15 березня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Річний План для учасників Школи Молодих Вчителів Математики району

Про матеріал

Річний план рекомендовано до роботи учасників Школи Молодого Вчителя або Школи Педагогічної Адаптації . План містить теми 5-ти засідань а також рекомендовані планові завдання учасникам у період між засіданнями.

Перегляд файлу

Впровадження інновацій вчителями

 • Назва інновації: «Інтерактивні методи навчання і виховання                                  Класифікація інновацій: дидактика , психологія.

       Мета впровадження інновації: організація пізнавальної  активності учнів

       Форми організації освітнього процесу: уроки, позакласні заходи (робота в парах, робота в     малих і  великих групах)

       Результативність:

 • створення позитивного настрою для навчання;
 • відчуття рівного серед рівних;
 • усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;
 • забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей.

 

 

 • Назва інновації: «Особистісно – орієнтоване навчання»                                 Класифікація інновацій: дидактика , психологія.

       Мета впровадження інновації: створення умов для виявлення пізнавальної  активності учнів                                       

       Форми організації освітнього процесу: уроки, позакласні заходи (робота в парах, робота в малих і  великих групах)

         Результативність:

 • створення ситуація успіху;
 • формування гуманних якостей особистості;
 • формування вміння спілкуватися один з одним;
 • підвищення результативності та якості знань.

 

 • Назва інновації: «Диференційований  підхід навчання математики»          Класифікація інновацій: дидактика , психологія

      Мета впровадження інновації: організація пізнавальної активності учнів,  розвиток творчих здібностей                                 

 

      Форми організації освітнього процесу: уроки, позакласні заходи (індивідуальна, групова).

 

       Результативність:

 • створення умов для розвитку інтелектуальних можливостей учнів;
 • забезпечення психологічного комфорту;
 • створення ситуації успіху за певних умов;
 • створення умов для звільнення дитини від страху, напруження;
 • створення позитивного настрою навчання

 

 • Назва інновації: «Метод проектів»

       Класифікація інновацій: дидактика

       Мета впровадження інновації: організація пізнавальної активності,

                                                           розвиток розумових здібностей  учнів                            

       Форми організації освітнього процесу: уроки, позакласні заходи (індивідуальна, групова).

 

       Результативність:

 • збагачення, уточнення і активізація словника учнів;
 • стабільна мотиваційна сфера;
 • розвиток творчої уяви і мислення.

 

 

 • Назва інновації: «Використання структурно-логічних схем»

       Класифікація інновацій: дидактика

       Мета впровадження інновації: підвищення якості та рівня навчальних

                                                            досягнень учнів                                                                 

       Форми організації освітнього процесу: уроки, позакласні заходи (індивідуальна, групова).

       Результативність:

 • розширення пізнавальних можливостей учнів;
 • забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;
 • створення ситуації успіху, позитивного настрою навчання.

 

 

 

 

 

 Тематика засідань ШПА на 2012-2013 н.р.

Зміст роботи

Місце проведення

Відповідальний

Відмітки про

виконання

Засідання № 1 ( 20.09.2012)

 

1

Аналіз проведення  роботи  в Школи у 2011-2012 н. р.

 

 

Жвирківська зш І-ІІІ ст

Зджанська Г.О..

 

2

Опрацювання нормативно-правових документів :

 • Методичні рекомендації  щодо організації навчально – виховного процесу на уроках природничо-математичних дисциплін у 2011 – 2012 н. р.(лист МОН молодь спорт України від ___. 08.2011 р.);
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 • Ведення шкільної документації відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Календарно-тематичне планування уроків природничо-математичних наук
 • Нормативне забезпечення профільного вивчення математики
 • Опрацювання листа МОН від 29.10.07  № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

Базюк М.М.

 

 

 

 

 

 

3

1.    Доповідь : "Технологія моделювання уроку з використанням ІКТ"

2.    Практичні вправи за темою : «Шляхи формування мотивації на уроці».

3.Анкетування учасників.

Спільні заходи для вчителів першого, другого та третього року навчання:

- Створення тестів-розминок

Кравцов В.П

ЗджанськаГ.О.

Кнейчук Н.В.

 

4

     Професійно-педаогічні читання

 

 

 

 

 

 

 

Засідання № 2 ( листопад)

 

1

З досвіду роботи.  Презентація

«Принципи дидактики в навчанні природничо-математичних наук»

ЗШ№5 м.Сокаль

(методичний тиждень)

Наставник молодого вчителя Поторицької ЗШ І-ІІІ ст

 

2

Майстер-клас вч.математики гімназії м.Сокаль Капусти Н.Д. :тема «Формування активної пізнавальної діяльності на уроках математики»

 • Презентація досвіду роботи, обґрунтування основних ідей, педагогічних технологій
 • Представлення ілюстративно-мотодичних матеріалів, які розкривають практичні напрацювання
 • Домашнє завдання: підготувати різні підходи до розв’язування

Капуста Н.Д.

 

3

Робота з обдарованими та слабо встигаючими дітьми. Організація повторення навчального матеріалу

Зджанська Г.О.

 

 

Засідання № 3 (24.02.13)

 

1

Майстер-клас вчителя математики Сокальської гімназії ім..Олега Романіва Капусти Н.Д..

Тема «Особистісний підхід у вивченні математики»:

 • Відвідання відкритого уроку
 • Методичний діалог «обдарована дитини-природа чи праця?»
 • Домашнє завдання: підготовка фрагментів уроків, пов’язаних з особистісно орієнтованим навчанням.

 

Гімназія  ім..Олега Романіва

м.Сокаль (методичний тиждень)

Капуста Н.Д.

 

2

Доповідь « Роль задач у навчанні природничо-математичних наук»

Вчитель фізики Сокальської гімназії ім..Олега Романіва

 

3

Шляхи розвитку мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання № 4 (28.03.13)

 

1

Методика профільного навчання математики учнів. «Калейдоскоп  ідей» (про методи і прийоми  педагогічної  майстерності )

Забузька  ЗШ І-ІІІ ст.

Вчитель вищої категорії Сокальської ЗШ І-ІІІст   №4

 

2

Майстер-клас вчителя математики Сокальської гімназії ім..Олега Романіва Капусти Н.Д..

Тема « Педагогічна майстерність – похідна професіоналізму вчителя»:

 • Умови формування педагогічної майстерності вчителя
 • Аукціон ідей

 

 

3

Організація  самоосвіти  вчителів   протягом  2012 – 2013 н.р.

Спільні заходи для вчителів першого, другого та третього року навчання:

- Створення тестів-розминок

Презентація – практикум «А я роблю так»

Кнейчук Н.В.

Базюк М.М.

 

4

Розгляд матеріалів ДПА з математики, фізики, інформатики.

 

 

 

 

                                              Засідання № 5 ( 25.04.13 )

1

Огляд  нормативно-правових документів щодо порядку закінчення  2012 – 2013 навчального року, проведення ДПА та ЗНО

 

Жвирківська ЗШ І-ІІІ ст

Зджанська Г.О.

 

2

Презентація  матеріалів з фізики на тему « Формування належного ставлення до природи і готовності до активного її захисту»

Вчитель фізики Сокальської ЗШ №2

 

3

Презентація- практикум «А я роблю так»

Молоді педагоги

 

4

Підведення підсумків роботи    ШПА  у 2012– 2013 н.р.

Зджанська Г.О.

 

5

Діагностування вчителів

 

Кнейчук Н.В.

Базюк М.М.

 

 

 

Робота в період між засіданнями:

Ціль :     забезпечення співпраці та взаємодопомоги у роботі вчителів 1-го, 2-го та 3-го років навчання в школі і їх наставників.

 

1. Формування бази для  практикуму «А я роблю так…»

2. Участь у математичному конкурсі «Олімпус»

3. Організація роботи з обдарованими учнями, проведення  та участь у І –ІІ турі олімпіад з базових дисциплін

4. Дотримання нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес у школі

5. Добірка матеріалів з фізики на тему « Формування належного ставлення до природи і готовності до активного її захисту»

6. Розробка різнорівневих завдань до деяких тем з математики (фізики)

7. Підготовка різних підходів до розв’язування задач.

8. Участь учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру- 2012»

9. Участь учнів у Міжнародному фізичному конкурсі «Левеня- 201

10.Планування роботи  ШПА на 2013 – 2014 н.р.

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

                                                                                          Формування вчителя як творчої  особистості,здатної до створен-

                                                                                                                                     ня якісного нового, значущог  практичної педагогічної діяльності-

                                                                                                                                                одне з найважливіших завдань  сучасної науки і практики.

 

 

Основні завдання і зміст роботи школи молодого учителя

1. Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності.

2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення передового педагогічного досвіду.

3. Апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

 

 

Основна мета діяльності школи молодого учителя

1. Навчати молодих вчителів застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, в конкретній практичній роботі.

2. Вивчати передовий педагогічний досвід.

3. Засвоїти різноманітні методи навчання.

4. Вчитися впроваджувати нетрадиційні форми та методи навчання.

5. Засвоїти різноманітні методи навчання.

6. Знайомитися з новими технологіями в педагогіці.

 

 

Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:

 • розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;
 • ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи учнів на уроках;
 • створити для вчителів таке методичне середовище, в якому їм би хотілося творити.

Протягом 2011-2012 навчального року робота “Школи професійної адаптації” була направлена на реалізацію наступних задач:  оволодіння молодими вчителями основних нормативних документів про школу, накреслень Національної доктрини розвитку освіти, нових інноваційних освітніх технологій, сучасних методик викладання; аналізу проблем, які ставились перед вчителями в зв'язку з переходом школи на дванадцятирічний термін навчання і реалізацію Державних стандартів; знайомству з методичною літературою,  кращим досвідом вчителів району.

 

 

Аналіз роботи Школи професійної адаптації за 2011-2012 н.р.

 

За 2011-2012 навчальний рік у “Школі професійної адаптації” було охоплено навчанням 11 молодих учителів, з якими проводилися як теоретичні заняття, так і семінари-практикуми.

Тематика занять була різноманітна, це:

 • методичні рекомендації молодим вчителям  щодо складання календарно-тематичних планів, щоденного планування, ведення класних журналів, організації робочого дня;
 • дидактичні вимоги до сучасного уроку в світлі нових інноваційних технологій;
 • етика спілкування учителя з учнями в урочний та позаурочний часи;
 • виховання патріотизму старших і молодших школярів  як соціально-педагогічна проблема;
 • технологія виховання творчої особистості  на уроках   математики, фізики, інформатики;
 • технологія колективної співпраці учителів 1-го, 2-го, 3-го років роботи в школі з педагогами солідного педагогічного стажу;
 •  урок у системі особистісно-орієнтованого навчання.

Вчителі Школи прийняли активну участь у конкурсі «Надія»: Станько Юлія  Богданівна (вч. інформатики  Сілецької ЗШ І-ІІІ ст),Чорний Назар Олександрович (вч. фізики Поторицької ЗШ І-ІІІст. І були нагороджені «За старанність, працелюбність « і «За  прагматичність та точність  мислення, вміння подати колективну ідею переконливо і лаконічно»-Чорний Н.О., та «За старанність, працелюбність» - Станько Юлія Богданівна.

                                                 

Активними слухачами були слухачі Школи Головій М.С. –вч. Фізики Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст.., Кравцов Віктор петрович – вч.інформатики Сокальського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №2 –ліцей»

 

Кожен слухач Школи професійної адаптації отримав відповідно до плану роботи засідань комплект інформаційних матеріалів теоретичного і практичного змісту для подальшого вивчення і використання у своїй професійній діяльності.

Багато питань у роботі з молодими педагогами було приділено психологічній стороні їх діяльності: практичні поради психолога Бурчин Л.Б., проведення вправ –релаксацій, психологічних тренінгів.

 

Робота “Школи молодого вчителя” у 2012-2013 навчальному році буде направлена на:

 • вивчення системного підходу до планування процесу вивчення теми, а  також визначення ролі кожного уроку в системі завдань;
 • вивчення та оволодіння елементами педагогічної техніки;
 • вивчення психологічних основ уроку, які включають знання психологічних принципів організації уроку, особливостей психологічного розвитку кожного учня в класі (розумові здібності, нахили, інтереси, тип уваги, пам'яті, мислення, сприймання, характер, темперамент, волю);
 • вивчення психологічних вимог щодо організації кожного елементу  будь-якого виду діяльності учнів на уроці, структура якої передбачає:

- мету, мотив, засоби, план діяльності, реалізацію плану, контроль,

- корекцію, рефлексію;

 • вивчення типів та структури сучасного уроку, основних принципів навчання, раціонального застосування методів навчання;
 • вивчення вимог щодо оформлення шкільної документації;
 • вивчення методів формування комунікативних  умінь (усних і письмових) в умовах особистісно-зорієнтованого підходу.

У роботу плануємо ввести діяльність майстер-класу вчителя математики Сокальської гімназії ім..Олега Романіва; професійно-педагогічні читання; організацію домашнього завдання у період між засіданнями.

 

 

 

Відділ освіти Сокальської РДА

Районний методичний кабінет

 

 

 

План роботи

Школи професійної адаптації молодих вчителів фізики, математики та інформатики

 навчальних закладів Сокальського району

на 2012-2013 н.р.

 

 

 

Керівник ШПА-------------Зджанська Г.О.

Методист РМК----------------Кнейчук Н.В.

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
627
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку