19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Розробка уроку на тему "Використання безсполучникових складних речень у висловлюваннях різних стилів мовлення"

Про матеріал
На даному уроці до уваги учнів пропонуються тексти різних стилів мовлення, у яких використано безсполучникові складні речення. Працюючи у групах, учні вчаться знаходити такі складні конструкції, визначати їх роль у мовленні.
Перегляд файлу

Відділ освіти Бородянської райдержадміністрації

методичний кабінет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання безсполучникових складних речень у висловлюваннях розмовного, публіцистичного і художнього стилів

 

Виконала:

учитель української мови

та літератури

ІІ кваліфікаційної категорії

Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Боярчук Олена Анатоліївна

 

 

Бабинці 2017
Тема. Використання безсполучникових складних речень у висловлюваннях розмовного, публіцистичного і художнього стилів

Мета:

- навчальна: поглибити та систематизувати знання дітей про БСР, що вживаються в різних стилях літературного мовлення; аналізувати особливості будови БСР, смислові відношення та розділові знаки між частинами; удосконалювати орфографічну і пунктуаційну грамотність;

- розвивальна: розвивати вміння знаходити БСР у висловлюваннях різних стилів мовлення, правильно інтонувати їх, конструювати речення даного типу;

- виховна: виховувати творчу мовлєннєво розвинену особистість, повагу до творчості українських письменників, любов до рідної мови.

Міжпредметні зв’язки: стилістика, риторика, українська література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Форма уроку: урок-пошук.

Обладнання: підручник (Українська мова: підручник для 9 кл. загальноосвітн. навч. закл. / С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова. – К.: Грамота, 2009), дидактичний матеріал, мультимедійна презентація, оціночні картки.

Методи, прийоми і форми роботи: гра «так/ні», творчий диктант, робота в групах, творча робота, фронтальне опитування «Атака на учня».

Ланцюжок навчальних ситуацій:

 1. Організаційний момент (1 хв);
 2. Мотивація навчальної діяльності; повідомлення теми, мети і завдань уроку (3 хв);
 3. Актуалізація і корекція опорних знань учнів (5 хв);
 4. Мотивація навчальної діяльності; вивчення нового матеріалу (7 хв);
 5. Робота в групах (15 хв);
 6. Творче завдання (8 хв);
 7. Підсумки уроку; рефлексійно-оцінюючий етап (4 хв);
 8. Домашнє завдання (2 хв).

Вчімося, друзі, слово любити.

Слово до слова – й думка сповита.

Люди без думки – птиці безкрилі,

З думкою люди – мудрі й щасливі.

Л. Лужицька

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Учитель: Добридень, діти!

А тепер зі мною привітаються ті учні, які:

-    з нетерпінням чекають весни (діти махають руками);

 • а тепер ті, хто полюбляє читати;
 • ті, хто народився влітку;
 • ті, хто не виконав домашнє завдання;
 • ті, хто налаштований сьогодні на роботу та чудовий результат!

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку

Учитель: Мова наша багатогранна і невичерпна. Слово наше може бути ніжною квіткою і гострою зброєю. Словом можна вбити і оживити, викликати посмішку або сльозу. Мудре слово дає радість, необдумане – приносить біду.

Звернімося до нашого епіграфу. Прочитайте. Як ви розумієте третій рядок?

Отже, будьмо крилатими, мудрими, щасливими. У цьому нам допоможе наполеглива праця. І сьогоднішній наш урок не буде винятком, тема його  звучить так: використання безсполучникових складних речень у висловлюваннях розмовного, публіцистичного і художнього стилів.

IІІ. Актуалізація і корекція опорних знань учнів (фронтальне опитування)

Гра «Так/ні» (учні або підтверджують, або спростовують подану думку, обґрунтовуючи свою відровідь):

 1. Безсполучниковим складним реченням називається таке, в якому прості речення об’єднані змішаним зв’язком.
 2. Безсполучникові складні речення можуть утворюватися лише з однорідних простих речень, які синтаксично рівноправні.
 3. У безсполучникових складних реченнях прості речення можуть вимовлятися з інтонацією переліку, зіставлення, пояснення.
 4. У безсполучникових складних реченнях між частинами завжди ставиться кома.
 5. Двокрапка у безсполучникових складних реченнях ставиться тоді, коли друге речення вказує на причину того, про що говориться в першому реченні.

6. Якщо у БСР перша частина вказує на час або умову того, про що йдеться в другій частині, то між частинами ставиться тире.

7. Якщо частини БСР віддалені за змістом і мають свої розділові знаки, то між ними ставиться крапка з комою.

8. Якщо друга частина БСР доповнює, пояснює, розкриває зміст першої, то між частинами ставиться тире.

ІV.   Мотивація навчальної діяльності. Вивчення нового матеріалу

Пізнавально-пошукове завдання (аналіз текстових зразків, знаходження БСР, визначення смислових зв’язків, з’ясування стилів мовлення).

Прочитати спроектовані на екран речення.

1. Місяць на небі, зіронькі сяють, тихо по морю човен пливе. (Нар. тв.);

2. Дорогі люди! Ми живемо в неспокійному світі відчуження людини від своєї суті: людина змаліла і заплуталася серед надпродукції речей, ідей та арсеналів зброї. Духовна криза людства – нині найбільша тривога світу (За Є.Сверстюком).

3. Але не раз сама я чула, що не мама дочки, а дочка матері соромилась. «Ти тільки мовчи… Ти тільки нічого не говори на вулиці: мені встид, що ти по-англійському не вмієш» (Д. Гуменна).

У яких стилях доречне кожне висловлювання?

Учитель: Безсполучникові складні речення вживаються в усіх стилях мовлення, але майже не характерні для наукового, якому властива чітка логічність, підкреслена сполучниками сурядності і підрядності. Вони широко використовуються в художньому, публіцистичному стилях, а особливо в розмовній мові, де важливу роль відіграє інтонація, що є одним з основних засобів їх оформлення.

V.   Робота в групах

1. Перша група. Творче конструювання:

Доповнити початки складних речень так, щоб утворилися безсполучникові, забезпечуючи типи смислових зв’язків, подані в дужках. Визначити головну думку тексту. З’ясувати стиль і тип мовлення. Накреслити схеми 2 БСР на вибір.

Культура мовлення – це духовне обличчя людини… (пояснення).

Основою мовленнєвої культури є грамотність… (доповнення). Але цим поняття мовленнєвої культури не вичерпується. Будеш вслухатися в живе мовлення, користуватися словниками, вдумливо читати літературу… (умова-наслідок).

Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення: (причина). Отже, висока культура мови неможлива без високої загальної культури: (пояснення).

2. Друга група.  Прочитайте текст. Накресліть схеми 2-х БСР на вибір.

З’явилася цариця, низько вклонилися присутні, один Сковорода стоїть.

 • Чому не вклоняєшся? – запитує Катерина.
 • Як же ти мене роздивишся: удвоє зігнуся й не видно буде! Та й не бажав я тебе бачити – ти на мене хотіла подивитися.
 • Чому ти, Грицю, такий чорний?
 • Де ж ти, вельможна, бачила білу сковороду? На ній і печуть, і смажать. Отже вона завжди у вогні.

- До якого стилю мовлення належить текст? Відповідь обґрунтуйте.

- Якими реченнями передається на письмі висловлювання кожного мовця.

- Знайдіть БСР. Проаналізуйте смислові відношення і розділові знаки.

Накресліть схеми речень.

3. Третя група. Прочитайте уривок з вірша В. Симоненка «Піч»

Лиже  полум'я  жовте  черево,

Важкувато  сопе  димар,

Галасує  від  болю  дерево,

Піднімаючись  димом  до  хмар.

 

Біга  тітка  із  кухні  в  сіни,

З-під  повітки  заносить  дров  -

З  них  струмує  жовтаво-синя

Віковічна  печаль  дібров.

 

 

Звично  грюкають  мляві  двері,

Піч  гуде  і  димить  у  світ  -

Скільки  в  пащу  цій  ненажері

Тітка  вкинула  кращих  літ!

 

Менше  ми  гіркоти  нестимем,

Стане  ближчою  наша  мета,

Як  не  будуть  у  небо  димом

Підніматись  жіночі  літа.

 

Яких речень за будовою найбільше в тексті? Яку стилістичну функцію виконує нагромадження таких конструкцій? Яку роль відіграє інтонація у безсполучникових складних реченнях прослуханого вірша? Накреслити схеми     2-х БСР на вибір. Проаналізувати розділові знаки, пояснити смислові відношення.

4. Завдання для четвертої групи. Прочитайте текст.

Зима

По обидва боки Росі стояли круті горби перетяті глибокими вузькими ярками; долини й гори були засипані свіжим білим снігом. Небо було вкрите срібно пеленою: через туман ллється тихий світ вечірнього сонця.

Дві фантастичні стіни обступили пухову дорогу. Це вже почався грабовий ліс. Пурхнула  з гілки якась пташина – впав комочок снігу біля куща. Навколо дрібними алмазами світився, переливався іній (За І. Нечуєм-Левицьким).

 • До якого стилю і типу мовлення належить текст. Відповідь обґрунтуйте.
 • Визначте головну думку.
 • Знайдіть БСР. Обґрунтуйте вживання у них розділових знаків.
 • Поясніть смислові відношення.
 • Накресліть схеми 2-х БСР на вибір.

VI. Творче завдання. Робота в групах (Перевірка д/з).

- Скомпонуйте колективний твір-мініатюру від групи на тему «Фантазії зими». Використайте БСР у своєму творі. Озвучте, а інші групи прислухаються і визначать, чи були використані БСР у ваших текстах.

VIІ. Підсумки уроку. Рефлексійно-оцінюючий етап.

 1. Які враження ви отримали від уроку?
 2. Що було для вас пізнавальним?
 3. А складним?
 4. Чи задоволені ви результатами виконаної роботи?

Робота з оціночними картками:

 

Хто оцінює

Оцінка

1. Я сьогодні попрацював(ла) на такий бал:

 

2. Сусід ліворуч оцінив мою роботу на стільки:

 

3. Учитель оцінив мою роботу на такий бал:

 

4. За роботу на сьогоднішньому уроці я отримую:

 

 

    VIІІ. Домашнє завдання

 1. Із хрестоматії з української літератури для 9 класу випиши шість БСР, поясни розділові знаки.
 2. Виготовте тематичний опорний плакат «Безсполучникове складне речення».

 

doc
Додав(-ла)
Боярчук Олена
Додано
22 січня
Переглядів
154
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку