5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Розробки уроків англійської мови для 1-го класу на тему"At the Zoo"

Про матеріал

Цикл уроків: застосування нових знань;застосування знать,навичок,умінь;нестандартний урок-мандрівка для першого класу за темою"At the Zoo". Уроки з використанням проектної методики та ігрових технологій значно підвищують інтерес учнів молодших класів до вивчення англійської мови.

Перегляд файлу

 

Урок англійської мови в 1 класі.

 

Тема: At the Zoo.

Мета: ознайомити школярів з новими лексичними одиницями з теми “At the Zoo”, вчити застосову­вати їх у словосполученнях і реченнях, ознайомити з новою граматичною конструкцією І сап see...; поглиблювати знання учнів про особливості англійської мови; розвивати увагу, мислення, мовленнєві навички, фонематичний слух, правильну вимову; виховувати в дітей культуру спіл­кування.

Обладнання: CD-програвач та диск, м'яч, лялька Смайлик, плакат із зображенням дірявого моста та “дощечки” для його ремонту, картки із зображенням усмішки, підручники, робочі зошити.

Тип уроку: застосування нових знань.

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

Т: Hello, children! Р: (хором) Hello, teacher! Т: How are you?

P: (хором) We are fine. Thank you.

T: Sit down, please! Let's start our lesson.

 

T: Я кидаю м'яча одному з вас і задаю питання. Вам слід зловити м'яча, відповісти на запитання та кинути м'яча мені. Let's play!

Учитель задає учням питання: What is your/his/her name? How old are/is you/he/she? How are you? Is it a (pen)? What is this? Учитель Показує, як грати, на прикладі діалогу з певним учнем.

Т: (кидає м'яча) What is your name?

P: (ловить м'яча) My name is Ira. (кидає м'яча учителеві)

T: (кидає м'яча) How old are you?

P: (ловить м'яча) I'm six. (кидає м'яча учителеві)

Учитель опитує в такий спосіб усіх учнів. Він також може допомогти учневі сформулювати від­повідь, підказуючи пошепки або спонукаючи інших учнів допомогти йому.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

• Ознайомлення з новими лексичними одиницями (РВ, task 1, p. 64)

Т: Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нової теми. Open your books at page six and four. Task one. Look at the pictures and name them. P: Слони, бегемот та носоріг.

Т: Right you are. Де ви можете зустріти цих тварин? Р: У зоопарку.

Т: Right you are. У зоопарку. At the Zoo. (пише на дошці фразу  At the Zoo) Це і є новою темою, яку ми вивчатимемо. Repeat after me.

Р: (повторюють хором з учителем) At the Zoo, at the Zoo, at the Zoo.

Після цього учні слухають нові лексичні одиниці, повторюючи їх та вказуючи на них у підручнику.

Scan10017.JPG

 

• Тренування в застосуванні нових лексичних одиниць (big, little). Гра “Helр Smiley

На дошці закріплений плакат із зображенням дірявого моста. Щілини в ньому різні за розміром. Поряд — “дощечки” для ремонту. Учитель бере Смайлика та вітається з учнями, імітуючи його голос.

Т: Hello, children!

Р: Hello, Smiley!

Т: Дітки, ви вже знаєте, що Smiley не знає української мови. Він просить вас допомогти йому полагодити місточок.

Смайлик промовляє слова big, little, відповідно розводячи руки при слові big, зводячи їх при слові little. Потім указує на щілину: Якщо вона велика, учні підказують, яку дощечку брати, словом “big, якщо маленька — словом “little.

Т: (імітуючи голос Смайлика) Good job, children! Thank you very much! Goodbye!

P: Goodbye, Smiley!

 

• Тренування в монологічному мовленні з опорою на малюнок (РВ, task 2, р, 65)

Т: Look at task two. Look at the picture. What do you see? Кого ви бачите?

P: Тварин.

T: Right you are! “Тварина” англійською мовою — animal. Repeat after me.

P: (учні повторюють хором за учителем) Animal, animal, animal.

T: What animals do you see? Яких ви бачите тварин? (Учні відповідають на запитання). Very well! Now, count the animals. Порахуйте тварин. (Учні за зразком складають словосполучення).

Scan10020.JPG

 

• Аудіювання діалогу з опорою на малюнок (РВ, task 3, р. 65)

Т: Listen to the dialogue. (Учні слухають діалог, а вчитель указує на героїв, що говорять, та на тваринок).

Т: Now, listen to the dialogue and point to the pictures. (Учні слухають діалог і вказують на героїв і тваринок).

Т: Very well! Now listen and repeat. (Під час третього прослуховування діалогу вчитель зупиняє аудіозапис після кожної репліки, щоб учні могли її повторити. Цей етап варто повторити двічі).

 

 

 

• Складання речень із граматичною конструкцією I can see (three big hippos), до малюнку. Робота в парах (РВ, task 4, p. 65)

Т: Look again at the picture in task 2. Зараз учні працюють у парах. Кожен учень у парі по черзі каже, що він бачить на малюнку. For example, (указуючи на малюнок) I can see three big hippos. Учні працюють у парах, по черзі, складаючи речення до малюнків.

 

 •   Фізкультхвилинка

Учитель промовляє слова, показує рухи та спонукає учнів повторювати.

Hands up!

Clap, clap!

Hands down!

Clap, clap!

Hands to the sides!

Hands down!

Stop! Sit down.

 

 •   Робота в зошитах (WB, tasks 1-2, p. 28)

Т: Open your workbooks at page two and eight. Task one. Порахуйте і скажіть, скільки зображено слонів. Say in English.

Р: One.

Т: Right you are! Запишіть цифру 1 у квадратику біля зображення слона. (Учні самостійно опрацьовують інші малюнки. Після цього вчитель вибірково опитує учнів, використовуючи конструкцію How many...?)

Т: Look at task two. Match big and small animals. (Після того як учні з єднали тварин, вони називають їх, використовуючи конструкцію I can see a big/small…).

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

 •   Підсумки уроку

Т: Що нового ви вивчили на цьому уроці? Сьогодні всі учні чудово попрацювали на уроці й заробили подяку від Смайлика. А найкраще за всіх працювали... (Нагородження учнів медалями з надписом The Best від Смайлика).

 

Учні співають Goodbye Song. 

Урок англійської мови в 1 класі.

 

Тема: At the Zoo.

Мета: повторити і закріпити лексичні одиниці з тем “At the Zoo. Actions”, вдосконалювати навички читання слів із закритим складом з голосними [і], [л]; учити учнів мовленнєвої взаємодії з парт­нерами з комунікації в групах; розвивати логічне мислення, здатність на здогадку, уяву; вихову­вати в учнів культуру спілкування.

Обладнання: CD-програвач та диск, картки зі словами, картки із зображеннями вивчених слів, карт­ки із зображенням усмішки, підручники, робочі зошити.

Тип уроку: застосування знань, навичок, умінь.

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

 •   Привітання

Т: Hello, children!

Р: (хором) Hello, teacher!

Т: How are you?

P: (хором) We are fine. Thank you.

T: Sit down, please! Let's start our lesson,

 

 

 

 •   Мовленнєва зарядка. Гра “Do What I Say (PB, task 1, p. 70)

T: Діти, уявіть, що ви маленькі тваринки. Я казатиму вам, що робити, а ви показуватимете це рухами та жестами. Kids, fly like birds / jump like rabbits / swim like dolphins / run like horses.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

 •   Закріплення назв дій. Вивчення пісні “Just Like This” (PB, task 2, p. 70)

T: Open your books at page seven and one. Task 2. Look at the girl. What is she doing? Що вона робить?

 P: Jump, run, swim, dance, sing.

T: Good! А зараз ми прослухаємо пісню, яку співає ця дівчинка, та повторимо рухи за нею. Listen. (Учні слухають пісню, а вчитель показує дії, згадані в ній).

Т: Now, listen and do the actions. (Учні слухають пісню і показують дії).

Т: Let's sing a song (втретє програє аудіозапис, зупиняючи після коленого рядка, щоб учні його повторили).

Т: Let's sing a song and do the actions all together. (Учитель знову програє аудіозапис. Учні хором співають пісню та показують дії. Цей етап варто повторити двічі).

Scan10019.JPG

 

• Читання з опорою на аудіозапис

(PB, task 3, р. 71)

Т: Task three. Listen. (Учні слухають слова, а вчитель указує на них у підручнику).

Т: Now, listen and point. (Учні слухають слова і вказують на них у підручнику).

Т: Very well! Now listen and repeat. (Під час третього прослуховування вчитель зупиняє аудіозапис після кожного слова, щоб учні могли їх повторити).

Т: Now, read. (Учні читають без аудіозапису. Цей етап варто повторити двічі).

 

 •   Закріплення навичок читання та вимови слів по буквах. Робота в групах

Учитель об’єднує учнів у дві команди та роздає кожній команді по комплекту карток зі словами з попередніх вправ (Task 3-4, p. 71).

Т: Усіх учнів прошу уважно прочитати слова на своїх картках. Тепер по черзі кожен учень із першої команди повинен вимовити по буквах слово, написане на його картці.

Т: Irynka. spell the word.

Р1: R-U-N.

T: Гравці другої команди уважно слухають назване по літерах слово, шукають його на своїй картці. У кого є це слово, зачитує його. (Учень, у якого є картка з відповідним словом, підносить руку): Svitlanka, read the word.

P2: Run.

T: Very well!

Учитель опитує в такий спосіб усіх учнів. Він також: може допомогти учневі сформулювати від­повідь, підказуючи пошепки або спонукаючи інших учнів допомогти йому.

 

 •   Систематизація вивченого фонетичного та лексичного матеріалів. Гра Find the Letter (РВ, task 5, p. 71)

На дошці прикріплені картки із зображеннями вивчених слів, а під ними написані їх назви англій­ською мовою з пропущеними першими літерами.

Т: Look at the pictures and write the missing letters. Розгляньте малюнки та допишіть пропущені літери. (Учні по черзі підходять до дошки та дописують пропущені літери. Після цього кожен учень самостійно, а потім хором із класом, зачитує слово).

 

 

 

 

 

Робота з наліпками

Подивись, поєднай і наклей відповідну наліпку.

 

 

Scan10021.JPG

 

 

Scan10022.JPG

 

 

• Фізкультхвилннка

Учитель промовляє слова, показує рухи та спонукає учнів повторювати.

Stand up!

Clap! Clap!

Hands up!

Clap! Clap!

Step, step!

Hands down.

Clap, clap and sit down.

 

• Робота в зошитах (WB, tasks 1-2, p. 31)

Т: Open your workbooks at page three and one. Task one. Look at the boy. (указує на першого хлопчика) What can he do? Що він уміє робити? Say in English, please.

P: He can jump. Look at the animals. What animal can jump? Яка тваринка вміє стрибати? Say in English, please.

P: Kangaroo.

T: Right you are. Match them. З'єднайте їх. (Учні самостійно з'єднують інші малюнки та кажуть, що хлопчики вміють робити, використовуючи конструкцію I can jump/run/swim like а...).

Т: Look at task two. Write the letters. Допишіть літери в алфавітному порядку

 

 

 

 

 

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

 •   Підсумки уроку

Т: Чи сподобався вам сьогоднішній урок? Яка гра вам сподобалась найбільше?

Т: Сьогодні всі учні чудово попрацювали на уроці й заробили подяку від Смайлика. А найкраще

за всіх працювали... (вручає учням картки).

 

 Прощання

Т: Stand up, please. Goodbye, children! P: (хором) Goodbye, teacher!Урок англійської мови в 1 класі.

 

Тема: At the Zoo.

Мета: практикувати вживання лексичних одиниць в усному та писемному мовленні; удосконалювати навички діалогічного мовлення і читання; розвивати увагу, мислення, мовленнєві навички, фоне­матичний слух, правильну вимову; виховувати дбайливе ставлення до живої природи.

Обладнання: м'яч, картки із зображеннями тварин, аркуші з назвами тварин, матеріали для копію­вання, картки із зображенням усмішки.

Тип уроку: нестандартний урок, урок-мандрівка.

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

Т: Hello, children!

Р: (хором) Hello, teacher!

Т: How are you?

P: (хором) We are fine. Thank you.

T: Sit down, please. Let's start our lesson. Сьогодні на уроці ми відвідаємо зоопарк.

 

Т: Для цього пригадаємо назви тварин і літери англійського алфавіту. Я кидаю м'яч одному з вас і кажу літеру англійського алфавіту. Вам слід зловити м'яча, сказати назву тварини, яка починається з цієї літери та кинути м'яча мені. Let's play! (показує, як грати на прикладі діалогу з певними учнями).

Т: (кидає м'яча) А.

P1: (ловить м'яча) ant (кидає м'яча учителеві).

Т: (кидає м'яча) Z.

Р2: (ловить м'яча) zebra.

Учитель опитує в такий спосіб усіх учнів. Він також може допомогти учневі сформулювати від­повідь, підказуючи пошепки або спонукаючи інших учнів допомогти йому.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

 •   Контроль засвоєння лексичного матеріалу. Гра “What is missing?

Т: (розвішує на дошці картки із зображеннями вивчених тварин) Щоб увійти в зоопарк, слід погратися в гру “What is missing? ”. Запам'ятайте, що зображено на картках.

Учні хвилину розглядають картки на дошці, після чого вчитель просить їх заплющити очі та знімає одну картку (cat).

Т: Ви можете розплющити очі. Pavlo, what is missing?

P: A cat.

T: Right you are.

Учитель опитує в такий спосіб усіх учнів.

У різних частинах класу прикріплені аркуші з назвами тварин. На вчительському столі розкладені картки із зображеннями цих тварин.

Т: Погляньте навколо — ось ми і в зоопарку. Тут живе лев. (Указує на картку зі словом lion. Аналогічно вчитель показує, де живе кожна тварина в зоопарку). Коли тваринки пішли на прогулянку, вони забули дорогу до свого дому. Допоможіть їм знайти їхню домівку (указуючи на слово lion) Alina, read the word.

P: Lion.

T: Very well! Find the lion on the table and put it into the house. Знайди лева на моєму столі та заведи до його домівки.

Учень за допомогою магніту прикріплює відповідну картку на аркуш з назвою тварини. Учитель опитує в такий спосіб усіх учнів.

 

Учитель промовляє слова вірша та виконує дії\ а учні лише повторюють дії за ним.

I can hop like a rabbit, (стрибають на одній нозі)

I can jump like a frog (стрибають на двох ногах).

I can fly like a bird (махають руками, імітуючи політ пташки).

I can run like a fox (біжать на місці).

I can walk like a duck (ходять навприсядки).

I can swim like a fish (імітують плавання рибки).

And be still as good children

As still as this (стоять випрямившись).

Т: У нашому зоопарку багато цікавих тварин. Частина учнів буде відвідувачами зоопарку, інша — працівниками зоопарку, які можуть відповісти на будь-які запитання про тварин.

Учні по черзі виходять по двоє до дошки, де прикріплені картки із зображеннями тварин.

Р1: (указуючи на картку із зображенням тигра) Is it a zebra?

Р2: No, it isn't.

P1: Is it a tiger?

P2: Yes it is.

P1: (указуючи на картку із зображенням ведмедя) And what's this?

Р2: It's a bear.

P1:Is it brown?

P2: Yes, it is.

Систематизація вивченого граматичного матеріалу. Гра “One or Many?

T: У зоопарку деякі тварини люблять полежати самі, а деякі живуть гуртом. Let's play another game. Якщо я називаю одну тваринку, наприклад, a dog, ви мовчите, якщо називаю кілька тваринок, наприклад, three elephants — плескаєте в долоні.


 1. Учитель роздає кожному учневі аркуш із завданням.

C:\Users\Hennadii\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg

 

Учні працю­ють у парах та по черзі запитують один одного про кількість тварин на малюнку. Після цього кожен учень записує правильну відповідь на своєму аркуші.

P1: How many monkeys?

P2: Five monkeys.

P2: How many bears?

P1: Three bears.

Учні працюють у парах та по черзі запитують один одного про кількість тварин на малюнку. Після цього кожен учень записує правильну відповідь на своєму аркуші.

 1. Учитель роздає кожному учневі аркуш із завданням.

 

Match, say and colour. З'єднай, скажи і розмалюй. I can jump like a ... .


 

C:\Users\Hennadii\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image2.jpeg

 


Т: Look at the boy. (вказує на першого хлопчика) What can he do? Що він уміє робити? Say in Eng­lish, please.

P: He can jump.

T: Right you are. Look at the animals. What animal can jump? Яка тваринка вміє стрибати? Say in English, please.

P: Rabbit.

T: Right you are. Match them. З'єднайте їх. (Учні самостійно з'єднують інші малюнки та кажуть, що хлопчики вміють робити, використовуючи конструкцію

I can jump/run/swim like а..)

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

Т: Яких тварин ми сьогодні зустріли в зоопарку? Що вам сподобалось на уроці найбільше?

Т: Сьогодні всі учні чудово попрацювали на уроці й заробили подяку від Смайлика. А найкраще за всіх працювали... (вручає учням картки із зображенням усмішки).

 

Т: Stand up, please. Goodbye, children! P: (хором) Goodbye, teacher!


 

My picture dictionary.

 

Scan10018.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійський алфавіт. Картки для розрізання та склеювання.

Scan10023.JPG 

Scan10024.JPGScan10025.JPG

 

Scan10026.JPG

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Налчаджі Сергій Олександрович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
1896
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку