30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Тест на тему: «Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії»

Про матеріал
Тест «Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії» передбачений для перевірки та закріплення знань.
Перегляд файлу

Самостійна робота № 1.

 

Тема: «Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії»

 

Варіант 1.

 

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

 

 1. Колообіг речовин, рушійною силою якого є тектонічні процеси та сонячна енергія, називають:

А) великим (геологічним);                     Б) біологічним;

В) біогеохімічним;                                  Г) малим або біотичним.

 1. До порушення взаємозв’язків ґрунту і рослинності призводять:

А) руйнування ґрунтового покриву;                Б) порушення фотосинтезу у рослин;

В) скорочення площ лісів;                                 Г) всі відповіді правильні.

 1. Сполуки Фосфору в природі накопичуються в:

А) гідросфері;                    Б) літосфері;

В) атмосфері;                     Г) біосфері.

 1. Колообіг води належить до:

А) великого (геологічного);                      Б) біологічного;

В) біогеохімічного;                                    Г) абіогенного.

 

 1. Назвіть причини збільшення кількості Сульфуру у природі.

 

 1. Уявіть, що у майбутньому Ви стали директором великого хімічного підприємства. У Вас є кошти, які можна витратити на модернізацію системи очистки відходів або на підвищення заробітної плати працівникам. Який вибір ви зробите? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

 

Самостійна робота № 1.

 

Тема: «Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії»

 

Варіант 2.

 

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

 

 1. Біологічна фіксація атмосферного азоту здійснюється :

А) нітрифікуючи ми бактеріями;                Б) амоніфікуючими бактеріями;

В) синьо-зеленими водоростями;               Г) денітрифікуючими бактеріями.

 1. Джерела природного утворення карбону в біосфері:

А) продуценти;                            Б) вапняки;

В) дихання ґрунту;                     Г) викиди автомобільного транспорту.

 1. Шлях колообігу сполук Фосфору у природі:

А) фосфати ґрунту → рослини → тварини → мікроорганізми → фосфати ґрунту;

Б) фосфати ґрунту → рослини → тварини → опади → мікроорганізми → фосфати ґрунту;

В) фосфати ґрунту → рослини → мікроорганізми → опади → фосфати ґрунту;

Г) фосфати ґрунту → рослини → опади → тварини → мікроорганізми → фосфати ґрунту.

 1. Завдяки людській діяльності багато Сульфуру виділяється у процесі:

А) спалювання твердого палива;                    Б) внесення добрив;

В) випаровування з водойм;                            Г) видобування вугілля.

 

 1. Назвіть джерела штучного утворення Карбону в біосфері.

 

 1. Мати просить Вас допомогти їй випрати на річці килими: «Ось побачиш, це недовго! Вода поруч. Далеко ходити не доведеться. Вода у річці м’яка, пральний порошок у нас хороший, добре піниться. Килим швидко відмиється, а тоді й швидко висохне – на похилому березі вода просто збіжить …». Якими будуть Ваші дії?

 


Самостійна робота № 1.

 

Тема: «Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії»

 

Варіант 3.

 

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

 

 1. Нітрифікуючі бактерії є основною ланкою:

А) колообігу Оксигену;                 Б) колообігу води;

В) колообігу Нітрогену;                Г) колообігу Сульфуру.

 1. Джерелами штучного утворення карбону в біосфері:

А) консументи;                          Б) спалювання корисних копалин;

В) дихання ґрунту;                   Г) природні пожежі.

 1. Де в природі накопичується Сульфур:

А) в ґрунті;                                  Б) в атмосфері;                    В) в гірських породах;

Г) в живих організмах;              Д) всі відповіді вірні.

 1. Явище перерозподілу речовини, енергії та інформації в межах екологічних систем називають колообігом:

А) великим (геологічним);                Б) малим або біотичним;

В) біогеохімічним;                             Г) абіотичним.

 

 1. Назвіть наслідки збільшення кількості Сульфуру у природі.

 

 1. На березі озера планують збудувати тваринницький комплекс для забезпечення свіжим м’ясом найближчого великого міста. Крім того, треба збудувати селище для обслуговуючого персоналу та його родин. Обґрунтуйте доцільність (недоцільність) такого будівництва. Як би Ви зробили цей проект будівництва сприятливим і для довкілля, і для мешканців?

 

 

 

 

Самостійна робота № 1.

 

Тема: «Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії»

 

Варіант 4.

 

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

 

 1. На колообіг основних елементів негативно впливають …

А) винищення лісів;                  Б) розорювання степів;

В) заліснення схилів;                Г) випалювання трави на великих площах.

 1. Депо нітрогену у природі:

А) гідросфера;                  Б) атмосфера;

В) літосфера;                     Г) біосфера.

 1. У процесі колообігу Сульфуру провідна роль належить:

А) тваринам;                              Б) мікроорганізмам;

В) рослинам;                              Г) грибам.

 1. Колообіг Сульфуру охоплює такі геологічні оболонки Землі:

А) атмосферу;                   Б) гідросферу;

В) літосферу;                    Г) всі відповіді вірні.

 

 1. Назвіть джерела природного утворення Карбону в біосфері.

 

 1. Вам запропонували земельну ділянку в одному селі недалеко від столиці де Ви маєте вирощувати полуницю та помідори. Для кращого врожаю можна використати мінеральні  та органічні добрива. Який Ви виберете вид добрив? Обґрунтуйте свій вибір без шкоди ґрунту.

 

doc
Додано
28 січня 2019
Переглядів
528
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку