Стаття. Нова українська школа: реалізація наскрізних ліній у навчанні української мови як інструмент для формування ключових компетентностей випускника XXI століття

Про матеріал
Відповідно до нового базового Закону «Про освіту» ключовими для Нової української школи визначено компетентності. Запропоновані дидактичні матеріали (5-9 класи) для упровадження наскрізних змістовних ліній на уроках української мови укладено згідно з вимогами чинної Програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, розроблено на основі Закону України «Про загальну середню освіту» й нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної середньої освіти.
Перегляд файлу

Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей 

у навчанні української мови

Серед інструментів Нової української школи — компетентнісний підхід до формування змісту й організації освітнього процесу. Освіта є невід’ємною частиною суспільства, і в центрі уваги завжди був і буде всебічний розвиток особистості, формування її світогляду, умінь та навичок.

Змінюється суспільство — змінюється й освіта – та, яка буде необхідною учням з практичної точки зору, з метою дати знання, необхідні у житті за межами школи; освіта, що сприятиме реалізації особистісного потенціалу кожного учня.

Саме на цих принципах і ґрунтується Новий Державний Стандарт, затверджений урядом у 2018 році. Основна відмінність нового Стандарту — орієнтованість на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань.

Відповідно до нового базового Закону «Про освіту» ключовими для Нової української школи визначено компетентності.

 

10 ключових компетентностей нової української школи

1) Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди  Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2)  Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3) Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності..

4) Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності.

5) Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність

6) Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7) Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8) Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9) Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва.

10) Екологічна грамотність і здорове  життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

***

 

Запропоновані дидактичні матеріали для упровадження наскрізних змістовних ліній на уроках української мови укладено згідно з вимогами чинної  Програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, розроблено на основі Закону України «Про загальну середню освіту» й нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного  підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної середньої освіти.

 

Автор-упорядник: Фефілова Галина Євгенівна, учитель вищої категорії,

учитель-методист Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Куп’янської міської ради Харківської області, керівник міського методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури м. Куп’янська Харківської області

 

docx
Додано
25 липня
Переглядів
93
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку