Роль та функції держави в сучасній економіці

Про матеріал
Роль і сутність характеристики системи координування економіки в сучасній державі можемо рекомендувати для курсу "Економіка" в 10-11 класах та ВНЗ
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Роль та функції держави в сучасній економіці

Номер слайду 2

Держава - основний інститут політичної системи суспільства, що організує та контролює спільну діяльність та відносини людей, громадських груп, класів та асоціацій. Держава є центральним інститутом влади у суспільстві та концентрованим здійсненням цієї владою політики. Різні економічні системи світу та окремі держави відрізняються одна від одної за співвідношенням ролей уряду та ринку в управлінні економікою. Відмінності стосуються набору методів і форм регулювання, меж впливу тієї чи іншої форми, і навіть спрямованості регулювання економіки. Однак у всіх випадках економічні функції уряду у розвитку економіки відіграють дуже важливу роль.

Номер слайду 3

Зовнішні ознаки держави, які відрізняють її державу від суспільства та його політичних організацій : народ – сукупність індивідів, що об'єднані правовим зв'язком з державою; народ – сукупність індивідів, що об'єднані правовим зв'язком з державою; народ територія – частина земної кулі, з якою історично пов'язаний державний народ, яка має межі, визнані міжнародним співтовариством; територія – частина земної кулі, з якою історично пов'язаний державний народ, яка має межі, визнані міжнародним співтовариством; публічна організована влада, що не збігається з суспільством, стоїть над ним і здійснює управління загальнозначущими для народу справами; публічна організована влада, що не збігається з суспільством, стоїть над ним і здійснює управління загальнозначущими для народу справами; система збору фінансових коштів; система збору фінансових коштів; право – система загальнообов'язкових правил поведінки; право – система загальнообов'язкових правил поведінки; право суверенітет – самостійність та незалежність держави у внутрішніх та зовнішніх справах; суверенітет – самостійність та незалежність держави у внутрішніх та зовнішніх справах; суверенітет наявність зовнішніх атрибутів (символів). наявність зовнішніх атрибутів (символів). ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

Номер слайду 4

Термін “функція” в перекладі з латинської означає “здійснити”, “виконати”. Функції держави дуже тісно пов'язані з завданнями, цілями і суттю держави, але не зводяться до них. Поняття функцій держави. Зовнішнім проявом здійснення державою її функцій є певна діяльність суб’єктів, що виступають від її імені, - органів держави та її посадових осіб. З цього випливає висновок, що поняття „функції держави” характеризує активну діяльність держави, яка є зовнішнім виразом її сутності і соціальної спрямованості. 

Номер слайду 5

Питання про функції держави — це одне із важливих питань не тільки теорії, але і практики державного будівництва. Функції держави виражають соціальну природу держави і конкретизують її суть. Багато спеціалістів вважають, що функції держави — це перш за все певні напрямки діяльності держави, в яких виражається службова роль, завдання, цілі і закономірності розвитку. За допомогою функцій держава реалізує свої завдання і цілі, які стоять перед суспільством чи можуть бути поставлені. В зв'язку з цим функції існують не тільки реально, але і, потенційно, як здібність або можливість до певної діяльності. Функції держави — це можливі і реальні основні напрями діяльності держави та її органів по забезпеченню потреб та інтересів суспільства, які конкретизуються в завданнях, цілях і соціальному призначенні. 

Номер слайду 6

За територіальною ознакою: За соціальною спрямованістю: За часом дії: Функції державиосновнінеосновніпостійнітимчасовівнутрішнізовнішніКласифікація функцій держави

Номер слайду 7

Держава є органом, якому суспільство доручає виробництво суспільних благ та контроль рівня задоволення потреб суспільства у таких благах. Держава у разі може бути представлено будь-яким органом управління на федеральному чи місцевому рівні, якому надано право приймати рішення, регулюючі діяльність економічних агентів. Дієвість принципу «laissez faire, laissez passer» насправді не відповідає рекомендаціям жодного з напрямків економічної теорії. Різні економічні школи сперечалися і продовжують вести суперечку про форми державного управління економікою, але ніхто не сумнівається, що таке управління необхідне. Теоретично це закріплено вже самим існуванням концепцій «держава» і «суспільні блага» . Теорія називає також типові випадки «провалів» держави, коли вона справляється з виконанням своїх функцій. Ці випадки такі: Обмеженість необхідної прийняття рішень інформації. Часто трапляється, що групи з особливими інтересами, які не зацікавлені у прийнятті корисних для суспільства рішень, блокують доступ до інформації або спотворюють її. Недосконалість політичного процесу. Не секрет, що цілі наукові колективи працюють сьогодні на користь окремих політиків та фінансово-промислових груп, використовуючи лобізм, маніпулювання голосами, особливості раціонального незнання виборців тощо. Обмеженість контролю за бюрократією. Нездатність держави повністю передбачити та контролювати найближчі та віддалені наслідки прийнятих ним рішень. Справа в тому, що економічні агенти часто реагують аж ніяк не так, як передбачав уряд. Їхні дії сильно змінюють зміст і спрямованість акцій, що були здійснені урядом (або законів, схвалених законодавчими зборами).

Номер слайду 8

Цілі державного регулювання у перехідній економіці:1) Економічні:подолання економічного спаду та забезпечення умов для економічного зростання;здійснення структурних перетворень економіки країни;стимулювання ділової активності реального сектора;досягнення успіху на світовому ринку:підвищення добробуту нації.2) Соціальні:у довгостроковій перспективі – наближення рівня та якості життя росіян до стандартів постіндустріального суспільства;у середньостроковому періоді – досягнення докризового рівня життя та стандартів споживання;зараз - забезпечення умов для соціальної безпеки та фізичного виживання людей, запобігання соціальному вибуху.3) Організаційно-правові:вдосконалення устрою України та економічного механізму федеративних відносин;державне регулювання відносин власності, інституційних перетворень та здійснення організаційно-управлінських реформ.

Номер слайду 9

Державне регулювання – об'єктивна необхідність розвитку економіки. Причому ступінь державного регулювання залежить від рівня розвитку ринкових відносин. Так чи інакше, в будь-якій країні, за будь-якої суспільно-політичної та соціально-економічної системи економіка тією чи іншою мірою регулюється державою в особі державних органів. Будь-яка ринкова економіка не може існувати та функціонувати без державного регулювання. Неконтрольовані ринкові процеси руйнівні суспільству та природи. Тому ринкова економіка більш ніж будь-яка інша потребує регулювання. Роль держави у ринковій економіці проявляється через її функції. Під функціями держави розуміються основні напрями діяльності держави щодо вирішення завдань, що стоять перед ним. Діяльність держави спрямована на досягнення генеральної мети – блага людини, її морального та фізичного благополуччя, максимальної правової та соціальної захищеності особистості.

Номер слайду 10

виробництво «громадських благ»; їхня головна особливість — спільне споживання (оборона, охорона порядку, значною мірою освіта, будівництво громадських споруд, водопостачання, прибирання сміття тощо);захист суспільства від «зовнішніх ефектів» ринкової діяльності (насамперед захист природи, повітряного та водного середовища);регулювання виробництва у галузях, де виникають умови «природної монополії» (виробництво та розподілення електроенергії, телекомунікації, транспорт, зв'язок, водопостачання тощо);коригування несприятливих наслідків ринкової економіки, що породжують соціальну нерівність, безробіття, бідність;стабілізація економіки за допомогою інструментів макроекономічної політики, покликаної рятувати її від кризових спадів та інфляційного зростання цін.Є сфери суспільного відтворення, де ринок свідомо не справляється із задоволенням потреб суспільства чи загострює соціальні проблеми, — так звані «провали ринку» (market failures). У подібних випадках у держави з'являються особливі функції, їх здійснення може набувати різних форм - від повного одержавлення до державного контролю (або партнерства з приватним підприємництвом). До таких сфер ставляться:

pptx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
28 грудня 2022
Переглядів
1066
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку