7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Текст "Розминка на уроці читання"

Про матеріал

Важливе значення у структурі уроку, який побудований за технологією розвитку критичного мислення, відводиться розминці. Вона активізує, організовує дітей, налаштовує на сприйняття нового матеріалу, на співпрацю, є маленьким міцним містком між початком уроку та його основною частиною. У конспекті є багато завдань для цікавого початку уроку.

Перегляд файлу

Розминка як важливий мікроелемент уроку розвитку критичного мислення

Важливе значення у структурі уроку, який побудований за технологією розвитку критичного мислення, відводиться розминці. Яка ж її роль?

Розминка активізує, організовує дітей, налаштовує на сприйняття нового матеріалу, на співпрацю, є маленьким міцним містком між початком уроку та його основною частиною. З психологічної точки зору розминка – це своєрідний спосіб позбутися негативу, дискомфорту, відчути себе захищеною частинкою дружнього колективу. Розминка ззовні схожа на цікаву гру, але несе в собі глибоку інформацію, яка готує грунт для сприйняття нового матеріалу.

Пропонують такі вправи для розминки:

 1.„Складіть слово/речення тощо” .

Потрібно з букв скласти слово чи з слів скласти речення. Назвати якомога більше назв ознак до слів: осінь, ліс, дівчинка. Вибирається навмання із тексту три слова, не пов’язані за змістом. Необхідно скласти якомога більше речень, включивши всі три слова. Наприклад: зайчик, хлопчик, море.

 Хлопчик кинув у море зайчика.

 Хлопчик і зайчик купаються в морі.

 Хлопчик намалював зайчика, що плаває в морі.

Поставити запитання одночасно до двох слів: деревце, корівка. Скласти ланцюжок слів: море – ера – абрикос – село – озеро.

Хто більше складе слів на одну букву: море, моряк, мороз, метро, морозиво.

 1. Інтерв’ю”.

Потрібно протягом зазначеного часу взяти інтерв’ю в однокласника на задану тему.

 1. Компліменти”.

 Потрібно за 1-2 хвилини написати на аркуші якомога більше компліментів і подарувати аркуш сусідові по парті.

 1. Знайдіть риму”.

У кожного учасника (чи пари) картка з записаним словом. Потрібно якомога швидше відшукати риму до свого слова і прикріпити картки зі словами на дошці.

 1. Дружнє коло”.

 Кожна група придумує завдання для іншої групи. Аркуші із завданням передаються по колу від групи до групи, доки не буде виконане завдання.

 1.  „ Знайди друзів”.

У кожного учасника картка зі словом. Потрібно знайти  „ друзів” відповідно до поставленого завдання і об’єднатися в групи. (Теми: дієслово, рід іменників).

 1.  „ Розподіл”.

Може проводитися в групі окремо або між групами. Наприклад, потрібно розподілити слова за належністю до різних частин мови. Можна дати завдання кожній групі накреслити таблицю і розподілити слова, довівши правильність виконання. Або ж з усіх поданих слів кожна група повинна вибрати лише свої (іменники, прикметники чи дієслова і т.д.) Слова, які не потрібні певній групі, віддати групі, котрій вони потрібні.

 1. Хочу похвалитися”.

Протягом 1-2 хвилин потрібно розповісти про щось радісне і хвилююче. Може вчитель або учні  запропонувати тему.

 1.  „ Відгадування загадок”.

Відгадування загадок. Група групі придумує і загадує загадки. Можна зробити загадку у вигляді пантоміми.

 1.  „Я малюю, я пишу”.

 Пропонується описати або намалювати власні асоціації, викликані певним словом, звуком, образом.

 1. «Вірю – не вірю».

Кожне питання починається словами: „ Чи вірите ви, що…”. Учні погоджуються з цим твердженням чи ні. Наприклад, чи вірите ви, що у слові духмяний пишеться апостроф?

 1. «Бліц - опитування по ланцюжку».

 Учні ланцюжком задають один одному запитання по прочитаному тексту чи пройденому матеріалу. Вчитель має право зняти запитання, яке не відповідає даній темі або некоректне.

13. „ Знайди помилку”.

Вчитель у своєму повідомленні допускає помилки, які мають знайти учні. Можна вказати кількість помилок. Виявлення учнями помилок свідчить про глибоке знання предмета і розвиває критичне мислення учнів. Завдання можуть готувати учні вдома самостійно і пропонувати цього іншій групі учнів.

14. „ Світлофор”.

Дуже простий, але ефектив­ний методичний прийом. Світлофор – це довга смужка картону (завдовжки 10-12 см, шириною 5-6 см), яка з одного боку червоного кольору, а з другого – зеленого. Працює світлофор дуже просто: під час прове­дення усного опитування всі учні сиг­налізують учителеві, чи знають вони відповідь на питання (зелений бік – готовий відповідати, червоний – не готовий). Позитивним моментом у цій ситуації є те, що під час проведення опитування пасивність неприйнятна. Хочеш – не хочеш, а треба підняти картку і сказати, чи знаєш ти це питан­ня. Учитель пояснює учням, що, під­нявши червону картку і заявивши про незнання, учень відмовляється від від­повіді. Показавши зелену, будь до­брий, відповідай. Під час проведення усного опитування можна зробити так: запросити двох-трьох (не обов’язково сильних, але відповідальних) учнів до дошки і доручити їм роль помічників учителя, які допомагають йому визначати активність учнів.

15. „ Вправи на тренування пам’яті й уважності”.

Дуже цікавий прийом. Він особливо ефективний, коли учні будуть готові працювати з ним. Попе­редьте їх заздалегідь, щоб вони уважно читали домашній параграф. Учитель дає учням аркуш, на якому по­середині розташований текст, частина вірша, задачі. Завдання полягає в тому, щоб учні змогли написати необхідний текст зверху і знизу наявної фрази. Або спробувати висловити його усно: що ж мало передувати фразі й чим вона повинна була закінчуватися. Учитель може пропонувати учню прочитати текст і при цьому закладкою закриває частину тексту. Учень відтворює цей текст по пам’яті. Клас стежить за підручником і оцінює однокласника.

16. „ Сюрприз” чи „ подарунок”.

Потрібно з заплющеними очима вийняти з ящика предмет чи річ, потім його розглянути, описати.

 17. „ Шифрограма”.

Кожній групі даються однакові завдання. Потрібно чимшвидше виконати завдання і відповіді коротко записати на аркуші паперу.

18. „ Склади букет”.

Кожна група отримує квітки, вирізані з паперу. Потрібно розповісти усе, що знаєш про цю квітку (легенди, пісні, вірші, лікувальні властивості, спогади тощо), а потім наклеїти квітку на плакат із зображеною вазою. Утвориться букет. (Ця розминка допомагає в розвитку мовлення).

19. „ Побажання”.

 Протягом 2-3 хвилин потрібно написати чого бажаємо своєму сусідові по парті (на всі літери абетки)

20. Гра „ Склади прислів’я і поясни”.

Живуть,                                           як кіт наплакав.

Наробив,                                         як кота за сметану.

Ласий,                                             як кіт на ковбасу.

Покарали,                                        як кіт із собакою.

21. Гра „ Роз’єднай слова

Хтодоброзичливоспостерігаєза тваринаминевтручаєтьсявїхнє

Життяалевпотрібнумитьприходитьнадопомогу той…

Закінчіть міркування розшифрованого вислову: …є справжнім охоронцем природи…

22. Гра „ Лабіринт”.

Щоб прочитати назву розділу, нам потрібно пройти через буквений лабіринт

Ц

І

П

Д

И

І

В

Х

М

Х

І

В

Р

О

Б

Т

Н

И

Е

И

К

А

И

Г

Р

А

А

Ш

Н

Ш

(Цікаві пригоди братів наших менших)

23. Гра „ Розшифруй”.

Прочитати епіграф до уроку

По     бі      не         ти      то      ро     му       ма      меш

 

ки       ди    зна     меш       й      зу     не         ти

24. Гра „ Істинне – хибне”.

Хибні твердження зловити оплеском і перетворити їх на істинні.

1. В українській мові 6 голосних звуків.

2. На письмі вони позначаються 8 буквами.

3. Букви я, ю, є, ї завжди позначають два звуки.

4.Голосні бувають дзвінкими і глухими.

25. Гра „ Незакінчене речення”.

Закінчіть речення:

На минулому уроці ми познайомились із звуком ... [й]

Він позначається буквою ... ?

Приголосний звук [й] завжди ... ?

Звук [й] є у назві пташок ... ?

Наше життя – це захоплюючий світ, бо….

Немає нічого цікавішого, ніж сама людина, тому що….

Добра людина – це та, яка

26. Гра „ Продовж рядок”.

Лисиця, їжак, вовк …

Опеньки, сироїжки, лисички …

Сосна, береза, осика …

27. Гра „ Впізнай слово”.

Яке слово загубило схему?

-

0

=

-

0

Сойка

Жайворонок

Соловейко

Хто третій зайвий? Чому? (Сойка). Що спільного у цих словах?

(Звук й, означають назви птахів, відповідають на питання хто? ).

28.Лінивий диктант.

Якщо правильна думка, то учні показують сигнальну картку зеленого кольору, а червоного, якщо вони не погоджуються з нею.

1. У їжачихи було троє їжаченят?

2. Вони були кругленькі, мов клубочки?

3. Їжаченята зустріли лисичку?

4. Прикотились клубочки до мами?

5. Мама їх приголубила.

29. Гра „ Знайди пару”. Метод „ пастка”.

(Малюнок зайчика, їжачка, лисички. Треба з’єднати малюнок зі звуковою схемою. До малюнка лисиці невірна схема – пастка).

30. Гра „ Знайди зайве”.

Собачка, мишка, кінь, корова.

Соловейко, півник, лелека, журавель.

Яблуко, огірок, груша, слива.

Вишня, берізка, абрикос.

31. Гра „ Снігова куля”.

Бабуся положила у кошик батон, пиріг, торт, печиво…(Учні повторюють все спочатку і додають своє слово, яке є назвою виробу із борошна).

32. Гра „ Правильна чи хибна думка”.

Короткий, влучний вислів повчального характеру – ЦЕ КАЗКА?

Українські народні казки складав народ?

33. Диктант „ Так чи ні”.

Вчитель зачитує речення із тексту, якщо таке речення є у тексті, то ставлять плюс, а якщо немає, то ставлять мінус.

1. Яблунька росла в саду.

2. Звірі називали її дичкою?

3. Її побачила дівчинка.

4. Дідусь вирішив весною забрати яблуньку з лісу.

5. Із неї виросла яблунька семи сортів.

1 –; 2 + ; 3 – ; 4 – ; 5 + .

34. Гра „ Прочитайте із розсипанок прислів’я”.

Всі вірного дерево у друга з Краще

виручай коріння. друзі друга мов Без

велика друзів, а туга. Людина кишені сили хороші,

без без ніж віддай, біди гроші.

Без вірного друга – велика туга.

Всі сили віддай, а друга з біди виручай.

Людина без друзів, що дерево без коріння.

Краще друзі хороші, ніж у кишені гроші.

35. Вправа „ Не хочу хвалитися, але я можу…”.

Діти, які народилися навесні, утворюють коло та висловлюють свої міркування:

Не хочу хвалитися, але я можу навчити свого друга…

Не хочу хвалитися, але я…

36. Гра „ Реклама”.

Учитель пропонує дітям назвати якомога більше призначень предметів, про який читали на уроці. Серед них можуть бути не тільки реальні призначення, а й уявні та фантастичні.

37. Вправа „ Кому і за що”.

Діти по черзі передають іграшку чи квітку і кажуть, кому і за що дарують   її.

Отже, проведення розминки на уроці об’єднує учнів для навчальної діяльності, заохочує їх до спілкування, встановлює довірливі стосунки між учнями та вчителем, сприяє розвитку мислення, зв’язного мовлення, тренуванню пам’яті та уваги.

 

 

docx
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
642
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку