9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Розробка уроку-проекту з української літератури «Вивчення творчості Т.Г. Шевченка в школі»

Про матеріал

Створюючи проекти, учні усвідомлюють особистісну значимість поставлених проблем, узятих із реального життя. Радість, щастя, любов, шана, заздрість, гнів, гординя, доброта … – це ті почуття і духовні цінності, що керують поведінкою людини в усі часи. Тому ми сьогодні говоримо про необхідність прищеплювати риси делікатності в інтимних стосунках і відповідальність за свої почуття. Так, під час вивчення автобіографічних ліричних творів Т.Г.Шевченка в дев'ятому класі на уроці позакласного читання пропонується визначити ідейно-емоційний зміст творів, що є необхідною умовою подальшої діяльності учнів з проектування, адже спрацьовує фактор мотивації, особистісної орієнтації, розкриваються базові ідеї, що становлять суть літератури як мистецтва слова, відкривається шлях до впровадження цих ідей у життя. Інтимна лірика Тараса Шевченка дає можливість дев'ятикласникам у його особі побачити не лише трибуна, борця, а й ніжного й вразливого душею, чистого серцем лірника.

Перегляд файлуМетод проектів дає змогу здобути необхідні для життя                               знання не в дискретному, а в синтезованому  вигляді,                         що дуже важливо  для адаптації  молодої людини до оточення, яке постійно змінюється.

Т.Рихлик Тема проекту. Музи генія. Інтимна лірика Тараса Григоровича Шевченка.

                           Краса і складність людських почуттів.

Методичний коментар. Нашому суспільству потрібні творчо мислячі люди, які здатні вивчати, берегти культурні надбання свого народу, здатні створювати свою культуру, розвивати її, спираючись на багатовікові традиції та вимоги нинішнього часу, адже в цій культурі жити їм самим. Тобто, українське суспільство має потребу як в творчо мислячих так і в творчо працюючих людях, які здатні масштабно бачити життєві проекти, успішно їх реалізовувати. Літературна освіта покликана розвивати «особистісне ставлення до мистецтва, здатність до сприймання, розуміння, творення художніх образів, потребу в художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні».

        Впровадження методу проектів на уроках літератури сприяє розвитку самостійності учнів у пізнавальній діяльності, це  є запорукою творчого підходу до вивчення української літератури. Синтез, узагальнення, систематизація, абстрагування можна здійснювати лише після здійснення детального літературного аналізу. Створюючи проекти, учні усвідомлюють особистісну значимість поставлених проблем, узятих із реального життя. Радість, щастя, любов, шана, заздрість, гнів, гординя, доброта … – це ті почуття і духовні цінності, що керують поведінкою людини в усі часи. Тому ми сьогодні говоримо про необхідність прищеплювати риси делікатності в інтимних стосунках і відповідальність за свої почуття. Так, під час вивчення автобіографічних ліричних творів Т.Г.Шевченка в дев’ятому класі на уроці позакласного читання  пропонується  визначити ідейноемоційний зміст творів, що є необхідною умовою подальшої діяльності учнів з проектування, адже спрацьовує фактор мотивації, особистісної орієнтації, розкриваються базові ідеї, що становлять суть літератури як мистецтва слова, відкривається шлях до впровадження цих ідей у життя. Інтимна лірика Тараса Шевченка дає можливість дев’ятикласникам у його особі побачити не лише трибуна, борця, а й ніжного й вразливого душею, чистого серцем лірника. 

         Головне завдання вчителя, який працює за методом проекту: чітко усвідомлювати, який проект він запропонує створити дітям. Проект має виходити за межі літератури, має поєднувати літературу з іншими науками (історією, мовою, етикою,       естетикою, правознавством, етнологією тощо),         мистецтвом, загальнолюдськими цінностями.

Тип проекту:

      за домінуючим видом проектної діяльності – дослідницький /творчий;

      за предметно-змістовою галуззю – міжпредметний (українська мова і  література, історія, музика, образотворче мистецтво, літературознавство,       психологія );

      за кількістю учасників – груповий;

      за тривалістю діяльності – середньої тривалості; 

      за характером координації – із безпосередньою координацією. 

Особиста практична значущість для учнів:

      спроба створити модель поведінки в сучасному суспільстві, спираючись на уроки інтимної лірики Т.Г.Шевченка;

      набуття досвіду  здобувати, обробляти та презентувати інформацію;

      планувати діяльність щодо вирішення проблемного питання проекту;

      працювати в  групі;

      представляти результати власної діяльності та оцінювати її..

Ключове питання. Місце кохання в житті людини.

                              Чому не склалося особисте життя поета? Хто винен?

Тематичні питання. 

      Світлий ангел дитинства.

      Написані пером печалі (1843).

      «Молюсь і плачу пред тобою…».

      Спалах зорі кохання в Новопетровській фортеці.

      Гостра душевна драма (1857 рік).

      Біль і розчарування останніх років життя.

 

Мета проекту:

      на прикладах поетичних шедеврів інтимної лірики Т.Г.Шевченка розглянути красу складність людських почуттів, соціальні і життєві ідеали поета;

      розкрити особливості любовної лірики Т.Шевченка;

      прищеплювати риси делікатності в інтимних стосунках і відповідальність за свої почуття; 

      сприяти розвитку творчих та  акторських здібностей, розвивати пам’ять, логічне мислення, нестандартне мислення; 

      вчити учнів виступати перед аудиторією, структурувати свої виступи, стисло і вичерпно представляти результати досліджень, створювати комп’ютерну презентацію, оформлювати буклет, сприяти вихованню шанобливого ставлення до творчої спадщини Т. Шевченка.

 

Стислий опис. Клас, готуючись до реалізації  проекту, об’єднується у шість груп, які добирають матеріал, компонують його. Створюється організаційна група, в яку входять по одному учню з кожної творчої групи. Перша консультація проводиться за три тижні до захисту проекту. На консультації виробляється план дій, обговорюється пошук інформації, критерії оцінки результатів, час для здійснення презентацій дослідження, визначаються дати консультацій у позаурочний час та дата презентації проекту. 

 

Запланований результат: творча презентація буклетів,  електронна презентація.

 

Випереджальна операційна картка з розробки тематичного питання.

1.     Дібрати вислови відомих людей про красу людських почуттів.

2.     Дослідити характер взаємовідносин Т.Г.Шевченка зі своїми Музами:

      Оксаною Коваленко;

      Ганною Закревською;

      Варварою Рєпніною;

      Агатою Усковою; Катериною Піуновою;

      Ликерою Полусмак.

3.   Які художні твори і твори мистецтва Т.Г.Шевченко  написав під впливом спілкування зі своїми Музами? 

4.   Поезію прочитати виразно напам’ять. 

5.   Визначити, які настрої, думки, почуття переважають у творі.

4.      Дати характеристику виражальним засобам мовлення твору.

5.      Зробити висновок про ідейну спрямованість твору.

6.      Презентувати своє дослідження у буклеті, надати матеріали організаційній групі для створення слайда комп’ютерної презентації.

План дій організаційної групи:

1.Провести випереджаюче опитування учнів:       

 « Особисте життя Т.Г.Шевченка не склалося. Хто винен?» 

2.     Зібрати матеріали до створення комп’ютерної презентації «Музи генія. Інтимна лірика Тараса Григоровича Шевченка. Краса і складність людських почуттів».

3.     Підготувати комп’ютерну презентацію «Музи генія. Інтимна лірика Тараса Григоровича Шевченка. Краса і складність людських почуттів».

4.     Провести вправу «Рефлексійна мішень». Зробити підсумок діяльності учнів на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні етапи участі в проекті «Музи генія. Інтимна лірика Тараса

Григоровича Шевченка. Краса і складність людських почуттів»

 

Постановка вчителем ключового питання, яке має стимулюючий характер, розкриває сутність літератури, пов’язує її з іншими дисциплінами, життям. Випереджаюче  опитування учнів. Учитель ставить перед учнями завдання щодо матеріального вираження проекту та конкретизує  ключове питання за допомогою тематичних, які є механізмом розв’язанням  проблеми проекту.

 

З допомогою вчителя створення творчих груп; розподілення ролей між учнями; вироблення плану дій; визначення джерел, засобів збору інформації, засобів представлення інформації.

 

 

З допомогою вчителя учні компонують матеріал за такими розділами: актуальність і важливість, інформація про різні підходи розв’язання тематичного питання, обрана програма дій

 

Учитель допомагає учням чітко узгодити питання  щодо організації творчого представлення

результатів роботи над проблемою.

Підсумовуються проміжні результати роботи над проектом. Підготовка презентації буклету та комп’ютерної презентації.

 

Творчий звіт групи про результати роботи з тематичних питань.

Розв’язання учнями ключового питання проекту.

 

 

Підсумок. Оцінка своїх дій

 

 

 

 

 

Вправа «Рефлексійна мішень»

 

Краса і складність людських почуттів.

Музи генія. Інтимна лірика Тараса Григоровича Шевченка .

Урок позакласного читання

 

Мета уроку: 

  на прикладах поетичних шедеврів інтимної лірики Т.Г.Шевченка

розглянути красу складність людських почуттів, соціальні і життєві ідеали поета;

  розкрити особливості любовної лірики Т.Шевченка;

  прищеплювати риси делікатності в інтимних стосунках і відповідальність за свої почуття; 

  сприяти розвитку творчих та  акторських здібностей, розвивати пам’ять, логічне мислення, нестандартне мислення; 

  вчити учнів виступати перед аудиторією, структурувати свої виступи, стисло і вичерпно представляти результати досліджень, створювати комп’ютерну презентацію, оформлювати буклет, сприяти вихованню шанобливого ставлення до творчої спадщини Т. Шевченка.

Обладнання: комп’ютер, портрет Шевченка, збірки «Кобзар», ілюстрації до поезій,  комп’ютерна презентація, буклети учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань за методом проектів.

Міжпредметні зв’язки: інформатика, історія,  образотворче мистецтво, літературознавство, психологія.

Хід уроку

 Я покохав їх високою любов’ю.

Т.Шевченко

І. Слово вчителя.

       Творчість Т.Г.Шевченка не має меж, її  можна вивчати все життя… Тарас Шевченко - одна з найвищих вершин духу людського, один із найвидатніших мислителів світу, українська совість, правдолюб  і водночас звичайна людина… Людина, яка мала чисту і вразливу душу, яка прагнула бути щасливою… Сьогодні на уроці ми спробуємо дати відповіді на питання: «Яке місце  посідає кохання в житті людини. Чому не склалося  особисте життя поета? Хто в цьому винен?»

знайомство учнів з результатом випереджаючого опитування:          « Особисте життя Т.Г.Шевченка не склалося. Хто винен?» 

  

 Українське панство

10 учнів

 

 

Не зустрів жінку, яка б відповідала його ідеалу кохання

    7 учнів

 

        

 

 

        Інше 

 

 

4 учні

Російське самодержавство

9 учнів

   

2. Притча про Кохання.

          Колись давним-давно всі почуття і духовні цінності людей жили на одному невеликому острові. Радість, Щастя, Кохання, Шана, Заздрість, Гнів,

Гордість  -  всі вони жили разом. І ось одного разу пройшла чутка, що острів                      

незабаром піде під воду. Всі почуття почали будувати собі човни. Тільки Кохання ніяк не могло повірити, що таке можливе, тому що воно все навколо бачило тільки у веселкових кольорах.  

        Але потоп все ж таки почався. І чудовий острів став поволі  йти під воду. Кохання  зрозуміло, що вже не встигне побудувати собі пліт, тому почало проситися в пропливаючі  човни. 

         Недалеко пропливав розкішний корабель Багатства. 

-   Багатство, візьми мене до себе, - попросило Кохання. 

Але Багатство сказало, що на його кораблі  багато золота, срібла, але, на жаль, для Кохання на ньому місця немає. 

          Раптом Кохання побачило інший корабель, на якому плив Смуток. 

-   Врятуй мене! – благало Кохання. 

-   Ні, не можу,  мені так сумно, що я повинен побути один! - відповів Смуток і поплив далі. 

Тоді Кохання звернулося до  Гордості, корабель якої пропливав мимо. Але Гордість теж не взяла Кохання до себе. "На моєму кораблі досконалість, ти можеш порушити її!" - відповіла пихато вона. 

           Зовсім засмутилося Кохання, адже кораблів поблизу майже не залишилося.

Але раптом воно почуло голос: "Кохання, йди до мене, я візьму тебе з собою!"  Обернувшись, воно побачило зовсім сивого дідуся на невеликому човні.  Кохання так зраділо, що зовсім забуло запитати його ім'я. Коли вони допливли до землі, Кохання залишилося, а дідусь поплив далі. І лише тут воно зрозуміло, що навіть не знає імені свого рятівника. 

-   Хто ж мене врятував? - запитало Кохання у Пізнання. 

-   Це був Час! - відповіло Пізнання. 

-   Час? - здивувалося Кохання. - Але чому ж він врятував мене? 

-   Як ви гадаєте, яку відповідь отримало Кохання? Обґрунтуйте свою думку.

-   Тільки Час розуміє і знає, яке місце посідає в житті кохання! 

-   Як Ви розумієте ці слова?

-   Тема кохання є новою в літературі? (презентація учнями афоризмів про кохання).

-   Що ж таке кохання особисто для вас? З якими почуттями та словами

3. Захист проектів.

Вчитель.

Тарас  Шевченко кохав і був коханим, мав свій ідеал жінки. Інтимний світ поета-цілий океан, розлитий словом у його баладах, ліричних віршах, ліроепічних поемах  та виведений пензлем на полотнах…

           Захист ваших досліджень мають ще раз довести унікальність і красу людських почуттів. Мова на уроці сьогодні буде про тих, хто надихав генія  на творчість і  пошук. 

    Ключове питання. Місце кохання в житті людини.

                                       Яким , на думку Шевченка, є жіночий ідеал?

                                       Чому не склалося  особисте життя поета? Хто винен?

Звіт груп  про результати роботи за операційними картками. Творча                     презентація буклетів. 

І група:  «Світлий ангел дитинства». !!! Під час презентації груп учні            

ІІ група: «Написані пером печалі» (1843). заповнюють розділ у буклеті ІІІ група: «Молюсь і плачу пред «Жіночий ідеал кохання

тобою…». Т.Г.Шевченка»(асоціації)

IV                    група: «Спалах зорі кохання в  Новопетровській фортеці». 

V                        група: «Гостра душевна драма» (1857  рік). 

VI                    група: «Біль і розчарування останніх  років життя» 

        

4.   Підсумки роботи.

4.1. Коригування думок учнів.

Учні обговорюють  ключові аспекти з питань проекту. Висловлюють різні думки. Суть обговорення не в організації дискусії. Головне – розкрити різні погляди на проблему. Перший етап роботи над проектом – пошуковий. Учитель створює умови не для того, щоб дати відповіді на питання, а для того, щоб стимулювати активні роздуми учнів. Учитель уважно спостерігає за ходом думок дітей, коригує при необхідності. 

4.   2.Пропоную закінчити роботу над буклетом і виконати такі завдання: Яким, на думку Шевченка, є жіночий ідеал? (Обґрунтовують).

      Засобами образотворчого мистецтва створити поетичний герб-символ інтимної лірики Шевченка. Які елементи будуть на ньому?

(обґрунтовують).

      Скласти сенкан «Кохання в житті Шевченка – це…».

      4.3. Вчитель.

У 1843 році Т.Г.Шевченка виконає роботу під назвою «Селянська родина». Критики назвуть картину апофеозом щастя людини. Як ви гадаєте, чому? (В основу картини покладено сюжетний мотив трьох поколінь. Те, що зображено на полотні-це не епізод із життя селянської родини, а якась духовна спільність, яка створює атмосферу сім`ї, її внутрішню суть).

Словник:

Апофеоз(от греч. Аро –далеко, theos-бог) - прославлення  особи, дії, явища.

      Що прославляє Т.Шевченко  в своїй роботі?

      Знову пропоную вам дати відповідь на питання:

           «Особисте життя Т.Г. Шевченка не склалося. Хто ж винен?»           Чи змінили ви свою відповідь?

5.   Оцінювання.

Кожному члену групи пропонується виконати вправу «Рефлексійна мішень».

Необхідно оцінити за 4-бальною  системою:

      власну діяльність у дослідженні тематичного питання;

      участь у  оформленні буклету;   участь у творчій презентації буклету;  власна діяльність на уроці.   

 Кожен учасник стріляє чотири рази. 

 

 

                                                                                           участь у  оформленні буклету

 

 

 

- Які уроки ви винесли особисто для себе, працюючи над створенням проекту «Краса і складність людських почуттів.

Музи генія. Інтимна лірика Тараса Григоровича Шевченка» 

 

Література 

 

 

1.      АНДРУЩЕНКО Т.  "Бо, бачте, пари не найшов": Про інтимну лірику 

Т.Шевченка// Вітчизна. – 1997. - № 5-6 – с.140-145

2.      ГАВРОШ О.  "Я покохав їх високою любов’ю…": Сердечні пристрасті і розчарування Кобзаря (Шевченко і жінки)// Україна молода. 2001. – 8 березня – с.13

3.      ЛОБОВИК И.  Ликерины  рушники или Последняя любовь поэта // Наша

Республика. – 1994. – 11 марта. С.12

4.      МАКАРЕНКО Н.  Над тихим удаєм висить Густинь (Т.Шевченко і Варвара 

Рєпніна)// Молодь України. – 2000. 13 січня

5.      НЕМЧЕНКО А.  История любви и покаяния. (Судьба Гликерши Полусмак после расставания с  Т.Шевченком ) // Правда Украины – 2000. 17 марета. – с.11

6.      ПАЛІЄНКО М.  Балада про Ликеру: Вірш// Дзвін – 2003 - № 3 с. 6-7 

Шевченко і Ликера

7.      РЕП’ЯХ С.  Повернення: (64 – річчя Ликера  Полусмак останні роки життя з

1904 року прожила у Каневі біля могили Т.Шевченка): Вірш. / Дзвін. – 1994. - №11-12. С.-3

8.          ЧУБ Д.  Жінки в житті Тараса Шевченка// Українська культура 1991. - № 3 с. 1-3, 32

9.          ЧУРСІНА Т.  Ганна – Шевченкова Беатріче (Жінки в житті Т.Шевченка) Журавлик. – 2003. - № 3. – с.6-7

10.     ШЕВЧУК В.  Любов, що розійшлася сном (Т.Шевченко і Тодосія Кошиць)//

Українська мова та література. – 2001. - № 18 с. 4-8

11.     osvita-cv.narod.ru

12.     www.ukrlit.vn.ua/article

13.     www.bdpu.org

14.     www.library.edu-ua.net/datas/upload/files

15.     www.uhl-edu.kiev.ua/ukr/

16.     bilogiryanvk.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
До підручника
Українська література 9 клас (Борзенко О.І., Лобусова О.В.)
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1053
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку