СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ З РОЗВИТКУ РОЗУМОВОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

Про матеріал

СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ З РОЗВИТКУ

РОЗУМОВОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

Перегляд файлу

 

 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ З   РОЗВИТКУ

РОЗУМОВОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1186330404_3.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Мета заняття

К-сть

занять

Час

Дата факт

Дата кор..

Діагностичний етап

 

 

1-2.

Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

2

1год.

 

 

Корекційно-розвивальний етап

 

 

3.

Розвивати мислення, увагу, мовлення, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватися на сприйнятті цілого, вичленять в зображенні окремі контури об’єктів, розподіляти й переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, колір об’єкта; сприяти розвитку рухової пам’яті, вольової регуляції, довільності психічних процесів; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30 хв.

 

 

4.

Розвивати мислення, увагу, мовлення, спостережливість; сприяти розвитку рухової пам’яті, дрібної моторики рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, розмір об’єкт; вчити розрізняти та називати частини доби як на малюнках, так і в повсякденному житті; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

5.

Розвивати мислення, мовлення, довільну увагу, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, форму об’єкта, групувати предмети; розширювати словниковий запас; сприяти розвитку спостережливості, вольової регуляції; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

6.

Розвивати мислення, пам'ять, увагу, розумові операції (узагальнення,  класифікація), мовлення,  дрібну моторику рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, розмір об’єкта; сприяти розвитку спостережливості, вольової регуляції, уміння зосереджуватись; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

7.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, розумові операції мислення (узагальнення, класифікація), мовлення, дрібну моторику рук; формувати вміння аналізувати предмети сприйняття, вчити розрізняти об’єкти живої та неживої природи; сприяти розвитку вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

8.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, здатність мислення до узагальнення та класифікації,  дрібну моторику рук; вчити зосереджуватися на сприйнятті цілого, вичленять в зображенні окремі контури об’єктів, розподіляти й переключати увагу, встановлювати подібність об’єктів;  сприяти розвитку рухової пам’яті, умінню зосереджуватись, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

9.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, мовлення, основні операції мислення (аналіз, синтез, порівняння); сприяти розвитку рухової пам’яті, навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять; вчити встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

10.

Розвивати мислення, мовлення, пам'ять, увагу, розумові операції, дрібну моторику рук; вчити виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим, встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками; сприяти розвитку вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

11.

Розвивати мислення, мовлення, механічну пам'ять,  розумові операції; удосконалювати вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим, розвиток навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять; сприяти розвитку рухової пам’яті,  вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

12.

Розвивати мислення,  пам'ять, основні операції мислення (узагальнення, класифікація), мовлення, дрібну моторику рук; вчити знаходити суттєвий зв'язок між двома заданими предметами і складати пари подібних предметів; удосконалювати швидкість, побіжність, рухомість процесів сприймання, здатність змінювати ракурс зображення, вичленять в ньому окремі контури, аналізувати складне переплетіння ліній; сприяти розвитку рухової пам’яті, умінню зосереджуватись; формувати пізнавальну активність             

1

30хв.

 

 

13.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, спостережливість, мовлення; формувати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів; удосконалювати  навички орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять вчити знаходити суттєвий зв'язок між  предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

14.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, дрібну моторику рук, увагу, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати вміння знаходити  суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку рухової пам’яті, уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

15.

Розвивати мислення, увагу, мовлення,  розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати навички орієнтування у просторі, вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншими, вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів; сприяти розвитку рухової пам’яті, формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

16.

Розвиток мислення, образної пам’яті, дрібної моторики рук, уваги; удосконалювати вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку рухової пам’яті, формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

17.

Розвивати увагу, мовлення, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати навички орієнтування у просторі, вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів, рухомість процесів сприймання, здатність змінювати ракурс зображення, вичленять в ньому окремі контури, аналізувати складне переплетіння ліній; формувати   позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

18.

Розвивати мислення, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття, встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

19.

Розвивати образну пам'ять, увагу, мовлення, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами,  орієнтуватися в просторі; сприяти розвитку довільності психічних процесів; формувати пізнавальну активніст

1

30хв.

 

 

20.

Розвивати розумові операції мислення (узагальнення, класифікація), увагу, пам'ять, дрібну моторику рук; удосконалювати вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку довільності психічних процесів; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

21.

Розвивати мислення, увагу, зорове сприйняття, розумові операції мислення, вміння орієнтуватися у часі, фразове мовлення; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати пізнавальну активність.

1

30хв.

 

 

22.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити групувати предмети за функціональною ознакою; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

23.

Розвивати наочно – образне мислення, пам'ять, увагу, зорове сприйняття; вчити відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

 

 

24

Розвивати мислення, механічну пам'ять, дрібну моторику рук, мовлення, увагу; вчити групувати предмети функціональною ознакою, знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

25.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку образної пам'яті; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

26.

Розвивати мислення, просторове уявлення та просторову орієнтацію, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння групувати предмети за функціональною ознакою, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

27.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

28.

Розвивати мислення, просторове уявлення та просторову орієнтацію, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння групувати предмети за функціональною ознакою, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

29.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

30.

Розвивати мислення, образну пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; удосконалювати вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами, вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

31.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети за спільною суттєвою ознакою, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

32.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, закономірність розміщення об’єктів, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

 

 

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

 

 

33

Контроль ефективності корекційно-розвивальної роботи

1

30хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Вчитель Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Логопедія, Планування
Інкл
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
4097
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку