Тест "Контрольна робота з української мови за рік 6 клас"

Про матеріал
Завдання різнорівневі, охоплюють матеріал з української мови 6 класу за рік.
Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота

з  української мови

6 клас

Початковий рівень (0,5 б)

1. Лексика –це:

А наука про слово

Б усі слова, що є в будь-якій мові

В одиниця мови, яка служить для найменнування предметів

Г властивість слова вживатися у різних значеннях.

 

2. Запозиченими є всі слова в рядку:

А  реєструвати, фіксувати, позначати;

Б цирк, театр, вистава;

В партер, антракт, оркестр;

Г фотоапарат, світлина, кобзар.

 

3. Яким способом утворене слово зорепад?

А префіксальним;

Б суфіксальним;

В переходу від однієї частини мови в іншу;

Г складання основ.

 

4. До фразеологічних належать всі словосполучення рядка.

А пятами накивати, учитися в школі, перша ластівка;

Б зуби гострити, зубний біль, камінь на душу,

В скласти зуби на полицю, байдики бити;

Г пустити червоного півня, ясні очі, прикусити язика.

До якої частини мови належать виділені в реченні слова?

 

5. Як мені здається, ніякі докори сумління не турбували птаха (Л.Письменна) виділені слова є:

А Іменниками                           Б числівниками

В прикметниками                    Г займенниками.

 

6. Які ступені порівняння мають прикметники?

А простий і складний;

Б вищий і найвищий;

В якісний і відносний;

Г повний і короткий.

 

Середній рівень(1  б)

7. Установіть відповідність між словами та пропущеними в їхніх суфіксах буквами. Допиши букви й познач суфікси.

1 кор..ння                               А  е

2 Марі..чка                             Б  є

3 мар..во                                 В  и

4 племінн..чок                       Г  і

                                                Д  а

8. Установи відповідність відмінкових форм прізвища та відмінків.

1 Прокопову                        А називний

2 Прокопів                           Б родовий

3 Прокоповим                     В давальний

4 На Прокопові                   Г орудний

                                             Д місцевий

Достатній рівень

9. Утвори складні прикметники. (1 б)

Темний, смарагдовий - ____________________________________________________

Східна Україна -       ______________________________________________________

 

10. Дай відповідь на питання « О котрій годині?», якщо годинник показує  15.45;  20.30. (запишіть усі можливі варіанти) (2б)

 

 

 

 

11. Встав у речення займенник у відповідній формі, визнач їх число і відмінок, розряд за значенням.                                           (2 б)

Обмова – полова: вітер (вона) _______________________________  рознесе, але й очі засипле. 

Тяжко (той) ___________________________________ жить, хто не хоче робить.

 

12. Як ви розумієте значення прислів’я: «Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш»? (2 б)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Fylypyuk Nataliya
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
28 лютого 2021
Переглядів
6068
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку