12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

«Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії»

Про матеріал


Завдання уроку полягає у тому, щоб сформувати уявлення учнів про особливості релігійних вірувань індіанців, сприяючи розвитку світоглядних уявлень, шляхом виховання поваги до вірувань інших народів. Також, після цього уроку учні зможуть: застосовувати та пояснювати нові поняття і терміни: веди, індуїзм, кришнаїзм, буддизм, нірвана, санскрит, «Рігведи», «Махабхарата», «Рамаяна», цифри, десятична система цифр, нуль, шахи.

Перегляд файлу

Урок у 6-му  класі 

Історія України. Всесвітня історія. Інтегрований курс

На тему:

«Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії»

Мета уроку:

  навчити учнів характеризувати релігійні вірування у давній Індії;

  називати засновників буддизму та індуїзму;

  розвивати вміння аналізувати досягнення культури Індії, її вплив на інші народи та значення для сьогодення;

  застосовувати та пояснювати нові поняття і терміни: веди, індуїзм, кришнаїзм, буддизм, нірвана, санскрит, «Рігведи», «Махабхарата», «Рамаяна», цифри, десятична система цифр, нуль, шахи;

  виховувати пізнавальний інтерес до історії розвитку давніх цивілізацій. Завдання уроку: сформувати уявлення учнів про особливості релігійних вірувань індіанців, сприяючи розвитку світоглядних уявлень, шляхом виховання поваги до вірувань інших народів.

Після цього уроку учні зможуть: застосовувати та пояснювати нові поняття і терміни: веди, індуїзм, кришнаїзм, буддизм, нірвана, санскрит, «Рігведи», «Махабхарата», «Рамаяна», цифри, десятична система цифр, нуль, шахи;

Тип уроку: комбінований

Методи. Пояснювально – ілюстративний, частково – пошуковий, дослідницький.

Методико - дидактичне забезпечення уроку: історична карта «Давні Індія та Китай», атлас, контурні карти, підручник, мультимедійна презентація та мультимедійний проектор.

Структура уроку:

 І. Організаційна частина.

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів

ІІІ. Перевірка знань і умінь.

ІV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань і умінь.

1. Суспільний устрій стародавньої Індії. Брахманізм.

2. Релігії стародавніх індійців: індуїзм та буддизм.

3. Повсякденне життя, наука та культура Стародавньої Індії

V. Систематизація та узагальнення нових знань і умінь.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Інструктаж із виконання домашнього завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів Ми продовжуємо вивчати Стародавню Індію. Тема нашого сьогоднішнього уроку: «Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії. Будда та його вчення». На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з найдавнішими релігійними віруваннями та культурою Стародавньої Індії.              

В кінці уроку ми повинні дати відповідь на запитання: «Які досягнення й відкриття Стародавньої Індії є візитівкою сучасної Індії?» (Проблемне питання).

 ІІІ. Перевірка знань та умінь

На попередньому уроці ми вивчали тему Особливості цивілізацій Стародавньої Індії, а зараз проведемо гру «Так або Ні» для перевірки виконання вами домашнього завдання.

1. „Житлом снігів” індійці називали гори Гімалаї +

2. Найвища гора Гімалаїв – це Джомолунгма +

3. Індія знаходиться на півострові  Крим -

4. Серед найдавніших індійських міст нам відомі Мохенджо-Даро і Хараппа +

5. В Індії течуть ріки Ніл та Тигр. -

6. Найдавнішими завойовниками Індії були племена аріїв +

7. Священна книга аріїв називалася Коран – (Веди)

8. У 327 р. до н.е. Індію задумав підкорити Олександр Македонський +

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Осмислення нових знань і умінь

  План за яким ми будемо сьогодні працювати

 1. Суспільний устрій стародавньої Індії. Брахманізм.

2. Релігії стародавніх індійців: індуїзм та буддизм.

3. Повсякденне життя, наука та культура Стародавньої Індії.

1.1.Розповідь вчителя

Суспільний устрій - форма устрою країни або держави, яка полягає в чіткому поділі населення на певні соціальні категорії. Згадайте, в якій країні ми вивчали суспільний устрій? Яким був суспільний устрій Стародавнього Єгипту?

Весь iндiйський нapод полiлявся нa чотиpи вapни - це замкнена група людей, місце якої в суспільстві визначається звичаями і релігійними законами. А знаєте чому замкнена? Усе життя людинa нaлежaлa до тiєї вapни, в якiй вонa нapодилaся. Пеpейти з однiєї вapни до iншої було неможливо.

Зa легендою, нa вapни подiлив людей бог Бpaхмa, i вiн же визнaчив зaняття, пpaвa тa обов'язки, a тaкож кольоpи — бiлий, чеpвоний, жовтий, чоpний — для кожної вapни. Зi своїх уст Бpaхмa ствоpив жеpцiв-бpaхмaмiв. Тому тiльки бpaхмaни можуть говоpити вiд iменi богa. Їхнiй обов'язок — вивчaти священнi книги, пpиносити жеpтви богaм i нaвчaти нapод. Зi своїх pук Бpaхмa ствоpив воiнiв-кшaтpiїв. - Який був обов'язок воїнiв-кшaтpiїв? - Вірно, їхнiй обов'язок — зaхищaти людей вiд воpогiв i упpaвляти деpжaвою. Головний воїн — цap. - Ідея патріотизму в усі часи займала особливе місце не тільки в духовному житті суспільства, а й у всіх найважливіших сферах його - Отже, обов’язок воїнів – кшатріїв був захищати свою країну. Зi стегон Бpaхми виникли вaйшi – селяни, купцi i pемiсники.

Цi тpи вapни нaзивaлися «вapни двiчi нapоджених», бо лише вони спpaвляли особливий обpяд у день повнолiття, який ввaжaвся дpугим нapодженням людини. Четвеpтa вapнa — це шудpи, тобто слуги, яких Бpaхмa ствоpив зi своїх нiг. Вони мусили пpислужувaти людям iз тpьох вищих вapн. Шудpaми були поневоленi apiйцями темношкipi жителi Iндiї. Iснувaлa ще п'ятa гpупa iндійці— недотоpкaнi, якi не нaлежaли до жодної з вapн. Це були нaйбiльш нещaснi i знедоленi люди в усiй Iндiї. Недотоpкaнi не мaли пpaвa жити в селищaх. Одяг вони носили тiльки пiсля помеpлих, a пpикpaси – лише зaлiзнi. Їжу їм дaвaли в pозбитому посудi. Вони виконувaли нaйбpуднiшу i непpиємну pоботу: пpибиpaли нечистоти, обдиpaли шкуpи з убитих твapин. Iндiйцi з вищих вapн боялися нaвiть дотоpкнутися до цих людей, щоб не осквеpнити себе. Всеpединi чотиpьох вapн нaселення Iндiї подiлялося ще нa меншi гpупи людей — зa пpофесiями. Вони нaзивaлися кaстaми. Зaкони i пpaвилa кaсти pегулювaли кожен кpок iндiйця.

Зараз ми попрацюємо з історичним джерелом.

«Легенда про те, як брахмани приносили жертви».

«Найшанованішими і наймудрішими в Індії вважалися брахмани. Їх запрошували в кожний дім, де хотіли принести жертву богам. Вважалось, що брахмани володіють «священним знанням», яке допомагає їм правильно молитись та здійснювати жертвоприношення. Господар обіцяв їм за це багатий дарунок. Спочатку брахмани розпалювали вогонь тертям двох дерев’яних паличок. Потім вони співали хвалебну пісню богам і кликали їх в гості – посидіти на зв’язках трави біля вогнища, вдихаючи пахощі їжі, яку кидали у вогонь. Індійці думали, що зерна рису і ячменю, масло і молоко не згорають у жертовному вогні, а з димом відносяться на небеса. Якщо боги будуть ситі і задоволені, то у подяку пошлють дощ, щоб був гарний врожай на полях. Усі витрати по обряду покладались на того, заради кого він здійснювався!»

1. Як починався обряд жертвоприношення? 2. Чим він супроводжувався? 3. На чиї кошти відбувався?

 2. Релігії стародавніх індійців: індуїзм та буддизм

А тепер давайте згадаємо, що таке « релігія»? — віра, особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей

 - Якими були первісні вірування людей? магія, фетишизм, анімізм, тотемізм - У чому їх сутність? В обожествленні сил природи, тварин і рослин, предметів та наділення їх душею, у відсутності єдиного божества (бога) - Як називалася віра в багатьох богів? (Багатобожжя, язичництво) - Згадайте, які з вивчених нами народів вже прийшли до єдинобожжя? (Євреї, ассирійці) - Які світові релігії у них виникли? (Іудаїзм)             

А зараз ми познайомимося з релігією Стародавньої Індії дослідивши текст зі збірника «Міфи народів світу»

МІФ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ

Спочатку не було нічого: ні сонця, ні місяця, ні зірок. З темряви первісного хаосу, першою виникла вода. З води постав вогонь. Від великої сили тепла, зародилося Золоте Яйце. І плавало те Яйце у водах безкрайнього та бездонного океану, доки в ньому не виник Прабатько Брахма. Він розколов яйце на дві половини. Верхня стала Небом, нижня — Землею, а між ними Брахма розмістив повітряний простір. І утвердив він землю серед вод. Так було створено світ. В Брахми з'явилося сім синів, породжених силою думки. Серед яких Бог-охоронець – Вішна, який рятував людей від різних негараздів, наприклад потопу та Бог – руйнівник Шива – який міг погубити людину, а міг її врятувати.

Питання - Хто за індійською легендою створив світ? - Які ще боги відомі вам згідно легенди? – Подивіться на дошку та зверніть увагу на головних богів Стародавньої Індії. Як зображували основних богів стародавні індійці? Брахма - зображається з чотирма головами (відповідно до 4-х сторін світу), він має чотири руки, дві з них складені на животі, і в нім тримає посудину для води, яка була символом творчого села. Вішна – зображається з чотирма руками, блакитною шкірою, жовтому одязі, в сидячому положенні на великому багатоголовому змії Шеша. У руках тримає лотос, булаву, мушлю та чакру - один з видів зброї. Шива - зображається сидячим в позі лотоса, зі шкірою білого кольору , синьою шиєю та скрученим в пучок волоссям. Носить змії на шиї, голові та руках і ногах як браслети, а на поясі – перекинувши через плече. Одягнений у тигрову або слонячу шкуру. На лобі 3-тє око.

Висновок вчителя: - Отже, брахманізм (індуїзм) не відкидав поділу суспільства на варни й закликав змиритися з повсякденним життям, а щоб змінити своє становище в потойбічному житті, потрібно було всіляко задобрювати богів і приносити жертви.

Найдавнішою світовою релігією Індії був –буддизм.

Про вчення буддизму ми дізнаємося опрацювавши дане питання по підручнику на ст104. Та відповімо на питання:

1. У якому столітті до н.е. в Індії виникла найдавніша світова релігія?

2. Як називалася найдавніша світова релігія?

3. Хто вважається засновником даної релігії?

4. Основні вчення буддизму – «4 благородні істини»– існування страждання – його причини – стан звільнення – шлях до нього.  Найважливіші правила поведінки за буддизмом не вбивати нічого живого не красти не брехати не вживати їжу надмірно любити весь навколишній світ вживати тільки рослинну їжу

 Таким чином, індійці сприйняли вчення Будди, оскільки воно не ділило людей на варни. Тому, що учнем і послідовником Будди міг стати будь – хто. Індійці вважали, що після 10 смерті Будда став верховним богом. Його вчення поширилося в Індії, а з часом по всьому азійському світу.

 3. Повсякденне життя, наука та культура Стародавньої Індії.

 Питання вчителя Що таке культура? — сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії;

У Стародавній Індії була створена особлива система духовного й фізичного вдосконалення людини - йога. Багато чого про культуру Стародавньої Індії могли б розповісти стародавньої книги. Вони робилися з пальмового листя. Але це листя не довговічне. Пластини з листя через спеціальні отвори скріплювали мотузочком. На пальмових листках писали чорнилом із сажі, розведеної в підсолодженій воді. ДО НАШОГО ЧАСУ ЗБЕРЕГЛИСЯ ПАМЯТКИ ДАВНЬОІНДІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВЕДИ СВЯЩЕННІ КНИГИ АРІЇВ, НАПИСАНІ САНСКРИТОМ. ЦЕ ЗБІРКИ ПІСЕНЬ ТА ЗАКЛИНАНЬ, ЗВЕРНЕНИХ ДО БОГІВ. Відомі ДВІ ВЕЛИКІ ПОЕМИ

“МАХАБХАРАТА”, В ЯКІЙ РОЗПОВІДАЄТЬСЯ ПРО БОРОТЬБУ МІЖ ДВОМА ЦАРСЬКИМИ РОДАМИ ТА УЧАСТЬ У НІЙ БОГА КРІШНИ та “РАМАЯНА”, ЯКА НАЗВАНА ЗА ІМЯМ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ – БОГА РАМИ, ПРО ЖИТТЯ І ПОДВИГИ ЯКОГО В НІЙ РОЗПОВІДАЄТЬСЯ

 У Стародавній Індії були винайдені цифри, якими ми зараз користуємося та називаємо арабськими. Однак самі араби запозичили їх у індійців. Дуже важливим математичним відкриттям індійців був винахід нуля – знака для позначення порожнечі. Без цього знака сучасна математика не може обійтися. Індійська система лічби з часом запанувала в усьому світі. Ми за традицією називаємо цифри цієї системи арабськими.

Мистецтво мудро правити людьми повинна була навчати гра, вигадана стародавніми індійцями та призначена для царів і воєначальників. Ця гра називалася «чатуранга», а українською – «шахи».

Алфавіт Індії розробили на основі фінікійського. Стародавні індійці писали на листі пальм, а чорнила виготовляли із цукрової тростини та сажі.

 

V.  Підведення підсумків уроку

Таким чином, давайте відповімо на питання «Які досягнення й відкриття Стародавньої Індії є візитівкою сучасної Індії?»

 

VІ. Домашнє завдання:  §20, робочий зошит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Всесвітня історія. Історія України 6 клас (Бандровський О.Г., Власов В.С.)
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
3130
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку