Тема 3: Центральна Рада і Тимчасовий уряд - від протистояння до компромісу.

Про матеріал
Тема 3: Центральна Рада і Тимчасовий уряд - від протистояння до компромісу. Мета : аналіз ІІ Універсалу; пояснити, як відбулося загострення відносин Української Центральної Ради та Тимчасового уряду; формувати в учнів вміння критично оцінювати історичні процеси і події, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, навички оцінювання ролі історичних діячів у ході суспільно-політичного процесу; виховувати в учнів повагу до історичного минулого, толерантне ставлення до протилежно полярних думок та шанобливе ставлення до політичних та громадських діячів періоду Української національно-демократичної революції Терміни: Опозиція, Генеральний секретаріат, самостійники. Дати : ❖ 28(15) червня 1917р.- створення УЦР Генерального секретаріату; ❖ 16 ( 3)липня 1917р. – проголошення ІІ Універсалу УЦР; ❖ Липень 1917 року – переговори між УЦР та делегацією Тимчасового уряду (Києв); ❖ 4-5 липня 1917 року – Збройний виступ самостійників у Києві; Персоналії: ❖ В. Винниченко Обладнання: Портретні зображення, документи, таблиці, презентація, ілюстрації підручника, атласи, історична карта, тестові завдання. Тип уроку: комбінований (лекція з елементами лабораторно-практичного заняття.) Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: ❖ Порівнювати І та ІІ універсали УЦР ❖ аналізувати причини конфлікту між УЦР та Тимчасовим урядом; ❖ характеризувати відносини Центральної Ради та Тимчасового уряду, давати їм власну оцінку;
Перегляд файлу

Тема 3: Центральна Рада і Тимчасовий уряд - від протистояння до компромісу.

Мета : аналіз ІІ Універсалу; пояснити, як відбулося загострення відносин Української Центральної Ради та Тимчасового уряду; формувати в учнів вміння критично оцінювати історичні процеси і події, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, навички оцінювання ролі історичних діячів у ході суспільно-політичного процесу; виховувати в учнів повагу до історичного минулого, толерантне ставлення до протилежно полярних думок та шанобливе ставлення  до політичних та громадських діячів періоду Української національно-демократичної революції

Терміни: Опозиція, Генеральний секретаріат, самостійники.

Дати :

 • 28(15) червня 1917р.- створення УЦР Генерального секретаріату;
 • 16 ( 3)липня 1917р. – проголошення ІІ Універсалу УЦР;
 • Липень 1917 року – переговори між УЦР та делегацією Тимчасового уряду (Києв);
 • 4-5 липня 1917 року – Збройний виступ самостійників у Києві;

Персоналії:

 • В. Винниченко

Обладнання: Портретні зображення, документи, таблиці, презентація, ілюстрації підручника, атласи, історична карта, тестові завдання.

Тип уроку: комбінований (лекція з елементами лабораторно-практичного заняття.)

 

Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

 

 • Порівнювати І та ІІ універсали УЦР
 • аналізувати причини конфлікту між УЦР та Тимчасовим урядом;
 • характеризувати відносини Центральної Ради та Тимчасового уряду, давати їм власну оцінку;

 

Хід уроку

 І. Організаційний момент

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів

1.Опитування з вибором правильної відповіді.

 

1. Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено
А)  відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію
Б)  формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів
В)  відправленням українізованих військових частин на фронт
Г)  збройним виступом самостійників у Києві 

2. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Він  залишався  романтиком,  навіть  очолюючи  перший  український  уряд – Генеральний  секретаріат»
А)  М. Грушевського                             Б)  В. Винниченка 
В)  Д. Дорошенка                                   Г)  С. Петлюру 

2. Бесіда:

1. Коли була утворена ЦР? Хто її очолив? (4 березня 1917)

2. Що таке Універсал? (державно-політичні акти, грамоти-прокламації, які видавала Українська ЦР для широкого загалу).

3. Як називався перший уряд? Хто його очолив? Як називається сьогодні уряд України?

4 «Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на свої землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори. Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори».

Запитання:

1. Спираючись на уривок документа, поясніть, у чому полягає  історичне значення цього законодавчого акта. (Декларував проголошення автономії України у складі Росії; визначав, що головним джерелом влади в країні є український народ).

2. Коли  було проголошено І Універсал?

3. Що таке автономія? (право самостійного управління, вирішення державних питань якою-небудь частиною держави, закріплене в загальнодержавній конституції).

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель: Історичний період Української революції як один з найбільш яскравих, складних і трагічних сторінок  історії України. Українська національно – демократична революція 1917 – 1921 рр. стала прикладом і дала досвід наступним поколінням українців. Без цієї боротьби було б неможливим проголошення державної незалежності в 1991 р.  Сьогодні ми продовжуємо вивчення цієї героїчної сторінки історії.”

ІV. Вивчення нового матеріалу

План

 1. Наслідки проголошення Першого Універсалу УЦР
 2. Другий Універсал УЦР– крок уперед чи назад
 3. Чому загострився конфлікт між УЦР та Тимчасовим урядом
 1. Наслідки проголошення Першого Універсалу

«Уся свідома і напівсвідома Україна за тих днів стала на коліна й молитовно, в захваті визволення , в запалі смілості, в високій піднесеній готовності до боротьби, до творчості заспівала «Ще не вмерла України, і слава, і воля»,

В. Винниченко.

Універсал справив величезне враження на суспільство. Так, на заклик до українського громадянства сплачувати добровільний податок для потреб Центральної Ради біля її скарбниці вишиковувались черги людей, які бажали внести гроші. З місць сотнями надходили телеграми, в яких висловлювалася солідарність з Радою.

Іншою була реакція на Універсал Тимчасового уряду, він називає український Універсал «сепаратизьким», «злочинним», «німецькою інтригою». Прем’єр князь Г. Львов звернувся безпосередньо з відозвою до «братів-українців», в якій закликав: «Не йдіть необачним шляхом роздроблення сил визволеної Росії, не відривайтеся від загальної Батьківщини, не розколюйте війська, не завдавайте нетерплячим бажанням зараз же зміцнити форми державного устрою України смертельного удару всій державі і самим собі!»

Через кілька днів, 15 червня 1917р.був створений крайовий уряд – Генеральний секретаріат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником ст 58.

Постать в історії.

 

 

 

 

Мозковий штурм колективна робота:.

Проаналізувавши документ –

відповісти на запитання.(ст 59)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Другий Універсал УЦР– крок уперед чи назад

 

Розповідь вчителя:

Улітку 1917 р. російська армія здійснила наступальну операцію Південно-Західному фронті, яка завершилася повним провалом. Російська армія втратила близько 150 тис. осіб і відступила з Галичини. Це спричинило поглиблення політичної кризи в країні. Тимчасовий уряд шукаючи підтримки, спробував урегулювати відносини з Українською Центральною Радою. 11-12 липня в Києві відбулися переговори делегації Тимчасового уряду у складі О. Керенського, М. Терещенка, М. Некрасова та І. Церетелі з керівництвом УЦР із приводу ситуації, що складалася після проголошення І Універсалу.

 

Досягнутий компроміс був викладений у двох документах різної форми, але майже однакового змісту – постановою Тимчасового уряду «Про національно-політичне становище України» та II Універсалом Української Центральної Ради. За ним Тимчасовий уряд до Установчих зборів визнавав УЦР крайовим органом влади за умови її поповнення представниками національних меншин, а Центральна Рада зобов’язувалася самочинно не проголошувати автономії України. Разом із представниками національних меншин УЦР мала підготувати закон про автономію України, який буде затверджений Установчими зборами. Російські представники погодилися, що Центральна Рада виділить зі свого складу Генеральний Секретаріат, який буде затверджений Тимчасовим урядом як вищий орган виконавчої влади в Україні. Здійснення українізації військових частин не заперечувалося, однак вона мала відбуватися під контролем російського командування.

У Петрограді розгляд результатів переговорів у Києві спричинив кризу в Тимчасовому уряді та його відставку. 16-17 липня 1917 р. на вулицях Петрограда відбулися сутички між урядовими силами та прибічниками більшовиків, які спробували захопити владу. Протистояння завершилося перемогою уряду й переходом більшовиків на нелегальне становище. Липнева криза Тимчасового уряду завершилася створенням його нового складу, який очолив О. Керенський.

16 липня 1917 р. після отримання Українською Центральною Радою постанови Тимчасового уряду про затвердження Генерального Секретаріату, згідно з попередньою домовленістю, було ухвалено й оголошено II Універсал. На основі цих документів Україна набула статусу окремого територіально-адміністративного утворення з власним представництвом. Для розв’язання питань, що виникали між сесіями, УЦР утворила Малу Раду, що складалася із 40 представників від українських та 18 – від неукраїнських організацій. Головою її президії став М. Грушевський.

Учням пропонується заповнити схему таблицю і проаналізувати зміст ІІ Універсалу за допомогою підручника і роздаткового матеріалу.

 

 

Орієнтовна схема-таблиця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст роздаткового матеріалу.

 

Другий Універсал Української Центральної Ради

 

«Громадяне землі Української

Представники Временного Правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких Временне Правительство має вжити в справі Управління на Україні до Учредительного Зібрання. Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначіння і відносячи остаточне встановлення форми його до Учредительного Зібрання, – простягає руку представникам Української демократії – Центральній Раді, – і закликає, в згоді з ним, творити нове життя України на добро всієї революційної Росії.

Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти Україну од Росії, щоб вкупі з усіма народами її прямувати до розвитку та добробуту всієї Росії і до єдності демократичних сил її, з задоволенням приймаємо заклик Правительства до єднання і оповіщаємо всіх Громадян України:

Українська Центральна Рада, обрана Українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками инших народів, що живуть на Україні, від їх революційних організацій, і тоді стане тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людності нашого краю.

Поповнена Центральна Рада виділить наново з свого складу окремий одповідальний перед нею орган – Генеральний Секретаріат, – що буде представлений на затвердження Временного Правительства, яконоситель найвищої краєвої влади Временного Правительства на Україні.

В сім органі будуть об'єднані всі права і засоби, щоб він, яко представник демократії всієї України, і разом з тим як найвищий краєвий орган управління, мав змогу виконувати складну роботу організації та упорядкування життя всього краю в згоді з усією революційною Росією.

В згоді з иншими національностями України і працюючи в справах державного управління, як орган Временного Правительства, Генеральний Секретаріат Центральної Ради твердо йтиме шляхом зміцнення нового ладу, утвореного революцією.

Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада в згоді з національними меньшостями України підготовлятиме проект законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження Учредительного Зібрання.

Вважаючи, що утвореннєкраєвого органу Временного Правительства на Україні забезпечує бажане наближення управління краєм до потреби місцевої людності в можливих до Учредительного Зібрання межах, і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зав'язана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання.

Що торкається комплектовання військових частей, то для сього Центральна Рада матиме своїх представників при кабінеті Військового Міністра, при Генеральнім Штабі і Верховному Головнокомандуючому, які будуть брати участь в справах комплектування окремих частин виключно українцями, поскільки таке комплектування, по опреділенню Військового Міністра, буде являтись з технічного боку можливим без порушення боєспособности армії.

Оповіщаючи про се громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка передала нам свою волю, разом з революційною демократією всієї Росії та її революційним Правительством прикладе всі свої сили, щоб довести всю державу і зокрема Україну до повного торжества революції.»

 

 1. Чому загострився конфлікт між УЦР та Тимчасовим урядом

Розповідь учителя

Досягнутий компроміс між Тимчасовим урядом та Українською Центральною Радою не міг повністю влаштовувати жодну зі сторін. З обох боків на адресу учасників переговорів лунали звинувачення у зраді національних інтересів. У ніч із 17 на 18 липня 1917 р. в Києві підняли повстання прибічники самостійності України. У червні на військовому розподільчому пункті міста близько 5 тис. солдатів-українців проголосили себе «Другим українським полком ім. П. Полуботка». Його керівники разом із членами УЦР, незадоволеними діяльністю керівництва, планували збройним шля­хом захопити владу в Києві й примусити Українську Центральну Раду про­голосити незалежність України. На ранок 18 липня полуботківці роззброїли кілька частин київського гарнізону, захопили штаб міліції, військову комендатуру, арсенал, банк, скарбницю та інтендантські склади. УЦР та українські політичні партії засудили дії полуботківців і відмежувалися від них. Генеральний Секретаріат разом із військами Київського військового округу придушив виступ полуботківців. Приборкання бунтівників відбувалося досить мирно. Не отримавши підтримки з боку Центральної Ради й визнаючи її, більшість полуботківців склала зброю. Під час придушення повстання Генеральний Секретаріат співпрацював також із Радою робітничих і солдатських депутатів та місцевими більшовицькими організаціями.

Після поразки виступу полуботківців, усіх керівників повстання ув’язнили або відправили на Румунський фронт, у тому числі і їхнього лідера М. Міхновського. Напередодні доленосних подій найпалкіші прихильники самостійності України були нейтралізовані.

Липнева криза ТУ внесла істотні зміни в настрої основних політичних сил в Росії. 4-5 липня більшовики спробували організувати збройний виступ проти ТУ, але він потерпів невдачу, що привело до ліквідації двовладдя. Політика ТУ щодо України стала більш жорсткою. Було розформовано полк ім. Б. Хмельницького за підтримку виступу самостійників. 16 липня 1917 року УЦР прийняла Статут Генерального секретаріату, у відповідь ТУ 4 серпня 1917 року оприлюднив Тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату. Ці документи істотно відрізнялися. Працюємо з таблицею:

Порівняльна характеристика Статуту Генерального Секретаріату

і «Тимчасової інструкції для Генерального Секретаріату»

Документ

Статут Генерального Секретаріату

«Тимчаосова інструкція для Генерального Секретаріату»

Статус

Вищий орган управління в Україні, який формується УЦР, відповідальний перед нею, затверджується тимчасовим урядом

Місцевий орган Тимчасового уряду, який затверджується за поданням УЦР

Повноваження

 • передає Тимчасовому уряду законопроекти, затверджені УЦР;
 • визначає компетенцію органів виконавчої влади;
 • призначає невиборних урядовців;
 • недовіра, висловлена УЦР, зумовлює відставку Генерального Секретаріату
 • усі рішення мають затверджуватися Тимчасовим урядом;
 • втрачено право призначення на державні посади;
 • Тимчасовий уряд може діяти в обхід Генерального Секретаріату;
 • Центральна Рада фактично позбавляється законодавчих прав

Територія, на яку поширюється влада

Дев’ять українських губерній: Київська, Волинська, Полтавська, Подільська, Херсонська, Харківська, Катеринославська, частина Чернігівської і Таврійської

П’ять українських губерній: Київська, Волинська, Полтавська, Подільська, частина Чернігівської

Склад

14 секретарств: внутрішніх, фінансових, військових, продовольчих, земельних, національних справ; юстиції, освіти, торгівлі, промисловості, пошти й телеграфу, праці, шляхів сполучення

Генеральний Секретаріат втрачає секретарство військових справ, продовольчих справ, судових справ, шляхів сполучення, пошти й телеграфу, земельних справ

Значення

Став фактичною основою конституції України як автономної частини Росії

Загострив конфлікт між УЦР та Тимчасовим урядом

 

 

 

Формуємо вміння за допомогою карти отримувати вичерпну інформацію.(робота в групах) Ст 64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формуємо вміння критично мислити: (ст 62)

 

 

 

 

 

. V.Закріплення нових знань та вмінь учнів.

Колективна робота (репродуктивна бесіда за запитаннями)

 

 • Коли і в яких умовах було проголошено І Універсал УЦР?
 • Назвіть автора тексту Першого Універсалу УЦР. У чому полягає історичне значення цього документа?
 • Назвіть головні завдання, що стояли перед Центральною Радою після проголошення Першого Універсалу.
 • Які факти свідчили про поглиблення процесу державотворення в Україні?
 • Назвіть коло обговорюваних питань на україно-російських переговорах післяприйняття Першого Універсалу УЦР. Які вони мали результати?
 • Коли і в яких умовах було проголошено ІІ Універсал УЦР?
 • Охарактеризуйте основні положення Другого Універсалу УЦР.
 • Які дії Української Центральної Ради свідчили про перетворення її з органу, що репрезентував національну владу, на владний територіальний орган усієї України?
 • Назвіть причини виступу полуботківців. Охарактеризуйте план дій повстанців. Чому лідери Центральної Ради не підтримали виступ полуботківців?

 

VІ. Підсумки уроку.

Заключне слово вчителя. Таким чином, проголошення Першого Універсалу УЦР поставило перед нею завдання впровадження в життя програми дій, накресленого в ньому. Головним положенням цієї програми був рух до реальної автономії у складі демократичної федеративної республіки Росії. На шлях у його реалізації УЦР розгорнула широку державотворчу діяльність та активізувала переговори із Тимчасовим урядом Росії, наслідком чого стало проголошення Другого Універсалу УЦР.

Оцінювання учнів за роботу на уроці (з мотивацію виставлення оцінок).

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати § 13-14 ст.57-65


docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
23 серпня
Переглядів
257
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку