Тема : Українські землі напередодні війни. Плани Антанти і Троїстого союзу..

Про матеріал
Тема : Українські землі напередодні війни. Плани Антанти і Троїстого союзу. Мета : ознайомити учнів з адміністративно-територіальним поділом українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій напередодні І світової війни; розкрити причини та характер війни ; розкрити плани воюючих сторін щодо України; з’ясувати особливості національного руху на західноукраїнських землях у зв’язку з початком війни; розвивати навички учнів робити висновки. Основні дати : 1 серпня 1914р. - початок І світової війни 1 серпня 1914р. - створення Головної української ради серпень 1914р. - створення Союзу визволення України (СВУ) кінець серпня 1914р. - дозвіл австро-угорського уряду на формування загонів Українських січових стрільців (УСС). Тип уроку : вивчення нового матеріалу Структура уроку : І. Організаційний момент ІІ. Вивчення нового матеріалу 1. Державний і адміністративно-територіальний устрій 2. Причини і характер І світової війни 3. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України. 4.Заснування Головної української ради, Союзу визволення України і Легіону січових стрільців. ІІІ. Закріплення нових знань і вмінь учнів. ІV. Підсумки уроку V. Д/з. Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Вивчення нового матеріалу. 1.Державний і адміністративно-територіальний устрій. Розповідь учителя. Аналізуючи нелегкий історичний шлях нашої Батьківщини, слід враховувати всі чинники, що впливали на долю українського народу впродовж того чи іншого періоду. Україна була поділена між двома могутніми імперіями : Російською і Австро-Угорською,які у власних інтересах використовували її природні багатства. Українці не мали свого уряду, армії, суду, поліції, чиновників і дипломатів, але вимушені були утримувати імперських. Головним завданням українців було створення єдиної незалежної соборної України. Адміністративно-територіальний поділ - це поділ території на певні частини, які є сферою діяльності держави та основою побудови системи місцевих органів державної влади й управління. 2. Причини і характер І світової війни. 1 серпня 1914р.- початок І світової війни між двома військово-політичними блоками (коаліціями). Запитання до учнів. 1 Хто розпочав війну? (Антанта і Троїстий союз) 2 Які країни входили до Антанти? (Росія,Франція,Велика Британія). 3 Які країни входили до Троїстого союзу? (Німеччина,Італія,Австро-Угорщина). Розповідь учителя. Головною метою було перерозподіл вже поділеного світу, для розширення економічних і політичних впливів, нових ринків збуту. Характер війни - з обох сторін був несправедливий,грабіжницький, імперіалістичний. Для українців війна набула братовбивчого характеру : до російської армії було мобілізовано 4 млн. осіб; до австро-угорської - 0.3 млн. осіб. 3. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України. Розповідь учителя. Що стосується планів Антанти щодо України, то, Російська імперія планувала захопити землі Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття, що розв’язувало б такі проблеми : - розширення кордонів російських володінь - ліквідація центрів українського визвольного руху в Галичині; - прагнення зібрати воєдино всі російські землі, в тому числі й українські етнічні території. Англія і Франція сподівались на згоду Росії в разі перемоги розподілити колонії Німеччини і Туреччини. Плани Троїстого союзу, то, Австро-Угорська Імперія прагнула : - зміцнити позиції в Західній Україні. - приєднати до своїх володінь Волинь і Поділля; - посилити вплив на інші слов’янські народи імперії (поляків, чехів, словаків). Німеччина сподівалась розширити території за рахунок українських земель Сходу і Півдня. Південний схід України розглядався, як зручний плацдарм для подальшого наступу на Схід. Італія мала намір захопити в Африці французькі колонії. Отже, роблячи висновок можна сказати, що геополітичне положення України неминуче перетворювало її на зону зіткнення інтересів супротивних коаліцій. При цьому інтереси українського народу аніскільки не враховувалися. Загарбання українських земель було невід’ємною частиною агресивних планів основних учасників ворогуючих коаліцій. 4. Заснування Головної української ради, Союзу визволення України, і Легіону січових стрільців. Війна зумовила глибоку кризу українського національного руху. У ньому відбувся розкол у двох площинах. Між українцями ворогуючих сторін виросла прірва. У межах Російської та Австро-Угорської імперій відбувся розкол на прибічників та противників переможної війни. 1 серпня 1914р. у Львові була утворена Головна українська рада (ГУР), яка займала позиції Австро-Угорщини. Вона була між партійним блоком, що складався з Української радикальної партії (УРП), Української соціал-демократичної партії (УСДП), Української національно-демократичної партії (УНДП). Лідером був Кость Левицький. Головною метою було створення української автономії у межах Австро-Угорщини. Конкретними діями було створення 6 серпня 1914р. військової організації - легіону Українських січових стрільців (УСС), який воював у складі австрійської армії. У серпні 1914р., також було створено Союз визволення України (СВУ), засновниками якого були Наддніпрянські діячі українського національного руху соціалістичного спрямування (А.Жук, Д.Донцов, В.Дорошенко).Головною метою було відокремлення України від Росії і створення монархічної держави під заступництвом Австро-Угорщини та Німеччини. Але більшість українських політиків і партій ставилися до СВУ негативно або й вороже, тому що вони хотіли відірвати Україну від Росії і цю ідею вороги називали сепаратизмом. Негативне ставлення до СВУ свідчило про неузгодженість і,більше того, розкол українського національного руху. ІІІ. Закріплення нових знань та вмінь учнів. Тестування. Учні заперечують або стверджують наведені положення. 1. Австро-Угорщина планувала захопити Донбас (ні). 2. Росія мала намір приєднати Галичину, Буковину, Закарпаття (так). 3. Гур очолював Д.Донцов (ні). 4. Гур займала проросійські позиції (ні). 5. СВУ очолював Левицький (ні). ІV. Підсумки уроку. Заключне слово вчителя. Таким чином, на початку ХХ ст. українські землі входили до складу двох імперій : Австро-Угорської і Російської. Ця обставина, як ми бачимо, в умовах визрівання війни мала негативні наслідки для українців. З початком І світової війни українські землі перетворювалися на арену боротьби двох ворогуючих коаліцій - Антанти і Троїстого союзу. За цих умов неминучим був розкол у національному русі. V. Д/з. Опрацювати конспект і §1-2 ст. 4-11 підручника.
Перегляд файлу

Тема : Українські землі напередодні війни. Плани Антанти і Троїстого союзу.

Мета : ознайомити учнів з адміністративно-територіальним поділом українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій напередодні І світової війни; розкрити причини та характер війни ; розкрити плани воюючих сторін щодо України; з’ясувати особливості національного руху на західноукраїнських землях у зв’язку з початком війни; розвивати навички учнів робити висновки.
Основні дати :
1 серпня 1914р. - початок І світової війни
1 серпня 1914р. - створення Головної української ради
серпень 1914р. - створення Союзу визволення України (СВУ)
кінець серпня 1914р. - дозвіл австро-угорського уряду на формування загонів Українських січових стрільців (УСС).
Тип уроку : вивчення нового матеріалу
Структура уроку :
І. Організаційний момент
ІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Державний і адміністративно-територіальний устрій
2. Причини і характер І світової війни
3. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України.
4.Заснування Головної української ради, Союзу визволення України і Легіону січових стрільців.
ІІІ. Закріплення нових знань і вмінь учнів.
ІV. Підсумки уроку
V. Д/з.
 

Хід уроку

І. Організаційний момент
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
1.Державний і адміністративно-територіальний устрій.
Розповідь учителя.
Аналізуючи нелегкий історичний шлях нашої Батьківщини, слід враховувати всі чинники, що впливали на долю українського народу впродовж того чи іншого періоду.
Україна була поділена між двома могутніми імперіями : Російською і Австро-Угорською,які у власних інтересах використовували її природні багатства.
Українці не мали свого уряду, армії, суду, поліції, чиновників і дипломатів, але вимушені були утримувати імперських.
Головним завданням українців було створення єдиної незалежної соборної України.
Адміністративно-територіальний поділ - це поділ території на певні частини, які є сферою діяльності держави та основою побудови системи місцевих органів державної влади й управління.
2. Причини і характер І світової війни.
1 серпня 1914р.- початок І світової війни між двома військово-політичними блоками (коаліціями).
Запитання до учнів.
    1  Хто розпочав війну? (Антанта і Троїстий союз)
    2  Які країни входили до Антанти? (Росія,Франція,Велика Британія).
    3  Які країни входили до Троїстого союзу? (Німеччина,Італія,Австро-Угорщина).
Розповідь учителя.
Головною метою було перерозподіл вже поділеного світу, для розширення економічних і політичних впливів, нових ринків збуту.
Характер війни - з обох сторін був несправедливий,грабіжницький, імперіалістичний. Для українців війна набула братовбивчого характеру : до російської армії було мобілізовано 4 млн. осіб; до австро-угорської - 0.3 млн. осіб.
3. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України.
Розповідь учителя.
Що стосується планів Антанти щодо України, то, Російська імперія планувала захопити землі Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття, що розв’язувало б такі проблеми :
- розширення кордонів російських володінь
- ліквідація центрів українського визвольного руху в Галичині;
- прагнення зібрати воєдино всі російські землі, в тому числі й українські етнічні території.
Англія і Франція сподівались на згоду Росії в разі перемоги розподілити колонії Німеччини і Туреччини.
Плани Троїстого союзу, то, Австро-Угорська Імперія прагнула :
- зміцнити позиції в Західній Україні.
- приєднати до своїх володінь Волинь і Поділля;
- посилити вплив на інші слов’янські народи імперії (поляків, чехів, словаків).
Німеччина сподівалась розширити території за рахунок українських земель Сходу і Півдня. Південний схід України розглядався, як зручний плацдарм для подальшого наступу на Схід.
Італія мала намір захопити в Африці французькі колонії.
Отже, роблячи висновок можна сказати, що геополітичне положення України неминуче перетворювало її на зону зіткнення інтересів супротивних коаліцій. При цьому інтереси українського народу аніскільки не враховувалися. Загарбання українських земель було невід’ємною частиною агресивних планів основних учасників ворогуючих коаліцій.
4. Заснування Головної української ради, Союзу визволення України, і Легіону січових стрільців.
Війна зумовила глибоку кризу українського національного руху. У ньому відбувся розкол у двох площинах.
Між українцями ворогуючих сторін виросла прірва. У межах Російської та Австро-Угорської імперій відбувся розкол на прибічників та противників переможної війни.
1 серпня 1914р. у Львові була утворена Головна українська рада (ГУР), яка займала позиції Австро-Угорщини. Вона була між партійним блоком, що складався з Української радикальної партії (УРП), Української соціал-демократичної партії (УСДП), Української національно-демократичної партії (УНДП). Лідером був Кость Левицький. Головною метою було створення української автономії у межах Австро-Угорщини. Конкретними діями було створення 6 серпня 1914р. військової організації - легіону Українських січових стрільців (УСС), який воював у складі австрійської армії.
У серпні 1914р., також було створено Союз визволення України (СВУ), засновниками якого були Наддніпрянські діячі українського національного руху соціалістичного спрямування (А.Жук, Д.Донцов, В.Дорошенко).Головною метою було відокремлення України від Росії і створення монархічної держави під заступництвом Австро-Угорщини та Німеччини. Але більшість українських політиків і партій ставилися до СВУ негативно або й вороже, тому що вони хотіли відірвати Україну від Росії і цю ідею вороги називали сепаратизмом. Негативне ставлення до СВУ свідчило про неузгодженість і,більше того, розкол українського національного руху.
ІІІ. Закріплення нових знань та вмінь учнів.
Тестування.
Учні заперечують або стверджують наведені положення.
1. Австро-Угорщина планувала захопити Донбас (ні).
2. Росія мала намір приєднати Галичину, Буковину, Закарпаття (так).
3. Гур очолював Д.Донцов (ні).
4. Гур займала проросійські позиції (ні).
5. СВУ очолював Левицький (ні).
ІV. Підсумки уроку.
Заключне слово вчителя.
Таким чином, на початку ХХ ст. українські землі входили до складу двох імперій : Австро-Угорської і Російської. Ця обставина, як ми бачимо, в умовах визрівання війни мала негативні наслідки для українців.
З початком І світової війни українські землі перетворювалися на арену боротьби двох ворогуючих коаліцій - Антанти і Троїстого союзу. За цих умов неминучим був розкол у національному русі.
V. Д/з.
Опрацювати конспект і §1-2 ст. 4-11 підручника.

 

 

docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Струкевич О.К., Дровозюк С.І., Котенко Л.В.)
Додано
1 грудня 2022
Переглядів
3279
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку