Стаття STEM – напрями, як інструмент підвищення якості інклюзивної освіти.

Про матеріал
У статті розглянуто актуальність використання STEM-технологій для дітей з особливими освітніми потребами, та способи застосування STEM – уроківи для дітей з особливими освітніми потребами з особистого досвіду.
Перегляд файлу

Сімоненко Аліна

Вчитель географії

Криворізька гімназія № 56

(м. Кривий Ріг, Україна)

 

 

STEM – напрями, як інструмент підвищення якості інклюзивної освіти.

Анотація. У статті розглянуто актуальність використання  STEM-технологій для дітей з особливими освітніми потребами, та способи застосування STEM – уроківи для дітей з особливими освітніми потребами з особистого досвіду.

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з ООП, STEM-освіта, технології.

Вступ. Актуальність.  В наш час дітей з особливими освітніми потребами все більшає, а отже ми повинні шукати та адаптувати для них нові засоби та методи навчання, щоб полегшити засвоєння матеріалу та зберегти мотивацію вчитися. Одним із сучасних інструментів навчання є STEM- освіта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання щодо розвитку STEM-освіти та методичні аспекти її впровадження вивчають такі науково-педагогічні працівники, як Барна О., Бирка М., Василашко І., Воронкін О., Глоба Л., Гончарова Н., Горбенко С., К. Гуляєв, Іванов С., Каменєва І., Кузьменко О., Лозова О., Патрикеєва О., Поліхун Н., Сліпухіна І., Стрижак О., А. Федоренко, Чернецький І., Черноморець В. та інші. Серед закордонних авторів можемо виділити: P. Druker, M. John, M. Harrison,
R. Florida, J. Confrey, A. House, G. Harpham, C. Kerr, D. Langdon, N. Morel,
B. Means, A. Nicolas, E. Peters-Burton, J. Schwab, J. Tarnoff та інші

Зробивши аналіз літературних джерел та статей в мережі Інтернет,  я дізналася, що на сьогодні в Україні започатковано низку ініціатив, спрямованих  на поширення SТЕМ-освіти, однак, практичні питання щодо методики впровадження і розвитку SТЕМ-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, особливо для осіб з особливими освітніми потребами, потребують подальших досліджень.

Отже, метою статті є довести що STEM - уроки є потужним інструментом підвищення якості інклюзивної освіти, впровадження таких уроків у навчально-виховний процес, сприятиме покращенню засвоєння навчального матеріалу.

Виклад основного матеріалу дослідження.   Останнім часом у освітньому просторі України набирає обертів тренд STEAM-освіти. Вона охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art) та математику (Mathematics).

У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків, попит на них росте набагато швидше, ніж на інші спеціальності, саме тому, у відповідь на виклики часу, такий тип освіти виходить на перший план.

Однак, важливо розуміти, що STEАM – це не просто технічна освіта. Вона охоплює значно ширше поняття, а саме вдале поєднання креативності та технічних знань.

Наприклад, при завданні комплексно спроектувати «розумний будинок», крім технічних аспектів, школярі мусять залучити свою уяву і спроектувати будинок так, щоб він виглядав привабливо і був зручним для життя.

Розвинені країни вчасно зрозуміли цей тренд. Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур та США вже давно впроваджують державні програми в галузі STEАM-освіти.

Що стосується України, то Міністерство освіти та науки ще у 2016 році опублікувало першу версію "Концептуальних засад реформування середньої освіти" та Концепцію Нової Української Школи (НУШ), де одними із основних компетентностей школярів є:

  • вміння логічно і математично мислити,
  • наукове розуміння природи і сучасних технологій,
  • впевнене користування інформаційно-комунікаційними технологіями
  • обізнаність і самовираження у сфері культури.

Тому на сучасному етапі важливим постає питання якнайширшого залучення вчителів до використання STEAM-технологій на своїх уроках.

Цікавим є те, що під час STEAM-уроків в центрі уваги знаходиться не вчитель, а практичне завдання, яке потрібно вирішити.

Учні ж вчаться вирішувати це практичне завдання шляхом проб і помилок, а не вивчають нудну теорію.

Залучаючи дітей з особливими освітніми потребами до STEM – діяльності звертаю увагу на сильні сторони та інтереси учнів, також важливою складовою є стати гарним прикладом наполегливої роботи, показати як член команди повинен спілкуватися і співпрацювати з іншими.

Для дітей, які мають порушення слуху або зору можна рекомендувати використати додаткові дидактичні матеріали, роздруковані картки, таблиці, звуковий запис.

Цікавим інструментом для STEM і Нової української школи є використання конструктора Lego. Із цією метою в навчальний процес була впроваджена міжнародна програма «Шість цеглинок». STEAM – це універсальний підхід, орієнтований на практику, що дозволяє впоратися з викликами будь-якої складності. Водночас діти практично реалізують свої знання.

Lego можна використовувати під час вивчення будь якої теми, учнів захоплює робота з цеглинками. Так, на уроках географії цеглинки Lego можна використати для складання блок-схеми. Така наочність, створена власноруч, допомагає кращому та більш усвідомленому запам’ятовуванню навчального матеріалу.

Lego-конструювання також розвиває дрібну моторику рук, увагу, пам’ять, критичне мислення, комунікативні навички, підвищує мотивацію до навчання, формує в дітей просторові уявлення, вміння працювати в команді (групі), у парах.

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці. Інтегровані уроки можуть проводитись двома шляхами: об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів; формування інтегрованих курсів або окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних програм таких предметів.

Головною перевагою STEAM-освіти для школярів є їх підготовка до реального життя.

STEAM-підхід дозволяє виховати в дітях гнучкість та критичне, практично орієнтоване мислення.

На перший план виходить здатність вчитись та сприймати зміни, а не самі знання, які нині стають застарілими з неймовірною швидкістю.

Це дає впевненість батькам у майбутньому їхніх дітей, адже після застосування STEAM-викладання діти матимуть глибоке розуміння як жити у сучасному динамічному світі.

Висновки з даного дослідження та перспективи.  Отже, якщо навчати дітей за допомогою інструментів STEM- освіти, ми будемо мати дітей більш пристосованих до життя у сучасних умовах, які здатні критично мислити та аналізувати ситуації.

Список використаних джерел

1. Wikipedia [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/STEM

2. Патрикеєва О.О., Лозова О.В., Горбенко С.Л. Організація STEMнавчання у закладах освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 91. С. 109-115.

3. Патрикеєва О.О., Василашко І.П., Горбенко С.Л., Лозова О.В., Буркіна Н.С. STEM-освіта 2019-2020. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 2019/2020 навчальному році. Управління освітою. Київ: Видавництво «Шкільний світ», 2019. № 10 (419). С. 12 - 22.

4. Патрикеєва О.О., Василашко І.П., Лозова О.В., Горбенко С.Л. Упровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України: методичний аспект. Рідна школа. 2017. № 9- 10 (вересень-жовтень). С. 93-98.

5. Хохліна О.П. Особливості побудови корекційно спрямованого педагогічного процесу у спеціальній освіті. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 91. С. 109-115.

 

Simonenko Alina

Geography teacher

Krivorizka school № 56

(с. Kriviy Rig, Ukraine)

STEM is a straightforward tool for improving the quality of inclusive education.

Abstract. The statistic shows the relevance of STEM technologies for children with special educational needs, and the methods of STEM storage - lessons for children with special educational needs with special awareness.

Key words: inclusive education, children from OOP, STEM education, technology.

 

Симоненко Алина

Учитель географии

Криворожская гимназия №56

(г. Кривой Рог, Украина)

STEM – направления как инструмент повышения качества инклюзивного образования.

Аннотация. В статье рассмотрена актуальность использования STEM-технологий для детей с особыми образовательными потребностями и способы применения STEM – уроки для детей с особыми образовательными потребностями из личного опыта.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети из ООП, STEM-образование, технологии.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Інші матеріали
Інкл
До підручника
Географія 7 клас (Гілецький Й.Р., Чобан Р.Д., Сеньків М.І.)
Додано
17 травня 2022
Переглядів
811
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку