10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Розробка уроку "Варшавська угода та війна з радянською Росією "

Про матеріал

Розробка уроку "Варшавська угода та війна з радянською Росією". Історія України 10 клас. Урок розроблено з використанням технологій інтерактивного навчання та критичного мислення.

Перегляд файлу

10 клас Історія України

Тема : Варшавська угода та війна з радянською Росією

Мета: створити умови для отримання учнями знань про суть і наслідки Варшавської угоди С. Петлюри і Ю. Пілсудського; причини, хід та результати радянсько-польської війни; визначити, яке місце посідала Україна у військово-політичних подіях даного періоду;

сприяти формуванню навичок колективної та групової співпраці, діалогового спілкування,  полеміки,розвитку  в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з історичними джерелами,картами,відеоматеріалами, аналізувати матеріал, робити висновки та узагальнення, висловлювати свою точку зору;

 сприяти вихованню волі та наполегливості,поваги до історії свого та інших  народів.

Прогнозовані досягнення учнів: знати хронологічну послідовність подій радянсько-польської війни, умови Варшавського та Ризького мирних договорів, характеризувати польський режим на українських землях; вміти показувати на карті місця основних подій та військових дій періоду радянсько-польської війни і наносити Їх на контурну карту,на основі аналізу різних джерел інформації: визначати причинно-наслідкові зв’язки між подіями війни та давати їм характеристику; з’ясовувати наслідки радянсько-польської війни для України.

Тип уроку: комбінований

Форма уроку: урок - конференція.

 І  етап – вступний

Перевірка домашнього завдання ( історичний диктант)

Закінчити речення:

1. Майже вся територія України вдруге опинилась під контролем більшовиків у _____________  (квітень 1919р)

2. Назва УНР була замінена більшовиками на _____________(УСРР)

3. Перша Конституція УСРР була затверджена у ____________( березні 1919)

4. Вищими органами влади в УСРР проголошувались  ________  і  ________

( Всеукраїнський з’їзд Рад і ВУЦВК (РНК))

5. РНК очолив _____________( Х. Раковський).

6. У 1919 р. більшовики запровадили в Україні політику ___________( « воєнного комунізму»).

7. Вилучення надлишків продовольства у селян називається __________

 ( продрозкладка).

8. Перехід промислових підприємств із приватної власності у державну власність називається ___________( націоналізація)

Актуалізація опорних знань. Введення в тему

Дидактична гра «Постать в історії»

Pilsudski_02.jpg     загруженное.jpg   images.jpg    trotsky.jpgХто вони?

Що могло їх об’єднати ?

Робота над таблицею « Знаю – хочу дізнатись – дізнався»

Орієнтовна таблиця

Знаю

хочу дізнатись

дізнався

1.Польська держава виникла  восени 1918., диктаторську владу здобув Ю. Пілсудський

2.Він ставив собі за мету відновити Польщу «від моря до моря» , в кордонах 1772р.

3.На Україні після повалення денікінського режиму, в січні –лютому 1920р. втретє було встановлено Радянську владу.  УНР перейменовано в УСРР

4.Радянська Росія в особі Леніна та Троцького бажала «розпалити пожежу світової революції», проте до війни були не готові, майже всі сили були кинуті на боротьбу із арміями білогвардійців Колчака  і Денікіна.

1.Причини конфлікту

2.Плани та наміри воюючих сторін

3. Про українсько-польські та радянсько – польські відносини напередодні війни.

4. Хід воєнних дій, битви, результати і наслідки війни.

5.Місце України у війні.

1. Радянсько - польській війні передував Варшавський договір між Польщею та УНР.

2.Уклавши  Варшавський договір С Петлюра відмовився від ідеї соборності України, УНР стала залежною від Польщі.

3. Вступаючи у війну на боці Польщі УНР прагнула звільнити Україну від більшовицької окупації

4.Військові дії відбувались з перемінним успіхом, обидві сторони змушені піти на перемир’я.

5.18 березня1921 р. – укладено Ризький мир.

6. Під контроль Польщі відійшли значні території Західної України 

Поділ на групи: Радянська Росія, Польща, УСРР

ІІ етап – вивчення нового матеріалу

План теми

1.Варшавська угода с Петлюри і Ю. Пілсудського

2. Хід радянсько-польської війни

3.Ризький мир. Результати і наслідки війни

 

1.Варшавська угода С. Петлюри і Ю. Пілсудського

Розповідь вчителя.

Після розгрому Денікіна війна з Радянською Росією, на думку польського керівництва , була неминучою. Польща претендувала на значні території колишньої Російської імперії. Польське керівництво прагнуло відновити Річ Посполиту в її кордонах 1772 року від Балтики до Чорного моря. У цю федеративну державу мали увійти Литва, Білорусія і Україна . Також польське керівництво розуміло,що більшовики після перемоги над внутрішніми ворогами неодмінно повернеться до  реалізації ідеї світової революції, а Польща стоїть  на їхньому шляху. Спочатку радянське керівництво намагалося не загострювати відносини.,те саме робила і польська сторона, щоб не створити ще одного фронту боротьби. На початку 1920 р.  Пілсудський вирішив, що ситуація сприятлива для силового розв’язання проблеми на свою користь.

Вторгненню польських військ передувало укладення представниками УНР і Польщі 21-24 квітня 1920 року у Варшаві загальної, торговельно- економічної та військової конвенції, які відомі під узагальнюючою назвою « Варшавська угода»

Робота в групах

Пропоную групам «УНР» та «Польща» відправити своїх делегатів до Варшави на переговори.

Завдання:

 • користуючись документами, та додатковими джерелами  кожній стороні висловити аргументи на користь укладання угоди,
 • визначити основні її положення ,
 • дати відповідь на проблемне запитання «Варшавська угода : акт відчаю,історична необхідність,чи фатальна помилка  С.Петлюри» користуючись методом прес

Метод прес

 1. Я вважаю…
 2. Тому, що…
 3. Навести приклади…

Орієнтовні аргументи на користь укладання угоди:

 1. Я. Домбський ( Міністр закордонних справ Польщі: « Ми пішли на переговори з УНР, щоб бодай тимчасово зняти проблему польсько-українського протистояння, спробувати відновити нашу державу «від моря до моря», сконцентрувати увагу та зусилля нашого населення на вирішенні зовнішніх проблем і цим загасити наростаючу соціальну напруженість у державі»

А. Левицький (Голова дипломатичної місії УНР): «Перехід УГА  на бік Денікіна суттєво ослабив наше військо;продовження боротьби за відновлення  в Україні влади УНР вимагає значних запасів зброї, боєприпасів, амуніції та союзників, нехай  і тимчасових, союз із Польщею відкриває для нас перспективи співпраці із Антантою»

Орієнтовний перелік основних положень Варшавської угоди:

 1.  Польща визнавала незалежність УНР та директорію на чолі  з С. Петлюрою як верховну владу у державі.
 2. Польський уряд зобов’язувавсь не укладати міжнародних угод, спрямованих проти України.
 3. Українському населенню в Польщі, як і Польському – в Україні, гарантувалися національно-культурні права.
 4. УНР  погоджувалась на анексію західноукраїнських земель ( під польським контролем  залишалися Галичина, Західна Волинь, частина Полісся, Лемківщина, Посяння і Холмщина).
 5. Польща мусила забезпечити петлюрівців озброєнням та боєприпасами, а УНР польські формування – продовольством та фуражем.
 6. Збройні сили УНР підпорядковувались польському командуванню.
 7. УНР давала згоду на підпорядкування залізниць польському управлінню та на спільну валюту

 

Оцінка договору сучасниками: «Цей договір від початку до кінця б'є по почуттях честі й гідності національної, по доброму імені й по інтересах української нації, живе тіло якої він ріже холоднокровно і шматує так, як це можуть робити тільки вороги життя, існування, свободи і розвитку українського народу.»

С.Петлюра зі своїми однодумцями зреклися ідеалів українського народу,

підпорядкувалися польській орієнтації, відійшли від незалежного курсу зовнішньої політики УНР та стали самозванцями.

Жодний ворог української нації, підкреслював вчений, не міг би зробити більше, ніж зробили ті люди, які виступили в цьому договорі від імені українського народу

                                                                     С. Шелухін (міністр судових справ УЦР)

 

Підводжу підсумки

Отже, Варшавська угода мала принципові вади і недоліки.

• УНР опинялась в залежному від Польщі становищі.

• Суперечила Актові про злуку.

• Створювала умови для «законного» скасування ЗУНР .

• У межах Польщі залишалися українські землі: Холмщина, Підляшшя, Посяння, Лемківщина, Західна Волинь, Східна Галичина, частина Полісся.

 1. Хід радянсько-польської війни

 Варшавський договір фактично став трампліном для початку радянсько-польської війни.  Пропоную переглянути відеоролик.

Завдання:

а)визначити причини війни, плани та наміри воюючих сторін.

б)охарактеризувати особливості польського окупаційного режиму в Україні

в)визначити результати війни

 

орієнтовні відповіді учнів:

а) УНР: звільнити Україну від більшовицької окупації.

Польща: відновити державу в межах Речі Посполитої 1772 року,перетворити Польщу у регіонального лідера, набути статусу великої держави

Рад. Росія: « розпалити пожежу світової революції»,розгромити основних збройних противників,відновити контроль над землями, що входили до складу Російської імперії, боротьба за вплив над Східною Європою.

б)  На території України, захопленій польськими військами, встановився окупаційний режим, за якого було вжито таких заходів:

• утворено польський адміністративний апарат;

• відновлено поміщицьку владу на землю;

• проведено репресії щодо українського населення;

• вивезено до Польщі промислового устаткування, товарів, сиро -

вини;

• ігноровано адміністрацію УНР .

На території Волині та Поділля вся повнота влади належала польській адміністрації, оскільки української тут не було. Грабежі, репресії, єврейські погроми — ось складові польського окупаційного режиму.

в) У вересні 1920 року ні у польської, ні у радянської сторони не було вже сил для нанесення вирішального удару. За цих обставин між Польщею та Радянською Росією, було укладене перемир’я. 18 березня 1921 р. між протидіючими сторонами було укладено Ризький мирний договір.

 

3.Ризький мир. Результати і наслідки війни

Робота в групах

Пропоную групам обговорити умови мирного договору та  здійснивши обмін ратифікаційними грамотами, оприлюднити його зміст.

 

Основні умови Ризького мирного договору

• Гарантування державного суверенітету обом сторонам й утримання від будь-якого втручання у внутрішні справи.

• Зобов’язуємось  не створювати і не підтримувати організацій, що мають за мету збройну боротьбу з другою договірною стороною або зазіхають на її територіальну цілісність.

• Припинення стану війни.

• Визнання Польщею незалежності УСРР  .

• Негайне встановлення дипломатичних відносин.

• Визначення лінія кордону між державами: до Польщі відходили

західноукраїнські (Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Поділля, Холмщина, Підляшшя) і західнобілоруські землі.

• Радянська сторона зобов’язується сплатити Польщі 30 млн руб. золотом і передати залізничне майно на суму 18 245 тис. руб. золотом.

• Передбачається укладання економічної угоди.

• Визначаються права національних менших і релігійних громад на території договірних сторін.

• Сторони взаємно відмовляються від компенсації воєнних витрат.

 

Таким чином, Ризький мирний договір свідчив про припинення збройного протистояння на теренах Східної Європи,про зрив планів більшовиків

 « розпалити пожежу» світової революції, та поділ українських та білоруських земель між Польщею і Радянською Росією.

 

 

ІІІ етап  - підсумковий

Генералізація

Одна справа у нас залишилась незавершеною – ми повинні заповнити колонку    « дізнались» в таблиці.

Завдання :

 заповнити колонку   « дізнались» в таблиці «ЗХД».

Узагальнення. « Кошик знань» ( учні озвучують положення із колонки « дізнались)

 

Загальний висновок:  Радянсько – польська війна  була одним із завершальних етапів у становленні  післявоєнного європейського устрою. Участь у ній УНР на стороні Польщі була актом відчаю, який не приніс бажаних результатів. Ризький мирний договір засвідчував не лише завершення громадянської війни в Україні та перемогу радянської влади на теренах колишньої Російської імперії, а й поразку національно – патріотичних сил та болючий територіальний розкол українських земель.

Проте боротьба під прапором Української революції на своїх героїчних прикладках підготувала покоління, які вибороли незалежність України

 

IV етап – оцінювальний

Оголошення домашнього завдання:

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати завдання за вибором:

 1. Скласти хронологію подій Радянсько – польської війни.
 2. Порівняти умови Варшавської угоди і Ризького мирного договору. Відповіді оформити у вигляді таблиці.

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ткаченко Тамара
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
3819
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку