Семестрова контрольна робота з української мови за І семестр у 8 класі

Про матеріал

Семестрова контрольна робота з української мови за І семестр у 8 класі розрахована на 1 урок і містить завдання для учнів з тем, що вивчалися протягом першого семестру, зокрема словосполучення та двоскладного і односкладного речень.

Перегляд файлу

Семестрова контрольна робота № 1 з української мови у 8 класі

Завдання 1– 6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

1. Укажіть правильне твердження.

А синтаксис – розділ науки про мову, що вивчає її будову;

Б синтаксис – розділ науки про мову, що вивчає лексичне значення слова;

В синтаксис – розділ граматики, який вивчає способи поєднання слів у словосполучення та речення, будову і типи цих синтаксичних одиниць;

Г синтаксис – розділ граматики, який вивчає правильне написання слів.

2. Позначте словосполучення.

А іде дощ;

Б буду писати;

В прийшли швидко;

Г найбільш красивий.

3. Правильно підкреслено підмет у реченні.

А  Туристське спорядження вони поклали у човен.

Б  Турбуватися  про батьків – обов’язок дітей.

В Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин!

Г   Стоять віддалік одна від одної над річкою три верби.

4. Назвіть речення, у якому немає другорядних членів.

А   Ліс іще дрімає.

Б   Були падіння, злети, поразки та перемоги.

В    Сьогодні сонячно.

Г    Мені сумно.

5. Назвіть означено-особове речення.

А   Не страшні для мене вітри.

Б   При вузлі залізниці його зігнали з потяга.

В  Умивай же біле личко дрібними сльозами.

Г   Ще з юних літ мені відкрилась правда.

6. Назвіть односкладне просте речення з головним членом, вираженим підметом.

A На те щука в річці, щоб карась не дрімав.

Б Блаженний той, хто розуміє смисл кожної справи.

B І сміх, і гріх.

Г Ой летіла гуска додому – та впала, як грудка, додолу.

Завдання 7–10 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Чогось непокоїться хлопець, чомусь безпричинно тягне його в глибінь вечорів, де місяць і зорі ворожать угорі. (2) Ідеш шляхом, і здається тобі, наче от-от зі щастям зустрінешся. (3) І, як загадкові лісові […], кличуть далекі дівочі пісні. (4) Він часто поривається до них, але близько не наважується підійти. (5) І не тому, що несміливий, а тому, що потаємна, ще нерозпізнана ним дівоча душа була святою для Романа. (6) Ще не знайшов тої, для якої зміг би небо прихилити.

7. Стиль тексту –

А науковий

Б художній

В публіцистичний

Г розмовний

Д офіційно-діловий

8. Замість пропуску в третьому реченні має бути слово…

А стежки

Б дороги

В тумани

Г нетрі

Д озера

9. Орфографічну помилку допущено в слові…

А непокоїться

Б в глибінь

В угорі

Г нерозпізнана

Д  не знайшов

10. Складений іменний присудок ужито в реченні…

А першому

Б третьому

В четвертому

Г п’ятому

Д шостому

У завданнях 11 −13 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один

правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

11. Установіть відповідність між словосполученням і видом за способом вираження головного слова.

1 Уміння говорити                      А  Дієслівне

2 П’ятий зліва                              Б Прислівникове

3 Виконати доручення                В Іменникове

4 Дуже рано                                  Г Числівникове

                                                       Д Займенникове

12. Установіть відповідність між характеристикою підмета і прикладом речення.

1 Підмет виражений займенником               А   Деякі з дорослих пробували

   у Н. в.                                                                  зайти по крижинах до Толі

2 Підмет виражений  прикметником,                 з другого боку.

    вжитим у значенні іменника, у Н. в.         Б   При світлі смолоскипів

3 Підмет виражений неподільним                     лаштувалися в дорогу кінні.

    словосполученням                                      В   То була тиха ніч чарівниця.

4 Підмет виражений вигуком, ужитим         Г   Обов’язок пастухів – дбати

    у значенні іменника                                          про худобу.

                                                                          Д   Переможне «ура» лунало

                                                                                 навкруги.

13. Визначте вид наведених речень.

Вид речення

1     означено-особове      2     неозначено-особове

3     безособове                 4     називне

Приклад

А   Знадвору нічого не було чути.

Б    У небі хмари хвилями пливуть.

В    Безлюдний, похмурий край.

Г    Найбільше люблю осінню пору.

Д   Працювали щиро, завзято.

docx
Додано
27 квітня 2018
Переглядів
1020
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку