Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Розробка уроку з української мови для 1 класу на тему: "Буква Єє на позначення звукосполучення [йе], звука [е] та м’якості приголосного“

Про матеріал
Розробка уроку з української мови для 1 класу на тему: "Буква Єє на позначення звукосполучення [йе], звука [е] та м’якості приголосного“. Метою уроку є: ознайомити учнів з буквою Є, є та її звуковим значенням; формувати навички швидкого правильного та усвідомленого читання; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; розвивати усне мовлення учнів. Містить роботу за підручником М.С. Вашуленко, Н.Ф. Скрипченко.
Перегляд файлу

Українська мова

Тема: Буква Єє на позначення звукосполучення [йе], звука [е] та м’якості приголосного

Мета: ознайомити учнів з буквою Є, є та її звуковим значенням; формувати навички швидкого правильного та усвідомленого читання; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; розвивати усне мовлення учнів, спостережливість, увагу, фонематичний слух, мислення; розширювати словниковий запас; виховувати любов до природи, вчити бачити її красу.

Обладнання: таблиці для читання; предметні малюнки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Пролунав дзвінок,

Починаємо урок.

Працюватимем старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім першім класі

Діти — просто молодці!

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Повторення вивчених звуків і букв. Гра «Напівлітера»

— Подивіться на дошку. Упізнайте букви, що «заховалися» за смужкою.

— Назвіть ці букви. Які звуки ми при цьому вимовляємо? (У назвах букв чуються звукосполучення [йі], [йа], [йу].)

— Коли букви Я, Ю, Ї позначають сполучення приголосного м’якого звука [й’] з голосним звуком? (На початку складу.)

2. Бесіда

— З якою буквою ви ознайомилися на минулому уроці? (Із буквою Ю)

— Які звуки позначає ця буква? ([й, у])

— У якому випадку буква ю позначатиме один звук? (Якщо стоїть після приголосного.)

— Назвіть слова з цією буквою. (Ключ, малюю, стрибаю, юнак…)

3. Звуко-буквений аналіз слів

Учитель вивішує предметні малюнки. Учні повинні зробити їх звуко-буквений аналіз.

4. Читання складів із вивченими буквами

— Прочитайте склади, назвіть слова, у яких є такі звукосполучення.

їж яб юн їз ял юш

(Їжак, яблуко, юнга, поїзд, ялинка, юшка.)

— Прочитайте прямі склади. Чому в них немає букви Ї? (Голосний звук [і] та м’якість приголосного позначає буква і, а буква ї не стоїть після приголосного)

ня тю ля лю ря рю

— Назвіть слова з прочитаними злиттями. (Неня, тюльпан, лялька, ключ, звірята, рюкзак.)

5. Читання за особами тексту «Десять робітників» (за М. Коцюбинським)

— Молодці! Ви добре впоралися із цими завданнями.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

— Сьогодні в нас буде незвичайний урок. Ми вирушимо в дуже цікаву країну — Азбуку. Як ви вважаєте, хто мешкає в цій країні? (Букви) Саме так. Вони приготували для нас багато цікавих завдань і познайомлять нас зі своєю подружкою, новою буквою, яку ми заселимо з вами у цю країну. Навчимося читати слова з нею, будемо тренуватися швидко, виразно і правильно читати. Рушаймо!

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Звуко-буквений аналіз слова

— Послухайте вірш про дівчинку, запам’ятайте її ім’я.

Єва малює,

Єва співає,

Єва танцює

І вишиває;

Страви готує,

Брата годує,

Підлогу миє —

Все Єва вміє.

— Назвіть ім’я дівчинки. Поділіть це слово на склади, визначте наголошений склад.

— Схарактеризуйте по черзі звуки у слові, заповніть звукову схему.

— Назвіть перший склад. Що ви чуєте? Звукосполучення [йе] позначається буквою є.

— Позначте самостійно буквами звуки другого складу.

2. Упізнавання звукосполучень [йе] у словах

— Послухайте ще раз вірш про Єву. Плесніть у долоні, якщо почуєте в слові звукосполучення [йе]. (Єва, малює, співає, танцює, вишиває, готує, годує, миє, вміє.)

— Поділіть на склади слова, у яких говориться про те, що робить дівчинка. Який склад у всіх слів однаковий? Якою буквою будемо його позначати на письмі? (Останній склад позначається малою буквою Є)

3. Самостійне добирання слів з буквою є в різних позиціях

4. Звуко-буквений аналіз слів

— Відгадайте загадки, складіть звукову схему слова-відгадки.

Є у лісі звір пухнастий,

А у нього хвіст смугастий.

Знає звір багато нот,

Називається… (єнот).

Ні, це зовсім не їжак,

Хоч на тілі голки видно,

Не комаха і не птах,

Цю істоту звуть… (єхидна).

5. Ознайомлення учнів з буквою Є, є

— Роздивіться друковані велику і малу літери Є. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Порівняйте їх із буквою С. Яким елементом вони відрізняються?

— На що схожа буква є? (Відповіді учнів.)

— Ось із чим порівнює букву Є В. Гринько.

Буква Є. Яка вона?

Наче скибка кавуна.

Кавуна маля просило,

Двічі скибку надкусило.

6. Вправи з читання

1) Читання складів у таблиці

єм єл єп єр єт нє цє

єш єс єд єк єг лє дє

єн єш єв єч єй тє зє

2) Читання слів, поданих в аналітико-синтетичній формі

3) Читання слів

Фізкультхвилинка

Раз, два, три,

чотири, п’ять —

Треба вправи починать.

Раз, два, три, чотири

Руки в боки, два підскоки.

Раз, два, три

Нові вправи почали:

Нахил вправо, нахил вліво,

Вгору, вниз подивись,

До роботи знов берись.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота за Букварем (с. 118–119)

1) Аналіз звукової моделі слова Євген

Учні повторюють, що буква є на початку складу позначає два звуки ([йе]).

2) Читання стовпчиків слів за Букварем

— Зачитайте слова, де буква є позначає два звуки.

— Зачитайте слова, де буква є позначає один звук.

— Чому деякі слова пишуться з великої букви? (Це імена)

3) Робота над загадкою

— Розгадайте загадку.

Барвисте коромисло

Над річкою повисло. (Райдуга, веселка)

— Що ж таке веселка? Райдуга — це явище, яке спостерігається після дощу, у вигляді смуги з різними кольорами: червоним, оранжевим, жовтим, зеленим, голубим, синім, фіолетовим.

4) Читання слів у стовпчиках


Виграє

виливає

бризкає

синіє

барвиста

коромисло

могутній

велетень

напуває


5) Словникова робота

Коромисло — вигнута дерев’яна палиця з гачками на кінцях, за допомогою якої носять відра з водою тощо.

Барвиста — різнокольорова.

Грає-виграє — виблискує.

Дивнеє — чудне, чудове.

6) Робота з текстом В. Сухомлинського «Барвисте коромисло» (Буквар, с. 119)

а) Читання тексту вчителем

— Про що розповідається у тексті?

— Які ще слова вам були не зрозумілими?

б) Читання тексту учнями

— З чим порівнюється веселка?

— Хто тримає веселку?

в) Читання тексту «ланцюжком»

— Що говориться у тексті про те, як утворюється райдуга?

г) Вибіркове читання

— Що робить веселка на небі?

— Як описується райдуга?

— Де знаходиться могутній велетень?

— Де тримає Грім-Буревій дивнеє коромисло?

д) Конкурс «Кращий читець»

Фізкультхвилинка (гімнастика для очей)

Трішки ми попрацювали,

Сили наші підупали.

Треба нам би відпочити —

Свої сили відновити.

Руки вгору, руки в боки,

І ще декілька підскоків.

Руки вгору, руки вниз —

До навчання знов берись.

2. Продовження роботи за Букварем (с. 120). Опрацювання тексту «Морозів малюнок»

1) Ознайомлення з текстом «Морозів малюнок»

а) Відгадування загадки

Візерунки на вікні

Він намалював мені,

Я по вулиці гуляв —

Він за ніс мене щипав.

Хто впізнає невидимку,

Того, що поруч ходить взимку? (Мороз)

б) Запитання перед первинним сприйманням тексту.

— Про що розповідається в тексті?

— Хто головні герої розповіді?

в) Читання тексту «Морозів малюнок» вчителем

г) Лексичний аналіз мови художнього твору.

— Назвіть слова, вжиті в переносному значенні.

— Доберіть до слів, вжитих у переносному значенні, слова, вжиті у прямому значенні.

• Посипає гілля срібним інеєм   посипає піском, листям тощо.

• Мороз заглядає у вікно    мама заглядає у вікно.

• На склі виростає дерево    у саду виростає дерево.

• Мороз тихенько стукає і промовляє  бабуся тихенько стукає і промовляє.

• Мороз ходить     хлопчик ходить.

д) Мовчазне читання тексту учнями.

— Розкажіть, що роблять герої прочитаного тексту?

е) Читання «ланцюжком».

ж) Вибіркове читання.

— Кого побачив Євгенко за вікном?

— Де ходив Мороз?

— Про що хотів розповісти Мороз хлопчику?

— Як він це зробив?

— Який перший малюнок з’явився на вікні?

— Що ще намалював Мороз?

— Якими були останні слова Мороза?

— Як ви вважаєте, це хлопчику наснилося чи ні?

— Розкажіть, які морозові малюнки на шибках спостерігали ви.

з) Побудова речень, які відповідають заданим моделям, за текстом прочитаного.

VІ. Підведення підсумків уроку

— Ось і добігла кінця наша подорож цікавою країною Азбука.

— Яку букву ми заселили у цю країну? (є)

— Які звуки позначає ця буква на початку складу? ([йе])

— Який звук позначає у складах типу нє, лє, тє? ([е])

— Що ще нового і цікавого ви дізналися на уроці?

— За вашу гарну роботу, велике старання букви приготували вам останнє цікаве завдання. Розгадайте ребуси.

doc
Додано
20 березня
Переглядів
95
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку