17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Самостійна робота по темі Гроші, Витрати сім’ї. Фінансова грамотність у 5 класі.

Про матеріал
Гроші, витрати сім’ї. Завдання для самостійної роботи учнів з предмету Фінансова грамотність у двох варіантах. Можна використовувати у 5-10 класах.
Перегляд файлу

Тема  ГРОШІ               ВИТРАТИ СІМ’Ї    Варіант 1

1. Знайдіть правильну відповідь на питання: чому виникли гроші?

а) завдяки домовленості людей для спрощення процесів обміну

продуктами праці;

б) їх створила держава для фінансового забезпечення реалізації

своїх загальносуспільних функцій;

в) завдяки стихійному виділенню з усієї маси товарів, що

обмінювалися на ринку, одного, який став виконувати специфічну роль засобу обміну;

г) тому що безпосередній обмін товарів (бартер) технічно надто

складний, дорогий і не зручний.

2. Яке з наведених визначень найбільш повно і точно виражає сутність грошей:

а) гроші це законний платіжний засіб;

б) гроші це абстрактне мірило вартості;

в) гроші це абсолютно ліквідний актив;

г) гроші це все, що є носієм купівельної спроможності і

приймається як плата за товари і послуги.

3. Які дві функції грошей історично сформувалися першими:

а) засіб нагромадження і засіб рахунку;

б) міра вартості і світові гроші;

в) засіб обігу та засіб платежу;

г) немає правильної відповіді.

4. Визначіть, що таке паперові гроші:

а) грошові знаки, що випускаються державою для покриття

бюджетних витрат;

б) будь-які гроші, номінальна вартість яких не збігається з реальною вартістю того матеріалу, з якого вони виготовлені;

в) це все те, що використовується як гроші;

г) немає правильної відповіді.

5. Які форми грошей відносять до повноцінних:

a) білонні монети;

б) казначейські білети;

в) срібні монети;

г) векселі.

6. Доходи від поточної діяльності включають:

а) виграші в лотереях, спадщина, подарунки;

б) державна і накопичена приватна пенсії;

в) доходи від здачі в оренду майна, надходження від інвестицій на фінансовому ринку, проценти за депозитами;

г) заробітна плата за основним і додатковим місцем роботи, премії, бонуси, надбавки, а також доходи від ведення підсобного

господарства та власного бізнесу.

7. Продовжіть речення:

У більшості випадків переважна частина доходів сімї припадає на…….

 

Умова задачі. Сімя, що складається з пяти осіб, мала впродовж року такі доходи: заробітна плата за основним місцем роботи – 60 000 грн; заробітна плата за сумісництвом – 20 000 грн; винагорода за професійні послуги –15 000 грн; державна пенсія – 12 000 грн; накопичена приватна пенсія – 500 грн; доходи від підсобного господарства – 11 000 грн; стипендія – 8 000 грн;  авторські гонорари – 8 000 грн; доходи від інвестицій на ринку цінних паперів – 5 200 грн; проценти за депозитом – 1 200 грн; доходи від здачі в оренду майна – 15 000 грн; спадщина – 80 000 грн; подарунки – 5 000 грн.

Завдання:

1) прокласифікуйте доходи сімї на постійні та одноразові;

2) визначте обсяги та питому вагу кожної категорії в загальних доходах

сімї.


Тема  ГРОШІ               ВИТРАТИ СІМ’Ї    Варіант 2

1. Доходи сімї це:

а) грошові кошти, призначені для ведення домашнього господарства й задоволення різних потреб її членів;

б) сукупність надходжень із різних джерел, які отримує сімя як у

грошовій, так і натуральній формах;

в) сума платежів родини за товари та послуги, здійснені у

відповідний момент або впродовж певного проміжку часу;

г) майно сімї.

2. Грошові кошти, вкладення в цінні папери, залишки внесків до

недержавних пенсійних фондів, надані позики іншим особам,

нерухомість, автомобілі, дорогоцінності та інше майно, яким

володіє сімя, є:

а) сімейними доходами;

б) сімейними витратами;

в) сімейними прибутками;

г) сімейними активами.

3. Накопичена приватна пенсія належить до групи:

а) доходів від поточної діяльності;

б) соціальних доходів;

в) доходів від активів;

г) інших доходів.

4. До групи доходів від активів належать:

а) гроші, отримані в борг;

б) доходи від оренди та перевидання творів;

в) державна пенсія, стипендія, субсидії;

г) заробітна плата, винагорода за професійні послуги.

5. Надання грошей чи інших активів з метою отримання прибутку це:

а) інвестиція;

б) доходи;

в) витрати;

г) зобовязання.

6. Процес передбачення, якою буде величина сімейних доходів у

майбутньому на основі аналізу їх появи в минулому і на даний

момент часу, – це:

а) прогнозування доходів;

б) збільшення доходів;

в) зменшення доходів;

г) сезонність доходів.

7. «Короткі гроші» у бюджеті сімї включають:

а) заробітну плату, разові премії;

б) доходи від цінних паперів;

в) гроші, отримані в борг;

г) доходи від здачі в оренду майна.

Умова задачі. Сімя з двох осіб планує свої витрати на місяць. При цьому відомі такі дані: щомісячний дохід чоловіка – 13 000 грн, щомісячний дохід дружини – 6 000 грн. Упродовж місяця прогнозуються такі обовязкові витрати: оренда квартири – 3 500 грн; комунальні платежі – 300 грн; витрати на харчування – 1 400 грн; витрати на бензин та обслуговування авто – 1 500 грн; нагромадження власного внеску на купівлю квартири – 5 000 грн;  витрати на одяг – 2 000 грн; витрати на відвідування косметичного салону – 500 грн; витрати на особисті потреби кожному (відвідування кіно, кафе,  театрів) – 1 000 грн. У кінці місяця сімя планує придбати стіл і кілька нових крісел у квартиру загальною вартістю 2 500 гривень.

Потрібно визначити фінансову реальність цієї цілі.

 

docx
Додано
28 березня
Переглядів
81
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку