Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Розв`язування вправ "Оксиди.Кислоти"

Про матеріал
Матеріал допомогає узагальнити уявлення про класи неорганічних речовин, закріпити знання про оксиди, кислоти та їх властивості, удосконалювати вміння писати рівняння реакцій.
Перегляд файлу

Розв’язування вправ з теми «Оксиди. Кислоти.»

Мета: узагальнити уявлення про класи неорганічних речовин, закріпити знання про оксиди, кислоти та їх властивості, удосконалювати вміння писати рівняння хімічних реакцій.

Формування ключових компетентностей: інформаційної ,саморозвитку й самоосвіти, комунікативної;

Формування предметних компетентностей: закріпити знання про класи неорганічних сполук, їхні особливості, формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують властивості кислот та оксидів; виховувати почуття відповідального ставлення до виконання завдань.

Обладнання: роздавальний матеріал,  комп’ютер

Тип уроку: узагальнення та корегування знань.

Хід уроку.

І Організаційний етап

Перевірка д/з

ІІ Актуалізація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми …а давайте спочатку розгадаємо загадку:

На дереві є листочки, знайти листочок з номером №1 та відгадати загадку, яка написана на зворотній стороні.

Лист №1  C:\Users\X\Desktop\Відкр урок 20 02 20\IMG_20200210_111406.jpg   C:\Users\X\Desktop\Відкр урок 20 02 20\IMG_20200210_121630.jpg

Бінарні звуться ці сполуки,

В них міцно взялися за руки –

Два елементи сполучились.

Які ж продукти утворились?                           (Оксиди)

Лист №2

Як їх будеш наливати,

Обережно з ними будь.

Як розіллєш ненароком,

То про соду не забудь.

                         (кислоти)

Лист № 3

Їх знайдеш ти у кожній хаті,

Також в природі їх доволі,

Без них нам неможливо жити,

А звуться вони …

                            (солі)

Лист № 4

Вони їдкі, милкі на дотик,

В них особлива група є,

Хоч схожі на звичайну воду,

Та індикатор їх знайде.

                         (основи, луги)

 

 ІІІ Повторення класифікації речовин.

Прийом «Наведи порядок» Треба зібрати схему.

  

 

 

 

 

C:\Users\X\Desktop\Відкр урок 20 02 20\IMG_20200210_111338.jpg

Завдання групам.

Класифікувати речовини

СО2, Fe, Cu, H2O, P, Na2O, HCl, Fe(OH)3, H2SO4, SO3, KCl, CuSO4, H3PO4, S, NaOH

Прийом «Міні-практикум»

Скласти формули оксидів за їхніми назвами:

Ферум (ІІІ) оксид

Натрій оксид

Нітроген (ІV) оксид

Карбон (ІІ) оксид

Силіцій (ІV) оксид

Кальцій оксид

Нітроген (І) оксид

Цинк оксид

Купрум (ІІ) оксид

 

Прийом «Вірю – не вірю»(Якщо «так», то помахаємо правою ручкою, якщо «ні» - лівою)

ВаО – барій гідроксид   (ні)

FeO – ферум (ІІ) оксид (так)

Са(ОН)2 – кальцій оксид (ні)

Сl2О7 – хлор (VІІ) оксид (так)

СаО – кальцій гідроксид (ні)

К2О – калій оксид (так)

HClcульфатна кислота (ні)

H2SO4 – нітратна кислота (ні)

HNO3 – хлоридна кислота (ні)

Завдання «Вилучи зайве»

Як ви вважаєте, формула якої речовини зайва в переліку. Чому?

а) СаО, Na2O, NaOH, BaO

б) HCl, HNO3, H2S, H2O

в) SO2, CO2, P2O5, Na2O

г) HNO2, HCl, H2SO4, HBr

Завдання. Дописати рівняння хімічних реакцій:

Ca + O2                   Al + O2            Na2O + H2O         SO3 + H2O

Подивимось відео «Хімічні властивості кислот»

На основі розглянутих відео скласти рівняння реакцій або відповісти на питання.

Завдання «Синя скриня» Метод «Міні-практикум»

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком незакінчених рівнянь зі скрині синього кольору:  C:\Users\X\Desktop\Відкр урок 20 02 20\IMG_20200211_123159.jpg

CO2+ H2O →     Na2O + H2O→    H2SiO3 + NaOH →   Na2O + CO2              SO2 + H2O→

Якщо потрібно, розставити коефіцієнти.

C:\Users\X\Desktop\Відкр урок 20 02 20\IMG_20200211_123138.jpg

Завдання «Ромашка» (на дошці прикріплена квітка ромашка, на пелюстках якої загорнуті незакінчені рівняння, які треба дописати та розставити коефіцієнти )

HCl + K2O →             H2SO4 + Al2O3

NaOH + HNO3         H3PO4+ K →           CaO + CO2

Завдання із колби (на дошці прикріплені колби, а в них завдання)

HNO3+ NaOH →        SO2+ H2O →      MgO +SO2

CaO + SO3          H2SO4+KOH →       CuCO3+ HCl→

C:\Users\X\Desktop\Відкр урок 20 02 20\IMG_20200210_123617.jpg

Завдання «Квітуча скринька»   C:\Users\X\Desktop\Відкр урок 20 02 20\IMG_20200210_124553.jpg

Н3РО4

1. Це складна речовина, яка показує кисле середовище з індикаторами.

2. ЇЇ додають до газованих солодких напоїв, наприклад, «Соса Соlа»

3. Ця речовина утворюється із кислотного оксида з валентністю елемента V при взаємодії з водою  при нагріванні.

4. Це трьохосновна кислота.

 

Конкурс  «Математичний»

Обчисліть кількість речовини

а) натрій оксиду масою 6,2 г

б) сульфатної кислоти масою 980г

в) нітратної кислоти масою 126г

г) карбон (ІV) оксиду масою 4,4г

Прийом «Знайди помилку»

Са + H2SO4CaSO3 + H2O

Са + H2SO4 → CaSO4 + H2

Na2O + H3PO4 → H2+ Na2PO4

3Na2O + 2H3PO43H2O+2 Na3PO4

 

Гра «Хто я?»  На спину вішається напис «Н2СО3», «CaO», «HCl»  або «CO2» і учень за допомогою різних питань визначає що це за речовина. Відповіді повинні бути «так» або «ні».

 

Презентація продукту

Уявіть себе рекламним агентом. І вам треба продати, зробити рекламу такій речовині.

Наприклад, ортофосфатну кислоту презентувати.

Її використовують для

 -виробництва мінеральних добрив,

-протикорозійних покритів для металів, с

-томатологічних препаратів,

-для виготовлення напоїв («Соlа-Cola», «Байкал»)

 

Нітратна кислота використовується для виготовлення:

- мінеральних добрив;

- ліків

- вибухових речовин

- лаків та фарб

 

Кальцій оксид використовують

- для виготовлення будівельних матеріалів – вапна, цементу, цегли, а також у сільському господарстві. 

ІV Підсумки уроку.

Хімія складна наука,

яку вивчаємо ми тут.

Валентність, формули, задачі –

все, що пояснюю ти не забудь!

 

V Оголошення домашнього завдання

cт 191 7(письмово), рекламу якоїсь речовини.


ДОДАТОК

Класифікувати речовини

СО2, Fe, Cu, H2O, P, Na2O, HCl, Fe(OH)3, H2SO4, SO3, KCl, CuSO4, H3PO4, S, NaOH

Класифікувати речовини

СО2, Fe, Cu, H2O, P, Na2O, HCl, Fe(OH)3, H2SO4, SO3, KCl, CuSO4, H3PO4, S, NaOH

Класифікувати речовини

СО2, Fe, Cu, H2O, P, Na2O, HCl, Fe(OH)3, H2SO4, SO3, KCl, CuSO4, H3PO4, S, NaOH

Скласти формули оксидів за їхніми назвами:

Ферум (ІІІ) оксид

Натрій оксид

Нітроген (ІV) оксид

Карбон (ІІ) оксид

Силіцій (ІV) оксид

Кальцій оксид

Нітроген (І) оксид

Цинк оксид

Купрум (ІІ) оксид

Скласти формули оксидів за їхніми назвами:

Ферум (ІІІ) оксид

Натрій оксид

Нітроген (ІV) оксид

Карбон (ІІ) оксид

Силіцій (ІV) оксид

Кальцій оксид

Нітроген (І) оксид

Цинк оксид

Купрум (ІІ) оксид

Прийом «Вірю – не вірю»

ВаО – барій гідроксид   (  )

FeO – ферум (ІІ) оксид (  )

Са(ОН)2 – кальцій оксид (  )

Сl2О7 – хлор (VІІ) оксид (  )

СаО – кальцій гідроксид (  )

К2О – калій оксид (  )

HClcульфатна кислота (  )

H2SO4 – нітратна кислота (  )

HNO3 – хлоридна кислота (  )

Прийом «Вірю – не вірю»

ВаО – барій гідроксид   (  )

FeO – ферум (ІІ) оксид (  )

Са(ОН)2 – кальцій оксид (  )

Сl2О7 – хлор (VІІ) оксид (   )

СаО – кальцій гідроксид (  )

К2О – калій оксид (  )

HClcульфатна кислота (  )

H2SO4 – нітратна кислота (  )

HNO3 – хлоридна кислота (  )

Прийом «Вірю – не вірю»

ВаО – барій гідроксид   (  )

FeO – ферум (ІІ) оксид (   )

Са(ОН)2 – кальцій оксид (  )

Сl2О7 – хлор (VІІ) оксид (  )

СаО – кальцій гідроксид (  )

К2О – калій оксид (  )

HClcульфатна кислота (  )

H2SO4 – нітратна кислота (  )

HNO3 – хлоридна кислота (  )

Завдання «Вилучи зайве»

Як ви вважаєте, формула якої речовини зайва в переліку. Чому?

а) СаО, Na2O, NaOH, BaO

б) HCl, HNO3, H2S, H2O

в) SO2, CO2, P2O5, Na2O

г) HNO2, HCl, H2SO4, HBr

Завдання «Вилучи зайве»

Як ви вважаєте, формула якої речовини зайва в переліку. Чому?

а) СаО, Na2O, NaOH, BaO

б) HCl, HNO3, H2S, H2O

в) SO2, CO2, P2O5, Na2O

г) HNO2, HCl, H2SO4, HBr

Завдання «Вилучи зайве»

Як ви вважаєте, формула якої речовини зайва в переліку. Чому?

а) СаО, Na2O, NaOH, BaO

б) HCl, HNO3, H2S, H2O

в) SO2, CO2, P2O5, Na2O

г) HNO2, HCl, H2SO4, HBr

Завдання. Дописати рівняння хімічних реакцій:

Ca + O2                   Al + O2            Na2O + H2O         SO3 + H2O

Прийом «Міні-практикум»

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком незакінчених рівнянь:

CO2+ H2O →

Na2O + H2O→

H2SiO3 + NaOH → 

Na2O + CO2

SO2 + H2O→

Якщо потрібно, розставити коефіцієнти.

HCl + K2O →

H2SO4 + Al2O3

NaOH + HNO3

H3PO4+ K →

CaO + CO2

 

Завдання. Дописати рівняння хімічних реакцій:

Ca + O2                   Al + O2            Na2O + H2O         SO3 + H2O

Прийом «Міні-практикум»

Учням пропонують роздавальний матеріал із переліком незакінчених рівнянь:

CO2+ H2O →

Na2O + H2O→

H2SiO3 + NaOH → 

Na2O + CO2

SO2 + H2O→

Якщо потрібно, розставити коефіцієнти.

HCl + K2O →

H2SO4 + Al2O3

NaOH + HNO3

H3PO4+ K →

CaO + CO2

 

«Чорна скринька»

Н3РО4

1. Це складна речовина, яка показує кисле середовище з індикаторами.

2. ЇЇ додають до газованих солодких напоїв, наприклад, «Соса Соlа»

3. Ця речовина утворюється із кислотного оксида з валентністю елемента V при взаємодії з водою  при нагріванні.

4. Це трьохосновна кислота.

«Чорна скринька»

Н3РО4

1. Це складна речовина, яка показує кисле середовище з індикаторами.

2. ЇЇ додають до газованих солодких напоїв, наприклад, «Соса Соlа»

3. Ця речовина утворюється із кислотного оксида з валентністю елемента V при взаємодії з водою  при нагріванні.

4. Це трьохосновна кислота.

«Чорна скринька»

Н3РО4

1. Це складна речовина, яка показує кисле середовище з індикаторами.

2. ЇЇ додають до газованих солодких напоїв, наприклад, «Соса Соlа»

3. Ця речовина утворюється із кислотного оксида з валентністю елемента V при взаємодії з водою  при нагріванні.

4. Це трьохосновна кислота.

NaOH

1. Це складна речовина, яка утворює з фенолфталеїном малинове забарвлення.

2. ЇЇ використовують у виробництві мила, ліків, штучних барвників, синтетичних волокон та очищення нафти.

3. Ця речовина входить до складу засобів для очищення каналізаційних труб.

4. Це однокислотна основа, до складу якої входить лужний елемент з відносною атомною масою 23.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
25 березня
Переглядів
78
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку