29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Стаття "Ринковий механізм ціноутворення"

Про матеріал
Дана стаття допоможе учням, вчителям підготуватися до уроку з теми 2.3. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна .
Перегляд файлу

Калчев Олександр Сергійович

Криворізький державний педагогічний університет

студент ІIІ курсу, факультету географії, туризму та історії

Науковий керівник: старший викладач

кафедри соціології та економіки Братченко Л.Є.

РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Сучасний етап розвитку ринкової економіки в Україні характеризується поєднанням ринкового саморегулювання та системи державного регламентування ринкових відносин. За ринкових відносин регулювання економічним розвитком відбувається на основі взаємодії елементів ринкового механізму: попиту, пропозиції і ціни

Дослідженням даного питання займалися такі вчені як: Артус М.М., Миронов Ю.Б, Дурович А.П. Дугіна С.І.,Корінєв  та В.Л. Єрухимович І.А .

 Всі вчені розглядають сутність ринкового ціноутворення.

Метою статті є визначання сутності понять «ціна», «попит» та «пропозиція», стратегій встановлення ціни та факторів, що впливають на неї.

Виклад основного матеріалу. Ціна - головна і універсальна форма взаємодії товаровиробника і ринку. Вона робить можливою (або неможливою) купівлю-продаж товару, а отже, і саме економічне існування товаровиробника[2]. Можливості реалізації практично всіх економічних інтересів в результаті визначаються рівнем ціни, за якою продається і купується товар. Її правильний вибір є запорукою успішної реалізації тактичного і стратегічного планування, тобто хорошого фінансового стану і фінансової стійкості підприємства (фірми).

У світовій практиці накопичено чималий досвід розробки та використання ринкового механізму ціноутворення, на який впливають такі умови[5]:

 •                 кількість суб'єктів ринку, тобто продавців і покупців (чим їх більше, тим в меншій мірі змінюється ціна);
 •                 незалежність суб'єктів ринку (чим їх менше, тим більше можливостей як у продавців, так і у покупців впливати на рівень ціни, і навпаки);
 •                 ступінь індивідуалізації товарів, робіт, послуг (чим різноманітніше їх асортимент, тим більша ймовірність того, що окремі їх види зможуть витримати загальний напружений стан ринку);
 •                 зовнішні обмеження (на рівень цін на ринку впливають такі чинники, як попит, пропозиція, державне регулювання цін і ін.).

Ціна товару - це кількість грошових одиниць певної валютної системи, яке має сплатити покупець продавцю за певну кількість товару[6]. Можна сформулювати основне правило: чим ексклюзивним предмет, тим вище його ціна і, отже, менше людей захочуть його придбати. Зазвичай його називають обмежуючим  ефектом цін. Іншими словами: оскільки кількість різних речей обмежена ( їх може не вистачити на всіх) то в умовах ринкової економіки товари і послуги розподіляються на основі цін. Їх зростання або падіння також впливає на поведінку виробників. Збільшення цін приваблює нових виробників, і навпаки, зниження цін виштовхує частину товаровиробників  з ринку. Такий вплив цін називається функцією мотивації виробництва. Таким чином, ціни "заохочують" виробників товарів і послуг збільшувати або зменшувати обсяг їх випуску. Зростання і падіння цін в ринковій економіці визначаються попитом.

Кожна людина має потребу в тих чи інших благах. Якщо він не може зробити їх сам або якщо йому вигідніше купити ці блага, то він приходить за ними на ринок. При цьому споживач повинен мати у своєму розпорядженні певну суму грошей для покупки, тобто на ринку він стикається вже не з потребами як такими, а з попитом.

Попит - це бажання і можливість споживача купити продукт або послугу в певному місці і в певний час. Реальний або платоспроможний попит виражається в тому, що для ринкових процесів значення мають лише ті бажання людей, які можуть бути підкріплені грошовими сумами, реально достатніми для покупки певної кількості товарів. Попит в такому розумінні характеризує стан ринку, а точніше - зв'язок маси товарів, яку люди готові придбати, з величинами цін, за якими вони можуть здійснювати покупки[1]. Таким чином, величина попиту безпосередньо залежить від ціни, по якій цей товар можна придбати.

Наявність зв'язку між ціною і обсягом товару, який покупці готові придбати при тому чи іншому її рівні, надзвичайно важлива для всіх виробників і торговців[4].

Будь-який продавець, змінюючи  ціну товару, повинен точно прораховувати, як в даному випадку зміниться величина попиту на його товар, а отже, як зміниться виручка від продажів.

Зв'язок між ціною і величиною попиту складається таким чином, що при більш високій ціні відбувається менше число покупок[7]. Така закономірність в поведінці покупців простежується щодо більшості товарів, що безпосередньо підтверджується особистим досвідом будь-якої людини, яка відвідує магазини.

Механізм цін - це формування і зміна ринкових цін під впливом зіткнулися інтересів покупців і продавців, які приймають рішення без примусу ззовні[6].

Ціни служать для всіх продавців і покупців головним джерелом інформації про стан справ на ринку, співвідношення пропозиції товарів і попиту на них[1]. Так, якщо ціни:

 •                 підвищуються, отже, товарів на ринок надходить менше, ніж покупці готові придбати їх при цьому рівні цін;
 •                 знижуються, отже, товарів на ринок надходить більше, ніж покупці готові придбати їх при цьому рівні цін;
 •                 залишаються майже незмінними, отже, на ринок надходить приблизно стільки товарів, скільки покупці готові придбати їх при цьому рівні цін.

Оскільки від рівня цін безпосередньо залежать величина виручки продавців (тобто доходи у формі прибутку) і витрати покупців, то ціни є індикаторами для всіх учасників ринку. Їх аналіз дозволяє виробникам і продавцям визначати, чи варто робити той чи інший товар і торгувати їм, а також вигідно і наскільки робити це при сформованому рівні цін. Покупцям ціни дають інформацію для прийняття усвідомленого рішення про покупку товару.

Попит - це сформована в певний період залежність величин попиту на даному товарному ринку від цін, за якими товари можуть бути запропоновані до продажу[5].

Величина попиту - обсяг товару певного виду (в натуральному вимірі), який покупці готові (хочуть і можуть) придбати протягом певного періоду часу (місяця, року) при певному рівні його ціни[6]. Ця закономірність відіграє значну роль в житті ринку, її називають законом попиту, або першим законом економіки, згідно з яким підвищення цін звичайно веде до зменшення величини попиту, а зниження - до її збільшення. Попит на будь-якої товар можна представити у вигляді шкали, яка показує, яку кількість товару буде куплено за різними цінами.

Природно, що будь-яка ціна, призначена фірмою, так чи інакше вплине на рівень попиту на товар.

Після певного рівня насичення задоволення, що отримується від товару або послуги, починає знижуватися. Це називається ефектом зменшення граничної корисності, який описує ситуацію, коли остання одиниця товару приносить менше задоволення потреби, ніж попередня, і т.д. Зменшення граничної корисності дозволяє пояснити, чому низькі ціни потрібні для стимулювання попиту. Товари, що продаються за високою ціною, зазвичай не купуються про запас ( "про запас"). При низькій і доступній ціні споживач набуває трохи більше товару, ніж йому необхідно.

Більшість фірм так чи інакше прагнуть проводити кількісну оцінку змін величини попиту. Для цього вони проводять відповідні зміни в залежності від типу ринку. В умовах чистої монополії попит на товар обумовлений ціною, яку фірма за нього запитує. Однак з появою одного конкурента або більше крива попиту буде мінятися в залежності від того, чи залишаються ціни конкурентів постійними чи змінюються. На рис. 2 представлена ​​оцінка попиту на моторне масло "Квакер стейт". Попит зростає в міру зниження ціни з 73 до 38 центів. Однак на рівні 32 центів він починає падати. Це викликано тим, що при такій низькій ціні, на думку споживачів, може реалізовуватися неякісне масло, яке завдасть шкоди їх автомобілів.

При визначенні співвідношень між ціною і попитом необхідно враховувати, що на попит крім ціни серйозний вплив можуть надавати й інші фактори:

 •                 наявність товарів-замінників;
 •                 стан навколишнього середовища (наприклад, холодне літо);
 •                 переоцінка корисності речі (інформація про те, що використання даного товару шкідливо або, навпаки, корисно для здоров'я);
 •                 зміни доходів;
 •                 коливання цін товарів-замінників;
 •                 зміни ціни або доступності доповнюють товарів (одні товари доповнюють інші: взуття та засоби догляду за нею);
 •                 зміна стилю, звичок, смаків; і т.д.

Всі ці фактори позначаться на кривій попиту при існуючих цінах: якщо попит збільшиться, то крива зрушиться вправо, якщо знизиться - вліво.

Вивчаючи закон попиту, необхідно запам'ятати два основні висновки:

 •                 підвищення цін не завжди гарантує збільшення виручки від продажів, а зниження не завжди призводить до її зменшення;
 •                 при визначенні ціни товару обов'язково потрібно спробувати спрогнозувати виручку з урахуванням еластичності попиту за ціною на цей товар.

Крім ціни товару на попит впливають такі фактори, як:

 •                 ціни інших товарів;
 •                 рівень доходів покупців.

Як уже зазначалося, відповідно до закону попиту споживачі при зниженні ціни будуть купувати більшу кількість продукції. Однак ступінь їх реакції на зміну ціни може значно відрізнятися для різних продуктів. Більш того, зміна цін в різних межах одного і того ж товару, як правило, може сприйматися споживачами по-різному.

Економісти визначають ступінь чутливості споживачів до зміни ціни продукції як еластичність за ціною. Якщо споживачі виявляють відносну чутливість до змін цін будь-яких продуктів (тобто невеликі зміни ціни призводять до значних змін кількості продукції, що купується), то попит на них називають еластичним. Якщо ж з боку покупців відсутня відносна чутливість до змін цін (тобто суттєва зміна ціни веде лише до невеликої зміни кількості покупок), то попит на такі товари називається нееластичним.

Еластичність попиту - це залежність обсягу продажу від змін ціни на даний товар, доходів покупців, цін товарів-субститутів і ін[7]. Отже, якщо попит можна назвати еластичним, то продавцям слід задуматися про зменшення ціни. Знижена ціна принесе більший обсяг загального доходу. Такий підхід має сенс до тих пір, поки не почне відбуватися непропорційне зростання витрат з виробництва і збуту товару.

Люди мають можливість купити на ринку потрібні їм товари завдяки тому, що вони пропонуються до продажу.

Пропозиція - це сформована в певний період часу залежність величини пропозиції певного товару на ринку протягом певного періоду (місяця, року) від рівня ціни, за якими він може бути проданий[4]. Необхідно відзначити, що між ціною і кількістю пропонованого продукту існує пряма залежність: чим вище ціна товару, тим більша його кількість (за інших рівних умов) буде вироблено і запропоновано до реалізації, і навпаки. У цьому полягає закон пропозиції. Шкала пропозиції відображає, яку кількість товару може бути запропоновано за різними цінами.

Величина пропозиції - це обсяг товару певного виду (в натуральному вимірі), який продавці готові (хочуть і можуть) запропонувати протягом певного періоду на ринок при певному рівні ринкової ціни цього товару[1].

На величину пропозиції впливають такі чинники:

 • зміни собівартості виробництва (якщо витрати на виробництво продукції скоротяться, то це дасть можливість поставити на ринок більшу кількість продукту, при зростанні собівартості величина пропозиції знизиться);
 • пошук інших джерел отримання прибутку (більшість товаровиробників випускають не один, а кілька видів продукції. Якщо ціна продукту, який ще не запущений у виробництво, але до цього є всі передумови, зростає, то виробники можуть переключитися на його випуск);
 • перспективні очікування (якщо виробник прогнозує зростання цін певного товару в недалекому майбутньому, то він може вже сьогодні збільшити його виробництво в надії на подальше отримання прибутку, песимістичні ж прогнози можуть привести до зниження випуску продукту).

Шкали попиту і пропозиції показують, скільки товарів покупці могли б купити, а продавці запропонувати при різних цінах. Взаємодія пропозиції і попиту в результаті призводить до встановлення ціни рівноваги, або ринкової ціни.

Ринкова ціна - це саме та ціна, за якої товари або послуги дійсно будуть обмінені на гроші. Ціна, при якій обсяг попиту тотожне дорівнює пропозиції, і є ринкова[3].

Надлишковий попит або дефіцит продукції, що відповідає цінам нижче ціни рівноваги, поставить конкурують один з одним покупців перед фактом підвищення ціни, на яку їм доведеться погодитися, тому що в противному випадку вони можуть залишитися без продукту.

Зростаюча ціна буде:

 •                 спонукати фірми до перерозподілу ресурсів на користь виробництва даного товару;
 •                 витісняти деяких споживачів з ринку.

Надлишкова пропозиція чи надлишки продукції, що виникають при цінах вище ціни рівноваги, спонукатимуть конкурують один з одним продавців знижувати ціни товарів, щоб позбутися від зайвих запасів, або скорочувати їх виробництво. Падаючі ціни будуть:

 •                 спонукати фірми до скорочення ресурсів, що витрачаються на виробництво даної продукції;
 •                 залучати на ринок додаткових покупців.

Між змінами попиту і, відповідно, змінами ціни рівноваги і рівноважної кількості продукції існує пряма залежність, а між зміною пропозиції та наступною зміною ціни - зворотна. У той же час між змінами пропозиції і подальшими змінами кількості продукції простежується пряма залежність.

 

Список використаної літератури та джерел

 1. Артус М.М. Механізм ціноутворення та його функціонування в умовах ринку // ФінансиУкраїни.– 2004.– №10. – С. 103–107.
 2. Артус М.М. Функціонування системи цін у фінансовому механізмі ринкової економікиУкраїни: Монографія. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 306 с.
 3. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.
 4. Нэгл Т.Т., Холден Н.К. Стратегия и тактика ценообразования. – СПб.: Питер, 2001. – 543 с.
 5. Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2006. – 488 с.
 6. Ціноутворення // Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Алерта, 2011—558 с.[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://web.archive.org/web/20160509113740/http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/slovnyk-finpravo.pdf
 7. Ціноутворення // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — 5-те вид.  К. ; Ірпінь : Перун, 2005. .[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.lingvolive.com/en-us/translate/uk-uk/Ціноутворення

 

 

docx
Додано
1 травня 2020
Переглядів
347
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку