У зв’язку з великою кількістю користувачів, спостерігаємо певні технічні проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Працюємо над вирішенням цих проблем та звертаємося до вас із проханням із розумінням поставитися до ситуації.

Тест на тему "Надорганізмові біологічні системи."

Про матеріал
Тести з біології для учнів 9 класу на тему "Надорганізмові біологічні системи."
Перегляд файлу

Тести з теми «Популяція. Екосистема. Біосфера»

В – II

I рівень

1.Визначте тип ланцюга живлення: опале листя – дощовий черв’як – кріт – лисиця.  а)пасовищний; б)паразитичний; в)детритний;  г)виїдання.

2.Властивостями популяції є: а)густота, народжуваність, смертність; б)вікова структура, біотичний потенціал; в)розподіл у просторі (дисперсія), крива зростання; г)усі відповіді правильні; д)усі відповіді неправильні.

3.Рельєф, клімат, грунт, повітря є факторами середовища:  а)антропогенними; б)біотичними; в)абіотичними.

4.Вказати групу організмів, яка займає певну частину території й складається з особин одного виду: а)багатоклітинні; б)популяція; в)клітини; одноклітинні.

5.Укажіть типи природоохоронних територій, які функціонують в Україні: а)лише заповідники; б)лише заказники; в)лише національні природні парки; г)заповідники, національні природні парки та заказники.

6.Навести ссавців – мешканців водойм.

II рівень

1.Фотоперіодизм – це реакція організмів на зміну: а)температури повітря; б)вологості повітря; в)тривалості дня; г)атмосферного тиску; д)кількістю кисню в повітрі.

2.Ознака, яка є спільною для природних і штучних угруповань: а)однаковий видовий склад рослин; б)однаковий видовий склад тварин; в)колообіг речовин; г)однакова стійкість до несприятливих факторів; д)близькі значення біологічної продуктивності.

3.Найбільша кількість ярусів рослин є в: а)ялиновому лісі; б)сосновому лісі; в)широколистому лісі; г)міському парку; д)польовій лісосмузі.

4.Екологічна сукупність водоростей, які плавають у товщі води, - це : а)бентос; б)перифітон; в)планктон; г)нектон.

5.Екологічна сукупність тварин, які активно плавають у товщі води, - це: а)бентос; б)планктон; в)нектон.

6.Яке твердження правильне: а)біосфера утворена тільки наземними екосистемами; б)літосфера повністю входить до складу біосфери; в)гідросфера повністю входить до складу біосфери; г)біосфера утворена атмосферою та гідросферою.

 

 

 

 

III  рівень

1.Укажіть правильну відповідність між організмами, позначеними у ланцюгу живлення цифрами, і трофічними рівнями, які вони займають: трава – заєць – вовк – гриби

                                                                                   1             2           3           4

а)1 – продуцент, 2 – консумент II порядку, 3 – редуцент , 4 – консумент I порядку

б)1 – редуцент , 2 – консумент I порядку, 3 – консумент II порядку,  4 –  продуцент

в) 1 – продуцент, 2 –  консумент I порядку,3 –  консумент II порядку, 4 –  редуцент

г)1 –  редуцент, 2 –  продуцент, 3 –  консумент I порядку, 4 –  консумент II порядку.

2.Укажіть характеристики агроценозу (3 правильні відповіді): а)розгалужені ланцюги живлення;  б)велике видове різноманіття;  в)високий вихід первинної продукції;  г)здатність до стійкого існування;  д)невелике видове різноманіття;  е)стійкість підтримується діяльністю людини.

3.Установіть відповідність між назвами і прикладами взаємозв’язків одноклітинних організмів з іншими організмами:

А    хижацтво                      1  сапротрофні бактерії оселяються на шкірі людини і не спричиняють  

                                                   захворювань,  якщо шкіра не пошкоджена

Б    мутуалізм                       

В    паразитизм                  2  бактерії туберкульозу, потрапляючи в організм людини, спричиняють  

                                                   захворювання   туберкульоз

                                               3  бульбочкові бактерії забезпечують рослини зручною для поглинання

                                                   формою азоту, яку рослини не можуть виробляти самостійно, а від рослин

                                                   отримують необхідні для  життєдіяльності органічні сполуки

                                               4  інфузорія – туфелька живиться прісноводними бактеріями

 

4.Установіть відповідність між організмами й основним способом живлення:

А    копрофаги                                                 1    білка 

Б    детритофаги                                             2    гриф

В    фітофаги                                                     3    дощовий черв’як

                                                                            4    жук-гнойовик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести з теми «Популяція. Екосистема. Біосфера»

В – I

I рівень

1.Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів: а)паразитизм; б)мутуалізм; в)коменсалізм; г)симбіоз.

2.Укажіть, чим визначаються межі певного біогеоценозу: а)   межами певного тваринного угруповання; б)межами певного рослинного угруповання; в) довільно; г)чітких меж не існує.

3.Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми видів отримують взаємну користь: а)паразитизм; б)коменсалізм; в)мутуалізм; г)конкуренція.

4.Зазначте, як називають просторове та трофічне положення популяції певного виду в біогеоценозі: а)місцеперебуванням; б)трофічним рівнем; в)симбіозом; г)екологічною нішею.

5.Зазначте, що таке ноосфера: а)розумова оболонка Землі; б)частина оболонок Землі, заселена живими істотами; в)новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини; г)сукупність усіх природоохоронних територій.

6.Навести приклади тварин – хижаків.

II рівень

1.Стан організму, за якого життєві процеси тимчасово припиняються або так уповільнюються, що зникають видимі ознаки життя, називають: а)анабіоз; б)діапауза; в)менопауза; г)усі відповіді правильні; д) усі відповіді неправильні.

2. Ознака, яка не є спільною для природних і штучних угруповань: а)колообіг речовин; б)різна кількість видів рослин; в)різна кількість видів тварин; г)неоднакова стійкість до факторів довкілля; д)однакова біологічна продуктивність.

3.Прикладом первинної сукцесії є: а)мохи – лишайники – трав’янисті рослини; б)лишайники – трав’янисті рослини –  мохи; в)лишайники – мохи – трав’янисті рослини;  г)трав’янисті рослини – мохи – лишайники.

4.Екологічна сукупність тварин, які пасивно плавають у товщі води, - це : а)бентос; б)планктон; в)нектон.

5.Для агроценозів порівняно з природними біогеоценозами характерна: а)висока стійкість; б)незначна видова різноманітність; в)висока розгалуженість трофічної сітки; г)значна видова різноманітність.

6.Біомаса, створена гетеротрофними організмами на одиниці площі за одиницю часу, називається: а)чисельність популяції; б)біорізноманіття; в)первинна продуктивність; в)вторинна продуктивність.

 

 

 

 

III  рівень

1.Укажіть послідовність змін біогеоценозу: а)озеро; б)ліс на торф’яному грунті; в)болото; г)озеро з підвищеним вмістом органічних речовин.

2.Які оболонки Землі можуть населяти живі організми (вкажіть 3 правильні відповіді): а)усю товщу літосфери;  б)лише нижні шари гідросфери;  в)усю товщу гідросфери;  г)лише верхні шари літосфери;  д)лише нижні шари атмосфери;  е)усі шари атмосфери.

 

3.Установіть екологічну категорію за типом живлення, до якої належать зазначені організми:

А    фототроф                     1   ведмідь бурий

Б     сапртроф                     2   евглена зелена

В     міксотроф                    3   сосна звичайна

                                               4   личинки мух

 

4.Установіть відповідність між організмами та трофічними групами:

А   мікроскопічні гриби                               1     продуценти

Б   орел                                                            2     консументи  I порядку

В   хом’як                                                         3     консументи  III порядку

                                                                           4     редуценти

 

docx
Додано
19 серпня 2019
Переглядів
512
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку