Стаття "Патріотичне виховання учнів 5-9 класів на уроках математики"

Про матеріал

В даній статті описані основні аспекти патріотичного виховання учнів на уроках математики в 5-9 класах та наведені тексти завдань, які можна використовувати на уроках.

Перегляд файлу

ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ

УЧНІВ  5-9-х  КЛАСІВ  НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ

 

Явтушенко О.В.,

C:\Documents and Settings\Petryaeva\Мои документы\Явтушенко для Вісника\Явтушенко О.В.jpgучителька математики Мирнівської ЗШ І-ІІ ст.

 

Сучасна освіта передбачає відродження національної гідності, патріотизму і громадянської позиції кожної людини, її самореалізацію в матеріальній і духовній сферах суспільного життя. Саме таке завдання поставлено перед нею Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженою наказом МОН України від 16.06.2015 № 641. Досягти цієї мети можна, забезпечивши засвоєння школярами базових знань з предметів природничо-математичного циклу та соціалізацію їх особистості.

Процес розбудови й утвердження суверенної, правової, соціально орієнтованої держави органічно пов’язаний зі становленням громадянського суспільства в Україні, що передбачає істотну трансформацію світоглядних орієнтацій та свідомості народу. Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом відродження нації. Воно відіграє особливу роль ще й тому, що покликане сприяти формуванню особистості та залученню її до суспільного життя.

Деякі вчителі математики взагалі вважають, що реалізовувати виховну мету на уроках математики зовсім не обов’язково – для цього існують інші, більш гуманітарні, навчальні предмети. Але мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й виховувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, розв’язувати особисті проблеми, творити себе і навколишній світ. Тому в освітньому процесі головний акцент має переноситись із засвоєння певної кількості знань на виховання особистості з урахуванням її унікальної природи, і вже на цій основі формувати в неї моральні цінності.

На уроках математики патріотичне виховання здійснюється за рахунок розширення змісту освіти, використання доцільних методів і форм навчання, створення сприятливих виховних ситуацій, а також особистості самого вчителя. Таке виховання слід здійснювати в початковій, основній і старшій школі, але для кожної вікової групи вчителю математики слід висвітлювати різні аспекти патріотизму і робити акцент на відповідному напрямі.

Як показує практика, на уроці створюється сприятлива емоційна обстановка, якщо перед викладом нового матеріалу провести коротку бесіду про українських математиків або місце математики в житті давніх і сучасних людей. При роботі з підручником у 7-9 класах варто звертати увагу учнів на прізвища українських математиків, їх внесок у розвиток науки. Знайомство зі знаменитими земляками виховує гордість за свою Батьківщину, рідний край. Один з таких науковців – академік Академії наук УРСР М.П. Кравчук, якого у 1938 році безпідставно репресували і заслали на Колиму, де він і загинув. На його пам’ятнику в Києві викарбувано девіз його життя: «Моя любов – Україна і математика».

 

У 5-6-х класах учитель математики здатен створити умови для ідентифікації учня як жителя міста чи села, виховувати любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи, рідної мови, побуту, традицій. У підручниках для учнів 5-6 класів з математики міститься задачний матеріал, на основі якого можна здійснювати патріотичне виховання, але, на мою думку, в недостатній кількості. Для того, щоб збільшити виховний потенціал предмета математики, необхідно частіше включати в зміст уроку задачі, що викликають почуття гордості за рідну країну і стосуються державності, столиці, прапора тощо. Наприклад:

 1. Визначте масштаб глобуса, якщо на ньому Україна займає площу 6,7 см².
 2. Площа Києва дорівнює 84,3 га, а площа Андорри – 46,8 га. Який відсоток площі столиці України становить площа держави Андорра?
 3. Підрахуйте, скільки разів у тексті Гімну України зустрічається кожна голосна буква. Складіть варіаційний ряд і побудуйте відповідну лінійну діаграму.
 4. Найбільшою водною артерією України є Дніпро – третя за величиною (після Волги і Дунаю) річка Європи. Довжина Дніпра становить 2201 км, умежах України – 981 км. Знайдіть відсоток довжини річки на території України.

Доцільними будуть також задачі екологічного спрямування, зміст яких уможливлює формування в учнів дбайливого ставлення до національних багатств і рідної природи. Варто пропонувати учням для розв’язування задачі краєзнавчого характеру, що допомагають виховувати бережливе ставлення до природних багатств, повагу до праці і традицій українського народу, любов до власного краю і своєї Батьківщини. Це можуть бути задачі про річки та озера, тварин та рослини, історичні споруди та новобудови регіону, в якому проживають учні. Виховний вплив задач краєзнавчого характеру здійснює не сама математика, не її закони і її стиль, а ті дані, що зустрічаються в задачі, і які без будь-якої зміни математичного змісту могли бути замінені будь-якими іншими аналогічними даними. Наприклад, подані нижче задачі можуть бути сформульовані для інших міст і областей.

 1.     Площа Запорізької області складає 28,461 км2, а площа Полтавської області – 28,748 км2. На скільки км2 площа Полтавської області більша? Скільки відсотків складає площа кожної з областей від площі України?
 2.     Кількість населення Одеси та Шостки відповідно дорівнює 1017022 і 78505 осіб. У скільки разів більше людей проживає в Одесі, ніж у Шостці? Відповідь округліть до десятих.

Формуванню патріотизму в учнів, зокрема гордості за успіхи держави, сприяють задачі, що містять історичні чи статистичні відомості (загальнодержавні чи регіональні). Цікавими для учнів є задачі, що містять історичні дані регіону, популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру. Коли вміння розв’язувати задачу сплітається з історією, задача стає більш значимою і може стати дійсно цікавою кожному учню. Наприклад, учням, які проживають на території Харківської області, особливо цікавою буде перша задача, киянам – друга, а школярам західного регіону – третя.

 1.     Не завжди Київ був столицею України. З січня 1920 р. по червень 1934 р. столицею Української Соціалістичної Радянської Республіки був Харків. Скільки повних років Харків був столицею? Дізнайтеся, які ще міста були столицею української держави у різні часи.
 2.     Україна є однією з 9 держав світу, що проектують і будують літаки. Серед найяскравіших здобутків українського літакобудування – найбільший у світі літак АН-225 «Мрія», а також найпотужніший літак АН-124 «Руслан». Ці «залізні птахи», сконструйовані лідером літакобудування ДП «Антонов», що знаходиться в Києві. Літак «Мрія», маса якого 640 т, взявши на борт вантаж у 253 т, за один політ установив понад 124 рекорди. У скільки разів маса літака більша за масу вантажу, що він може підняти? Відповідь округліть до десятих.
 3.     У XV-XVI ст. у Ягеллонському (Краківському) університеті одержали освіту 800 українців. Серед них: зі Львова – 108, Городка – 19, Кам’янця – 14, Дрогобича – 15, Брод – 5 і т.д. Який відсоток студентів Ягеллонського університету у ці часи представляли мешканці інших українських міст.

У 5-6класах при вивченні геометричних фігур, а в 7-9класах при вивченні геометричних перетворень слід впливати на формування в учнів духовно осмисленого (рефлексивного) патріотизму, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини, а також почуття поваги до інших народів, своїх і чужих прав і свобод за допомогою прикладів різних українських орнаментів і вишивок. У той же час є можливість розширити знання учнів про культуру українського народу. Бажано звернути їх увагу на те, що багато вишивок тільки на перший погляд здаються симетричними чи утвореними за допомогою паралельного перенесення. Насправді процес створення вишивок і орнаментів – творчий і не завжди підпорядковується математичним законам.

У 8 класі на уроці алгебри (тема «Стандартний вигляд числа») доцільно буде запропонувати математичний диктант. Учні таким чином не тільки повторять тему з алгебри, а й дізнаються багато цікавої інформації.

Записати числа у стандартному вигляді.

 1. Площа території України становить 604 000 км2 (точне значення – 603628 км2).
 2. Населення України становить 45 600 000 осіб (точне значення – 45564858 осіб станом на 1 березня 2011 р.).
 3. Площа території Рівненської області – 20 000 км2 (точне значення – 20047 км2).
 4. Населення Рівненської області становить 1 200 000 осіб (точне значення – 1152680 осіб).
 5. Довжина найдовшої річки України – Дніпра – 2200000 м (точне значення – 2 201 км).
 6. Висота найвищої гори України – Говерли – 2 062 м.
 7. Висота найвищої вершини Кримських гір – Роман Кошу – 1 545 м.

У 9 класі на уроках математики виховання патріотизму доцільно здійснювати під час вивчення елементів статистики та опрацювання статистичних даних у вигляді різного роду діаграм. З цією метою слід використовувати реальні досягнення українського народу. Наприклад:

 1. За останні роки Україна збільшила виробництво зернових, зокрема пшениці, і вийшла на третє місце в світі з експорту – 32,3 млн т зерна. Попереду лише США (72,3 млн т) та ЄС (38,5 млн т). Україні вдалося обійти такі визнані «житниці світу», як Канада (28 млн т), Аргентина (21,9 млн т) і Бразилія (20,1 млн т). За даними задачі побудуйте стовпчасту діаграму.
 2. З’ясуйте цифри, що характеризують народжуваність в Україні за кожен рік її незалежності. Побудуйте стовпчасту діаграму. Коли народжуваність була найвищою, а коли найнижчою?

Варто звернути увагу на ті завдання, які учні виконують з коментуванням своїх дій. Це розвиває мовлення, формує правильну математичну мову, стимулює вміння правильно і грамотно висловлювати свої думки українською мовою. Корисними є завдання: «Прочитай», «Сформулюй», «Провідміняй: а) п’ять мільйонів; б) триста дві тисячі».

Під час вивчення дев’ятикласниками вписаних і описаних многокутників їм доцільно розповідати про розвиток математики в Київській Русі, зокрема про знахідки в давньоруських похованнях. Вони свідчать, що в ХІІ-ХІІІ ст. у Київській Русі були розповсюджені орнаменти різних прикрас. Їх виконували за допомогою металевого зубчастого коліщатка, що мало 24 зубці. Зрозуміло, що для виготовлення такого коліщатка потрібно було вміти поділити коло на 24 рівні частини. Після цього учням слід запропонувати різними способами самостійно розв’язати задачу про поділ кола на 24 частини.

При розв’язуванні різноманітних вправ учні дізнаються багато цікавого. Наприклад: Чи знаєте ви одного з найбільших пернатих птахів в Україні (зустрічається в Кримських горах)? Про це можна дізнатися, якщо знайти значення виразу (1,184:3,2+0,832:0,4):0,5. Результати кожної дії записані на картках, на протилежному боці яких написано літери.

 

0,37

2,08

2,45

4,9

г

р

и

ф

 

 

 

 

 

При написанні математичних диктантів у 5 кл., наприклад, на виявлення уміння записувати числа, діти не тільки будуть записувати десяткові та звичайні дроби, а й дізнаються багато цікавого. Зразок: Територія України становить 603,7 тис. км2. Ліси займають 14% її площі. Колись площа лісів становила 45%. Дві третини площі лісів люди вже знищили. Нині ліси України займають площу в 4,19 тис. км2, зокрема мішані ліси – 26% або 1,1 тис. км2. Лісовий покрив Карпат становить 40,5% від загальної площі лісів, що дорівнює 1,67 тис. км2.

Кожен свідомий громадянин незалежної України мусить знати, хто він за походженням, де його пракорені, і яке його місце у розбудові державності, відновленні національної культури народу, мова і писемність якого тисячі років до Різдва Христового уже була світовою, а для українського козацтва виявилася рідною. Станьмо ж гідними предків наших, які залишили нам у спадок самобутню, ні з якою іншою незрівнянною, культуру, мову, фольклор, літературу, вітчизняну історію.

Література

 1. Наказ МОН України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 № 641 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
 2. Сільченко Л.М. Інтерактивні технології на уроках математики / Математика в школах України. – № 34-36. – 2013. – с. 14.
 3. Юрко О.Р., Гуменюк Л.М. Акмеологічні підходи до реалізації виховної мети на уроках математики / Математика в школах України. – 2014. – № 7-8. – с. 7-12.

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
8 січня 2019
Переглядів
229
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку