Тематична робота на тему: "Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ - на початку ХХ ст."

Про матеріал
Творчий диктант допоможе перевірити рівень сформованості компетентностей учнів. Цікаві завдання і якісні зображення допоможуть посилити пізнавальний ефект.
Перегляд файлу

9-й клас                                                                                                                                       Історія України               

Автор:

Вчитель історії

Великодимерського ліцею

Гук Юлія Миколаївна

 

Система оцінювання:

Завдання 1-10 на встановлення одного варіанту правильної відповіді (0,5 бала за 1 завдання, максимум за виконання всіх завдань – 5 балів).

Завдання 11 на встановлення трьох варіантів правильної відповіді із семи запропонованих (0,5 бала за встановлення однієї відповіді, максимум за встановлення трьох правильних відповідей – 1,5 бала).

Завдання 12 на встановлення правильної послідовності подій, явищ, процесів тощо (0,5 бала за правильне визначення першої або останньої події, явища чи процесу, 1 бал надається на правильне встановлення першої і останньої події, явища чи процесу, максимум 3 бала надається за встановлення вірної послідовності).

Завдання 13-14 на встановлення відповідності (0,5 бала надається за встановлення однієї правильної відповідності, максимум 2 бала за правильне встановлення всіх чотирьох пунктів відповідності).

 

Тема: Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

І варіант

1. Яка характерна ознака розвитку української культури в другій половині ХІХ ст.?

А. станова рівноправність в освітній і науковій галузях.

Б. спрощення і одноманітність художніх форм і напрямків.

В. домінування барокового стилю у мистецтві.

Г. численні мовні заборони імперських урядів.

2. У яких містах Наддніпрянської України діяли університети на початку ХХ ст.?

А. Київ, Харків, Одеса.                                Б. Харків, Ніжин, Катеринослав.      

В. Полтава, Одеса, Ніжин.                          Г. Київ, Одеса, Херсон.

3. У якому твердженні йдеться про особливість розвитку української літератури в другій половині ХІХ ст.?

А. домінування барокової та класичної літератури.                             

Б. політизація літературної діяльності.

В. поява великої кількості літературних гуртків і об’єднань.              

Г. одноманітність художніх напрямів.

4. Яка подія змусила українське театральне мистецтво в 1976-1880 рр. «перейти у підпілля»?

А. Валуєвський циркуляр.       

Б. Емський указ.     

В. освітня реформа.                

Г. замах на царя Олександра ІІ.

5. Що таке еклектика?      

А. зосередження населення у містах, економічний і культурний їх розвиток.

Б. система заходів і законів, спрямованих на впровадження елементів народовладдя.       

В. наука про походження і розвиток людини.            

Г. механічне поєднання, змішування різнорідних, органічно несумісних елементів.

6. Який із зображених портретів був створений на початку ХХ ст.?

А. Опис : Опис : Результат пошуку зображень за запитом "боровиковський портрет" Б. Опис : Опис : Результат пошуку зображень за запитом "дівчина у червоному капелюшку" В. Опис : Опис : Результат пошуку зображень за запитом "тропінін" Г. Опис : Опис : Результат пошуку зображень за запитом "катерина шевченка картина"

7. Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в уривку з історичного джерела: «Визначним явищем у галузі україністики стала оригінальна праця «Українська граматика» у двох томах, що відзначається багатством матеріалу, цікавими спостереженнями, використанням багатьох історичних джерел...».

А. Б. В. Г.

8. Яку архітектурну споруду зображено на ілюстрації?

А. будинок Полтавського губернського земства.

Б. Національний художній музей України в Києві.

В. Земельний банк у Харкові.

Г. Резиденція буковинського митрополита у Чернівцях.

9. Про яку будівлю йде мова в уривку з історичного джерела. «Це театральне приміщення вважають одним з найвидатніших у ХІХ ст. Після проведення всесвітнього конкурсу його проектування доручили австрійським архітекторам Ф.Фельнеру та Г.Гельмеру». 

А. будівля Народного дому у Львові.                      

Б. будівля Великого міського театру у Львові.

В. будівля Київського міського театру.                   

Г. будівля Міського театру в Одесі.

10. Яку з пам’яток збудовано в архітектурному стилі, характерному для другої половини ХІХ ст.?

А. Б.

В. Г.

11. Які з наведених фактів стосуються розвитку наукового у культурного життя українських теренів у складі Австро-Угорщини? (три правильні відповіді).  

А. створення мідних скульптур  -  «Слава», «Геній музики» та «Геній драми і комедії». 

Б. проголошення основних принципів вітчизняного футуризму у маніфесті «Ляпас громадському смаку». 

В. розвиток батального жанру в картинах «В'їзд Богдана Хмельницького до Києва», «Битва під Хотином», «Іван Богун у бою під Берестечком». 

Г.  спорудження будинків «Академічної громади», акціонерного товариства «Дністер», готелю «Жорж» у стилі українського модерну із внесенням елементів традицій національного будівництва. 

Д. формування концепції «легального марксизму» і теорії періодичних криз , які викладені у праці «Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини і близький вплив на народне життя».   

Е. створення першої в Східній Європі лабораторії експериментальної психології і написання фундаментальних досліджень «Психологічні студії», «Психологія».  

Є. видання художніх альбомів «З української старовини» і «Мотиви українського орнаменту».

12. Установіть послідовність подій.

А. заснування Чернівецького університету.

Б. утворення Наукового товариства імені Шевченка.

В. обрання Андрія Шептицького митрополитом Греко-католицької церкви.

Г. створення І.Мечниковим в Одесі бактеріологічної станції.

13. Установіть відповідність між вченими та їх науковими досягненнями.

А. Іван Пулюй.

Б. Ілля Мечников.

В. Борис Грінченко.

Г. Дмитро Граве.

1. клітинна (фагоцитарна) теорія імунітету.

2. Київська алгебраїчна школа.

3. чотиритомний «Словар української мови».

4. теорія періодичних промислових криз.

5. трубка для виявлення Х-променів.

14. Установіть відповідність між діячами культури і фактами їхньої діяльності..

А. Сергій Васильківський.        

Б. Леонід Позен.         

В. Іван Карпенко-Карий.           

Г. Владислав Городецький.

1. композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині, автор музики до пісні «Мир вам, браття, всі приносим», яку Головна Руська Рада прийняла за національний гімн галичан-русинів, опери «Роксолана».

2. архітектор, автор понад 30 будівель, зокрема будинку Національного художнього музею, Костелу святого Миколая в неоготичному стилі, Будинку з химерами у стилі модерн.

3. письменник, драматург, актор, засновник жанру комедії в українській літературі, автор п’єс «Сто тисяч», «Мартин Боруля», «Хазяїн», «Розумний і дурень», історичної драми «Сава Чалий».

4. живописець-пейзажист, в основі сюжетів — краса української природи і козацька тематика, автор полотен і замальовок різного жанру: «Весна в Україні», «Козаки в степу» («Сторожа Запорозьких Вольностей»), «Тип запорожця».

5. скульптор-передвижник, дійсний член Петербурзької академії мистецтв, не здобув художньої освіти, автор пам’ятників Івану Котляревському і Миколі Гоголю в Полтаві.

ІІ варіант

1. Яку споруду барокового стилю, збудовану наприкінці ХІХ ст. за проектом Зиґмунта Ґорґолевського, вважають однією з архітектурних перлин України і порівнюють з Гранд-оперою в Парижі?

А. Одеський оперний театр.                                        Б. Львівський оперний театр.

В. резиденцію буковинських митрополитів.             Г. Київський міський театр.

2. Що було характерним для розвитку української культури в другій половині

XIX – на початку XX ст.?

А. зародження українського аматорського театру.

Б. відродження популярності полемічної літератури.

В. українізація початкової освіти в Наддніпрянській Україні.

Г. становлення українського музичного класичного мистецтва.

3. Яке з тверджень стосується Михайла Грушевського?  

А. завідував кафедрою історії Львівського університету.     

Б. автор першого національного історичного роману «Чорна рада».         

В. очолював Петербурзьку академію мистецтв.   

Г. зажив слави літературного критика і творця українського правопису.

4. Чим уславився Ілля Мечников?    

А. створив першу в Російській імперії (другу у світі) бактеріологічну станцію.    

Б. як чудовий знавець українського стародавнього мистецтва і геральдики, виконав безліч гербів, ілюстрував або оформлював Малоросійський Гербовник.      

В. склав першу карту геологічної будови Донбасу, а у 1911 р. – отримав золоту медаль на Всесвітній виставці в Турині.      

Г. переміг на конкурсі проектів будинку Полтавського Земства, який був побудований за його планами і став зразком нового архітектурного стилю.

5. У якому році було запроваджено загальне обов’язкове початкове навчання на західноукраїнських землях?

А. 1848 р.                       Б. 1869 р.               В. 1875 р.                        Г. 1890 р.

6. Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в уривку з історичного джерела: «Ніколи не чекав, що людина за своє життя може стільки написати. Коли до нас почали зносити томи…, я думав, що їм кінця не буде. П’ятдесят томів. Україна може перед усім світом  пишатися такою геніальною людиною»

А. Б. В. Г. Результат пошуку зображень за запитом "іван франко"

Опис : https://zno.yandex.ua/media/zno-uk/ukraine-history/6/27/task_1_zno_2012_1_ukrhist_27.png7. До якого архітектурного стилю відноситься зображена пам’ятка?

А) готика;         

Б) класицизм;

В) модерн;                                                  

Г) бароко.

 

 

8. Який з пам’ятників присвячений першому одеському градоначальникові?

А. Б. В. Г.

9. Яку з пам’яток збудовано в архітектурному стилі, характерному для початку ХХ ст.?

А. Б.

В. Г.

10. Хто створив першу професійну театральну трупу?

А. Іван Карпенко-Карий у 1683 р. у Полтаві.        

Б. Марко Кропивницький у 1882 р. у Єлисаветграді.   

В. Микола Садовський у 1907 р. в Києві.              

Г. Михайло Старицький у 1911 р. у Львові.

11.  Які з названих уривків з історичних джерел стосуються подій культурного життя на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.?

А. «Повість «Тіні забутих предків» ... задемонструвала невигаслий інтерес до екзотики «гуцульської Атлантиди», міфосвіту Карпат із незрівнянно відтвореними повістярем сяючою красою гір...».       

Б. «Ми маємо таку історичну дату... Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...».       

В. «Спасибі вам і за ласкаве слово про дітей моїх «Гайдамаків». Пустив я їх у люди, а до цієї пори ще ніхто й спасибі не сказав».        

Г. «Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...».     

Д. «Визначним явищем у галузі україністики стала оригінальна праця А.Кримського «Українська граматика» у двох томах, що відзначається багатством матеріалу, цікавими спостереженнями, використанням багатьох історичних джерел...».

Е. «Наміром моїх предків, а також моїм завжди було, щоб до Харківського колегіуму приймали не лише дітей духовного стану … Тому харківська школа і називається колегіумом, а не семінарією».      

Є. «Працювати цей театр почав у Полтаві, потім виїхав на гастролі в різні міста... Його організатором, директором і режисером був Микола Карпович Садовський».

12. Установіть послідовність подій.

А. вихід друком поеми «Мойсей» І.Франка.

Б. проведення у Києві Першої Всеросійської спортивної олімпіади.

В. заснування Новоросійського університету в Одесі.

Г. створення М.Кропивницьким в Єлисаветграді першої професійної театральної трупи.

13. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

А. емансипація.

Б. модернізм.

В. реалізм.

Г. меценат.

Д. еклектика.

1. механічне поєднання, змішування несумісних елементів.

2. боротьба жінок за зрівняння у правах з чоловіками.

3. мистецький стиль, представники якого ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах.

4. особа, що безкорисливо матеріально підтримує розвиток культури.

14. Установіть відповідність між історичними діячами і фактами їхньої діяльності.

А. Леся Українка.

Б. Соломія Крушельницька.

В. Христина Алчевська.

Г. Марія Садовська-Барілотті.

1. письменниця, започаткувала реалістичний напрям у літературі, автор «Народних оповідань» і соціальної повісті «Інститутка», перетворила літературу на засіб боротьби

проти нерівноправного становища жінки в суспільстві.

2. драматична акторка, одна з найблискучіших виконавиць вокальних партій в операх і оперетах, грала у трупах М. Кропивницького, М. Старицького, П. Саксаганського.

3. співачка, навчалася в Італії, з успіхом співала на сценах провідних театрів світу, все життя пропагувала твори українських композиторів.

4. педагог, засновниця Харківської жіночої недільної школи, учасниця міжнародної педагогічної виставки у Парижі, організатор громадських концертів на відзначення

культурних подій та діячів.

5. письменниця і поетеса, автор збірок «На крилах пісень» та «Думки і мрії», уславлювала боротьбу проти соціального і національного гноблення.

 

 

Відповіді:

І варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Г

А

Б

Б

Г

Б

А

Г

Г

А

А,В,Г

А,Г,Б,В

А-5,Б-1,В-3,Г-2

А-4,Б-5,В-3,Г-2

 

ІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Б

Г

А

А

Б

Г

В

В

А

Б

А,Д,Є

В,Г,А,Б

А-2,В-3,Г-4,Д-1

А-5,Б-3,В-4,Г-2

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Крайнік Олена Вікторівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
9583
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку