19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

тест з теми " Фізичні та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук"

Про матеріал

ttps://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=f0aca56512&view=att&th=161e0fcd47a09f09&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_je8c38vn0&zw&saddbat=ANGjdJ-iD4gJcD8LiolvX5J5ZIJh8ffduW3O6EdLhZIc0Qbch8G3st3bRVmyLW7SCJwf45y4N4r4_8-WNbFXZW1zP85DasEAGrnQ4h4Zo1cZMNa3tLKRISjFgiCFuz_PAMtxk4B---dd8p7IbIRCtd4g_vrvVlh_CiS9m55g05MZx1a7u8vRrHfkPJebd0ftJkbs4FmsefsRAvyN-ynVrm_nl-UHBZN6vexwF8T6xu_heR5mw_QRhurLBvCB_Sb_4Y8IdQ12ZH5SSkLrOd8f6YainiN0FhrJejN_lVj9ZfWO0S0ybHy6vl3Gv7gAbf2q4TyTCrVJo2WEFF8bfCmuQtdwv8PQQtwHP08KToCG17BaUlrQUVy1uf3wwRmpe5ERNBz7EKe1CtgUgGv9W6PmZ6zp0jtYyvcQqmLdzfk3-pzNNJjen9ECYZHTcsb9lOanTVpdExtCaamCaFjhAlX_b64B38k3nSXE_BruUXhiS9uBuUm1QG96w8ERIlRnGmWk3vrtKtfqx8QE3B4kR85OnZ67wlG4p7UDiCzgeev_rG-yQ40XBslPv_vQIexlRg6SL4ecQszGaYJmIHv3dmPGpmBv_k1adn6BRBQZ8u4sbA

Перегляд файлу

Елементи змісту

Операція, яку має виконувати учень

Кількість завдань

1. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

 

2. Фізичні властивості основних класів неорганічних сполук

              2.1 Розчинність у воді

 

3. Хімічні властивості:

3.1 Реакція з водою;

             3.2 Реакції представників основних класів неорганічних сполук між собою;

3.3 Дія на індикатори;

3.4 Реакції розкладу;

3.5 Реакції з простими речовинами.

 

4. Добування представників основних класів неорганічних сполук.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей.

Діяльнісний компонент

розрізняє несолетворні й солетворні (кислотні, основні, амфотерні) оксиди, розчинні й нерозчинні основи, кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні), середні солі; реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

складає хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку), кислот, середніх солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, лугів, нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів,  середніх солей;

порівнює за хімічними властивостями основні, кислотні та амфотерні оксиди, луги і нерозчинні основи;

класифікує неорганічні сполуки за класами;

характеризує поняття амфотерності, фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей, амфотерних гідроксидів;

установлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення

кислот і лугів;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

4

 

 

3

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Тести для узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Блок А (1 бал за правильну відповідь)

1. Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам:

 1. КОН,  
 2. MgSO4,
 3. H2O,
 4. HCl,
 5. PbO
 6. Cl2O7,
 7. LiOH,
 8. K2O,
 9. HCl

Блок Б (1 бал за правильну відповідь)

2. Встановити відповідність між формулою і назвою:

 1. СO3                                                        1. Сульфітна кислота
 2. H2SO3                                                    2. Магній гідроксид
 3. H3PO4                                                    3. Кальцій карбонат
 4. Mg(OH)2                                               4. Ортофосфатна кислота

                                                                         5. Сульфатна кислота

3. Яка з речовин не розчинна у воді?

 1. Ca (OH)2
 2. Fe (OH)3
 3. HNO3
 4. CuSO4

4. Укажіть число елементів і число атомів у складній сполуці, формула якої  NH4NO2:

 1. 3 і 7
 2. 3 і 8
 3. 4 і 7
 4. 4 і 9

5. Хімічна взаємодія можлива між:

 1. Cu i HCl
 2. Fe i Na3PO4
 3. Ag i Mg (NO3)2
 4. Zn i Fe Cl2

Блок В (2 бали за правильну відповідь)

6. Який з оксидів реагує з водою?

 1. N2O
 2. SiO2
 3. CO
 4. P2O5

 

7. Яка з речовин змінює забарвлення фенолфталеїну?

 1. NaCl
 2. H2SiO3
 3. H2O
 4. KOH

8. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:

 1. Натрій гідроксид + хлоридна кислота                      1. Сіль
 2. Кальцій оксид + вода                                                  2. Кислота
 3. Сульфур (VI) оксид + вода                                         3. Нерозчинна основа
 4. Калій оксид + карбон (IV) оксид                               4. Сіль + вода

                                                                                                 5. Луг

9. Вкажіть ряд, в якому містяться назви лише оксигеновмісних кислот:

 1. Хлоридна, ортофосфатна, бромідна;
 2. Сульфітна, сульфідна, нітратна;
 3. Сульфатна, силікатна, нітратна;
 4. Карбонатна, бромідна, метафосфатна;

10. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень: CaOXCaCO3

 1. Ca (OH)2
 2. CaSO3
 3. CaSO4
 4. Ca3 (PO4)2

11. В якому варіанті відповіді вказано речовини, які реагують між собою у водному розчині:

 1. Na2SO4   і  HCl
 2. CaCO3  і  NaCl
 3. K2SO4  і  Ba (NO3)2
 4. MgSO4  і ZnCl2
 5. CaCl2  і  Na2SO3

12. Обчислити молярну масу ферум (ІІІ) сульфату.

 

13. Які з представлених металів будуть реагувати з хлоридною кислотою:

 1. Mg
 2. Zn
 3. Fe
 4. Ag
 5. Al

14. Виберіть ряд речовин, які розкладаються при нагріванні:

 1. CaCO3, HCl, NaOH
 2. Cu (OH)2, CaCO3, Fe (OH)2
 3. Cu(OH)2, CaCO3, Mg (OH)2

 

15. Обчисліть кількість речовини кислотного залишку в кальцій нітраті кількістю речовини 0,5 моль.

 

16. Обчисліть масу кальцій карбонату кількістю речовини 0,3 моль.

 

Блок Г (3 бали за правильну відповідь)

17. Визначити відповідність між реагентами і продуктами реакції:

 1. CuO+2HNO3→                                        1. Na2SO3+H2O
 2. SO3+2NaOH→                                         2. CaCl2+H2O+CO2
 3. Cu2SO4+2KOH→                                     3. Na2SO4+H2O
 4. 2HCl+CaCO3→                                        4. Cu (OH)2+K2SO4

                                                                            5. Cu (NO3)2+H2O

18. Визначте послідовність речовин для добування купрум (ІІ) гідроксиду з міді:

 1. Купрум хлорид
 2. Купрум (ІІ) оксид
 3. Мідь
 4. Купрум (ІІ) гідроксид

 

19. Здійсніть перетворення:

     S →H2S →SO2 →SO3 →H2SO4 →Na2SO4 →BaSO4

 

Блок Д (4 бали за правильну відповідь)

20. Обчисліть масу ортофосфатної кислоти, яка утворюється внаслідок розчинення 7,1 г фосфор (V) оксиду у достатній кількості води.

docx
Додано
18 березня 2018
Переглядів
2155
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку