Стаття на тему "Національно-патріотичне виховання на уроках математики"

Про матеріал
Стаття розкриває актуальність національно-патріотичного виховання учнів на уроках математики та містить посилання на нормативно-правове підгрунтя даної теми.
Перегляд файлу

Національно-патріотичне виховання учнів на уроках математики

         «Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань  нерозривно пов’язане з розумовим, моральним, трудовим, ідейно-світоглядним, естетичним, емоційним становленням особистості.»                         

                                     В.Сухомлинський

 

       Сьогодні як ніколи постає питання про національно- патріотичне виховання підростаючого покоління. Актуальність даного напрямку виховання зумовлюється процесом формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації.

       Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління забезпечить цілісність народу України, його національне відродження, об`єднання різних етносів і регіонів країни, соціально-економічний і демократичний розвиток України, соціально-політичну стабільність у державі та гідне представлення нашої країни у світі.[1]

       Метою національно-патріотичного виховання є виховання молодої людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов`язки, сприяти громадянському миру та злагоді в суспільстві, бути конкурентноспроможним, успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури. Крім того, патріот своєї держави – це свідомий громадянин. Людина, яка пам`ятає своє коріння й шанує пам`ять предків, громадянин, який готовий в будь-який момент віддати своє життя за Батьківщину.[2]

       Національне виховання має бути основним стержнем усього навчально-виховного процесу сучасної школи. Адже школа має найбільші можливості відродити споконвічні якості національного характеру. Дитина повинна знаходитись під постійним виховним впливом матеріальної і духовної культури свого народу.[3]

       Про актуальність цього питання свідчить низка концепцій з патріотичного виховання молоді, розроблених протягом останніх десятиліть:

 • Концепція національної системи виховання (1996);
 • Концепція національно-патріотичного виховання (2009);
 • Концепція громадянської освіти та виховання в Україні (2012);
 • Концепція Загальнодержавної цільової програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 рр.;
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015) – була затверджена наказом МОН №641 від 16 червня 2015 року.

         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р.  № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» розроблено методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, в яких є розділи щодо викладання різних предметів [4]

        На уроках математики доцільно надавати пріоритет вихованню в учнів любові до України, її природи, рідного дому, школи, рідної мови, шляхом складання і розв’язування задач, в яких мова йде про їх рідний край. Це задачі, що містять історичні дані, відомості про тваринний та рослинний світ регіону, в якому проживають школярі тощо. Під час розв’язування задач доречно пропонувати учням коментувати виконання дій. Це сприятиме розвиткові усного мовлення, формуванню у школярів вмінь правильно і грамотно висловлювати свої думки українською мовою. Можливо розширити знання учнів про культуру українського народу за допомогою різних українських орнаментів (вишиванок) в процесі вивчення геометричних перетворень. У процесі навчання слід звертати увагу учнів на прізвища українських математиків, на їхній внесок у розвиток математичної науки.[5]

          Великий педагог В.О. Сухомлинський підкреслював: «Навчання -  це лише одна з пелюсток тієї квітки, що називається вихованням у широкому розумінні цього поняття. У вихованні немає головного та другорядного...У вихованні все головне - й урок, і розвиток різнобічних інтересів дітей поза уроком,  і взаємовідносини вихованців у колективі...». Таким чином, виховна спрямованість уроку має стати визначальною. [6]

        Отже, учитель математики має не тільки навчати учнів, а й виховувати їх. На уроках математики є можливості і потреби виховувати в учнів культуру мовлення, культуру мислення, почуття патріотизму, естетичні почуття; науковий світогляд, культуру поведінки тощо.[3]

Використані джерела:

 1. Національно-патріотичне виховання. http://www.brovary-school9.edukit.kiev.ua/vihovna_robota/nacionaljno-patriotichne_vihovannya/sutj/
 2. Національно-патріотичне виховання молодших школярів. https://radchenkov.wordpress.com/національно-патріотичне-виховання
 3. Виховання духовності та національної свідомості на уроках математики. http://alexnaz58.ucoz.ua/index/metodichna_robota/0-18
 4. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах. https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
 5. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. МАТЕМАТИКА http://irina1968.blogspot.com
 6. УРОК - ОСНОВА ВИХОВАННЯ В ДІТЕЙ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ http://teacher.at.ua/publ/urok_osnova_vikhovannja_v_ditej_zagalnoljudskikh_cinnostej/19-1-0-18298

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
3 листопада 2020
Переглядів
91
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку