Тема уроку: Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для на

Про матеріал

11 клас ЕКОНОМІКА

Тема уроку: Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для національної економіки.

Мета уроку:
- сформувати в учнів поняття зайнятого та безробітного населення;
- пояснити значення безробітного населення для держави;
- розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
- виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;
Обладнання: комп'ютер, підручники, презентація, картки, кольоровий плакат.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку.
I. Організаційний момент.

ІI. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Перевірка домашньої роботи

Прийом «Вірю – не вірю»

Метод «Мозковий штурм»

Спрогнозуйте глобальні проблеми сучасності, спираючись на знання історії ХХ ст.

V. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Епігпаф до уроку:Найбільш нещасною є та людина, для якої у світі не знайшлося роботи» (Томас Карлейль)

Проаналізуйте українську народну мудрість.:
“Найкраща витрата часу – це праця”.
“За один раз не зітнеш дерева враз”.

Прийом «Практичність теорії»

Мета уроку:1. ознайомитися з однією з найважливіших проблем, з якою стикається людина протягом трудового життя;

2Дізнатися про види безробіття, рівень зайнятості.

3.На конкретних прикладах розглянути причини безробіття.

4.Ознайомитися з наслідками безробіття для економіки країни (закон Оукена).
VІ. Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником. Запис нових понять.

Серед числених макроекономічних проблем найбільш складними є інфляція та безробіття.

Безробіття – це ситуація в країні, коли люди, які здатні і бажають працювати за наявного рівня оплати праці не можуть знайти роботи.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про зайнятість населення» безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших, передбачених чинним законодавством, доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Економічно активне населення – сукупність зайнятих та безробітних, що активно шукають роботу.

Рівень безробіття – показник відсоткового відношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення.

Природний рівень безробіття – сума рівнів фрикційного та структурного безробіття.

Закон Оукена: перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем на 1% призводить до зменшення потенційного ВВП(при повній зайнятості) на 2,5-3%.

Ставка заробітної плати та її негнучкість є однією з причин, що призводять до безробіття.

Прийом «Я вважаю…»Перегляд презентації. Обговорення причин безробіття.

2. Причини безробіття

1. Глибокі структурні зрушення в економіці;

2. Нерівномірне розміщення продуктивних сил;

3. Спади і кризи в економіці;

4. Упровадження нових технологій;

5. Зміни в демографічній структурі населення;

6. Сезонні коливання рівня виробництва окремих галузей економіки.

Робота в групах.

3. Види безробіття

1 група - Фрикційне

Пов'язане з пошуком нового місця роботи з різних причин: зміна місця проживання; тимчасова втрата сезонної робрти; звільнення; пошук більш вигідної роботи.

2. група - Технологічне

Пов'язане зі змінами в технології виробництва з причин: ліквідації застарілих технологій; поява нових професій, обумовлених технічним прогресом; зміна споживчих смаків.

43 група - Циклічне

Виникає в періоди економічного спаду та обумовлене зниженням сукупного попиту на робочу силу.

4 група -Приховане

Виражається в режимі неповного робочого дня(тижня).

Запис формул.

Робота з підручником Рубрика «Навчаємось разом»

4. Наслідки безробіття

Економічні:

- Втрата частини ВВП;

- Скорочення податкових надходжень до державного бюджету;

- Зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіття та фінансування установ, що займаються питаннями праці.

Соціальні:

- Зниження рівня життя населення;

- Зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності;

- Від'їзд інтелектуальної еліти за кордон;

- Зростання соціальної напруженості.

5. Регулювання безробіття

Активні(спияння зайнятості):

- Виділення субсидій на стимулювання зайнятості окремих груп населення або на збереження робочих місць для працівників, яких мають звільнити;

- Підтримка підприємств, які створюються безробітними;

- Безпосереднє створення робочих місць у державному або комерційному секторі.

Пасивні(підтримка доходів):

- Надання допомоги у зв'язку втратою роботи;

- Надання пільг безробітним при виплатах у соціальні фонди;

- Компенсація витрат на професійну підготовку й підвищення кваліфікації;

- Зниження ставки оподаткування підприємств при створенні нових робочих місць;

- Створення ефективної системи професійного навчання;

- Адміністративні стягнення за порушення керівниками підприємств трудового законодавства.

Запис та обговорення розуміння закону Оукена про зв'язок між рівнем безробіття та величиною ВВП.

Економічна гра «Якби я був…»

Шляхи вирішення:

- Розвиток сфери послуг;

- Державна підтримка малого та середнього бізнесу, фермерства;

- Реорганізація державних підприємств зі збереженням робочих місць;

- Подальший розвиток та удосконалювання діяльності служб зайнятості;

- Створення умов для можливого переходу працівників до нових видів діяльності на інших територіях.

VІІ. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання:

Визначити статус осіб з точки зору приналежності їх до зайнятих(З), безробітних(Б) таких, що не входять до складу робочої сили(НВ):

1. Лікар, який не працює під час відпустки.(З)

2. Власник ресторану, який читає книгу.(З)

3. Льотчик, який утратив зір.(НВ)

4. Водій автобуса, який звільнився через низьку зарплату.(Б)

5. Модний перукар, який захворів на грип.(З)

6. Бухгалтер, який працює не повний робочий день.(З)

7. Школяр під час канікул.(НВ)

8. Двірник, який не працює через відсутність настрою.(З)

Завдання групам:

1група:

 • 1.Будівельник з Кіровограду не може найти роботу взимку.
 • 2.Робітник автомобільної промисловості був замінений на робота.

2 група:

 • 1.Робітник-ливарник звільнений через тривалий спад.
 • 2.Людина відмовляється від пропозиції про вступ на роботу, оскільки заробітна плата занадто низька.

3 група:

 • 1.Програміст пішов з роботи у м.Черкасах з метою пошуку нової роботи у м.Києві.
 • 2.Продавець магазину втрачає роботу через те, що під час спаду економічної активності кількість продажів зменшилась.

VІІІ. Підсумки уроку(Оцінювання учнів)

Прийом «Роблю висновок»

Отже, чи варто вивчати навіть у школі види і причини безробіття, знати і вичати його на рівні держави? Чому?

ІХ. Домашне завдання

- Опрацювати ȿ 23

-. Розв'яжіть задачу. Розрахуйте рівень безробіття, якщо робоча сила в країні становить 26 млн осіб, а безробітні – 2, 6 млн осіб.

-. За допомогою Інтернет – ресурсів знайдіть статистичні данні про безробіття країни за останні 5 років.

-Стор.234 , завдання №2 – письмово.

-підготувати презентацію про інфляцію.Перегляд файлу

1

 

11 клас ЕКОНОМІКА

 

Тема уроку: Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види  безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для національної економіки.

Мета уроку:
-   сформувати в учнів поняття зайнятого та безробітного населення;
-   пояснити значення безробітного населення для держави;
-    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
-   виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;
Обладнання: комп’ютер, підручники, презентація, картки, кольоровий плакат.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
                                                      Хід уроку.
I. Організаційний момент.

ІI. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

 Перевірка домашньої роботи

Прийом «Вірю – не вірю»

Метод «Мозковий штурм»

Спрогнозуйте глобальні проблеми сучасності, спираючись на знання історії ХХ ст.

V. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Епігпаф до уроку:Найбільш нещасною є та людина, для якої у світі не знайшлося роботи» (Томас Карлейль)

Проаналізуйте українську народну мудрість.:
“Найкраща витрата часу – це праця”.
“За один раз не зітнеш дерева враз”.

Прийом «Практичність теорії»

Мета  уроку:1. ознайомитися з однією з найважливіших  проблем, з якою стикається людина протягом трудового життя;

2Дізнатися про види безробіття, рівень зайнятості.

3.На конкретних прикладах розглянути причини  безробіття.

4.Ознайомитися з наслідками безробіття  для економіки країни (закон Оукена).
VІ. Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником. Запис нових понять.

Серед числених макроекономічних проблем найбільш складними є інфляція та безробіття.

Безробіття – це ситуація в країні, коли люди, які здатні і бажають працювати за наявного рівня оплати праці не можуть знайти роботи.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про зайнятість населення» безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших, передбачених чинним законодавством, доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Економічно активне населення – сукупність зайнятих та безробітних, що активно шукають роботу.

Рівень безробіття – показник відсоткового відношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення.

Природний рівень безробіття – сума рівнів фрикційного та структурного безробіття.

Закон Оукена: перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем на 1% призводить до зменшення потенційного ВВП(при повній зайнятості) на 2,5-3%.

Ставка заробітної плати та її негнучкість є однією з причин, що призводять до безробіття.

 Прийом «Я вважаю…»Перегляд презентації. Обговорення причин безробіття.

2. Причини безробіття

1. Глибокі структурні зрушення в економіці;

2. Нерівномірне розміщення продуктивних сил;

3. Спади і кризи в економіці;

4. Упровадження нових технологій;

5. Зміни в демографічній структурі населення;

6. Сезонні коливання рівня виробництва окремих галузей економіки.

Робота в групах.

3. Види безробіття

 1 група - Фрикційне

Пов’язане з пошуком нового місця роботи з різних причин: зміна місця проживання; тимчасова втрата сезонної робрти; звільнення; пошук більш вигідної роботи.

2. група - Технологічне

Пов’язане зі змінами в технології виробництва з причин: ліквідації застарілих технологій; поява нових професій, обумовлених технічним прогресом; зміна споживчих смаків.

43 група - Циклічне

Виникає в періоди економічного спаду та обумовлене зниженням сукупного попиту на робочу силу.

4 група -Приховане

Виражається в режимі неповного робочого дня(тижня).

Запис формул.

Робота з підручником Рубрика «Навчаємось разом»

 

4. Наслідки безробіття

Економічні:

- Втрата частини ВВП;

- Скорочення податкових надходжень до державного бюджету;

- Зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіття та фінансування установ, що займаються питаннями праці.

Соціальні:

- Зниження рівня життя населення;

- Зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності;

- Від’їзд інтелектуальної еліти за кордон;

- Зростання соціальної напруженості.

5. Регулювання безробіття

Активні(спияння зайнятості):

- Виділення субсидій на стимулювання зайнятості окремих груп населення або на збереження робочих місць для працівників, яких мають звільнити;

- Підтримка підприємств, які створюються безробітними;

- Безпосереднє створення робочих місць у державному або комерційному секторі.

Пасивні(підтримка доходів):

- Надання допомоги у зв’язку втратою роботи;

- Надання пільг безробітним при виплатах у соціальні фонди;

- Компенсація витрат на професійну підготовку й підвищення кваліфікації;

- Зниження ставки оподаткування підприємств при створенні нових робочих місць;

- Створення ефективної системи професійного навчання;

- Адміністративні стягнення за порушення керівниками підприємств трудового законодавства.

Запис та обговорення розуміння закону Оукена  про звязок  між рівнем безробіття та величиною ВВП.

 

Економічна гра «Якби я був…»

Шляхи вирішення:

- Розвиток сфери послуг;

- Державна підтримка малого та середнього бізнесу, фермерства;

- Реорганізація державних підприємств зі збереженням робочих місць;

- Подальший розвиток та удосконалювання діяльності служб зайнятості;

- Створення умов для можливого переходу працівників до нових видів діяльності на інших територіях.

VІІ. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання:

Визначити статус осіб з точки зору приналежності їх до зайнятих(З), безробітних(Б) таких, що не входять до складу робочої сили(НВ):

1. Лікар, який не працює під час відпустки.(З)

2. Власник ресторану, який читає книгу.(З)

3. Льотчик, який утратив зір.(НВ)

4. Водій автобуса, який звільнився через низьку зарплату.(Б)

5. Модний перукар, який захворів на грип.(З)

6. Бухгалтер, який працює не повний робочий день.(З)

7. Школяр під час канікул.(НВ)

8. Двірник, який не працює через відсутність настрою.(З)

Завдання групам:

1група:

 1. Будівельник з Кіровограду не може найти роботу взимку.
 2. Робітник  автомобільної промисловості  був замінений на робота.

2 група:

 1. Робітник-ливарник звільнений через тривалий спад.
 2. Людина відмовляється  від пропозиції   про вступ на роботу, оскільки заробітна плата  занадто низька.

            3 група:

 1. Програміст  пішов з роботи у м.Черкасах з метою пошуку нової роботи у м.Києві.
 2. Продавець магазину втрачає роботу  через те, що під час  спаду економічної активності кількість продажів зменшилась.

VІІІ. Підсумки уроку(Оцінювання учнів)

Прийом «Роблю висновок»

Отже, чи варто вивчати навіть у школі види і причини безробіття, знати і вичати його на рівні держави? Чому?

ІХ. Домашне завдання

- Опрацювати ȿ 23

-. Розв’яжіть задачу. Розрахуйте рівень безробіття, якщо робоча сила в країні становить 26 млн осіб, а безробітні – 2, 6 млн осіб.

-. За допомогою Інтернет – ресурсів знайдіть статистичні данні про безробіття країни за останні 5 років.

-Стор.234 , завдання №2 – письмово.

-підготувати презентацію про інфляцію.


 

 

 

docx
Додав(-ла)
Удод Мария
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
11 січня
Переглядів
343
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку