Річне оцінювання екстернів з основ здоров’я + критерії оцінювання

Про матеріал
Різнорівневі тести для річного оцінювання екстернів 8-9 класів. Два варіанти і критерії оцінювання рівня знать
Перегляд файлу

Річне оцінювання екстернів з основ здоров’я 

за курс базової середньої освіти

Критерії оцінювання

При оцінюванні навчальних досягнень учнів необхідно враховувати володіння ними здоров’язбережувальними компетенціями, що виражаються у дієвості знань, умінь і навичок, мотивацій до здорового і безпечного способу життя та його дотримання. Набуття учнями досвіду діяльності: навчально-пізнавальної, практичної, соціальної; формування в учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та моральних якостей; використання засобів здорового способу життя.

 

Завдання складаються та оцінюються таким чином:

№ завдання

Вид завдання

Кількість завдань

Система оцінювання

Кількість балів

І.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

6

по 0,5 б.

3

ІІ.

Завдання відкритої форми

2

по 1,5 б.

3

ІІІ.

Завдання на відповідність між термінами та їх визначеннями

2

по 1,5 б.

3

ІV.

Практичне завдання

2

по 1,5 б.

3

Разом (максимум)

12 балів

Кількість отриманих балів становить бал річного оцінювання.

 


Річне оцінювання екстернів з основ здоров’я

за курс базової середньої освіти

Різнорівневі завдання за 8-9 класи

Варіант І

 

І рівень – початковий

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До чинників ризику репродуктивного здоров’я не належать:

а) сприятливий для здоров’я спосіб життя; б) уживання шкідливих речовин (тютюн, алкоголь, наркотики); в) негативні чинники екологічного середовища; г) негативні спадкові чинники.

2. Самовизначення – це:

а) розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень; б) нерозуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в житті; в) засіб оволодіння досвідом інших людей; г) засіб оволодіння власним досвідом.

3. До позитивних чинників способу життя не належить:

а) доброзичливе ставлення до людей; б) уміння спілкуватися й конструктивно розв’язувати конфлікти; в) фізична активність, раціональне харчування, відповідальні стосунки між статями;

г) зловживання алкоголем, відсутність моральності.

4. Пам’ять, що полягає в збереженні й відтворенні всіх видів образів (зорових, слухових, рухових, дотикових, нюхових, смакових), називають:

а) руховою пам’яттю; б) емоційною пам’яттю; в) образною пам’яттю;

г) словесно-логічною пам’яттю.

5. Екологічна безпека означає:

а) забезпеченість доходом, достатнім для задоволення насущних потреб;

б) доступність видовищ; в) захист від екологічних катастроф та екологічного забруднення; г) можливість жити в тому суспільстві, яке визнає основні права людини.

6. Інтелектуальне самопочуття – це:

а) здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію, задля того щоб підвищити якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах; б) здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, це гарна фізична підготовка й наявність корисних рухових якостей; в) здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншими людьми; г) здатність визначати свою систему цінностей і діяти згідно із нею.

 

ІІ рівень – середній

А. Дайте визначення таким поняттям:

 • самореалізація – це ____________________________________ _____________________________________________________
 • емпатія – це __________________________________________ _____________________________________________________
 • цінності – це __________________________________________ _____________________________________________________

 

 

Б. Знайдіть одну або декілька правильних відповідей.

1. Вкажіть чинники ризику репродуктивного здоров’я підлітків:

а) хронічний стрес, низька фізична активність, безладні статеві зв’язки, нераціональне харчування, відсутність режиму праці та відпочинку;

б) уживання шкідливих речовин (тютюн, алкоголь, наркотики);

в) забруднення навколишнього середовища, високий рівень радіації;

г) низький рівень життя.

2. Вкажіть, що означає слово „стигма” у перекладі з грецької мови:

а) „тавро”, „ярлик”; б) „форма”, „обсяг”; в) „крапка”, „місце”;

г) „правило”, „закон”.

 

ІІІ рівень – достатній

А. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

Термін

Визначення

1. Економічна безпека

А. Доступність основних продуктів харчування.

2. Продовольча безпека

Б.  Забезпеченість доходом, достатнім для задоволення насущних потреб.

3. Екологічна безпека

В. Можливість жити в безпечному для здоров’я довкіллі. Доступність ефективного медичного обслуговування.

4. Безпека для здоров’я

Г.  Захист від екологічних катастроф та екологічного забруднення, наявність чистого повітря й води, можливість проживання в екологічно чистому середовищі й придбання екологічно безпечної їжі.

 

Б. Допишіть речення.

 1. Як називається комплекс спеціальних вправ, заснованих на самонавіюванні й використовуваних людиною для управління власним психічним станом та поведінкою – _______________________________
 2. Декларація – це ____________________________________________

__________________________________________________________

 

ІV рівень – високий

 1. Чому говорять, що наркотики можуть стати стратегічною зброєю для знищення цілої країни?
 2. Як, на вашу думку, протистояти стигмі й дискримінації ВІЛ-інфікованих?

 


Річне оцінювання екстернів з основ здоров’я

за курс базової середньої освіти

Різнорівневі завдання за 8-9 класи

Варіант ІІ

І рівень – початковий

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Успішне виконання репродуктивної функції:

а) не пов’язане зі збереженням репродуктивного здоров’я в підлітковому віці; б) пов’язане зі збереженням репродуктивного здоров’я в підлітковому віці; в) не є важливим біологічним завданням людини; г) можливе в будь-якому віці.

2. Увага – це:

а) вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередження на ньому; б) психічний процес, спрямований на відтворення предметів навколишнього світу разом з усіма їхніми якостями; в) неправильне, викривлене сприйняття; г) пам’ять почуттів.

3. До негативних чинників способу життя не належать:

а) паління, зловживання алкоголем; б) погане або неправильне харчування, недостатня фізична активність; в) відсутність моральності, уживання наркотиків; г) активна життєва позиція, особистісне та професійне зростання.

4. Самовиховання – це:

а) свідома діяльність, спрямована на реалізацію себе як особистості, вироблення людиною в собі позитивних особистісних якостей; б) засіб керування іншими людьми; в) засіб оволодіння досвідом інших людей; г) засіб оволодіння власним досвідом.

5. Політична безпека означає:

а) забезпеченість доходом, достатнім для задоволення насущних потреб;

б) доступність видовищ; в) захист від екологічних катастроф та екологічного забруднення; г) можливість жити в тому суспільстві, яке визнає основні права людини.

6. Духовне самопочуття – це:

а) здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію, задля того щоб підвищити якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах; б) здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, це гарна фізична підготовка й наявність корисних рухових якостей; в) здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншими людьми; г) здатність визначати свою систему цінностей і діяти згідно із нею.

ІІ рівень – середній

А. Дайте визначення таким поняттям:

 • самооцінка – це _______________________________________

_____________________________________________________

 • аутотренінг – це _______________________________________

_____________________________________________________

 • мораль – це ___________________________________________

_____________________________________________________

Б. Знайдіть одну або декілька правильних відповідей.

1. Вкажіть чинники ризику репродуктивного здоров’я підлітків:

а) хронічний стрес, низька фізична активність, безладні статеві зв’язки, нераціональне харчування, відсутність режиму праці та відпочинку;

б) уживання шкідливих речовин (тютюн, алкоголь, наркотики);

в) забруднення навколишнього середовища, високий рівень радіації;

г) низький рівень життя.

2. Вкажіть, які висловлювання про глобалізацію є правильними:

а) ризики, породжувані глобалізацією, є мінімальними; б) глобалізація – це ріст глобальних ринків і взаємозалежності між людьми;

в) глобалізація розширює можливості для підвищення якості життя й розвитку людини; г) глобалізація створює нові загрози безпеки людини й підсилює ті, що вже існують.

ІІІ рівень – достатній

А. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

Термін

Визначення

1. Репродуктивне здоров’я

А. Здатність живих організмів передавати свої ознаки й властивості наступному поколінню.

2. Сім’я

Б.  Властивість організмів існувати в різних формах та варіаціях.

3. Репродукція людини

В.  Біологічна функція, необхідна для збереження людини як біологічного виду.

4. Мінливість

Г.  Соціальний інститут, що характеризується певними соціальними нормами, зразками поведінки, правами й обов’язками, які регулюють стосунки між подружжям, батьками та дітьми.

5. Спадковість

Д. Стан повного фізичного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність захворювань репродуктивної системи й порушень її функцій.

Б. Допишіть речення.

 1. Як називається здатність людини зберігати внутрішній спокій, діяти розумно й виважено в складних життєвих ситуаціях – _______________
 2. Інвестиції – це ________________________________________________

__________________________________________________________

ІV рівень – високий

Дайте обґрунтовану відповідь.

1. Чому здоров’я є необхідною й основною характеристикою життя людини?

2. За якими критеріями можна судити про життєві цінності людини?

 

 

docx
Додав(-ла)
Мельник Андрей
Додано
11 лютого
Переглядів
530
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку