1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

ТЕМА УРОКУ: ЗОРЯНІ СИСТЕМИ — ГАЛАКТИКИ. ВІДМІННОСТІ МІЖ ГАЛАКТИКАМИ

Про матеріал
Мета уроку: - навчальна: сформувати поняття «галактика», формувати уявлення про складові галактик, значення знань про них у житті людей, ознайомити з сучасними результатами експериментальних і теоретичних дослі¬джень ближнього і далекого Космосу; - розвивальна: забезпечити практичне спрямування вивчення астро¬номічних явищ, з якими людина стикається у повсякденному житті, формувати вміння використовувати додаткові джерела природничих знань, сприяти розвитку логічного та абстрактного мислення, розви¬вати уміння та навички порівнювати, аналізувати, вибирати головне, робити висновки; - виховна: виховувати толерантність, естетичне сприйняття світу.
Перегляд файлу

УРОК 27                                                               ДАТА ПРОВЕДЕННЯ_______________

ТЕМА УРОКУ: ЗОРЯНІ СИСТЕМИ — ГАЛАКТИКИ. ВІДМІННОСТІ МІЖ ГАЛАКТИКАМИ

Думаєте, десь там є життя? Серед ста мільярдів галактик, у кожній з яких сто мільярдів зір і майже стільки ж сонячних систем? Імовірність того, що ми у Всесвіті одні, майже дорівнює нулю.

М. Леві

Мета уроку:

 • навчальна: сформувати поняття «галактика», формувати уявлення про складові галактик, значення знань про них у житті людей, ознайомити з сучасними результатами експериментальних і теоретичних дослі­джень ближнього і далекого Космосу;
 •  розвивальна: забезпечити практичне спрямування вивчення астро­номічних явищ, з якими людина стикається у повсякденному житті, формувати вміння використовувати додаткові джерела природничих знань, сприяти розвитку логічного та абстрактного мислення, розви­вати уміння та навички порівнювати, аналізувати, вибирати головне, робити висновки;
 • виховна: виховувати толерантність, естетичне сприйняття світу.

Тип уроку: вивчення й первинного закріплення нових знань.

Обладнання: атлас, підручник, зошити

Очікувані результати: учні зрозуміють, що таке галактика, зможуть наво­дити приклади відкритих галактик, називати складові галактик, мати­муть явлення про їхні кількість, розміри.

ХІД УРОКУ

 1.       ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Віршовані рядки»

Над нашим світом і під нашим світом Є ще світи великі і малі,

Туди ми долітаєм тільки світлом І музикою темної Землі.

Туди мене хтось ненастанно кличе,

Вистелює блакитом щемну путь;

Так, ніби прагне в сяйво таємниче Душі моєї подих обернуть.

Десь там у зорях мерехтить віола,

Льняна коса, як нива осяйна.

І кров моя бринить — палюча й гола, —

Немов небес віддалена струна.

Можливо, все, що пам’ятати треба Моїй душі серед страждань і втіх,

Це — тільки карта зоряного неба І поклик безміру — з очей твоїх!

Дмитро Павличко

Розповідь учителя

Але за всіх часів з’являлися люди, які не лише ми­лувалися красою зоряного неба, а й робили спробу знайти відповіді на питання про те, що собою являють зорі і Сонце, яке місце посідає Земля серед інших космічних тіл.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Прийом «Деформований текст»

На дошці написані комбінації

 САРН (Марс)

ЛТОНПУ (Плутон)

УПНЕНТ (Нептун)

 Прийом «Павучок»

Завдання. Складіть схему «Зорі» та «Сонце».

 Прийом «Світлофор»

 • Сонце — джерело тепла і світла на Землі.
 • Сонце — це зоря, яка з усіх зір розташована до нас найближче,
 • Зорі — велетенські, розпечені, самосвітні небесні тіла, у надрах яких ефективно відбуваються термоядерні реакції,
 • Найяскравіша зірка нічного неба Сиріус.
 • Найхолоднішими вважають червоні зірки, найгарячішими — білі та голубі.
 • Наднові — зорі, які завершують свій розвиток катастрофічним вибухом.
 • Планети — це кулеподібні, тверді, світні тіла,
 •  Супутники — небесні тіла, які обертаються навколо планет,
 • Планети, які розташовані близько біля Сонця мають низькі тем­ператури.
 • До малих небесних тіл належать планети,
 •  Планети земної групи Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, т Чим далі від Сонця, тим вище на планеті температура.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 Галактика

Розповідь учителя з елементами бесіди

За останні роки наука сягнула нових рубежів, з’явилися нові дані про світ зір і галактик, планет і міжпланетного середовища. Сьогоднішні уявлення про Всесвіт істотно відрізняються від тих, що були на початку XX ст. До початку XIX ст. астрономи вивчали лише Сонячну систему, у XIX ст. — уже нашу Галактику, і лише в XX ст. розум сягнув світу інших галактик. Сьогодні астрономи зуміли «за­глибитися» знаннями у Всесвіт на відстані, звідки світлові промені йдуть до Землі мільярди років.

Коли ясної темної ночі ми вдивляємося в безкраї простори Всес­віту, нашому погляду постає широка біляста смуга, що перетинає зоряне небо. Стародавні греки, спостерігаючи небо, порівнювали цю смугу з пролитим молоком і тому назвали її «галаксіас», що озна­чає молочний. Згодом ці назви закріпилися у знаннях про небесні простори. З розвитком знань люди зрозуміли, що наша планета є піщин­кою у величезному скупченні мільярдів зірок, інших небесних тіл, тисяч гігантських хмар газу і пилу, туманностей. Це скупчення має сферичну форму, але більшість зір розміщені у цьому просторі не рівномірно, а приблизно в одній площині. Саме це зібрання зір ми і бачимо на небі у будь-якій частині Землі у вигляді Молочного шляху.

В Україні цю добре бачену частину всієї системи називають Чу­мацьким Шляхом.

Випереджальне завдання учнів

Інформаційне повідомлення про походження назви «Чумацький Шлях» та його практичне значення для орієнтування.

Галактика як система

Розповідь учителя з елементами бесіди

Досліджуючи Галактику, учені зрозуміли, що вона має свій центр, навколо якого обертається. Не можна чітко назвати якесь небесне тіло, що є центром галактики, наприклад як Сонце для Со­нячної системи. Розміри галактики настільки величезні, що будь - яка найбільша зоря в ній — це немов крапелька в морі. Галактика постійно обертається навколо центра і переміщується в просторі як єдине ціле, тобто є системою зі своїми законами.

 Прийом «Проблемне питання»

 • У чому суттєва різниця між сузір’ями і галактикою?

 Галактики — складові простору

Розповідь учителя з елементами бесіди

У подальших дослідженнях учені відкривали нові частини про­стору і зрозуміли, що існують й інші галактики. Зараз їх нарахо­вують десятки тисяч. Усі вони дуже різні за розміром і формою. У більшості галактиках спостерігається галактичне обертання навколо центральної частини (ядра) галактики. Періоди обертання зовнішніх частин галактики можуть становити десятки і сотні мільйонів років. Галактики складаються з поодиноких зір, які пов’язані взаємним тяжінням і рухаються у просторі як єдине ціле (зоряні скупчення), та міжзоряного газу і пилу, які, концентрую­чись, утворюють різного роду туманності. Відкриваючи галактики, учені дають їм назви та присвоюють номери. Три з них видно з Землі неозброєним оком у вигляді звичайних зірок. Велику й Малу Магелланові Хмари видно з Південної півкулі Землі, Туманність Андромеди — з Північної.

Прийом «Приймаю — не приймаю»

Завдання. Сформулюйте визначення галактики. У тексті підручника відшукайте слово «галактика». Чому його на­писано то з маленької літери, то з великої в середині речення?

 Прийом «Словникова робота»

Учитель. Оскільки розміри Галактики надзвичайно великі порівняно з земними, винайшли нову одиницю виміру відстані — світловий рік. Пригадайте, яка швидкість світла.

Світловий рік — це шлях, який долає світло за один земний рік.

Прийом «Синквейн»

Галактика

Величезна, загадкова Рухається, взаємодіє, змінюється Галактика є зоряною системою Частина Всесвіту

 1. ПЕРВИННА ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

 Прийом «Доповни речення»

Небесні тіла, які випромінюють світло і тепло, називаються______________  (зорі).

Зірки об’єднуються у_____________________які обертаються та рухаються в просторі.

Зірка сузір’я Малої Ведмедиці, яка ніколи не змінює свого положення на небосхилі, — це_________________________________________________________________________

Найближча до нас зірка —_________________________________(Проксіма Центавра).

Наша Галактика має назву Шлях) або українська її назва _________(Чумацький Шлях).

Червонуваті зорі мають температуру ___________________________ (близько 3000 °С).

Сонце — одна з мільярдів зір нашої ________________________________(Галактики).

Діаметр Сонця становить _____________________________________ (1, 392 млн. км).

Порівняно із Землею маса Сонця більше у _______________________ (333 тис.) разів.

Відстань між Сонцем і Землею дорівнює ___________________________(150 млн. км).

Промінь світла від Сонця досягає Землі за _____________________________(З хвилин).

Сонце — це розпечена куля, у складі якої найбільше газоподіб­них простих речовин — водню і __________________________________________________________              __(гелію).

Ще Галілео Галілей, вивчаючи Сонце з допомогою телескопа, по­мітив на ньому ____________________________________________________________________(плями).

Прийом «Світлофор»

 • На Венері існує життя,
 • Напрям на північ вказує Полярна зоря,
 •  Найменша планета Марс.
 •  Наша Галактика рухається у Всесвіті разом з іншими галакти­ками.
 •  Кулясті розпечені тіла, що випромінюють світло, — це планети,
 • Чумацький Шлях — це видима частина нашої Галактики,
 •  Сонячна система розташована в центрі Галактики,
 • Сонце та планети народилися з газопилової хмари.
 1.  ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Прийом «П'ять речень»

Учитель говорить перші два речення, учні колективно форму­люють ще три.

 • Тисячі яскравих зір, що ми бачимо неозброєним оком та в по­тужні телескопи об’єднуються у велетенські зоряні системи, які називають галактики.
 • Сукупність галактик, які можна спостерігати і досліджувати вчені називають Метагалактикою.
 1.        ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 • Опрацювати параграфи підручника: §
 • Випереджальне завдання: скласти повідомлення про типи га­лактик, відмінності між галактиками, методи вивчення та за­соби астрономічних досліджень.
docx
Додано
5 травня 2020
Переглядів
906
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку