розтікається тепле почуття спокою і приємного розслаблення. Ви знову впевнені у своїх силах і легко подолаєте стресову ситуацію.

Вправа "Розслаблення"

Мета: розвивати вміння розслаблятися, знімати напруження, концентрувати увагу на диханні.

Уміння розслабитися одним дітям допомагає зняти напруження, іншим – сконцентрувати увагу, зняти збудження. Коли людина відчуває напруження, можна допомогти собі, розслабившись за допомогою простих прийомів, які допоможуть відчути себе більш комфортно і спокійно.

А) Сядьмо зручніше. Спина розслаблена, спираємося на спинку стільця, руки спокійно лежать на колінах. Можна заплющити очі. Зробімо по десять глибоких повільних вдихів і видихів. Щоб уповільнити їх, вдихаючи, порахуємо подумки до семи, а видихаючи – до десяти. Можна й не рахувати – як кому зручніше. Почнімо.

Учасники виконують вправу.

Тепер можна розплющити очі. Розповімо, що відчували, виконуючи цю вправу.

Б) Інший спосіб розслабитися можна було б назвати "чарівне слово". Наприклад, коли ми хвилюємося, ми можемо промовити це чарівне слово й відчуваємо себе набагато впевненіше та спокійніше. Це можуть бути різні слова: "спокій", "тиша", "ніжна прохолода", будь-які інші. Головне – щоб вони допомагали вам. Спробуймо.

Вправа "Антистресова релаксація"

Мета: опанувати навички антистресової релаксації.

Займіть зручну позицію. Заплющте очі, дихайте спокійно і глибоко. Зробіть вдих і на 10 секунд затримайте дихання. Повільно видихайте і подумки говоріть собі: "Вдих і видих, як приплив і відплив" Повторіть цю процедуру 5-6 разів. Потім 20 секунд відпочиньте. Вольовим зусиллям скоригуйте окремі м’язи або їх групи. Скорочення утримуйте до 10 секунд. Таким чином пройдіться по всьому тілу. Слідкуйте за змінами в тілі. Повторіть процедуру тричі. Розслабтесь, ні про що не думайте. Спробуйте уявити собі відчуття розслаблення, яке проникає в усі куточки вашого тіла знизу вгору: від пальців ніг вгору через живіт, груди - до голови. Повторюйте подумки "Я заспокоююсь, мені приємно, мене ніщо не тривожить". Уявіть, як розслаблення проникає в усі частини вашого тіла. Ви відчуваєте, що напруга залишає вас: ваші плечі, шия, м’язи, обличчя розслаблені. Ви спокійні, подібні до м’якої іграшки-ляльки. Насолоджуйтесь своїми відчуттями 30 секунд.

Полічіть до десяти, подумки повторюючи, що з кожною наступною цифрою ваші м’язи все більше розслаблюються. Ваше завдання - насолоджуватися станом розслаблення. Ось настає "пробудження". Порахуйте до десяти, скажіть собі: "Коли я долічу до двадцяти, мої очі відкриються, я буду відчувати себе бадьорим". Неприємне напруження в кінцівках зникне.

Вправа "Незакінчені речення"

Мета: розвивати асоціації внутрішнього стану за допомогою проективного перенесення на об’єкти навколишнього світу.

По черзі складіть закінчення до запропонованих речень.

 •                   "Я немов пташка, тому що…"
 •                   "Я перетворююся на тигра, коли…"
 •                   "Я можу бути вітерцем, тому що…"
 •                   "Я немов мураха, коли…"
 •                   "Я – склянка води…"
 •                   "Я відчуваю, що я шматочок льоду, який тане…"
 •                   "Я прекрасна квітка…"
 •                   "Я відчуваю, що я скеля…"
 •                   "Я зараз лампочка…"
 •                   "Я – стежка…"
 •                   "Я немов риба…"
 •                   "Я - цікава книжка…"
 •                   "Я пісенька…"
 •                   "Я відчуваю, що я – ціла гривня…"
 •                   "Я – миша…"
 •                   "Я немов літера О…"
 •                   "Я макаронина…"
 •                   "Я – світлячок…"
 •                   "Я відчуваю, що я – смачний сніданок…"

Вправа "Внутрішній промінь"

Мета: зняти втому, стабілізувати внутрішній стан.

Займіть зручну позу. Уявіть, що всередині вашої голови, у верхній її частині, виникає світлий промінь, який повільно і послідовно рухається згори вниз. Промінь повільно і поступово освітлює обличчя, шию, плечі, руки теплим, рівним і розслабленим світлом. Промінь, проходячи вниз, розгладжує зморшки. У вас зникає напруження в голові, розслаблюються зморшки на лобі, опускаються брови, "охолоджуються" очі, послаблюється напруга в кутиках губ, опускаються плечі, вивільнюється шия. Внутрішній промінь формує зовнішність спокійної вільної людини, задоволеної собою і своїм життям. Виконайте вправу декілька разів - згори вниз. Закінчуйте вправу словами: "Я став (стала) новою людиною! Я став (стала) молодим і сильним, спокійним і стабільнішим! Я все буду робити добре!"

Вправа "Дерево"

Мета: стабілізація внутрішнього стану, формування балансу нервово-психічних процесів, запобігання травмуючим ситуаціям.

Уявляйте себе деревом (яке вам подобається, з яким найлегше себе ототожнити). Детально програйте в свідомості образ цього дерева: уявіть його міцний і гнучкий стовбур; гілки, які розхитує вітер; листя, звернене назустріч сонячним променям і дощу; циркуляцію поживних соків по стовбуру; коріння, яке міцно вросло в землю. Важливо відчути поживні соки, які коріння втягує із землі. Земля - це символ життя, коріння - символ стабільності, зв’язок людини з реальністю. Відчуйте, як, вдихаючи повітря, ви втягуєте ці соки із землі, як вони наповнюють ваше тіло енергією життя. Відчувши приємну циркуляцію поживних соків, відкрийте очі.

Рефлексія. Підведення підсумків заняття.

 

ЗАНЯТТЯ 4. МОЇ ДОСЯГНЕННЯ - МОЄ ЖИТТЯ

Мета: формування впевненості у собі, відповідальності за власне життя.

Привітання.

Пригадування правил роботи в групі

Вправа „Господар, будинок, землетрус"

Мета: активізувати увагу учасників.

Тренер розділяє учасників на трійки так, щоб пара ставала обличчям один до одного і з’єднуючи руки над головою, утворювала „дах” будинку. Третій учасник стає всередині будинку, цей учасник буде „господарем”

Учасники уважно слухають тренера і виконують команди тренера:

 будинок - двійки „будинок” мають знайти собі інших господарів, які залишаються на місцях;

 господар - на місці будинки, а господарі шукають нові будинки.

 землетрус - кожен член трійки повинен знайти іншого партнера.

Вправа повторюється кілька разів, команди лунають у випадковому порядку.

Вправа „Ми творимо"

Мета: продемонструвати неповторність кожної людини.

Тренер: Кожен з вас бере аркуш паперу і чітко виконує інструкцію:

1) складіть аркуш паперу вдвічі, і ще раз так само;

2) відірвіть правий верхній кут;

3) складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній кут;

4) складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній кут”.

Тренер пояснює, чому кожен з нас є особистістю.

Притча „Все в твоїх руках" (відеофрагмент або зачитування притчі психологом).

Мета: продемонструвати можливості вибору людиною за допомогою метафоричного сприйняття притчі.

Колись давно, в одному місті, жив мудрець. Слава про його мудрість рознеслась далеко навколо його рідного міста, люди здалеку приходили до нього за порадою.

Але був у місті чоловік, який заздрив його славі. Прийшов він якось на луг, спіймав метелика, посадив його між зімкнутих долонь і подумав:

 – Піду я до мудреця і спитаю у нього: скажи, о наймудріший, який метелик у мене в руках: живий або мертвий?  Якщо він скаже “мертвий”, я відкрию долоні, метелик полетить.  Якщо він скаже “живий” – я зімкну долоні, і метелик помре. От тоді всі й зрозуміють, хто з нас розумніший.

Так все і сталось. Заздрісник прийшов у місто і спитав у мудреця:

– Скажи, о наймудріший, який метелик у мене в руках: живий чи мертвий?

Пильно дивлячись в очі, мудрець сказав:

– Все в твоїх руках.

Отже, лише від вас залежить, чи буде ваша взаємодія з іншими живою, яскравою, плідною, чи навпаки.

Обговорення притчі.

Вправа „Хочу. Мушу. Вирішую”

Мета: навчитися контактувати із собою, усвідомити чим людина керується в житті.

Інструкція: „Напишіть 3 або більше речень, які б починалися із слів:

„Я хочу…”

„Я мушу…”

„Я повинен…”

А тепер напишіть, які рішення ви приймаєте „тут і зараз”.

Проаналізуйте  написані речення. Ви можете усвідомити, чим керуєтесь у власному житті і що для вас є справді важливим.

Вправа "Дихання"

Мета: розвивати вміння розслаблятися, знімати напруження, концентрувати увагу на диханні.

Сядьте зручно. Розслабтесь і заплющить очі. За своєю командою спробуйте відключити свою увагу від зовнішнього середовища і сконцентруватись на власному диханні. Не керуйте диханням, намагайтесь не порушувати природний ритм. Просто вільно дихайте. Виконуйте вправу 5-10 хвилин.

Вправа „Дякую”

Мета: розвивати навички рефлексії, підвищити рівень групової єдності.

Усі учасники тренінгу стають у коло і кладуть руку одна на одну. Тренер висловлює подяку за і пропонує іншим зробити те ж саме. Після того як усі бажаючі висловились, усі разом, піднімаючи руки, говорять: „Дякую”.

Рефлексія:

 •                   Яка з частин вам давалася легше, а яка тяжче?

Підведення підсумків заняття.

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 5. ЕКСПРЕС-ПРИЙОМИ ВОЛЬОВОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ

Мета заняття: ознайомити учнів із прийомами вольової мобілізації; відпрацювати прийоми самовладання, необхідні для складання ЗНО чи іспиту.

Привітання.

Пригадування правил роботи в групі

Інформаційне повідомлення.

Випускний клас дуже відповідальний, фактично це переломний момент у вашому житті. Звичайно ж, іспити — це серйозне випробування, яке примушує людину мобілізувати всі свої сили. На цьому занятті ми розберемо прийоми вольової мобілізації, які ви можете застосовувати при підготовці до іспитів, навіть якщо вам здається, що у вас немає особистих якостей, що дозволяють бути вольовим і цілеспрямованим. Ці прийоми дозволять включитися в роботу, налаштуватися на підготовку до іспитів. Застосовуючи регулярно ці вправи, ви побачите, як зміниться ваш навчальний настрій.

Вправа «Асоціації»

Мета: усвідомлення емоційного поля сприйняття поняття «ЗНО».

Тренер. Об'єднання у групи. Обговоріть у групі й запишіть, із чим у кожного з вас асоціюється слово «ЗНО». Психолог записує на дошці або на аркуші ватману ті з асоціацій, які зустрічаються в усіх групах. Він заповнює таблицю, використовуючи додаткове обговорення з учнями тих труднощів, про які сигналізує та або інша асоціація і способи їх подолання.

Вправа «Експеримент»

Мета: навчити навичкам самовладання у стресових умовах.

Тренер. Вам необхідно за 30 секунд правильно прочитати текст, переставивши склади місцями (завдання можна дати в парах):

чуБа – м’ячик титькося,

баПотививсь четьхося.

кЯ побавивсь мит мечм’я

от лазивсь кимгір пламеч.

У запропонованих словах замість рисок потрібно уявити букву «о» і прочитати. Перший раз читати повільно, другий – швидше, третій – дуже швидко.

Д - бр - г – л – д м – з – к

С – р – м г – р – х г – л – с

М – р – з к – л м – л – к –

К – мп – т з – л – т - б – л – т –

Ж – вт – к м – л - т – к з – л – т –

К – л – с – к б – р – шн - п – в – р – т

П – р – ш – к п – т – п в – л – кн –

Л – т в – г – нь с – р – к

Коли діти будуть добре справлятися із такими завданнями, можна запропонувати їм трохи складніші, наприклад: замість першої рисочки підставляти букву «е», а замість другої – «а».

Т – м - в – н - сп – к –

Г – н - тв – рд - р – дьк –

Сц – н - в – рб - з – бр –

Д – сн - в – сн - р – бр –

П – н – л м – д – ль м – тл-

Т - - тр ф – рм - с – стр –

Ст – жк - м – ж - г – кт – р

Кр – йд - п – к – р Ст – ф -н

Дискусія

Доцільно обговорити такі питання:

— Чи одразу ви впоралися із завданням?

— Що знадобилося вам для його швидкого виконання?

— У чому полягає, на ваш погляд, самовладання?

— Як розвинути самовладання?

 

Міні-лекція «Експрес-прийоми вольової мобілізації»

Психолог. У складних умовах навчальної діяльності в учнів часто виникає необхідність здійснити вольову мобілізацію. У цьому випадку можуть виявитися зручними в застосуванні експрес-методи, які дозволять виконати якесь конкретне завдання. Ці прийоми вольової саморегуляції узяті з досвіду шкіл східних єдиноборств.

Я розповім вам про те, як ці вправи виконувати, і ви спробуєте виконати їх по одному разу самостійно.

Вправа «Вольове дихання»

Тренер. Прийміть початкове положення стоячи, розслабтеся, встановіть глибоке, рівне дихання. Потім, дихаючи рівно й спокійно, одночасно підніміть руки до рівня грудей долонями вгору, зігніть їх у ліктях і відведіть лікті назад.

Після цього зробіть спокійний видих з одночасним повільним опусканням рук долонями вниз. Під час видиху послідовно напружуються м'язи рук, плечового поясу, живота, ніг. Можна уявити, що руки, коли опускаються, пресують повітря, яке знаходиться в легенях і направляють його вниз, у землю. Після  видиху напруга м'язів знімається.

Вправа повторюється до появи упевненості в своїх силах і готовності організму діяти з максимальною віддачею.

Вправа «Збуджене дихання»

Тренер. Займіть початкове положення стоячи, розслабтеся, встановіть рівне, глибоке дихання, одночасно піднімаючи руки вгору і схрещуючи їх перед особою.

Після цього, напружуючи всі м'язи тіла, особливо м'язи живота, різко відкривши рот, опускаючи руки через сторони вниз, зробіть видих. У кінці видиху зберіться з силами й різко виштовхніть із легенів залишок повітря. При видиху видайте горловий звук. Вдих і видих проводьте поволі.

Триразове повторення цієї вправи дозволяє мобілізувати сили й активізувати діяльність.

Вправа «Приємно пригадати»

Психолог. Вправа заснована на використанні такого механізму психічної саморегуляції, як самопереконання. У разі невпевненості у своїх силах при розв’язанні якої-небудь задачі рекомендується представити й проаналізувати досвід успішного рішення аналогічних проблем у минулому. Урешті-решт потрібно твердо сказати собі: «Я розв’язував задачі і складніші, розв’яжу і цю!»

Вправа «Ковпак ти мій трикутний»

Мета: зняття напруги після заняття, покращення емоційного настрою.

Тренер. Є така скоромовка: «Ковпак ти мій трикутний. Трикутний мій ковпак. А якщо не трикутний, то це не мій ковпак». Повторюйте її за мною, але замість слова «ковпак» двічі, відповідно до кількості складів в слові, злегка поплещіть себе по голові, а саме слово не вимовляйте. Далі замініть жестом наступне слово — «мій». Замість слова «мій» покажіть на себе. Текст вимовляється тепер уже з двома змінами. Так послідовно міняється на жести решта слів, причому слово «трикутний» замінюється в два прийоми. Спочатку замість складу «три-» всі викидають по три пальці вперед, а потім замість частини слова «- кутний», що залишилася, кожен вип'ячує лікоть.

Головний підсумок вправи — загальний піднесений настрій, але можна привітати тих, хто зумів зробити мінімальну кількість помилок.

Вправа “Австралійський дощ”

Мета: зняття психоемоційної напруги.

Учасники стають у коло. Психолог запитує: «Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухаємо який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Коли вони повернуться до мене, я передам наступні. Будьте уважні».

В Австралії піднявся вітер (ведучий тре долоні).

Починає накрапати дощ (клацання пальцями).

Дощ посилюється (почергове плескання долонями по плечах).

Починається справжня злива (плескання по стегнах).

А ось і град та справжня буря (тупіт ногами).

Але що це? Буря стихає (плескання по стегнах).

Дощ стихає (плескання долонями по плечах).

Лише рідкі краплі падають на землю (клацання пальцями).

Тихий шелест вітру (потирання долонь).

Ура! Сонце! (руки догори).

Рефлексія. Підведення підсумків заняття.

 

ЗАНЯТТЯ 6. Підсумкове заняття

Проведення діагностики рівня тривожності, само­оцінки, емоційного стану учнів.

Потім учасники групи сідають у коло й діляться своїми вра­женнями та думками про минулі заняття. Обговорюються по­зитивні й негативні сторони занять, які зміни вони внесли в життя кожного учасника групи, у поведінку, погляди підлітків, які враження й відчуття після себе залишили. Вислухують і обговорюють можливі пропозиції школярів щодо зміни чи допов­нення корекційної програми. Керівник групи й учасники дя­кують один одному за спільну роботу, підтримку, розуміння та співпрацю. Заняття закінчується вправою "Подаруй усмішку".

Вправа "Подаруй усмішку"

Мета: навчитися знімати скутість обличчя за допомогою усмішки, підтримувати усмішкою, бажати добра навколишнім; створити й підтримувати позитивний емоційний фон; усувати страхи.

Психологові варто пояснити підліткам значення усмішки у житті та самопочутті людини. Напруження м’язів не тільки відображає, а й формує поганий настрій, утому, негативні емоції. Мають бути напруженими тільки ті м’язи, що необхідні, всі інші мають бути розслабленими. Цілком розслаблена людина стирає всі негативні емоції. Усміхайтеся! За серйозного виразу обличчя напружені 17 м’язів, в усмішці – 7. Фізіологічний сміх – це вібрація й масаж, що знімають напруження. Усмішка покращить настрій вам і навколишнім, для усмішки шукайте привід, провокуйте усмішку. Усі учасники групи беруться за руки і дарують один одному усмішки: кожен підліток повертається до свого сусіда праворуч або ліворуч і, побажавши йому гарного, усміхається. Той, у свою чергу, посміхається наступному сусідові і т.д.

 


Поради щодо моральної

підготовки до ЗНО

 

 1. Підготуйте все заздалегідь: одяг, канцто-вари, воду, продумайте свій маршрут.

 

 1. Не розраховуйте на допомогу, на шпаргал-

 

ки.

 

 1. Бережіть своє здоров’я, адже при темпе-ратурі не варто розраховувати на свій мозок.

 

 1. За день до тесту не починайте все повто-рювати, це ще більше розтривожить вас та зіб’є
 • пантелику.

 

 1. У пункт ЗНО потрібно прийти без запіз-

 

Нень.

 

 1. Безперечно, ви маєте налаштувати себе на позитивний результат.

 

 1. Не потрібно перебільшувати значення ЗНО у вашому житті. Все, що могли ви вже зро-били. Паніка та страх тут недоречні.

 

8.Не вживайте в день тестування заспокій-ливих засобів! Вони можуть загальмувати здат-ність мислити, зробити Вас сонливим і байду-жим до того, що відбувається.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базова підготовка до ЗНО

 

 

 

Розпочинайте свою підготовку ще в 10 класі, так ви зможете охопити всі прогалини, та правильно розрахуєте свій час підготовки на два роки.

 

Якщо у вас є можливість, то додатково займайтесь зі своїм учителем з предмету, за яким ви тестуєтесь. Займайтесь з репетитором.

 

Готуйтеся за чинною програмою ЗНО, беріть інформацію тільки з офіційних джерел. Напри-клад: http://testportal.gov.ua/ .

 

Якомога більше вирішуйте тестів, так ви зможете перевірити свої знання. Спробуйте пройти тест за минулі роки.

 

Якщо ви хочете краще запам’ятати матеріал

 

— придумайте асоціації. Переглядайте відео-у-роки, презентаційний навчальний матеріал з даної теми.

 

Запам’ятайте формулу Конфуція: чую — знаю, бачу — пам’ятаю, роблю — розумію.

 

Не намагайтеся зазубрювати матеріал, а на-вчіться розбиратися в сутності навчального предмету.

 

Запам’ятайте: нізащо не перевантажуйте себе, чим більше матеріалу ви будете вивчати, тим менше ви його зрозумієте та запам’ятаєте. Обов’язково знаходьте час для відпочинку.


Пункти,яких бажано дотримуватись при проходженні тесту

 

 • така чудова фраза: «Потрібно - і полю-бив!». Потрібно писати захоплені відгуки про твори Гоголя – будь ласка! Пишете те, про що Вас просять. А перед тестуванням потрібно за-кохатися в той предмет, який здаєш. Тож сло-весно змалюйте інтерес та захоплення від предмету і повірте у це.

 

Намагайтеся зосередитися на тестових завданнях, відключитися і не звертати уваги на те, що відбуватиметься навколо Вас.

 

Працюйте швидко, але без поспіху. Двічі перечитуйте питання, щоб зрозуміти його пра-вильно.

 

Зверніть увагу на каліграфію.

 

Не зупиняйтесь надовго з тим завданням, яке не вдається вирішити відразу.

 

Користуйтеся методом виключення (виклю-чайте заздалегідь неправильні відповіді). Довіряйте своїй інтуїції.

 

Щоб успішно справитися з тестуванням, по-трібно працювати, звіряючись з часом, що за-лишився, і з кількістю невирішених завдань.

 

Намагайтесь залишити хоч би трохи часу для перевірки своєї роботи: для того, щоб встигнути виправити явні помилки, описки.


70600 м. Пологи,

вул. Щаслива 83/МТС 2

Тел./факс (06165) 2 38 15

 

http://www.polohy-osnova.zp.sch.in.ua

 

 

 

 

Нехай

Як успішно

 

та з усмішкою

 

щастить!

 

скласти ЗНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог

КУ «Пологівська гімназія «Основа»

Горулько Вікторія Іванівна

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1.               Аракелов Г.Г., Лисенко Н.Є., Шотт Є.К. Психофізіологічний метод оцінки тривожності//Психол. журн. 1997. Т.18. № 2, 226 с.
 2.               Аракелов Г.Г., Стрес та його механізми//Вісн. Моск. ун-ту. Психологія. 1995. № 4, 126 с.
 3.               Владимирова Н.М. Влияние ситуации экзамена на течение ассоциативного процесса у студентов, М, : Лебедь, 2000. - 321 с.
 4.               Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті України. Курс лекцій: навч. посіб. / Г.С. Кашина, В.П. Сергієнко. - Луцьк, 2010. - 115 с.
 5.               Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів України, 2007 р. : Ін форм. зб. — К., 2007.
 6.               КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА  від 31 грудня 2005 р. N 1312, Київ Про невідкладні заходи щодо  запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти
 7.               Лазарус Р. С. Индивидуальная чувствительность и устойчивость к психологическому стрессу // Психологические факторы на работе и охрана здоровья. М.-Женева, 1989. 260 с.
 8.               Онищук, Л. Емоційне здоров'я. Уміння керувати емоціями: Урок-тренінг // Шкільний світ. – 2007. – № 6 – 56 с.
 9.               Пасинкова Н.Б. Зв'язок рівня тривожності підлітків з ефективністю їх інтелектуальної діяльності // Психол. журн. Т.17. № 1. 1996. 242 с.
 10.          Психосоматика. Взаимосвязь психики и здоровья: – М.: АСТ, 2005 – 640с.
 11.          Рикфорт Ч. Тревога и неврозы / Ч. Рикфорт ; пер. с англ. В. М. Астапов, Ю. М.  Кузнєцова. – М. : ПЕР СЭ, 2010. – 142 с.
 12.          Селье Г. Стресс без дистресса. 1974 г. – 282 с.
 13.          Трігранян Р.А. Стрес та його значення для організму (відп. ред. Навст. Предисл. О. Г. Газенко. - М.: Наука, 1998.- 176 с.
 14.          Умрюхін, Е.А. Енергообмін і вегетативні функції у студентів при навчання  та  іспитів навантаженнях / Умрюхін Е.А.,  Бикова О.В.,  Климина Н.В. // Фізіологія людини. - 1996. - Т.22, N 2. – 214 с.
 15.          Шангін А.Б., Шостак В.І. Особливості сполучення дихання і кровообігу в осіб молодого віку при психоемоційному напруженні, викликаному екзаменаційної ситуацією / / Фізіологія людини. Т.18. № 1. 1992. 346 с.
 16.          Щербатых, Ю. В. Психология стресса и методы коррекции. - СПб.: Питер, 2006. – 256 с.
 17.          Ясточкіна І. А. Психологічні чинники виникнення та корекція особистої тривожності у ранньому юнацькому віці : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / І.А. Ясточкіна; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 123 с.

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
26 листопада 2018
Переглядів
1105
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку