Тест. Контрольна робота № 1 за темою "Усна народна творчість"

Про матеріал

Контрольна робота містить три варіанти тестових завдань за темою «Усна народна творчість. Родинно-побутові пісні. Українські народні балади» (Підручник: Українська література: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко. - К.: Грамота, 2017)

Перегляд файлу

Контрольна робота № 1

Усна народна творчість

Тест

Варіант 1

 

 1. Фольклор – слово іншомовного походження, що означає

А з англійської – народні знання, народна мудрість 

Б з грецької – життя   В з латинської – героїчне минуле народу

Г зі старослов’янської – особливий спосіб оповіді

 1. Визначте головні ознаки народних творів

А усна форма, авторське світобачення, колективність, варіантність

Б письмова форма, традиційність, колективність, варіантність, анонімність

В усна форма, варіантність, традиційність, колективність, анонімність

Г усна форма, анонімність, колективність, повчальність, традиційність

 1. У визначенні ліро-епічний пісенний твір легендарно-історичного або родинно-побутового змісту з описами незвичайних ситуацій, який містить фантастичні елементи йдеться про

А родинно-побутову пісню  Б думу  В баладу

Г календарно-обрядову пісню

 1. Дівчина («Місяць на небі, зіроньки сяють») співала пісню, перебуваючи

А у вишневому садочку  Б у човні

В на узбережжі моря   Г на житньому полі

 1. Куди поїхав милий дівчини («Цвіте терен»)?

А у місто торгувати  Б на війну з турками

В до своїх батьків  Г іншої коханої шукати

 1. Чого зазнала героїня твору «Цвіте терен»?

А радості і щастя   Б горя і зради  В голоду і страждання
Г гноблення і приниження

7. Де матінка за сином плаче («Ой летіла стріла»), там

А сліз криниця Б земля сухенька    В Дунай розлився Г калюж багато

8. Смерть козака («Ой на горі вогонь горить») оплакував

А кінь  Б ворог  В голуб  Г вітер

9. Укажіть, з якої народної пісні взято подані нижче рядки

Пісня та мила, пісня та люба — Все про кохання, все про любов,

Як ми любились та й розійшлися, Тепер зійшлися навіки знов.

А «Місяць на небі, зіроньки сяють»  Б  «Ой летіла стріла»

В «Цвіте терен, цвіте терен»    Г «Сонце низенько»

10. У якому творі йдеться про те, що найбільшою любов’ю є материнська?

А «Ой на горі вогонь горить»   Б «Цвіте терен, цвіте терен»

В «Місяць на небі, зіроньки сяють» Г  «Ой летіла стріла»

11. У творі «Ой летіла стріла» «три зозуленьки» - це

А вороги       Б недбайливі матері

В рідні вдовиного сина та його кохана  Г недобрі звістки

12. Укажіть, з якої народної пісні взято подані нижче рядки.

І ще очі не дрімали, А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте — Не будете спати,

Десь поїхав мій миленький Іншої шукати.

А «Цвіте терен, цвіте терен»    Б «Сонце низенько»

В «Місяць на небі, зіроньки сяють»  Г «Ой на горі вогонь горить»

13. Укажіть, які художні засоби вжито в поданому уривку

 Сонце низенько, Вечір близенько.

Спішу до тебе, Моє серденько.

А анафора, метафора, епітети

Б зменшувально-пестливі слова, епітети, поетичне звертання

В порівняння, метафора, інверсія

Г гіпербола, інверсія, метафора

14. У козака з твору «Ой на горі вогонь горить» найвірнішим товаришем є

А побратим Б кінь  В шабля  Г рушниця

15. Установіть відповідність між назвою твору та його провідним мотивом

Провідний мотив

Назва твору

1 нерозділене кохання, адже милий поїхав «іншої шукати»

2 торжество кохання, попри тимчасову розлуку молодої пари

3 загибель козака

4 вірність, чесність, ніжність – головне в стосунках закоханих

А «Місяць на небі , зіроньки сяють»

Б «Ой на горі вогонь горить»

В «Цвіте терен, цвіте терен»

Г «Сонце низенько»

Д «Ой летіла стріла»

16. Установіть відповідність між назвою твору та образом-символом

Назва твору

Образ-символ

1 «Місяць на небі , зіроньки сяють»

2 «Ой на горі вогонь горить»

3 «Цвіте терен, цвіте терен»

4 «Ой летіла стріла»

А терен

Б зозуля

В човен

Г кінь

Д сонце

17. Установіть відповідність між художнім засобом та прикладом

Художній засіб

Приклад

1 антитеза

2 порівняння

А Через річеньку, через биструю

     Подай рученьку, подай другую!

Б Ой очі, очі, очі дівочі,

    Темні, як нічка, ясні, як день!

В І ще очі не дрімали,

    А вже сходить сонце.

 

 

 

Контрольна робота № 1

Усна народна творчість

Тест

Варіант 2

 

 1. Визначте головні ознаки народних творів

А усна форма, варіантність, традиційність, колективність, анонімність

Б письмова форма, традиційність, колективність, варіантність, анонімність

В усна форма, авторське світобачення, колективність, варіантність

Г усна форма, анонімність, колективність, повчальність, традиційність

 1. Де матінка за сином плаче («Ой летіла стріла»), там

А сліз криниця Б калюж багато В Дунай розлився Г земля сухенька

 1. Смерть козака («Ой на горі вогонь горить») оплакував

А ворог  Б вітер  В голуб  Г кінь

 1. Куди поїхав милий дівчини («Цвіте терен»)?

А у місто торгувати   Б іншої коханої шукати

В до своїх батьків   Г на війну з турками

 1. У козака з твору «Ой на горі вогонь горить» найвірнішим товаришем є

А побратим Б шабля  В кінь Г рушниця

 1. Установіть відповідність між художнім засобом та прикладом

Художній засіб

Приклад

1 гіпербола

2 пестливі слова

А Ой візьму я кріселечко,

    Сяду край віконця…

Б Де матінка плаче,

    Там Дунай розлився.

В І ще очі не дрімали,

    А вже сходить сонце.

 1. Укажіть, з якої народної пісні взято подані нижче рядки.

Пісня та мила, пісня та люба —

Все про кохання, все про любов,

Як ми любились та й розійшлися,

Тепер зійшлися навіки знов.

А «Цвіте терен, цвіте терен»    Б  «Ой летіла стріла»

В «Місяць на небі, зіроньки сяють»  Г «Сонце низенько»

 1. Чого зазнала героїня твору «Цвіте терен»?

А горя і зради      Б радості і щастя
В голоду і страждання     Г гноблення і приниження

 1. Фольклор – слово іншомовного походження, що означає

А з латинської – героїчне минуле народу   Б з грецької – життя

В з англійської – народні знання, народна мудрість

Г зі старослов’янської – особливий спосіб оповіді

 

 

 

 1. Укажіть, з якої народної пісні взято подані нижче рядки.

І ще очі не дрімали, А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте — Не будете спати,

Десь поїхав мій миленький Іншої шукати.

А «Сонце низенько»    Б «Цвіте терен, цвіте терен»

В «Місяць на небі, зіроньки сяють» Г«Ой на горі вогонь горить»

 1. Установіть відповідність між назвою твору та образом-символом

Назва твору

Образ-символ

1 «Місяць на небі , зіроньки сяють»

2 «Ой на горі вогонь горить»

3 «Цвіте терен, цвіте терен»

4 «Ой летіла стріла»

А човен

Б зозуля

В терен

Г ворон

Д сонце

 1. Визначальними рисами балади є

А метаморфоза, трагічність   Б гіпербола, метаморфоза

В трагічність, виконання речитативом Г стислість викладу, персоніфікація

 1. У творі «Ой летіла стріла» «три зозуленьки» - це

А вороги    Б недбайливі матері

В недобрі звістки   Г рідні вдовиного сина та його кохана

 1. Укажіть, які художні засоби вжито в поданому уривку з пісні

Сонце низенько, Вечір близенько.

Спішу до тебе, Моє серденько.

А зменшувально-пестливі слова, епітети, поетичне звертання

Б анафора, метафора, епітети   В порівняння, метафора, інверсія

Г гіпербола, інверсія, метафора

 1. У якому творі йдеться про те, що найбільшою любов’ю є материнська?

А «Ой на горі вогонь горить»   Б «Ой летіла стріла»

В «Місяць на небі, зіроньки сяють» Г  «Цвіте терен, цвіте терен»

 1. Дівчина («Місяць на небі, зіроньки сяють») співала пісню, перебуваючи

А у вишневому садочку   Б на узбережжі моря

В у човні      Г на житньому полі

 1. Установіть відповідність між назвою твору та його провідним мотивом

Назва твору

Провідний мотив

1 «Місяць на небі , зіроньки сяють»

2 «Ой на горі вогонь горить»

3 «Цвіте терен, цвіте терен»

4 «Сонце низенько»

 

А нерозділене кохання, адже милий поїхав «іншої шукати»

Б торжество кохання, попри тимчасову розлуку молодої пари

В загибель козака

Г вірність, чесність, ніжність – головне в стосунках закоханих

Д побивання матері-вдови за загиблим сином

 

Контрольна робота № 1

Усна народна творчість

Тест

Варіант 3

 1. Фольклор – слово іншомовного походження, що означає

А зі старослов’янської – особливий спосіб оповіді

Б з грецької – життя   В з латинської – героїчне минуле народу

Г з англійської – народні знання, народна мудрість

 1. Смерть козака («Ой на горі вогонь горить») оплакував

А вітер  Б ворог  В голуб  Г кінь

 1. Установіть відповідність між назвою твору та образом-символом

Назва твору

Образ-символ

1 «Місяць на небі , зіроньки сяють»

2 «Ой на горі вогонь горить»

3 «Цвіте терен, цвіте терен»

4 «Ой летіла стріла»

А сонце

Б зозуля

В човен

Г китайка

Д терен

 1. Укажіть, з якої народної пісні взято подані нижче рядки.

Пісня та мила, пісня та люба —

Все про кохання, все про любов,

Як ми любились та й розійшлися,

Тепер зійшлися навіки знов.

А «Ой летіла стріла»    Б  «Сонце низенько»

В «Цвіте терен, цвіте терен»   Г «Місяць на небі, зіроньки сяють»

 1. У творі «Ой летіла стріла» «три зозуленьки» - це

А рідні вдовиного сина та його кохана  Б недбайливі матері

В вороги       Г недобрі звістки

 1. Укажіть, з якої народної пісні взято подані нижче рядки

І ще очі не дрімали, А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте — Не будете спати,

Десь поїхав мій миленький Іншої шукати.

А «Ой на горі вогонь горить»   Б «Сонце низенько»

В «Місяць на небі, зіроньки сяють» Г «Цвіте терен, цвіте терен»

 1. Укажіть, які художні засоби вжито в поданому уривку з пісні

Сонце низенько, Вечір близенько.

Спішу до тебе, Моє серденько.

А порівняння, метафора, інверсія

Б зменшувально-пестливі слова, епітети, поетичне звертання

В анафора, метафора, епітети  Г гіпербола, інверсія, метафора

 1. Установіть відповідність між художнім засобом та прикладом

Художній засіб

Приклад

1 художній паралелізм

2 епітет

А Летять три зозуленьки, І всі три рябенькі…

Б Де матінка плаче, Там Дунай розлився…

В Цвіте терен, цвіте терен, А цвіт опадає.

    Хто в любові не знається, Той горя не знає.

 

 1. Дівчина («Місяць на небі, зіроньки сяють») співала пісню, перебуваючи

А у човні      Б у вишневому садочку

В на узбережжі моря    Г на житньому полі

 1. Куди поїхав милий дівчини («Цвіте терен»)?

А у місто торгувати     Б до своїх батьків

В іншої коханої шукати   Г на війну з турками

 1. У якому творі йдеться про те, що найбільшою любов’ю є материнська?

А «Цвіте терен, цвіте терен»   Б «Ой на горі вогонь горить»

В «Місяць на небі, зіроньки сяють» Г  «Ой летіла стріла»

 1. У козака з твору «Ой на горі вогонь горить» найвірнішим товаришем є

А кінь В побратим  Б шабля  Г рушниця

 1. Установіть відповідність між назвою твору та його провідним мотивом

Провідний мотив

Назва твору

1 побивання матері-вдови за загиблим сином

2 торжество кохання, попри тимчасову розлуку молодої пари

3 загибель козака

4 вірність, чесність, ніжність – головне в стосунках закоханих

А «Місяць на небі , зіроньки сяють»

Б «Ой на горі вогонь горить»

В «Цвіте терен, цвіте терен»

Г «Сонце низенько»

Д «Ой летіла стріла»

 1. Визначальними рисами балади є

А гіпербола, метаморфоза   Б метаморфоза, трагічність

В трагічність, виконання речитативом Г стислість викладу, персоніфікація

 1. Де матінка за сином плаче («Ой летіла стріла»), там

А Дунай розлився    Б земля сухенька

В сліз криниця     Г калюж багато

 1. Чого зазнала героїня твору «Цвіте терен»?

А радості і щастя     Б голоду і страждання
В горя і зради     Г гноблення і приниження

 1. Визначте головні ознаки народних творів

А усна форма, анонімність, колективність, повчальність, традиційність

Б письмова форма, традиційність, колективність, варіантність, анонімність

В усна форма, авторське світобачення, колективність, варіантність

Г усна форма, варіантність, традиційність, колективність, анонімність

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Чумак Максим Володимирович
  Пані Ірино! Дякую за гарні завдання! Часто буваю у Лисичанську, знаю Вашу гімназію як чудовий навчальний заклад, який дуже якісно працює.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Лотош Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Стебновська Наталя Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ескина Наталия
  Чудова розробка
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Березовець Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Шаповалова Тетяна Анатоліївна
  Дуже вдячна за корисний матеріал! Відповідає новій програмі, цікавий! Діти, мабуть, таж будуть задоволені і матеріалом, і результатами контрольної роботи!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Додано
23 вересня 2018
Переглядів
14807
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку