СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ, ІЗ СУРЯДНИМ І ПІДРЯДНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

Про матеріал
Презентація є мультимедійним супроводом до вступного уроку-ознайомлення з видами складних речень
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Рід людський скла-дається із поколінь – пам’ятай цю велику мудрість нашого буття В. Сухомлинський

Номер слайду 5

Складні реченнясполучникові безсполучниковіскладно-сурядніскладно-підрядні Види складних речень Будова [ ], і [ ].?![ ], (який…).?![ ]: [ ].?!Способи зв’язку частин складного реченняза змістом;за допомо-гою сполучни-ків сурядності;за інтонацієюза змістом;за допомогою сполучників підрядності і сполучних слів;за інтонацією.за змістом; за інтона-цією

Номер слайду 6

1. [ ] – [ ].2. [ ], [ ], [ ].3. [ ], (для якого…).4. [ ], (чиє…).5. [ ], але [ ].6. [ ], a [ ].7. [ , (ким…), ].8. [ ], (що…).

Номер слайду 7

В етичному вихованні В. Сухомлинського є “Десять НЕ можна”. Додержання цих заборон вважається справою честі й гідності, порушення – ганьбою і моральним невіглаством. Ось деякі із цих 10 заповідей великого педагога:

Номер слайду 8

- Не можна ледарювати, коли…- Не можна сміятися над старістю і старими людьми – це…- Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого…- Не можна залишати старшу рідну людину одинокою, особливо матір, якщо…- Не можна сідати, коли…

Номер слайду 9

- Не можна ледарювати, коли всі працюють.- Не можна сміятися над старістю і старими людьми – це велике блюзнірство.- Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі, - кращий шматок на столі,смачнішу цукерку, кращий одяг.- Не можна залишати старшу рідну людину одинокою, особливо матір, якщо в неї немає нікого, крім тебе. - Не можна сідати, коли стоїть доросла, особливо літня людина, тим більше жінка.

Номер слайду 10

Рід люд..ський складає..я із поко-лінь – пам’ятай цю в..лику мудрість нашого бу..я. Ти – в поколі..і висхід-ному, жи..я здає..я тобі (не)озорим, чарівно пр…красним, яскравим і ра-зом з тим загадковим полем, ти с(з)повнений сил і райдужних надій. (По)переду тебе два поколі..я. Поколі..я, для якого сонце в з..ніті. Поколі..я, чиє сонце вже схилилося на захід.

Номер слайду 11

Людина смертна, але бе(з)смерт-ний народ. Його бе(з)смертя – в на-ступності поколінь. Мудрість віків зб..рігає..я в книжках і нашій історії, а багат..тво душі народної зб..ріга-є..я в пам..яті, сер..ці, у вчинках старших поколінь – твоїх дідів і батьків. Тим, ким ти стан..ш у май-бутньому, ти зобов’язаний старшим поколі..ям.

Номер слайду 12

Повага, шанував..я старших поколінь – закон нашого жи..я. Поважати старших треба тому, що вони мудріші, духовно багат-ші за тебе. Кожної хвилини спілкува..я зі старшими умій вчитися в них. Воля і слово старших – закон для всіх нас.

Номер слайду 13

1) Слухай, що, і, тобі, бабуся, вчать, дідусь, чого, уважно, говорять. 2)Сенс, радість, пам’ятай, ти, і, життя, горе, батьків, життя, твоїх, мета.

Номер слайду 14

1) Уважно слухай, що говорять тобі, чого вчать дідусь і бабуся.2) Пам’ятай: ти – сенс життя, мета життя, радість і горе твоїх батьків.

Номер слайду 15

1. В. Сухомлинський – це…, і його спадщина…2. Великий педагог близький мені тим, що…3. У В. Сухомлинського я навчився…4. Повага до батька, матері, дідуся і бабусі для мене…

Номер слайду 16

1) Скласти речення, аналогічні за своєю будовою до запропонованих.а) Твоє недобре слово – подряпина на ніжній тканині душі материнської, і від кожної подряпини назавжди за-лишається ранка.б) Батько – найрідніший, найдорож-чий для тебе мужчина, в образі якого втілюється людська відповідальність за весь твій життєвий шлях.

Номер слайду 17

2) Скласти усний твір-роздум, пояснивши значення висловів В. Сухомлинського. а) Знай: людський обов’язок дітей – платити батькам за їх піклування, за їх безмежну любов і відданість. б) Пам’ятай: рано старіють і хворіють твої батьки не від праці і втоми, а від сердечних переживань, хвилювань, прикростей, кривд.

Номер слайду 18

1) Самостійно попрацювати над закріпленням здобутих знань (за матеріалом уроку та підручником – § ). 2) Написати десять обов’язків перед батьками, уживаючи різні види складних речень.

Номер слайду 19

pptx
Додано
11 грудня 2019
Переглядів
1120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку