Розробка уроку з основ здоровя 9 клас на тему "Види рухової активності. Вплив рухової активності на здоров’я"

Про матеріал
9 клас Урок______ ТЕМА: ВИДИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ. ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я Мета: - систематизувати знання учнів про види рухової активності та ознайомити з популярними видами рухової активності; - дати уявлення про аеробну та анаеробну активність; - формувати поняття про вплив рухової активності на фізичне, психологічне й соціальне благополуччя людини; - розвивати здоров’язбережувальні компетенції; - виховувати свідому потребу в дотриманні правил рухової активності як складової здорового способу життя. Тип уроку: комбінований. ХІД УРОКУ «Якщо бажаєш бути сильним — бігай, якщо бажаєш бути красивим — бігай, якщо бажаєш бути розумним — бігай». І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Фронтальне опитування 1. Які особливості фізичного розвитку підлітків? 2. Назвіть чинники, що сприяють фізичному здоров’ю. 3. Чому для зміцнення фізичного здоров’я важливо приділяти увагу всім чинникам? 4. Чи згодні ви, що фізичне здоров’я можна назвати основою здорового способу життя ? Чому? Доведіть на прикладі. 5. Що таке «фізичне здоров’я». ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ Технологія «Займи позицію» — Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з думкою, що «рух — це здоров’я» Аналіз та обговорення змісту висловів відомих людей Поясніть як ви розумієте наступні вислови: Вислів 1. Людина, яка перестала займатися фізичними вправами, часто чахне тому, що сила її органів послаблюється внаслідок відмови від руху (Авіценна, перський учений-енциклопедист, філософ, лікар,хімік, астроном, теолог, поет) Вислів 2. Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність (Арістотель, давньогрецький учений-енциклопедист,філософ, логік). Вислів 3. Гімнастика є цілющою частиною медицини (Платон, давньогрецький філософ). ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Цифри і факти «О, то в нас зайві кілограми!» Лише 43% подолян мають нормальну вагу. Решта – перевищує встановлені норми, а кожен шостий хворіє на ожиріння! Такі дані наводять у територіальному управлінні статистики за результатами вибіркового обстеження. Основними причинами того, що люди гладшають, фахівці називають надмірне харчування та малорухливий спосіб життя. Якщо в загальному по Україні більш як третина чоловіків і майже чверть жінок віком понад 18 років хоча б раз на тиждень займаються фізкультурою, то на Хмельниччині так стараються підтримувати свою форму лише кожен четвертий чоловік і кожна сьома жінка. V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Поняття про рухову активність Одне із правил здорового способу життя та умова росту й розвитку людини – достатня рухова активність. Рухова активність – це будь-які форми руху, що потребують енергії, наприклад ходьба, фізична робота, фізичні вправи, заняття спортом. Найбільш ефективно зміцнюють серцево-судинну та дихальну системи такі види рухової активності: Пригадайте Завдання 1. Пригадайте популярні види рухової активності. 2. Розподіліть їх на ко¬рисні, допустимі і шкідливі для підлітків. Поясніть такий розподіл. Види рухової активності Виокремлюють рухову активність: - низьку; - помірну; - інтенсивну. Робота з підручником Розгляньте у підручнику на сторінці 26 схему «Види рухової активності» Типи вправ Щоб підтримувати гарну фізичну форму, слід виконувати фізичні вправи. Як результат розвиваються фізичні якості: витривалість, сила, спритність, швидкість, гнучкість. Фізичні вправи поділяються на аеробні й анаеробні. Аеробні вправи — це процеси, які відбуваються за обов’язкової наявності достатньої кількості кисню. Анаеробні вправи — це інтенсивна нетривала діяльність, під час якої організм відчуває брак кисню. Робота з підручником У підручнику на сторінці 27 розгляньте схему «Типи вправ» Робота з малюнком Розподіліть зображені на малюнку види рухової активності на аеробні та анаеробні. Піраміда рухової активності Новачкам слід починати з аеробних тренувань, щоб підготувати свій організм до більших навантажень, якщо у цьому є потреба Я вважаю так. А ти? Запитання 1. На вашу думку, для кого корисні анаеробні, а для кого — аеробні тренування? 2. Чи всім підходять анаеробні навантаження? 3. Чи можна практикувати анаеробні вправи спортсменам ¬ початківцям? Принципи рухової активності. У підручнику на сторінці 28 розгляньте та обговоріть схему «Принципи рухової активності» Ризики малорухливого способу життя Добова рухова активність старшокласників нижча за рухову ак¬тивність дошкільників на 75 %. Гіподинамія призводить до значно¬го погіршення стану здоров’я. Проте, почавши займатися спортом чи фізичними вправами, у будь-якому віці можна відновити сили, відчутно покращити статуру, самопочуття та зміцнити здоров’я. За результатами медико-соціологічних досліджень Інституту ре¬абілітації (Торонто, Канада) виявлено, що люди, які ведуть пере¬важно сидячий спосіб життя, мають, порівняно з іншими, значно вищий ризик захворіти. Відновлення фізичного здоров’я Для відновлення фізичного здоров’я фахівці рекомендують займатися спортом, танцями, активними іграми на свіжому повітрі, тобто видами рухової активності з високою інтенсивністю, 3 рази на тиждень по 30-40 хв. Таке тижневе навантаження зумовлене циклом відновлення фізичного стану людини. Зменшення таких занять до двох разів на тиждень доцільне лише для підтримки здоров’я. Правила активної діяльності: - робити активну перерву кожні 30 хв сидіння; - регулярно займатися фізичною культурою чи спортом; - під час відпочинку більше грати в рухливі ігри; - навчитися чомусь новому: кататися на велосипеді, грати в футбол, плавати та ін.; - не лінуватися ходити сходами замість ліфта; - щодня ходити пішки не менше 2 км; - допомагати рідним по господарству (якщо звичну домашню роботу виконувати енергійно, то спалюються зайві калорії); - навчитися танцювати, бо це прекрасна розвага і корисне фізичне навантаження. Попрацюйте разом. 1. Прочитайте та обговоріть, у чому користьдотримання кожного правила. 2. Оберіть правила, що підходять вам. 3. Додайте до поданих правил інші, доцільні саме для вас Вплив фізичної активності на здоров’я VІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ Робота в групах Завдання: Об’єднайтесь у три групи і за допомогою схеми «Вплив фізичної активності на здоров’я» (с.29) та матеріалу підруч¬ника (параграф 5) запишіть вигоди від рухової активності: група 1: фізичного благополуччя; група 2: психологічного благополуччя; група 3: соціального благополуччя людини Робота з фотоілюстраціями Завдання 1 У підручнику на сторінці 30 розгляньте фотоілюстрації та за допомогою схеми «Види рухової активності» (с.26) схарактеризуйте і назвіть кожен вид рухової активності, що зображений на фотоілюстраціях. Завдання 2 У підручнику на сторінці 30 розгляньте фотоілюстрації та за допомогою схеми «Типи вправ» (с.27) назвіть фізичні вправи і види спорту кожного типу вправ. Назвіть до анаеробних чи аеробних вони належать. . Ситуаційні завдання Завдання. 1. На сторінці 31 розгляньте фотоілюстрації. 2. Хто чинить правильно, а хто - ні? 3. Що порадите тим, хто, на вашу думку, поводиться неправильна Обговорення 1. Поясніть, чому підлітки, які щодня мало рухаються, швидше втомтюватимуться під час навчання. 2. Формуванню яких рис характеру, на вашу думку, сприяють заняття фізич¬ною культурою та спортом? Чому? 3. Поясніть, чому фізична активність сприяє гармонійному розвитку людини. 4. Якою має бути постава під час ходьби? 5. Чому треба за можливості надавати перевагу: ходінню пішки чи їзді у транспорті? 6. Хто з вас робить ранкову зарядку? Як часто ви її робите? Для чого її потрібно робити? 7. Для чого нам фізично працювати? Яку роботу ви вже можете виконувати самі? Поміркуйте 1. Як ви розумієте твердження італійського лікаря Анджело Моссо: «Фізичні вправи можуть замінити багато ліків, але жодні ліки в світі не можуть за-мінити фізичні вправи»? 2. Поясніть українське прислів’я: «Рухайся більше — проживеш довше». Моя рухова активність (с.31 завдання Моделюйте – набувайте життєвих навичок) Визначте, чи достатньо ви рухаєтеся протягом дня. Чому так думаєте? Що впливає на вашу рухову активність? Який вид рухової активності переважає? Якщо, на вашу думку, рухаєтеся достатньо, підтримуйте гарну фізичну форму і надалі. Якщо зробили висновок, що рухаєтеся недостатньо, складіть план для вдосконалення рухової активності. Скористайтеся порадами, що вміщені в пара¬графі. Обговоріть план з учителем фізкультури, лікарем, близькими дорослими. Додержуйтеся розробленого плану систематично. Через три місяці зробіть виснов¬ки щодо результатів роботи. За потреби внесіть корективи. VІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ Висновок. Достатня рухова активність — одне з правил здорового способу життя та умова росту й розвитку людини. Щоб підтримувати гарну фізичну форму, слід обирати фізичні вправи і види спорту, що сприяють розвитку фізичних якостей. Щоб попередити негативний вплив деяких фізичних вправ і видів спорту на здоров'я, слід додержуватися принципів рухової активності. Вибирати комплекс фізич¬них вправ з урахуванням вікових, фізичних можливостей і порад фахів¬ців. Достатня фізична активність сприяє гармонійному розвитку людини. ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Обов’язкове: 1. Вивчити параграф 5 с.26-31 Додаткове (на вибір, за бажанням): 1. Підготувати інформаційне повідомлення про фітнес як різновид рухової активності; 2. Створення соціальної реклами «Рухатися — значить бути здоровим».
Перегляд файлу

1

 

9 клас

Урок______

ТЕМА: ВИДИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ. ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я

Мета:

- систематизувати знання учнів про види рухової активності та ознайомити з популярними видами рухової активності;

- дати уявлення про аеробну та анаеробну активність;

- формувати поняття про вплив рухової активності на фізичне, психологічне й соціальне благополуччя людини;

- розвивати здоров’язбережувальні компетенції;

- виховувати свідому потребу в дотриманні правил рухової активності як складової здорового способу життя.

Тип уроку: комбінований.

 

ХІД УРОКУ

«Якщо бажаєш бути сильним — бігай,

якщо бажаєш бути красивим — бігай,

якщо бажаєш бути розумним — бігай».

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

  1. Які особливості фізичного розвитку підлітків?
  2. Назвіть чинники, що сприяють фізичному здоров’ю.
  3. Чому для зміцнення фізичного здоров’я важливо приділяти увагу всім чинникам?
  4.  Чи згодні ви, що фізичне здоров’я можна назвати основою здорового способу життя ? Чому? Доведіть на прикладі.
  5. Що таке «фізичне здоров’я».

 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Технологія «Займи позицію»

— Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з думкою, що «рух — це здоров’я»

 

Аналіз та обговорення змісту висловів відомих людей

Поясніть як ви розумієте наступні вислови:

Вислів 1. Людина, яка перестала займатися фізичними вправами, часто чахне тому, що сила її органів послаблюється внаслідок відмови від руху (Авіценна, перський учений-енциклопедист, філософ, лікар,хімік, астроном, теолог, поет)

Вислів 2. Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність (Арістотель, давньогрецький учений-енциклопедист,філософ, логік).

Вислів 3. Гімнастика є цілющою частиною медицини (Платон, давньогрецький філософ).

 

 

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Цифри і факти «О, то в нас зайві кілограми!»

Лише 43% подолян мають нормальну вагу. Решта – перевищує встановлені норми, а кожен шостий хворіє на ожиріння!

Такі дані наводять у територіальному управлінні статистики за результатами вибіркового обстеження.

Основними причинами того, що люди гладшають, фахівці називають надмірне харчування та малорухливий спосіб життя. Якщо в загальному по Україні більш як третина чоловіків і майже чверть жінок віком понад 18 років хоча б раз на тиждень займаються фізкультурою, то на Хмельниччині так стараються підтримувати свою форму лише кожен четвертий чоловік і кожна сьома жінка.

 

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

 

VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поняття про рухову активність

Одне із правил здорового способу життя та умова росту й розвитку людини – достатня рухова  активність.

Рухова активність – це будь-які форми руху, що потребують енергії, наприклад ходьба, фізична робота, фізичні вправи, заняття спортом.

Найбільш ефективно зміцнюють серцево-судинну та дихальну  системи такі види рухової активності:

 

Пригадайте

Завдання

1. Пригадайте популярні види рухової активності.

2. Розподіліть їх на ко­рисні, допустимі і шкідливі для підлітків. Поясніть такий розподіл.

 

Види рухової активності

Виокремлюють рухову активність:

- низьку;

- помірну;

- інтенсивну.

 

Робота з підручником

Розгляньте у підручнику на сторінці 26 схему «Види рухової активності»

 

Типи вправ

Щоб підтримувати гарну фізичну форму, слід виконувати фізичні вправи. Як результат розвиваються фізичні якості: витривалість, сила, спритність, швидкість, гнучкість.

Фізичні вправи поділяються на аеробні й анаеробні.

Аеробні вправи — це процеси, які відбуваються за обов’язкової наявності достатньої кількості кисню.

Анаеробні вправи — це інтенсивна нетривала діяльність, під час якої організм відчуває брак кисню.

 

Робота з підручником

У підручнику на сторінці 27 розгляньте схему «Типи вправ»

Робота з малюнком

Розподіліть зображені на малюнку види рухової активності на аеробні та анаеробні.

 

Піраміда рухової активності

Новачкам слід починати з аеробних тренувань, щоб підготувати свій організм до більших навантажень, якщо у цьому є потреба

 

Я вважаю так. А ти?

Запитання

1. На вашу думку, для кого корисні анаеробні, а для кого — аеробні тренування?

2. Чи всім підходять анаеробні навантаження?

3. Чи можна практикувати анаеробні вправи спортсменам ­ початківцям?

 

Принципи рухової активності.

У підручнику на сторінці 28 розгляньте та обговоріть схему «Принципи рухової активності»

 

Ризики малорухливого способу життя

Добова рухова активність старшокласників нижча за рухову ак­тивність дошкільників на 75 %.

Гіподинамія призводить до значно­го погіршення стану здоров’я. Проте, почавши займатися спортом чи фізичними вправами, у будь-якому віці можна відновити сили, відчутно покращити статуру, самопочуття та зміцнити здоров’я.

За результатами медико-соціологічних досліджень Інституту ре­абілітації (Торонто, Канада) виявлено, що люди, які ведуть пере­важно сидячий спосіб життя, мають, порівняно з іншими, значно вищий ризик захворіти.

 

Відновлення фізичного здоров’я

Для відновлення фізичного здоров’я фахівці рекомендують займатися спортом, танцями, активними іграми на свіжому повітрі, тобто видами рухової активності з високою інтенсивністю, 3 рази на тиждень по 30-40 хв.

Таке тижневе навантаження зумовлене циклом відновлення фізичного стану людини.

Зменшення таких занять до двох разів на тиждень доцільне лише для підтримки здоров’я.

 

Правила активної діяльності:

- робити активну перерву кожні 30 хв сидіння;

- регулярно займатися фізичною культурою чи спортом;

- під час відпочинку більше грати в рухливі ігри;

- навчитися чомусь новому: кататися на велосипеді, грати в футбол, плавати та ін.;

- не лінуватися ходити сходами замість ліфта;

- щодня ходити пішки не менше 2 км;

- допомагати рідним по господарству (якщо звичну домашню роботу виконувати енергійно, то спалюються зайві калорії);

- навчитися танцювати, бо це прекрасна розвага і корисне фізичне навантаження.

 

Попрацюйте разом.

1. Прочитайте та обговоріть, у чому користьдотримання кожного правила.

2. Оберіть правила, що підходять вам.

3. Додайте до поданих правил інші, доцільні саме для вас

 

Вплив фізичної активності на здоров’я

VІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ

Робота в групах

Завдання: Обєднайтесь у три групи і за допомогою схеми «Вплив фізичної активності на здоров’я» (с.29) та матеріалу підруч­ника (параграф 5) запишіть вигоди від рухової активності:

група 1: фізичного благополуччя;

група 2: психологічного благополуччя;

група 3: соціального благополуччя людини

 

Робота з  фотоілюстраціями

Завдання 1

У підручнику на сторінці 30 розгляньте фотоілюстрації та за допомогою схеми «Види рухової активності» (с.26) схарактеризуйте і назвіть кожен вид рухової активності, що зображений на фотоілюстраціях.

Завдання 2

У підручнику на сторінці 30 розгляньте фотоілюстрації та за допомогою схеми «Типи вправ» (с.27) назвіть фізичні вправи і види спорту  кожного типу вправ. Назвіть до анаеробних чи аеробних вони належать.

 

.           Ситуаційні завдання

Завдання.

  1. На сторінці 31 розгляньте фотоілюстрації.
  2. Хто чинить правильно, а хто -  ні?
  3. Що порадите тим, хто, на вашу думку, поводиться неправильна

 Обговорення

1. Поясніть, чому підлітки, які щодня мало рухаються, швидше втомтюватимуться під час навчання.

2. Формуванню яких рис характеру, на вашу думку, сприяють заняття фізич­ною культурою та спортом? Чому?

3. Поясніть, чому фізична активність сприяє гармонійному розвитку людини.

4. Якою має бути постава під час ходьби?

5. Чому треба за можливості надавати перевагу: ходінню пішки чи їзді у транспорті?

6. Хто з вас робить ранкову зарядку? Як часто ви її робите? Для чого її потрібно робити?

7. Для чого нам фізично працювати? Яку роботу ви вже можете виконувати самі?

Поміркуйте

1. Як ви розумієте твердження італійського лікаря Анджело Моссо:

«Фізичні вправи можуть замінити багато ліків, але жодні ліки в світі не можуть за­мінити фізичні вправи»?

2. Поясніть українське прислівя: «Рухайся більше — проживеш довше».

Моя рухова активність (с.31 завдання Моделюйте – набувайте життєвих навичок)

Визначте, чи достатньо ви рухаєтеся протягом дня. Чому так думаєте? Що впливає на вашу рухову активність? Який вид рухової активності переважає?

Якщо, на вашу думку, рухаєтеся достатньо, підтримуйте гарну фізичну форму і надалі.

Якщо зробили висновок, що рухаєтеся недостатньо, складіть план для вдосконалення рухової активності. Скористайтеся порадами, що вміщені в пара­графі. Обговоріть план з учителем фізкультури, лікарем, близькими дорослими. Додержуйтеся розробленого плану систематично. Через три місяці зробіть виснов­ки щодо результатів роботи. За потреби внесіть корективи.

 

VІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Висновок. Достатня рухова активність — одне з правил здорового способу життя та умова росту й розвитку людини. Щоб підтримувати гарну фізичну форму, слід обирати фізичні вправи і види спорту, що сприяють розвитку фізичних якостей. Щоб попередити негативний вплив деяких фізичних вправ і видів спорту на здоров'я, слід додержуватися принципів рухової активності. Вибирати комплекс фізич­них вправ з урахуванням вікових, фізичних можливостей і порад фахів­ців. Достатня фізична активність сприяє гармонійному розвитку людини.

 

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

1. Вивчити параграф 5 с.26-31

Додаткове (на вибір, за бажанням):

1. Підготувати інформаційне повідомлення про фітнес як різновид рухової активності;

2. Створення соціальної реклами «Рухатися — значить бути здоровим».

docx
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
4675
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку