5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Система уроків " Речення з однорідними членами"

Про матеріал
Система уроків "Речення з однорідними членами" містить три уроки, у яких розглянуто однорідні члени як засіб ускладнення речення, узагальнювали ні слова при однорідних членах, ряди однорідних членів
Перегляд файлу

Тема. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і         змішаним зв’язком)

Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, сформувати вміння знаходити однорідні члени та визначати їх вид, аналізувати зв’язок між ними, смислові  відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх  у власному мовленні, моделювати схеми речень; сприяти формуванню культури спілкування.

Тип уроку: урок засвоєння знань.

Обладнання: підручники, зошити, роздатковий матеріал.

Хід  уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Фронтальне опитування:

- Що таке речення?

- Які типи речень ви знаєте?

- Чим просте реченя відрізняється від складного? Наведіть приклади обох типів речень.

- Як ви думаєте, чим може ускладнюватися речення?

Вчитель. Справді речення можуть бути ускладнені однорідними членами, відокремленими членами, вставними та вставленими конструкціями, звертаннями (говорить і малює схему на дошці)

ІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку

ІІІ. Сприйняття і усвідомлення навчального матеріалу

1 Робота з підручником, «Теоретичне дослідження».

( Учні самостійно опрацьовують теоретичний матеріал підручника с.143.( підручник: Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. «Рідна мова» К.: Освіта, 2008)

Бесіда:

- Які члени речення називаються однорідними?
- Які ознаки мають однорідні члени?
- Що таке сполучниковий, безсполучниковий і змішаний зв'язок?
- Які однорідні члени речення називаються поширеними, які непоширеними?

2. Самостійна творча робота. Скласти 3 речення з однорідними членами, де між останніми є сполучниковий, безсполучниковий та змішаний зв'язк.

(Поки учні працюють учитель малює схему «Зв'язок між однорідними членами речення» на дошці. Коли учні зачитують свої речення, вибирає три і записує у схему як приклад.)

Вчитель. Попробуйте пояснити, що таке сполучниковий, безсполучниковий та змішаний тип зв'язку.

3. Можливе пояснення учня. Між  однорідними членами речення може бути  зв'язок:

-- безсполучниковий – однорідні члени поєднані за змістом та граматично, без сполучників: Здібності, ерудиція, працездатність можуть  не прислужитися людині, якщо вона не вміє належно спілкуватися;

-- змішаний – однорідні члени поєднані за змістом, граматично, і з допомогою сполучників, і без них: Порушення поведінки, етичних і естетичних норм може призвести до конфліктів;

-- сполучниковий – однорідні члени поєднана за змістом, граматично та сполучниками: Уміння поводитись у суспільстві—це і привілей, і величезний обов’язок.

Вчитель. Які типи сполучників ви знаєте?

(Учитель починає малювати на дошці схему «Типи сполучників», учні допомагають, називаючи їх)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

4. «Мовознавче дослідження». Впр. 210 підручника. З ясувати  смислові відношення між однорідними членами речення, опираючись на схему, яка зображена на дошці.

5. «Мовознавче дослідження». Зробити висновок, опираючись на текст попередньої вправи, про те, коли між однорідними членами речення ставиться кома.

 ІV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

1.«Лінгвістичне дослідження». Робота в групах.

(Клас ділиться на дві групи, які працюють над двома різними реченнями. Коли завдання виконане, один представник з кожної групи записує своє речення на дошці та аналізує його. Інша група виправляє допущені помилки та пояснює.)

Завдання.

Назвати і підкреслити однорідні члени речення. До якого слова в реченні вони відносяться? Якою частиною мови виражені? Визначити їх синтаксичну роль, вид зв’язку, смислові відношення. Намалювати схему речення.

Група 1.  І не треба ніяких лабороторій, ні машин, ні кам'яних печер.

Група 2. Маркіян виростав серед розпросторених полів і тиші, високого жита і блаватів.

V. Систематизація й узагальнення вивченого.

 «Мікрофон»

 1.    Які члени речення називаються однорідними? Наведіть приклад.
 2.    Яку синтаксичну функцію в реченні можуть виконувати однорідні члени речення?
 3.    Які зв’язки  виникають між однорідними членами?
 4.    Коли між однорідними членами ставиться кома?

VІІ. Домашнє завдання.

Вивчити матеріал пар.20., впр.      Написати висловлювання «Мовна культура людини – це дзеркало її духовної культури», використовуючи речення з однорідними членами.

 

 

 

 

Додаток 1

Завдання.

Назвати і підкреслити однорідні члени речення. До якого слова в реченні вони відносяться? Якою частиною мови виражені? Визначити їх синтаксичну роль, вид зв’язку, смислові відношення. Намалювати схему речення.

Група 1.  І не треба ніяких лабороторій, ні машин, ні кам'яних печер.

 

Завдання.

Назвати і підкреслити однорідні члени речення. До якого слова в реченні вони відносяться? Якою частиною мови виражені? Визначити їх синтаксичну роль, вид зв’язку, смислові відношення. Намалювати схему речення.

Група 2. Маркіян виростав серед розпросторених полів і тиші, високого жита і блаватів.

 

 

Додаток 2

 

Зв'язок між однорідними членами речення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типи сполучників

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

     Єднальні ( і(й), та( в значенні і), ані, і-і, ні-ні, ані-ані.)

     Протиставні ( а, але, та, однак, зате, проте, тільки.)

     Розділові ( або, чи, або-або, чи-чи, то-то, чи то - чи то.)

 

1

 

Перегляд файлу

Тема. Речення з кількома рядами однорідних членів

 Мета: ознайомити учнів з поняттям про речення з кількома рядами однорідних членів, сформувати загальнопізнавальні вміння й навички знаходити різні ряди однорідних членів в одному реченні, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з кількома рядами однорідних членів; розвивати творчі вміння складати речення з кількома рядами однорідних членів та використовувати їх у процесі складання усних і писемних висловлювань; виховувати почуття прекрасного й любов до рідної мови.

Обладнання: індивідуальні картки, схеми, підручник.

Тип уроку: урок формування  практичних умінь і навичок.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Вчитель. Давайте перевіримо, що ви запам’ятали з попереднього уроку.

Фронтальне опитування у формі гри.

(Учні тягнуть заздалегідь підготовлені номерки. Кожен номер відповідає певному питанню. За кожну правильну відповідь учень отримує 1 б. Якщо учень не знає відповіді, її може дати інший учень і отримати 1 б).

Додаток 1.

ІІI. Оголошення теми і мети уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вивчати речення з однорідними членами. Але зараз ми поговоримо про ряди однорідних членів, якими ускладнюється просте речення. Однорідні члени у реченні пояснюють певне слово. Запишіть собі речення: Мені приснились ліси і гори, степи і колосисті поля. Знайдіть однорідні члени, чим вони виступають у реченні. (Можлива відповідь: ліси і голи, степи і … поля; виступають однорідними підметами.)Ці однорідні члени пояснюють присудок приснились, і разом утворюють ряд однорідних членів.

Запишіть ще одне речення: Мені приснились ліси і гори, степи і широкі, колосисті, пахучі поля. Знайдіть тут однорідні члени, чим вони виступають у реченні. (Можлива відповідь: ліси і голи, степи і … поля; виступають однорідними підметами; широкі, колосисті, пахучі, виступають однорідними означеннями). Отже, широкі, колосисті, пахучі пояснюють підмет поля і утворюють другий ряд однорідних членів. Групи однорідних членів речення  називають рядами.

2. Робота з підручником. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу.

Виконання вправи

V. Виконання практичних завдань.

1. Робота у групах. Позмагаймося!

(Клас ділиться на 3 групи, кожна з яких отримує картку із завданням. Група, яка виконає завдання першою отримує 2 б.)

Завдання. Складіть із запропонованих слів речення з однорідними членами і правильно розставте розділові знаки. Визначте синтаксичну роль однорідних членів та смислові відношення між ними.

Підказка: починайте зі слів, які записано першими.

1. Вечір , небеса, і, золотом, і, гаптував, янтарем, і, сріблом.( В. Сосюра).

2. Високий, і, дзвін, радість, мені, чистий, втіху, передвіщав … (О. Довженко).

3. Спасибі Вам, тепло, ночі, і довгі, мамо, за Ваше, недоспані

(За Д. Луценком).

2. Творче завдання. У поданих вище речення однорідні члени непоширені. Перебудуйте речення так ,що однорідні члени стали поширеними

3. Сприймання матеріалу на слух.

Вибірковий диктант.

Записати лише речення з кількома рядами однорідних членів. Накреслити схеми речень. З’ясувати роль однорідних членів.

Вчитель диктує наступні речення.

1. Не згинуть думи вікові, ні наша мова кришталева (Д. Павличко). 2. Вона йшла… але здавалося мені, що ніжний пролісок в снігу зоріє, встає з-під нього і радіє промінню, сонцю і весні (Олександр Олесь). 3. Уже й місяць підбився височенько, вийшов з-за дерев у ярку та й став посеред неба, викрадаючи на світло дівочі намиста, сережки, скляні приколки

 (Г. Тютюнник). 4. Часом буває на чужині мені присняться гори сині, ліси зелені, ниви срібні, і люди щирі, непохлібні, прихильні серцем і свої — присняться іноді мені (Б. Лепкий).

4. Лінгвістична гра «Хто швидше?»   Скласти речення з кількома рядами однорідних членів. За кожне речення учень, який виконав завдання першим, отримує 2 б. (Схеми вивішуються або зображаються на дошці).

                     Речення з кількома рядами однорідних членів

VI.  Підбиття підсумків уроку.

«Мікрофон»

 •         Що теке ряди однорідних членів? Наведіть приклад.
 •         Яку синтаксичну роль виконують однорідні члени?
 •         Чи збагачуює наше мовлення використання кількох рядів однорідних членів?

Оцінювання учнів. Підрахунок отриманих за урок балів.

I. Домашнє завдання.

Вивчити матеріал підручника, виконати впр.    Виписати з творів художньої літератури 5–6 речень з кількома рядами однорідних членів. Визначити вид однорідних членів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Фронтальне опитування у формі гри (орієнтовні питання).

1. Які члени речення називають однорідними?

2. Які члени речення можуть бути однорідними?

3. У реченні може бути лише два ряди однорідних членів?

4. Які типи зв’язку існують між однорідними членами?

5. Які типи сполучників сурядності ви знаєте?

6. Однорідні члени речення бувають двох видів, а саме…

7. Доповніть речення однорідними членами: За обрій ховалося сонце.

8. Якими членоми речення виступають однорідні члени?

9. Наведіть  приклад речення з однорідними підметами.

10. Наведіть приклад речення з однорідними присудками.

11. Наведіть  приклад речення з однорідними членами з’єднаними змішаним зв'язком.

12.  Розставте розділові знаки у схемі: І О і О і О ….О та О О та О.

 

1

 

 

2

 

3

 

6

 

 

5

 

4

 

7

 

 

8

 

9

 

12

 

 

11

 

10

 

1

 

Перегляд файлу

1

 

Тема: Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення та узагальнювальні слова; формувати вміння визначати узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно інтонувати речення з узагальнювальними словами, розставляти розділові знаки; розвивати мовлення та збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного слова.

Обладнання: картки зі словами, підручник.

Тин уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми та мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

(Клас ділиться на дві частини. Одні учні отримують картки із завданням, а інших

вчитель опитує усно. Додаток 1.)

Завдання. Поставити, де потрібно, розділові знаки, вставити пропущені букви. Підкреслити однорідні члени як члени речення.

1. Радіють молодій обнові б..рези, клени, явори (Л. Дмитерко). 2. І цвіт, і грім, і

дощ, і град — я серцем спраглим все приємлю, та зб..режу від граду сад, і захищу

від грому землю (Л. Дмитерко). 3. Приємно тягати копиці по стогу й ходити

навколо стогів по насі..ні (О. Довженко). 4. Високий, чистий дзвін пер..двіщав

мені радість і втіху — косовицю (О. Довженко). 5. І барвінком, і рутою, і рястом

квітчає в..сна землю, мов дівчину в з..леному гаї… (Т. Шевченко). 6. І голову йому

змила, і ноги умила, і в сорочці тонкій білій за стіл посадила, годувала, напувала,

положила спати у кімнаті і тихенько вийшла з бат..ком з хати. (Т. Шевченко).

ІV. Сприймання й осмислення нового матеріалу

Вчитель. Про узагальнювальні слова при однорідних членах речення ми вже говорили у попередніх класах. Тому зараз давайте пригадаємо.

Робота з підручником. Самостійне опрацювання учнями теоретичного матеріалу підручника.

Вчитель. (Поки учні працюють, вчитель малює на дошці схеми з однорідними членами речення та узагальнювальними словами, але без розділових знаків. Розділові знаки будуть розставляти учні, коли прочитають матеріал підручника) А тепер попробуйте розставити розділові знаки у схемах зображених на дошці.

1. O, O, O – УС;

2. O, і O, і O – УС;

3. УС: O, O, O

4. УС: О та О, О та О;

5. І О, і О, і О – УС.

Творча гра. На картках записані узагальнювальні слова. До них потрібно дібрати однорідні члени та скласти речення. Записати у зошит.

(див. Додаток 2)

Творче конструювання. Додаток 3.

Завдання. Доберіть однорідні члени речення. Поясніть розділові знаки. Дотримуйтеся правильної інтонації.

1. А тим часом місяць пливе оглядать і небо, і зорі, і землю, і море. (Т. Шевченко)

2. І все живе: і штурмуюче море, і голубіюче небо, і далекі, ледь окреслені хмари – пройняте легеньким серпанком рухливого туману (Ю. Збанацький)

3. Яблуні, верби, клуня, горшки на тину, старий в'яз – всі речі стали незнайомими, набравши зовсім іншого узагальненого вигляду (О. Довженко)

4. Квітуче, рожеве обличчя з красивими правильними рисами, добродушна усмішка і густий голос все це говорило про незвичайний голос цієї людини (І. Микитенко)

5. І в садах, і в лісах, і в степахскрізь буяє весна.

2. Виконання вправи 438 (письмово). Запишіть лише схеми.

1. О, і О, і О – УС

2. УС: О, О, О, О.

V. Закріплення нового матеріалу

Завдання

Запишіть речення. Знайдіть однорідні члени. Визначте, якими членами речення

вони виступають та якими частинами мови виражені. Поясніть уживання

розділових знаків.

Розумна пані і моторна, для неї трохи цих імен: трудяща, дуже працьовита,

весела, гарна, сановита. (ї. Котляревський) То наступало парубоцтво: шевчики,

кравчики, ковалі, свитники, гончарі і з усякого ремесла бурлацтво. (Г. Квітка

Основ'яненко) Пізніше Віл признався попелястий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі

сласті. (Є. Гребінка) Кругом обняла його річка з зеленими плавнями, лозами й

очеретами. (П. Куліш) Надворі весна вповні. Куди не глянь — скрізь

розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. (Панас Мирний) То звідтіль

навпростець махає до овець, до клуні, до стіжків, до стайні, до обори. (П. Гулак

Артемовський)

VІ. Підведення підсумків

VІІ. Домашнє завдання: параграф 54 -55, вправа 440.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

Завдання. Поставити, де потрібно, розділові знаки, вставити пропущені букви. Підкреслити однорідні члени як члени речення.

1. Радіють молодій обнові б..рези  клени явори (Л. Дмитерко). 2. І цвіт  і грім  і дощ і град - я серцем спраглим все приємлю та зб..режу від граду сад і захищу від грому землю (Л. Дмитерко). 3. Приємно тягати копиці по стогу й ходити навколо стогів по насі..ні (О. Довженко). 4. Високий чистий дзвін пер..двіщав мені радість і втіху — косовицю

(О. Довженко). 5. І барвінком і рутою і рястом квітчає в..сна землю, мов дівчину в з..леному гаї… (Т. Шевченко). 6. І голову йому змила і ноги умила і в сорочці тонкій білій за стіл посадила годувала напувала положила спати у кімнаті і тихенько вийшла з бат..ком з хати. (Т. Шевченко).

 

Бесіда:

 • Які члени речення називаються однорідними? Наведіть приклад.
 • Чи можуть вони бути поширеними та непоширеними? Наведіть приклад.
 • Які зв’язки існують між однорідними членами речення?
 • Наведіть приклад речення з однорідними членами, які поєднані сполучниковим зв’язком.
 • Наведіть приклад речення з однорідними членами, які поєднані безсполучниковим зв’язком.
 • Наведіть приклад речення з однорідними членами, які поєднані змішаним типом зв’язку.
 • Що таке ряди однорідних членів? Наведіть приклад.
 • Яку синтаксичну роль виконують однорідні члени?

 

 

 

Додаток 2

Овочі

Фрукти

 

Дерева

Країни

Шкільні

предмети

Квіти

Гриби

Річки

 

Птахи

Ігри

Риби

 

Звірі

Додаток 3.

Завдання. Доберіть однорідні члени речення. Поясніть розділові знаки. Дотримуйтеся правильної інтонації.

1. А тим часом місяць пливе оглядать ………………(Т. Шевченко)

Завдання. Доберіть однорідні члени речення. Поясніть розділові знаки. Дотримуйтеся правильної інтонації.

2. І все живе:………………...– пройняте легеньким серпанком рухливого туману (Ю. Збанацький)

Завдання. Доберіть однорідні члени речення. Поясніть розділові знаки. Дотримуйтеся правильної інтонації.

3……………..– всі речі стали незнайомими, набравши зовсім іншого узагальненого вигляду (О. Довженко)

Завдання. Доберіть однорідні члени речення. Поясніть розділові знаки. Дотримуйтеся правильної інтонації.

4. ………………………………все це говорило про незвичайний голос цієї людини (І. Микитенко)

Завдання. Доберіть однорідні члени речення. Поясніть розділові знаки. Дотримуйтеся правильної інтонації.

5……………………………скрізь буяє весна.

1

 

zip
Додано
27 лютого
Переглядів
359
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку